Friday, November 29, 2019

2019-11-29 האם שופטי בית המשפט העליון מפברקים בצוותא חדא עם הפרקליטות במעמד צד אחד?

 Joseph Zernik

האם שופטי בית המשפט העליון מפברקים בצוותא חדא עם הפרקליטות במעמד צד אחד?
אין אמון במערכת המשפט ללא הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! לא לחנינות מפוברקות - סטייל קו 300! לא לסגירת תיקים - סטייל בר-און חברון! לא לעסקאות טיעון הזויות - סטייל פינטו! לא לנוכלות חצופה בבית המשפט - סטייל אביטל חן במשפט "החמגשיות"!

קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/11/2019-11-29.html
 
תמונות.  מאמר של עוזי בנזימן היום בהארץ מעלה חשד של פברוק ההליכים בבית המשפט העליון ע"י הגשת מסמכים מפוברקים כראיות בהליך במעמד צד אחד בקשר למלחמת לבנון הראשונה. אותה תופעה ראינו גם בהליכים במעמד צד אחד בבג"ץ בפרשת גירוש מבקשי המקלט.
---
 


* כאן: מרמה בצמרת -- פסיקה שקרית של שופט בית המשפט העליון תיאודור אור בניסיון לחפות על המרמה של אריק שרון על מנחם בגין במלחמת לבנון הראשונה... הכותרת שניסחו עורכי "הארץ" מנסה להוליך את הקורא למסקנה שהשופט אור טהור ("הוטעה"), והרמאים הם צה"ל ופרקליטות המדינה. אבל גוף המאמר מאת העיתונאי הוותיק עוזי בנזימן מוביל למסקנה שאור לפחות שיבש מהלכי משפט בכך שקיבל במעמד צד אחד מצה"ל, באמצעות פרקליטות המדינה, ראיות בלתי קבילות - מסמכים מפוברקים, מצגים מפוקפקים ("תדפיס של הציטוטים הרלוונטיים"), במקום המסמכים האמתיים... ועל סמך הראיות הבלתי קבילות,  שופט בית המשפט העליון תיאודור אור פסק פסיקה שקרית...
* ברקע: בג"ץ מבקשי המקלט -- סיפור דומה להפליא התרחש בבג"ץ מבקשי המקלט באוגוסט 2017. אז קיבל מותב מורחב (5 שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה מרים נאור) כראיה במעמד צד אחד "הסכם עם מדינה שלישית", שלא היה ולא נברא. ועל סמך ההסכם שלא היה ולא נברא - שופטי בג"ץ פסקו להתיר את גירוש מבקשי המקלט. בהמשך, תוך מספר חודשים (ולא עשרות שנים כמו במקרה כאן), המרמה נחשפה מחוץ לבית המשפט: לא היה כל "הסכם עם מדינה שלישית". ואז הוגשו העתירות מחדש, ובג"ץ חזר בו והפך על פניה את החלטתו הראשונה.  ניתן לסכם ולומר שבסבב הראשון, באוגוסט 2017,
 5 שופטי בית המשפט העליון עסקו במרמה על מבקשי המקלט ועל הציבור בארץ ובעולם בצוותא חדא עם נתניהו, מנדלבליט, שי ניצן, ופרופ' שלמה מור-יוסף...

 
* ומה עם נתניהו? היום כל עניין נבדק ביחס להשלכות על תיקי נתניהו. אז ככה:  פרשת בג"ץ מבקשי המקלט היא רק דוגמה אחת לשיתוף הפעולה הארוך - היועמ"שים, הפרקליטות, ושופטי בית המשפט העליון גנבו סוסים ביחד עם נתניהו במשך 20+ שנה. החברותא הזאת, ארוכת השנים, מקשה עכשיו על כנופיית שלטון החוק במלחמתה בכנופיית הון-שלטון.
לכן, הכנופיות מחפשות "קונץ-פטנט" (על פי עמית סגל ושמרית מאיר) לצאת מהעניין. ורבני המתנחלים מפריחים שוב חנינות מפוברקות כפתרון ראוי...
האינטרס הציבורי הוא משפט אמת: שוויון בפני החוק! הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי! 

ללא קיום עקרונות היסוד האלה בזכויות האדם - יש להניח שמערכת החוק והמשפט תעסוק שוב במרמה כלשהי, על הציבור, על נתניהו או על שניהם כאחד... 
התוצאה תהיה שפל חדש, שכמותו לא נראה עדיין, באמון הציבור במערכת החוק והמשפט!
בקיצור: רק פתי יכול לתת אמון בשופטים כל עוד אינם מנהלים הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי!
---
האם שופט העליון הוטעה בשל זיוף ברשומות צה"ל? | עוזי בנזימן
קביעה חד־משמעית של השופט תיאודור אור לפני 22 שנה סותרת פרוטוקולים רשמיים שפורסמו באחרונה, ומעוררת תהיות משמעותיות בדבר מהימנותם של מסמכים שמקורם במערכת הביטחון
"האם קביעתם של השופט אור (ושל אורית סון) לגבי מידת ההתאמה של הציטטות למקור נבעה מהחלטה מודעת, מכשל בהבנת הנקרא, או, סביר יותר, ממניפולציה שבוצעה במערכת הביטחון בנוסח הפרוטוקולים שהוצגו להם? אור כתב בהחלטתו שהוא עיין "ב ת ד פ י ס של הציטוטים הרלוונטיים כפי שהם מופיעים במקור". משמע, לא הוצגו לו הפרוטוקולים עצמם, אלא מסמך שריכז לכאורה את קטעי הפרוטוקולים של הדיונים שמתוכם שאבנו אנו את תמלילי המובאות. האם בעל עניין כלשהו התערב בתהליך הכנת התדפיס באופן שסילף את משמעותו המקורית או עיוות את ניסוחו? ואם כך הדבר, היכן הערובה שהתנהלות כזו, בערוץ הסמוי מן העין שבו נעים בדרך שגרה מסמכים של מערכת הביטחון אל מערכת אכיפת החוק ובתי המשפט, היא חד־פעמית? ואם זה חשד שווא, מה ההסבר לסתירה המשוועת בין קביעתו של השופט אור (וגרסתה של פרקליטות המדינה) לבין ממצאיו של עו"ד רון?"
https://www.haaretz.co.il/…/the…/.premium-MAGAZINE-1.8188268

No comments: