Monday, August 21, 2017

מעצר בלתי חוקי של הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר


מעצר בלתי חוקי של הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר
בקשת עיון בהולה הוגשה שוב בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט.  לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר, פעילים פוליטיים מוחזקים עתה במעצר שרירותי, שלא כחוק. בעת הגשת הבקשה היום, ביצע מנהל המדור במזכירות עיון נוסף בתיק, ושוב הודגם שאין בו כל החלטה חתומה של השופט אברהם היימן מיום 15 לאוגוסט בעניין המשך מעצרם של השלושה. כפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל מחשיבים כל החלטה בלתי חתומה ל"טיוטה".  וכפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל המציאו שיטה משפטית חדישה: מותר לשופטים בישראל לעסוק בהונאה בהנפקת "טיוטות" ללא מתן דין וחשבון על התנהלות פלילית חמורה זאת.  השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן איפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים, פעילים פוליטיים, שמחו על שחיתות השופטים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
העתק הבקשה הבהולה לעיון הוגש היום גם לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, עם בקשה לתשובה לגבי אסמכתה חוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים במעצר, לחלופין - לשחרורם המידי.  הפנייה לקלינגר גם מציינת שמקרה זה הוא רק האחרון בסדרה של מקרים, בהם תועדו מעצרים/מאסרים שרירותיים על ידי שב"ס, ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף.
התנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר תיחשב ללא ספק הפרה חמורה של זכויות האדם וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות. 
  
תמונות. ההתעללות במתנגדי הדיקטטורה השיפוטית נמשכת, ומייצרת תיעוד ייחודי של הפרות חמורות של זכויות האדם.
____
תל אביב, 21 לאוגוסט - בקשה בהולה לעיון הוגשה הבוקר בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  

השופט אברהם היימן הנפיק שני פרוטוקולים מפוברקים מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך
הבקשה מתייחסת לפרוטוקול  והחלטות עשויים כדין מהדיון ביום 15 לאוגוסט, בנידון המשך מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר .  בקשה קודמת, שהוגשה בפקס ביום 17 לאוגוסט, לא נרשמה משום מה...  הבקשה היום הוגשה ידנית, והתקבלו אישורים על רישומה (בקשה מס' 35).


תמונות. אישורים על הגשת הבקשה הבהולה היום, ורישומה כבקשה מס' 35 בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).
____

ביומיים שלאחר הדיון מיום 15 לאוגוסט,  הופיעו שני פרוטוקולים של דיון זה, שניהם חסרי כל תוקף - מפוברקים בעליל.  שני הפרוטוקולים אינם חתומים, והשני גם כולל את החידוש האחרון בנט-המשפט - אישורי "העתק מתאים למקור" אוטומטיים, חסרי כל תוקף.  מעבר להפרות החמורות המתמשכות של זכויות האדם בהתעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר, התנהלותו של השופט אברהם היימן מראה  שוב: פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  ומערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות - מבית היוצר של אהרן ברק, בועז אוקון, והנהלת בתי המשפט (העתק הבקשה לשופט אברהם היימן, במלואה, להלן).

תמונה.  נציבת שב"ס עפרה קלינגר: אשת חוק, או מפקדת גולאג?
______

נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר התבקשה להסביר מה האסמכתה החוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים 
במקביל, הוגשה בקשה לנציבת שירות בתי הסוהר, עפרה קלינגר, להבהיר מהי, אם בכלל, האסמכתה החוקית להמשך החזקת במעצר של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר. לחלופין, ככל שאין בידי שב"ס כל אסמכתה חוקית להמשך המעצר, התבקשה הנציבה לשחררם מיד.
אין זאת הפעם הראשונה שהתנהלות מסוג זה של שב"ס מתועדת.  המקרה האחרון שתועד בפירוט רב, היה של חושף השחיתות ברשות המסים שוקי משעול, שהתקבל למאסר על ידי שב"ס על סמך כתב בית דין מפוברק של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.
אולם המקרה החמור ביותר, ללא כל צל של ספק, הוא מאסר העולם של רומן זדורוב ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף. (העתק הפנייה לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, במלואה, להלן).

שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל 
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם, לבדיקה הארבע שנתית של זכויות האדם בישראל, מציג את מערכת המשפט ואכיפת החוק כגורם המרכזי בשחיתות השלטונית והפרת זכויות האדם בישראל.  כותרת הדו"ח: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפלייה באכיפת החוק בישראל".  הדו"ח הסופי של האו"ם צפוי בינואר 2018.

העתק הבקשה הבהולה לעיון שהוגשה הבוקר


בקשה בהולה לעיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:
ג) כתובת:  תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:  אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי תל-אביב, תיק מספר 14280-04-17
ב) הצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) פרוטוקול דיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, עשוי כדין
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.

(א)


(ב)
תמונות. עמודים 1-2 של פרוטוקול הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017: (א) גרסת וורד.  (ב) גרסת נט-המשפט.
_____ 
ב) כבר ביום 15 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול" בלתי חתום - כלומר כתב בית דין חסר תוקף ("טיוטה" בלשון השופטים) בתכנת וורד. הסיבה הייתה, כפי שציין השופט אברהם היימן בגוף המסמך, שמערכת נט-המשפט לא פעלה באותו יום.  ביום 16 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול", שנוצר במערכת נט-המשפט בתיק האלקטרוני. המסמכים אינם זהים בתכנם.  מכיוון שהמסמך בנט-המשפט נוצר לאחר המסמך בוורד, ומכיוון שבית המשפט המחוזי ת"א מתנהל בתיקים אלקטרוניים, אם השופט אברהם היימן התכוון שאחד מהם יהיה כתב בית דין אמתי – הרי שהוא המסמך בנט-המשפט (תמונות).
המסמך מנט-המשפט שוב מסומן בחותם מים "בדלתיים סגורות" - למרות שהדיון התקיים בסופו של דבר בדלתיים פתוחות.  עניין הזה כבר הפך לשגרה (דומה להתנהלותו של השופט אורי שוהם בערר מוטי לייבל בבית המשפט העליון – 6148/17). ככל הנראה השופטים עוסקים בהתנהלות זאת כדי להרתיע את התקשורת, ולמנוע סיקור של ההתנהלות החריגה בעניינם של העצורים.
המסמך מנט-המשפט אינו יכול להיות כתב בית דין אמתי (אותנטי), כיוון שאין עליו אפילו "חתימה גרפית". סדר הפעולות בהפקת פרוטוקול בנט-המשפט מפורט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א). שם הנציב מסביר, שה"חתימה הגרפית" מיושמת על ידי הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף.  אולם רק לאחר שהקלדנית הפעילה את "החתימה הגרפית", השופט יכול להפעיל את יישום החתימה האלקטרונית [בעניין זה הנציב כמובן משקר - כי אין לשופטים בנט-המשפט חתימות אלקטרוניות אמתיות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) כלל].
עניין מיוחד קיים בחותמת "נאמן למקור" על המסמך מנט-המשפט (חידוש אחרון – אישורים אוטומטיים חסרי תוקף). מסמך זה מצביע גם על שקריות אישורים אלה.
מתוך כל האמור לעיל, ברור שהמסמך שהופיע בנט-המשפט כ"פרוטוקול" הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, הוא מסמך חסר כל תוקף – כתב בית דין למראית עין. מצב זה מעמיד את הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, כ"דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או דיון למראית עין/מפוברק. מצב זה גם מצביע שוב על אי תקינות מערכת נט-המשפט, המאפשרת הצגת מסמכים שאינם כתבי בית דין אמתיים, כאילו היו כתבי בית דין אמתיים.
ג) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיהם של הנאשמים, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי והזכות להליך ראוי. החשש הברור הוא שהשופט אברהם היימן ניהל ביום 15 לאוגוסט הליך “בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול”, או במילים אחרות – הליך למראית עין.  שתוצאתו – כתב בית דין בדוי/למראית עין. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.  בנוסף, חותמי המים – "בדלתיים סגורות" – על פרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות יוצרים מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. 
ד) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים לגבי מעצר שרירותי על ידי שב"ס ללא אסמכתה חוקית, בניגוד לחוק.  יש לציין בהקשר זה ששב"ס מסרב כבר יותר משנתיים לענות על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי אסמכתאות חוקיות לקבלת אדם למאסר/מעצר בעידן התיקים האלקטרוניים.
ה) ניסיון קודם נערך להגשת בקשה זאת בפקס בשבוע שעבר, אולם המזכירות לא רשמה את הבקשה שהוגשה כדין.
ו) בית המשפט מתבקש ליתן החלטה מהירה בעניין בקשה בהולה זאת, בכדי להבהיר האם העצירים מוחזקים במעצר שרירותי בניגוד לחוק, ובכדי לאפשר פעולות נוספות לשחרורם המידי.

4.  הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):  
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה.   המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח שהגיש לשנת 2018 טוען: “אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [1] דו"ח זה מתמקד בהנפקת כתבי בית דין למראית עין בבתי המשפט בישראל.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.  
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [2] 
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, בקשר לנסיבות יוצאות הדופן לגבי זכויות האדם, לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות, ובקשר לאי תקינות מערכת נט-המשפט. 
תאריך: 17 לאוגוסט, 2017, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק
קישורים
1  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html
2. 2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
https://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html 
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com

https://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html 

העתק הפנייה לנציבת שב"ס עפרה קלינגר היום
לאוגוסט, 2017

הנציבה עפרה קלניגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"ל: ענף רישום וניהול אסירים - רען רישום וניהול אסירים - ירון שלמה, מחלקת האסיר - קצין ניהול ורישום אסירים - מיכאל אביטן , פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה 

הנידון: מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר ללא אסמכתה חוקית בת-תוקף
הריני מבקש את תגובתך בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

הנציבה עפרה קלינגר הנכבדה,
מצורפת בזאת בקשה בהולה, שהוגשה ונרשמה היום בבית המשפט המחוזי ת"א - לעיון בפרוטוקול עשוי כדין מיום 15 לאוגוסט, 2017, בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’ (14280-04-17). הפרוטוקול וההחלטות בו הם לכאורה האסמכתה החוקית להמשך מעצרם של הפרטים שבנידון. אולם כפי שמודגם ומובהר בבקשה עצמה, פרוטוקול זה הוא "פברוק" – כתב בית דין בדוי/למראית עין, ואינו כתב בית דין תקף, אלא "טיוטה" בלבד.
יתרה מזאת, בעת הגשת הבקשה במזכירות בית המשפט, עיין שוב מנהל מדור שירות לציבור בתיק בנט-המשפט בנוכחותי, ואין בנמצא בתיק פרוטוקול עשוי כדין כלל.
לפיכך, קיים חשש ברור, ששירות בתי הסוהר פעל ופועל תוך עבירה חמורה על החוק בקבלתם והמשך החזקתם של הפרטים הנ"ל מיום 15 לאוגוסט.
יש לציין שמקרה זה הוא המשך של סדרת מקרים דומים:
  • רומן זדורוב מוחזק במאסר עולם ללא כל אסמכתה חוקית למאסרו.
  • שוקי משעול הוחזק במאסר ללא כל אסמכתה חוקית למאסרו.
  • שולה זקן הוחזקה במאסר ללא כל אסמכתה חוקית למאסרה.
התנהלות שירות בתי הסוהר בעניין קבלת אנשים למאסר/מעצר ללא אסמכתה חוקית והחזקתם השרירותית גם היה עניין מרכזי בדו"ח שהוגש לאחרונה לאו"ם, לבדיקה הארבע- שנתית של זכויות האדם בישראל בינואר 2018. [1]
ככל שיש בידי שירות בתי הסוהר אסמכתה חוקית בת-תוקף להמשך מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מרדכי לייבל וצבי זר, אבקש את תגובתך בתוך 7 ימים.
אין ספק שהמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מרדכי לייבל וצבי זר ללא כל אסמכתה חוקית יימצא הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומי, וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות.
ככל שאין בידיכם כל אסמכתה חוקית בת-תוקף להמשך מעצרם – עליכם לשחררם מיד!
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert-NGO
העתקים: תפוצה נרחבת

קישורים:
[1]2017-06-29 "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם

Friday, August 18, 2017

2017-08-18 רמב"ם, המטרוניתא, אהרן ברק וכת הממזרים


 הרמב"ם, המטרוניתא, אהרן ברק וכת הממזרים
החלטות ופסקי דין כולם "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", בלתי חתומים, ללא המצאה כדין - "ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים"!  ואולי רק כת הממזרים???
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-18.html
 Image result for ‫מטרוניתא‬‎

לפני כ-1000 שנה גר הרמב"ם בקורדובה שבספרד, והיה שם מקרה ידוע של מטרוניתא גרושה.
באה המטרוניתא הגרושה, שגרה בקורדובה, אל הרמב"ם ובקשה שיערוך לה קידושין.
אמר לה - איני יכול לערוך קידושין עד שלא אראה גט עשוי כהלכה.
בעלה לשעבר של המטרוניתא גר בגירונה, והיא, לאחר שנפרדה מבעלה, חזרה לבית הוריה בקורדובה.  
על כן, נערך הגט על ידי הרב הידוע מגירונה, אהרן ברק, באמצעות שליח.
האישה הביאה את כתב הגט לרמב"ם.
שאל אותה - מניין היגיע לידייך?
אמרה לו - בידי שליח.
אמר לה - מה שמו? האם הביא אתו כתב שליחות?
אמרה לו - לא גילה לי מה שמו, ולא הביא אתו כל כתב שליחות.
אמר לה - הגט אינו חתום.
אמרה לו - השליח אמר שהרב הידוע מגירונה, אהרן ברק,  שמר את המקור החתום אצלו, ואני מקבלת רק העתק בלתי חתום.
אמר לה הרמב"ם - מטרוניתא נכבדה, לא אוכל לערוך לך קידושין, כי גט זה אינו עשוי כהלכה.
אמרה לו - אבל אהרן ברק, גדול שופטי ישראל, פסק שזה פרוצדורלי ולא מהותי, ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים....

הסתכל הרמב"ם שוב באותו גט בלתי חתום של המטרוניתא מגירונה, והוא רואה שבתחתיתו מופיעה ההערה "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
אמר רמב"ם למטרוניתא: את בטוחה שאת גרושה? נראה לי ששלחו לך רק את טיוטת הגט לבדיקתך והסכמתך, כי כתוב פה שזה עדיין לא הנוסח הסופי.
אמרה ה
 מטרוניתא: כבוד הרמב"ם, אני מתפלאת עליך, שהרי אני אישה ואתה גדול בתורה. וכי לא שמעת על פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, גדול השופטים בכל הדורות?
אמר לה הרמב"ם: מה עניין שמיטה להר סיני?
אמרת לו 

ה
מטרוניתא: מאז פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, כל הכתובות וכל הגיטין של הרב שלנו בגירונה אינם חתומים, ובתחתיתם ההערה "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
אמר לה הרמב"ם: מעולם לא שמעתי על פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, אבל אם מה שאת אומרת נכון, נראה לי שיסד לכם כת של ממזרים...

Thursday, August 17, 2017

2017-08-17 שם-טוב, לייבל וזר מוחזקים במעצר בלתי חוקי: השופט אברהם היימן נזקק לפברוקים מבית מדרשה של ורדה אלשייך...

שם-טוב, לייבל וזר מוחזקים במעצר בלתי חוקי: השופט אברהם היימן נזקק לפברוקים מבית מדרשה של ורדה אלשייך...
בקשת עיון הוגשה בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט. לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר מוחזקים עתה במעצר שלא כחוק, על סמך החלטה חסרת תוקף של השופט אברהם היימן - "טיוטה" מבית מדרשה של ורדה אלשייך. כפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל מחשיבים כל החלטה בלתי חתומה ל"טיוטה".  וכפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל המציאו שיטה משפטית חדישה: מותר לשופטים בישראל לעסוק בהונאה ב"טיוטות" ללא מתן דין וחשבון על התנהלות פלילית חמורה זאת.  השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן איפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים, שמחו על שחיתות השופטים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
  
תמונות. ההתעללות במתנגדי הדיקטטורה השיפוטית נמשכת, ומייצרת תיעוד ייחודי של הפרות חמורות של זכויות האדם.
____
תל אביב, 17 לאוגוסט - בקשת עיון הוגשה בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון ביום 15 לאוגוסט.  ביומיים האחרונים הופיעו שני פרוטוקולים של דיון זה, שניהם חסרי כל תוקף - מפוברקים בעליל.  שני הפרוטוקולים אינם חתומים, והשני גם כולל את החידוש האחרון בנט-המשפט - אישורי "העתק מתאים למקור" אוטומטיים, חסרי כל תוקף.  מעבר להפרות החמורות המתמשכות של זכויות האדם בהתעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בשם-טוב, לייבל וזר, התנהלותו של השופט אברהם היימן מראה  שוב: פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  ומערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות - מבית היוצר של אהרן ברק, בועז אוקון, והנהלת בתי המשפט.
להלן הבקשה במלואה:
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))
בקשת עיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי תל-אביב, תיק מספר 14280-04-17
ב) הצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) פרוטוקול דיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, עשוי כדין
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.

(א)


(ב)
תמונות. עמודים 1-2 של פרוטוקול הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017: (א) גרסת וורד.  (ב) גרסת נט-המשפט.
_____ 
ב) כבר ביום 15 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול" בלתי חתום - כלומר כתב בית דין חסר תוקף ("טיוטה" בלשון השופטים) בתכנת וורד. הסיבה הייתה, כפי שציין השופט אברהם היימן בגוף המסמך, שמערכת נט-המשפט לא פעלה באותו יום.  ביום 16 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול", שנוצר במערכת נט-המשפט בתיק האלקטרוני. המסמכים אינם זהים בתכנם.  מכיוון שהמסמך בנט-המשפט נוצר לאחר המסמך בוורד, ומכיוון שבית המשפט המחוזי ת"א מתנהל בתיקים אלקטרוניים, אם השופט אברהם היימן התכוון שאחד מהם יהיה כתב בית דין אמתי – הרי שהוא המסמך בנט-המשפט (תמונות).
המסמך מנט-המשפט שוב מסומן בחותם מים "בדלתיים סגורות" - למרות שהדיון התקיים בסופו של דבר בדלתיים פתוחות.  עניין הזה כבר הפך לשגרה (דומה להתנהלותו של השופט אורי שוהם בערר מוטי לייבל בבית המשפט העליון – 6148/17). ככל הנראה השופטים עוסקים בהתנהלות זאת כדי להרתיע את התקשורת, ולמנוע סיקור של ההתנהלות החריגה בעניינם של העצורים.
המסמך מנט-המשפט אינו יכול להיות כתב בית דין אמתי (אותנטי), כיוון שאין עליו אפילו "חתימה גרפית". סדר הפעולות בהפקת פרוטוקול בנט-המשפט מפורט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א). שם הנציב מסביר, שה"חתימה הגרפית" מיושמת על ידי הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף.  אולם רק לאחר שהקלדנית הפעילה את "החתימה הגרפית", השופט יכול להפעיל את יישום החתימה האלקטרונית [בעניין זה הנציב כמובן משקר - כי אין לשופטים בנט-המשפט חתימות אלקטרוניות אמתיות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) כלל].
עניין מיוחד קיים בחותמת "נאמן למקור" על המסמך מנט-המשפט (חידוש אחרון – אישורים אוטומטיים חסרי תוקף). מסמך זה מצביע גם על שקריות אישורים אלה.
מתוך כל האמור לעיל, ברור שהמסמך שהופיע בנט-המשפט כ"פרוטוקול" הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, הוא מסמך חסר כל תוקף – כתב בית דין למראית עין. מצב זה מעמיד את הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, כ"דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או דיון למראית עין/מפוברק. מצב זה גם מצביע שוב על אי תקינות מערכת נט-המשפט, המאפשרת הצגת מסמכים שאינם כתבי בית דין אמתיים, כאילו היו כתבי בית דין אמתיים.
ג) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיהם של הנאשמים, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי והזכות להליך ראוי. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.  בנוסף, חותמי המים – "בדלתיים סגורות" – על פרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות יוצרים מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. 

4.  הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):  
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה.   המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח שהגיש לשנת 2018 טוען: “אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [1] דו"ח זה מתמקד בהנפקת כתבי בית דין למראית עין בבתי המשפט בישראל.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.  
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [2] 
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, בקשר לנסיבות יוצאות הדופן לגבי זכויות האדם, לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות, ובקשר לאי תקינות מערכת נט-המשפט. 
תאריך: 17 לאוגוסט, 2017, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק
קישורים
1  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html
2. 2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
https://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html 
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com

https://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html 

Monday, August 14, 2017

2017-08-15 מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית? מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?


מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית: מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?
בקשת חופש המידע נוספת הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מבקשת:
א) תיעוד של כל מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ, ב) תיעוד של כל מעורבות של יושבי ראש הוועדה, שהם שופטי בית המשפט העליון, בעניינים הנוגעים לתקינות מערכות המידע וישרתן.
בקשה קודמת, והתשובות שניתנו עליה על דעתם של שלושה עורכי דין (אלעד נוה - ממונה חופש המידע, אורלי עדס - מנכ"לית, דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית) מעלים חששות כבדים של הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית. השב"כ, לעומת זאת, הסיר מעצמו כל אחריות לגבי מערכות המידע של הוועדה, ואף הציג את הוועדה כמי שעסקה בהונאה בתשובתה על הבקשה הקודמת על פי חוק חופש המידע.  ל"רשות הסייבר", הפועלת ללא בסיס ראוי בחוק,  אין כל חובה חוקית לגבי "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו"... והתנהלותם של שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראש הוועדה בעשור האחרון חסרת פשר.  הדו"ח הארבע שנתי, שהוגש ביוני 2017 למועצת זכויות האדם של האו"ם מסכם וממליץ: "התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופטי בית המשפט העליון כרוכה באי-כשירות או גרוע מכך.  יש לבצע תיקון יסודי של הוועדה. עד לתיקון ישרת הוועדה מן הראוי להימנע משימוש במערכות המידע הקיימות היום (לדוגמא - על ידי ניהול הבחירות בנייר).  מן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים לבחירותהכלליות." אין כל תחליף לעירנות הציבור בפיקוח על ישרת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו... המצב השורר היום בישראל, לנוכח אי כשירות ו/או שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה...

תמונה. עו"ד אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית.
____


תמונה. נתניהו עם יורם כהן ונדב ארגמן בטקס חילופי ראש השב"כ, מאי 2016.
____
תל-אביב, 15 לאוגוסט - בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  

מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - תפקידם של מר לזר דודביץ ושופטי בית המשפט העליון
הבקשה שהוגשה היום מתמקדת בתיעוד של מינויו כדין ותפקידו של מר לזר דודביץ  - דמות מרכזית לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה, וכן תיעוד התנהלותם של שופטי בית המשפט העליון לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה.
הבקשה, כלשונה, מבקשת:
א. מינויו ותפקידו של מר לזר דודוביץ 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ לכל תפקיד אותו הוא ממלא היום ו/או מילא במהלך 10 השנים האחרונות בוועדת הבחירות המרכזית.הערה: תדפיסים בלתי חתומים ממערכות מידע של מחלקת כוח-אדם, המציינים דרגה ושכר אינם מהווים תיעוד מינוי כדין לעניין זה. 
ב. התנהלות יושבי ראש הוועדה לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ותפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד התנהלות כלשהי של מי משופטי בית המשפט העליון, שכיהנו בתפקיד יושבי ראש וועדת הבחירות המרכזית במהלך 10 השנים האחרונות, לגבי דיון, בדיקה, בחינה, סקירה, ו/או דיווח לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ו/או תפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, כגון תכתובת, פרוטוקולים של ישיבות, וכו’, בין אם כמי שביקשו, כמי שקיבלו, ו/או כמי שהיו מעורבים ביצירתו של מידע מסוג זה


תמונה. בקשה על פי חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.
____

על בקשה קודמת ניתנה תשובה שקרית של הוועדה, שהוכחשה על ידי  השב"כ
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה קודמת על פי חופש המידע לקתה בחוסר ישרה כללי. אולם במיוחד חמור היה חלקה של התשובה שאמר: "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה".
השב"כ הכחיש את תשובת הוועדה מכל וכל: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬


  
תמונות: תשובת ועדת הבחירות המרכזית על פי חופש המידע אומרת, "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." התשובה על הפניה לשב"כ אומרת: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬
____

עוד לפני קבלת תשובת השב"כ נחזתה תשובת הוועדה כהונאה
הבקשה על פי חופש המידע על ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תיעוד לכך שמערכות המידע של הוועדה פותחו, נבדקו, מופעלות ומאובטחות כנדרש בדין ועל פי התקנים המחייבים. תשובת ועדת הבחירות המרכזית על הבקשה על פי חופש המידע כללה כמעט 200 עמודים. [3] יתרה מזאת, מתוך התשובה ברור ששלושה עורכי דין היו מעורבים בעריכתה של התשובה:
א) עו"ד אלעד נוה - הממונה על פי חוק חופש המידע.
ב) עו"ד אורלי עדס - מנכלית הוועדה.
ג) עו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי.

מיד עם קבלתה ובדיקתה של התשובה, נחזתה כשיקרית ומטעה - הונאה חמורה של משפטנים בכירים בשירות המדינה.  


יחד עם זאת, התשובה סיפקה מידע מעניין:
א) כביכול, ישרת המערכות (ומתוך כך, גם ישרת הבחירות הכלליות בשנים 2013, ו- 2015) תלויה בעובד מדינה  אחד - לזר דודוביץ. אבל למרות הבקשה המפורשת, לא סיפקה התשובה כל מסמך בחתימתו המאשש את ישרת המערכת (מאפיינים, בדיקה, קבלה, וכו') כנדרש בתקנים מחייבים.
ב) ללא כל תיעוד, כמבוקש, התשובה כללה את האמירה: 
"המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." אמירה זאת נחזתה מיד כחשודה.

שופטי בית המשפט העליון ששירתו כיושבי ראש הוועדה - בלתי כשירים, מושחתים ו/או מפירי אמונים
על פי החוק, שופט בית המשפט העליון משמש כיושב ראש הוועדה.  להלן רשימת השופטים שכיהנו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית משנת 2004 ועד היום:

• יעקב טירקל
• אסתר חיות


• חנן מלצר

השאלה המתבקשת מאליה היא - מהי מהות התנהלותם של שופטים אלה בתפקידם כיושבי ראש הוועדה. הבקשה שהוגשה היום מנסה לברר עניין זה לאשורו...

יחד עם זאת יש לזכור, ששופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהונאות ופברוקים במערכת המידע של בית המשפט העליון (מאז 2002). יתרה מזאת, נשיאי בית המשפט העליון ומנהלי בתי המשפט החל באהרן ברק ובועז אוקון ניהלו את פיתוחה של מערכת נט-המשפט - מערכת מידע הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום.

לכן, העלמת עין, או שותפות לדבר עבירה של שופטי בית המשפט העליון בהונאות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית אינם דבר שאינו מתקבל על הדעת.

יתרה מזאת, לקודמו של נדב ארגמן, יורם כהן, נשלחה פנייה דומה: הודעה על פריצה מבפנים של מערכת המידע של בית המשפט העליון בשנת 2002, ושיבוש/פברוק נרחב של הכתבים לאחר מכן.  תשובת השב"כ תחת יורם כהן לגבי מערכות המידע של בית המשפט העליון הייתה דומה להפליא לתשובת השב"כ עתה תחת נדב ארגמן לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - השב"כ אינו אחראי על אבטחת מערכות המידע של בית המשפט העליון...

בנוסף ,יש לציין שבשני המקרים - ועדת הבחירות המרכזית, ובית המשפט העליון - סירבו הגורמים המתאימים (הוועדה והנהלת בתי המשפט) לענות: מי אחראי על אבטחת המערכות?

פרסומים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים רחבת ממדים בבחירות הכלליות בשנת 2015 
הבקשות על פי חופש המידע הוגשו לועדת הבחירות המרכזית לנוכח פירסומים שטענו שבבחירות הכלליות של 2015 בוצעה הונאת מחשבים חמורה:
הראשון שפירסם את החשדות להונאת בחירות בשנת 2015, היה הבלוג DAILY KOS בלוס אנג'לס, מספר ימים לאחר הבחירות.  בלוג זה הוא מהמשפיעים בארה"ב, והיה מקורב מאד לבית הלבן של אובמה.  המידע התפרסם כביכול בשם דיפלומט אמריקאי בדימוס. אבל הוא נקרא כצינור בלבד - אדם שלא סביר שהייתה לו הבנה וגישה ישירה לנתונים... תמונה: הפרסום בארה"ב בבלוג DAILY KOS מיד לאחר הבחירות בשנת 2015. [6]
______  

* מספר שבועות אח"כ, התחיל גם עו"ד דוד לוי בישראל לפרסם נתונים דומים מאד. כמו כן הגיש עתירה לבג"ץ, שנדחתה על הסף מחוסר מעמד.
תמונה: אחד מהפרסומים בישראל על ידי עו"ד דוד לוי, הטוענים הונאת מחשבים בבחירות 2015. [7]
____


הדמיון בין הפרסומים בארה"ב ובישראל מעלה את ההשערה ששניהם נבעו מאותו מקור. ומכיוון שעו"ד דוד לוי אינו מסתיר את קשריו עם השב"כ, היה מקום להשערה שגורמים בשב"כ, הם שהדליפו את הנתונים הן לאלה שפירסמו אותם בארה"ב, והן לעו"ד דוד לוי בישראל.

פתרונות זמניים לניהול הבחירות הכלליות הבאות: ניהול בנייר, משקיפים בינלאומיים
באין פתרון ממשי לבעיה, על הציבור לדרוש פתרונות זמניים לפחות לבחירות הכלליות הבאות, העלולות להתקיים מוקדם מן הצפוי.

פתרון נקודתי לבעיית ההונאה בתפקודה של ועדת הבחירות המרכזית יכול להיות עריכת בחירות בנייר.  הולנד מתכננת לחזור לבחירות על נייר בחודש מרץ 2017, מתוך חששות להפרעות וחוסר אמינות בבחירות ממוחשבות.

בנוסף, יש לשקול הזמנת משקיפים בינלאומיים. למשל, הארגון האירופי לביטחון ושיתוף פעולה (Organization for Security and Co-operation in Europe | OSCE) מקיים משרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות האדם (Office for Democratic Institutions and Human Rights). גוף זה מתמחה בהצבת משקיפים על הבחירות הכלליות באומות שונות.

הונאות במחשוב הממשלתי - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז 
כבר דו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

מאמר שפורסם בשנת 2015 בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, בכפוף לבדיקת עמיתים כפולה (מחמת כותרתו יוצאת הדופן) אמר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט במדינת ישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"

מאמר שהוגש לכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - שדרוג לעידן הפוסט-אמת".  המאמר סוקר את ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בזרועות המשטר השונות.

שב"כ ומערכת המשפט היפוך תפקידים...
התופעה הנחזית כאן היא יוצאת דופן.  השב"כ נראה כמי ששומר על אמונים לחוקי מדינת ישראל. יתרה מזאת, השב"כ נחזה כמי שמתריע את אזרחי המדינה נגד אי-כשיורת ו/או הונאה חמורה והפרת אמונים של עורכי דין ושופטים בוועדת הבחירות המרכזית.
מצב זה אינו המצב רגיל כלל ועיקר.  פרשת קו 300, פרשת עיזאת נאפסו, ורצח רבין הצביעו על השב"כ כגוף הפועל מחוץ לחוקי מדינת ישראל ומעל לסמכותה של מערכת המשפט.

אין סיכוי לחקירת אמת ואכיפת החוק בעניין שלפנינו תחת היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
כבר המידע שהתגלה עד עתה מעלה חשדות חמורים להתנהלות פלילית של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, הממונה על פי חופש המידע אלעד נוה, היועץ המשפטי דין ליבנה, והאחראי על תפעול המערכות לזר דודוביץ. יחד עם זאת, ברור, שאין סיכוי ממשי לחקירת אמת ואכיפת החוק במקרה זה.  הניסיון מראה שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט מונע בשיטתיות את אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים בכל זרועות המשטר.


תמונה:  הפגנה שגרתית במוצ"ש מול ביתו של היועמ"ש מנדלבליט, נגד אי-אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים.
____

משבר חוקתי באומה ללא חוקה 
ההונאה  במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, והראיות להונאה בבחירות הכלליות של 2015, מערערות מיסודן את חוקיותן של הכנסת והממשלה הנוכחית.

יחד עם תופעות כגון השחיתות במערכת המשפט ואכיפת החוק, המצב שנוצר הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה. 

קישורים
[1] 2017-02-05 Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee //

תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

[2] 2017-01-16 Allegation of computer fraud in the 2015 general election – Request for clarification of Shin-Bet standing relative to the Central Election Committee’s IT systems filed with Shin-Bet Head Nadav Argaman//
טענות לגבי הונאת מחשבים בבחירות הכלליות 2015 – בקשה להבהרת מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
 [3] 2017-01-12 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re: IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[4] 2017-02-05 Reply on Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee - request for a paper, hand-signed response//

תגובה על תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית – בקשה לתשובה על ניירבחתימת-יד


[5] 2017-02-06 Repeat urgent request for corrections Central Election Committee’s FOIA Response (‫‪1/1214/16‬‬), in re: Committee’s IT systems – development, validation, operation, security //
בקשה חוזרת דחופה לתיקון תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה (‫‪1/1214/16‬‬) על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הוועדה – פיתוח, וולידציה, הפעלה, אבטחה

[6] 2015-03-22 Israel: "massive late-evening jumps in voter turnout as evidence of fraud"    
[7] הונאת הבחירות (2015)- תוספת בוחרי הליכוד לא תואמת את אחוז המצביעים שפורסם ע"י וועדת הבחירות