Friday, November 26, 2021

2021-07-11 מעצר פתע וחקירה בגין הפרה כביכול של צו איסור פרסום בעניין השוטר האלים עבד נערני

 מעצר פתע בגין הפרה כביכול של צו איסור פרסום בעניין השוטר האלים עבד נערני

לאיזו רמה של אלימות ועבריינות הגיע השוטר עבד נערני בשייח ג'ראח? אסור לגלות... המשטרה, התביעה והשופטים מגנים על שוטרים אלימים ועבריינים.

קראו בדפדפן: https://inproperinla.blogspot.com/2021/11/2021-07-11.html
פרק א' - מעצר בפעולת מחץ של משטרת ישראל

בלילה בין ראשון לשני, 11 ביולי, 2021, קרוב לחצות, כשיצאתי מהבית, חיכתה לי ניידת ברחוב החשוך, הריק מאדם. השוטר שישב בניידת קרא לי, וביקש ממני להזדהות. שאלתי אותו לעילת הבקשה (בקשה מסוג זה נחשבת בחוק סדר הדין הפלילי לעיכוב). השוטר ענה לי שהיה אירוע בסביבה, ומחפשים חשוד הדומה לי בהופעתו. שאלתי מה הופעתו, והשוטר השיב לי - לבוש בשחור.

הזדהיתי, והשוטר הודיע לי מיד: "אתה עצור". השוטר אזק אותי מיד, ביצע חיפוש על גופי, והכניס אותי לניידת. 

ביקשתי לראות צו מעצר ולדעת את עילת המעצר. השוטר אמר לי שאין לו צו מעצר, אבל כתוב במערכת לעצור אותי. מה עילת המעצר הוא לא גילה לי. כמובן שזו התנהלות מנוגדת לחוק.

בהמשך, השוטר צלצל למוקד לשאול מה לעשות אתי. הורו לו לתפוס לי את הנייד. לא היה לי נייד לצערם. 

השוטר לקח אותי ל"תחנת השכונות". שם, על פי חוק סדר הדין הפלילי, היה חייב להביא אותי לפני הקצין האחראי. אבל למרות דרישתי החוזרת, סירבו לעשות כך. הקצין האחראי הסתתר בחדר אחורי כלשהו.

לאחר שהתייעץ עם הקצין האחראי בחדר האחורי, השוטר חזר וכתב לי טופס "הזמנה לסור למשטרה" ודרש ממני לחתום שאגיע לחקירה במשטרה באותו בוקר בשעה 09:00 - מחלקת הונאות, סלמה, וערבות של 5,000 ש"ח למקרה שלא אגיע לחקירה.

סירבתי לחתום על דבר כלשהו. גם ניסיתי להסביר לשוטר הדפ"ר שכל התנהלותו חסר בסיס בחוק. אין להם סמכות לחייב אותי להגיע לחקירה במועד שעל פי בחירתם באמצעות הנפקת "הזמנה לסור למשטרה". העניין כולו נקבע בפס"ד השופט יצחק זמיר בבית המשפט העליון בפרשת חוטר ישי.

השוטר איים שאם לא אחתום יחזיקו אותי במעצר עד הבוקר. עניתי לו - בבקשה.

בסוף שחררו אותי מהמעצר בסביבות 01:00. 

התנגדתי לשחרור. הסברתי לשוטר הדפ"ר, שאין לו סמכות לשחרר אותי ממעצר ללא היוועדות שלי עם הקצין האחראי וחתימה של הקצין האחראי על שחרורי. דבר לא הועיל. הם התעקשו לשחרר אותי ממעצר בניגוד לחוק...

כמובן שלא הלכתי למשטרה באותו בוקר. מיד כשהגעתי הבייתה שלחתי להם דוא"ל ופקס, שלא נוח לי להגיע באותו בוקר, והצעתי להם מספר זמנים חלופיים בשבוע שאח"כ.

החוקר ענה לי בהודעות זועמות בדוא"ל - שעלי להגיע מיד לתחנה... אבל בסוף הבין שאני יודע את החוק, והסכים לאחד המועדים שהצעתי.

פרק ב' - בקשה להעתק צו איסור פרסום ופרסום בתקשורת בחו"ל

כיוון שגם פעילים אחרים נעצרו בפעולות סער של משטרת ישראל באותה תקופה בקשר לפרסומים אודות התנהלות אלימה חסרת תקדים, מסכנת חיי אדם, של השוטר עבד נערני, חשדתי שזה העניין.

אבל במדינת ישראל, צווי איסור הפרסום, שחלים כביכול על כולי עלמא - סודיים! תופעה של משטר טוטליטרי. האזרח אמור לנחש מה אסור לו לומר...

בכדי לתעד את המצב ההזוי, שלחתי מיד הודעות למשטרת ישראל ולהנהלת בתי המשפט, שבכוונתי לפרסם מאמר בתקשורת בארה"ב אודות האלימות העבריינית של עבד נערני ושני שוטרים נוספים. ביקשתי לדעת אם קיימים צווי איסור פרסום תקפים בעניין. כרגיל - סירבו לספק העתקים של צווי איסור הפרסום, או להודות שהם קיימים.

ואכן פרסמתי מספר ימים אח"כ מאמר בחו"ל, בו עבד נערני מככב:  "התרופה לאלימות רצחנית של משטרת ישראל היא צווי איסור פרסום".

The remedy for murderous police brutality in Israel and the occupied territories is gag orders


עכשיו, כשאני מחפש בגוגל, אני רואה שהמאמר שלי גם הועתק לאתרים אחרים:

https://www.albiladdailyeng.com/the-remedy-for-murderous-police-brutality-in-israel-and-the-occupied-territories-is-gag-orders/ 

בקיצור - עבד נערני כוכב בינלאומי.

פרק ג' - חקירה במחלק הונאות, מחוז תל אביב, סלמה

בסופו של דבר הגעתי לחקירה... 

מיד עם כניסתי לחדר שאלתי את החוקר מה מצבי באותו רגע: חופשי, מעוכב, או עצור. החוקר ענה לי שאני חופשי. אמרתי לו: אם כך, אני הולך הבייתה.  החוקר התעצבן, ושינה את דעתו והודיע לי שאני מעוכב.  הודעתי לו מה השעה והסברתי לו את החוק בעניין הגבלת אורך העיכוב. הוא התעצבן עוד יותר והשיב לי: "אני יכול להחזיק אותך מעוכב לחקירה גם 15 שעות". כמובן שזה לא המצב על פי החוק.

לאחר מכן, החוקר הטיח בי סוף סוף את האשמה הסודית: הפרת צו איסור פרסום בעניין האלימות העבריינית של השוטר עבד נערני.

כרגיל, שמרתי על שתיקה. 

החוקר התעצבן עלי וצעק: "זה שיא היום שלך, לעשות לי פרובוקציות?".

צריך לציין שגם במהלך החקירה הקצרצרה, החוקר מעולם לא הציג את צו איסור הפרסום שאותו הפרתי כביכול, ושבגין הפרה כביכול זו נעצרתי ונחקרתי. לפיכך, עד היום אין לי דרך לדעת בבירור אם קיים צו איסור פרסום, באיזה עניין, ומה היקף איסור הפרסום בפרשה חמורה זו.

בסופה של החקירה החוקר שוב ניסה להחתים אותי על התחייבות כלשהי... שוב סירבתי לחתום, שוב הוא איים שיעצור אותי באבו כביר... לא עזר לו... הביא את הממונה עליו ואת הממונה על הממונה עליו לסייע לו באיומים עלי... שום דבר לא עזר.

הלכתי הבייתה שמח וטוב לב, בלי לחתום על דבר.

פרק ד' - המשטרה מסתירה את רישומי המעצר העברייני

לאחר תום הפרשה הנ"ל, הגשתי למשטרה בקשת חופש המידע - לקבלת הרישומים של המעצר והשחרור ממעצר בתחנת השכונות. היה ברור לי שזה היה "מעצר מחוץ לרישום" - או בקיצור - התנהלות עבריינית של שוטרים.

המשטרה סירבה כמובן לספק את המסמכים. ההנמקה?  רישומי המעצר והשחרור ממעצר הם חלק מחומר החקירה...

פרק ה' - האם אזכה לבירור דיוני של פרשה זו בבית משפט?

בדיקה אחרונה ביום 24 לנובמבר, 2021 (למטרה אחרת), הראתה שהתיק הנ"ל עדיין פתוח במרשם המשטרתי שלי.

אני מקווה מקרב לב שיגישו נגדי כתב אישום בפרשה זו. פרשה זו יכולה להיות הזדמנות פז לתעד את פעלולי מערכת החוק והמשפט: השימוש בצווי איסור סודיים וניסיון לאכיפתם... ובמיוחד - השימוש בנהלים כאלה להסתרת אלימות רצחנית של שוטרים. וכמובן - מעצרים בלתי חוקיים...

Thursday, May 20, 2021

2021-05-20 "החור השחור" במשטרת סלמה - מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות בעינויים - התראה לפני פעולה משפטית הוגשה ליועמ"ש

 "החור השחור" במשטרת סלמה - מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות בעינויים - התראה לפני פעולה משפטית הוגשה ליועמ"ש

הודעה שהוגשה לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל, מתעדת נוהל מעצר חשודים וחקירתם, ככל הנראה במרתפי מטה מחוז ת"א בדרך שלמה 18, תל אביב. יש לראות ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" מתקן כליאה/מעצר בלתי חוקי, שהחזקת חשודים בו נוגדת את הוראות החיקוק, מפרה את זכויות היסוד של חשודים ועצירים בישראל, ונועדה לסחוט הודאות מחשודים תחת תנאים הנחשבים לעינויים. היועמ"ש התבקש להורות למשטרת ישראל לחדול מיד חקירת חשודים תוך החזקתם ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ו/או בכל מתקן אחר על פי הנוהל המתועד בהודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א.

קראו בדפדפן:  https://inproperinla.blogspot.com/2021/05/2021-05-20.html 

 

image.png


תמונה: פרשת לורי שם-טוב ומוטי לייבל יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול מתקן כליאה של חור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה -  "בית מעצר יפתח". בדיון הארכת מעצר, התלונן מוטי לייבל על תנאי מעצרו: הוא החזק בבידוד מוחלט, נמנעה ממנו היוועצות בפרטיות עם עורך דינו, לא ניתן לו לצאת אפילו לחצר "להתאוורר", בסמוך לתאו התנהל מטווח ירי, מעל ראשו נסעו משאיות, ובתאו דלקו האורות 24/7. הוא יצא מתאו רק לשעות חקירה ארוכות. תנאי מעצר אלה ייחשבו ללא כל ספק לעינויים. מסמך תשובה (שתקינותו וקבילותו כראיה וככתב בית דין מפוקפקות), שהוגש ע"י משטרת ישראל בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל בשם ק' אג"מ יפו גליל עמאשה, טוען שלייבל הוחזק ב"בית מעצר יפתח" - שאינו מוכר כמתקן כליאה חוקי של מדינת ישראל, "לצורך הפרדה", "באישור סנ"צ", "על פי נוהל משטרת ישראל" - המתיר כביכול להחזיק עצירים במשך 10 ימים במתקן כליאה בלתי חוקי זה בתנאים המתועדים.  משטרת ישראל מסרבת לענות כדין וכראוי על בקשה על פי חוק חופש המידע (עבורה שולמה אגרה כדין), לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של "בית מעצר יפתח", הפעלתו ונוהליו.

להלן ההתראה שנשלחה היום ליועמ"ש, לשר המשפטים, לשר לביטחון פנים, ולמפכ"ל המשטרה 

20 במאי, 2021

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
בפקס ובדוא"ל

הנידון: "בית מעצר יפתח" ונוהל משטרת ישראל להחזקת חשודים וחקירות בו - התראה לפני פעולה משפטית

הרינו מבקשים את קבלת החלטתך המנומקת בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958
לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
1. הודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל, מתעדת נוהל מעצר חשודים וחקירתם, ככל הנראה במרתפי מטה מחוז ת"א בדרך שלמה 18, תל אביב.
2. הודעה זו הוגשה לבית המשפט על פי הוראת כב' השופט עלאא מסארווה, לאחר שהחשוד התלונן בדיון הארכת מעצר על תנאי החזקתו וחקירתו - במרתף, מעליו נוסעות מכוניות ומשאיות, בסמוך לו מתנהל מטווח ירי, בו האור דלוק 24/7, ללא יציאה מהתא ל"אוורור", ומניעת הזכות להיוועדות עם עורך דין בפרטיות.
3. יתרה על כך, תשובות על בקשות חופש המידע העלו ש"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח", אינם מתקן כליאה/מעצר מוכרז כדין.
4. מכל הטעמים הנ”ל, יש לטענתנו לראות ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" מתקן כליאה/מעצר בלתי חוקי, שהחזקת חשודים בו נוגדת את הוראות החיקוק, מפרה את זכויות היסוד של חשודים ועצירים בישראל, ונועדה לסחוט הודאות מחשודים תחת תנאים הנחשבים לעינויים.
5. כמו כן, יש לטענתנו לראות בהתנהלות "בית מעצר יפתח" ו/או "תא מעצר משטרת מרחב יפתח" הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומי.
6. לפיכך, הרינו מבקשים:
א) ככל ש"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" עדיין מופעלים כמתקן  כליאה/מעצר שאינו מוכרז כדין - שתורה למשטרת ישראל לחדול מיד את השימוש במתקן זה;
ב) שתורה למשטרת ישראל לחדול מיד חקירת חשודים תוך החזקתם ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ו/או בכל מתקן אחר על פי הנוהל המתועד בהודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל.
7. העדר תשובה המראה על תיקונו של המצב בעניין "בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ונוהלי החקירה של משטרת ישראל, כאמור לעיל, לא יותיר בידינו ברירה אלא  לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשותנו.
8. אין באמור במכתב זה – כמו גם במה שלא נאמר בו – כדי לגרוע או לוותר על כל טענה העומדת לנו על-פי הדין.
בברכה,
 _________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר)
Human Rights Alert NGO

העתקים:

שר המשפטים בנימין גנץ
השר לביטחון פנים אמיר אוחנה
מפכ"ל משטרת ישראל יעקב שבתאי
מפקד מחוז ת"א עמיחי אשד
 

Wednesday, May 5, 2021

2021-05-06 כנס במרכז האקדמי להשקת ספרו של ד"ר יניב ואקי "דיני ראיות" - האם יתאפשרו שאלות סטודנטים?

 

שלום לכולם,
פתאום קפץ לי הגן הפרובוקטיבי, ואתמול הפצתי את התכתובת שלהלן.
"משפטן בכיר" גינה אותי בתגובתו, והכריז ש"התפדחת בתפוצת נאטו" -- שכן אני נחשב עכשיו לפרח משפטנים, משהו כמו פרח נביאים. אני לא רואה את זה כך בהכרח.
אני לומד עכשיו סדר הדין הפלילי, כולל מעצרים, מעצר ימים, מעצר עד תום ההליכים... היום, ברור לי יותר מאי פעם כמה הזוי היה מה שעברתם.
יחד עם זאת, לדעתי, מהבחינה העקרונית של שלטון החוק, זכויות האדם, "הזכויות החוקתיות", "הליך ראוי" במשפט הפלילי, וכו' -- דעתי היום נותרה כפי שהייתה אז: הפרשה של המעצר של מוטי לייבל במרתפי סלמה היא החמורה מכל (יחד עם התרגילים בהקראת כתב האישום, ויחד עם קרקס הפשפשים בעניין הייצוג, וכו' וכו')... כי המשטרה תיעדה בעצמה את העבריינות שלה ע"י המסמך שהגישה בתיק המעצרים אצל השופט עלאא מסארווה בשם קצין המודיעין (תמונה להלן). מה שחמור יותר במסמך הזה, שהוא מתעד "נוהל" חוקי כביכול של המשטרה, שהוא הפרה חמורה של החוק הישראלי, וגם מוכר ברחבי העולם כעבירה חמורה ומתועבת על זכויות האדם -- ניהול מתקני כליאה של "חור שחור" ומעצרם של אנשים ב"חור שחור". 
אני רואה בתופעה פשע ועבירה על זכויות האדם (ופשע דיני מלחמה, כשהתופעה מתרחשת כחלק מפעולות אלימות צבאיות) ברמה ימי ביניימית. אבל ב-20 השנים האחרונות, הנוהג הזה התחבב על "דמוקרטיות מערביות". ארה"ב הקימה, לדוגמה, אוסף של מתקנים כאלה, הידוע שבהם הוא בגואנטמנמו ביי, והוא זכה לחשיפה ולגינוי בינלאומיים.
ראו דוגמה נוספת - מתקן כליאה ענק של בור שחור התגלה בלב העיר שיקאגו בשנת 2015. הפרשה הגיעה לכותרות התקשורת הבינלאומית (קישור בתכתובת שלהלן).
מעבר לעבריינות של שוטרים בודדים, במקרה של "החור השחור" בסלמה, המשטרה עצמה גם תיעדה את מעצרו של מוטי כחלק מנוהל שיטתי-מוסדי כביכול. בכך, המשטרה למעשה תיעדה מקרה קלאסי של "פשע מאורגן מדינתי" לכאורה: רשות מרשויות המדינה (לעיתים קרובות רשויות חוק ומשפט) הופכת לארגון פשע. מצבים כאלה מוכרים היטב בקרימינולוגיה.
ברור שהמקרה של מוטי לייבל הוא גם לא הראשון מסוגו. וברור שכל שופט מעצרים כשיר, ובוודאי שפרקליטות מחוז ת"א והתביעה המשטרית, היו צריך להבחין בדבריהם של מוטי ודומיו, או אף ללא דבריהם של העצירים, היו חייבים לדעת, מתוך הנסיבות בהליכי המעצרים וביווי החקירות... שמוטי ודומיו אינה מוחזקים במתקן מעצר מוכרז כדין בחיקוק במדינת ישראל - כלומר במתקן שב"ס.  ברור לחלוטין שכל טענה של שופטים, פרקליטים, או תובעים משטרתיים, שהם לא היו מודעים לכך - תעמיד אותם כבלתי כשירים...
יש לציין לשבח את השופט עלאא מסארווה, שתחמן את מערכת נט-המשפט (שוב - בצורה שמדגימה את אי תקפותה) - והעלה בכרטיסיה הפומבית של "החלטות בתיק" את הדוא"ל ממשטרת תל-אביב (תמונתו להלן), ללא כל החלטה שיפוטית.  האומץ של מסארווה בתור שופט נעצר שם,
השופט עלאא מסארווה השאיר לנו, הציבור, קריאה פומבית להמשיך בעבודה הנדרשת לחיסול ה"חור השחור" בסלמה. 
יש לראות במסארווה אחד מהשופטים הישרים, החכמים, והשואפים לתיקון המערכת:
* כאן הוא פעל לחשוף ולתקן את החור השחור בסלמה -  הפרה חמורה של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכן סעיפים שונים בחוק העונשין, תשל"ז-1977.
* גם בהליכי צווי מעצר, חיפוש ותפיסה, שמשה הלוי ולורי שם-טוב היו מעורבים בהם מספר שנים קודם לכן, עלאא מסארווה היה בסופו של דבר זה שחשף את ה"כשל המערכתי" במקום שהשופט שמואל מלמד והשופטת דנה אמיר, בשת"פ עם נתצ"ש, עסקו בשקר והטעייה כדי להכשיל את בדיקת התלונה ותיקון המצב. עלאא מסארווה היה בסופו של דבר זה שהודיע לנתצ"ש מיוזמתו, שערך בדיקה ומצא "כשל מערכתי" בניהול הליכים ללא תיקים וללא כל רישום מזכירותי במשך שנים ע"י כל השופטים בבית המשפט השלום ת"א...
* בעניין "חיסיון מנהלי", שוב עניין של זכויות יסוד, כולל חופש הביטוי, חופש העיתונות, זכות העיון בתיקים, והגבלתם שלא כדין ב"חיסיון מנהלי" - עלאא מסארווה הוציא לבקשתי החלטה המורה למזכירות להסיר את "החיסיון המנהלי" מהתיק בנט-המשפט בו עסקנו, ולחשוף אותו לציבור ברמה הראויה והמקובלת בתיקים בלתי חסויים אחרים. עניינו של התיק היה בקשה לביטול צא"פ באחת מפרשות השחיתות הגדולות - כלומר תיק בעל חשיבות ציבורית מהמעלה העליונה, ונראה היה ש"החיסיון המנהלי" על התיק נבע בעיקר מאינטרסים פוליטיים.
המזכירות סירבה לקיים את הוראותיו של עלאא מסארווה - כלומר, סירבה להסיר את "החיסיון המנהלי" על התיק. כשחזרתי לאולם הדיונים, והודעתי לשופט עלאא מסארווה אודות סירוב המזכירות לקיים את החלטתו בעניין הסרת "החיסיון המנהלי" -- מסארווה השיב לי: "אני את שלי עשיתי". 
ואכן, עלינו הציבור המלאכה לעשותה!
עלאא מסארווה לא דיווח כנראה לרשויות אודות "החור השחור" במרתפי סלמה. עלאא מסארווה דיווח ישירות לריבון - לנו, הציבור.
אני קורא לכן ולכם להצטרף לפעולת מחאה פומבית לסגירת "החור השחור" בסלמה, לחקירת אמת של התופעה והאחראים לה, ובאם ראוי - העמדתם לדין פלילי.
דפנה ברק-ארז השיבה על הדוא"ל שלי "נקרא", ואז שאלתי אותה אם חלות עליה הוראות החוק, לדוגמה בעניין "אי קיום חובת דיווח" (עבירה שדינה שנתיים מאסר), והאם תקיים את הוראות החוק ותפנה בעניין לרשויות בעניין הבור השחור בסלמה. היא שוב השיבה "נקרא"...
אני משאיר לכם לנסח את הסיפור במילותיכם, ולהעלות רעיונות איך להביא לסגירתו של החור השחור בסלמה:
א) ייתכן שדרך אפשרית אחת לתקוף את העניין היא בתביעת נזיקין של מוטי לייבל. אינני עו"ד, ולכן אעצור פה. אומר רק שרצוי שמוטי יתייעץ בעניין עם עו"ד מהזן המתאים. העניין הוא לא רק לפצות את מוטי (ולא יזיק לו קצת כסף), כמו העלאת העניין לזירה הציבורית.  זו גישה דומה מאד לגישה שנקט רפי רותם בשנים האחרונות - עם תביעות הנזיקין נגד השוטרים שהיכו אותו ומזל טוב לרותם על הזכייה!
לדעתי, הכליאה של מוטי לייבל ב"חור השחור" בסלמה חמורה פי כמה מהאלימות הפיזית שספג רותם במשך השנים (למעט "הקט רגל" ועניינים אחרים המתועדים ב רותם נ ברעם ומדינת ישראל).
ב) ייתכן שדרך אפשרית אחרת היא עתירה לבג"ץ נגד משטרת ישראל, הפרקליטות ואולי גם נגד בית המשפט השלום בת"א, כי ברור שבית המשפט השלום ת"א קיבל ביודעין את קיום מתקן המעצר הבלתי חוקי, ושיתף פעולה אתו, צריך אולי לתעד שוב שהפרקליטות והתביעה המשטרתית קיבלו פנית - כלומר מיצוי ההליכים לפני הגשת עתירה לבג"ץ. במקרה זה, גם אם מוטי אינו מעוניין להצטרף ליוזמה (מקווה בשבילו שהוא חזר לחיים "נורמטיביים" ואינו מעוניין בכך) ניתן לדעתי לעתור כ"עותרים ציבוריים".
בקיצור -- אלה שנאלצו להתבוסס ברפש, ולמדו להכיר אותו, גם אחראים לנקות אותו למען הציבור... אין צדק בעולם!
במסגרת הניסיון שרכשתי בעשור האחרון בחקר מערכת החוק והמשפט בישראל, אין לי כל הפתעה בכך שפניות שלי בעבר בעניין זה למפכ"ל רוני אלשייך, לפרקליטות, לא זכו למענה.
לעומת זאת, לאור הניסיון המועט שרכשתי באקדמיה המשפטית (אני בסוף שנה ב', וצפוי לסיים את הלימודים תוך שנה.) יש לי חששות כבדים ביחס לקהילה המשפטית האקדמית בישראל, עם יוצאים מן הכלל מוכרים, כגון מוטה קרמניצר, לאחרונה במפתיע גם מני מאוטנר, בועז סנג'רו ודניאל פרידמן.
הסירוב של משפטנים האקדמאים להגיב בפומבי לגופו של העניין ביחס ל"חור השחור" בסלמה, בשעה שהם חוגגים ומכבדים איש את רעותו לכבוד "15 שנה להלכת יששכרוב" כפי שמתועד בתכתובת שלהלן, הוא בזוי.
לפני 100 שנה, היהודי הצרפתי ז'וליאן בנדה תיאר "תהליכים" דומים באירופה בין מלחמות העולם - כ-"בגידת האינטלקטואלים".
לנוכח פשיעה מאורגנת במשטרה, בחסות הפרקליטות ובתי המשפט, וסירוב המשפטנים האקדמיים להגיב -- עלינו, הציבור, לפעול בעצמנו.
כל תגובה, הצעה, הסתייגות, ביקורת יתקבלו בברכה.
כאן ההזמנה לכנס, בהשתתפות היועמ"ש אביחי מנדלבליט, דורית ביניש, יואב ספיר, בני שגיא, ואחרים. מאחר שהכריזו שלא יתאפשרו שאלות מן הקהל, אני אינני מתכנן להגיע כלל.
image.png


נ.ב.  רשמתי את רפי רותם במכותבים, אבל אני לא בטוח שזה דוא"ל מעודכן שלו, אודה למי שיוודא שרותם יקבל את המידע כ"כ. כנ"ל ברק כהן. ובטוח שלא רשמתי רבים וטובים. אנא הפיצו כראות עיניכם ואולי בניסוח משלכם
----

הנידון: כנס חגיגי להשקת ספרו של ד"ר יניב ואקי "דיני ראיות" - ובור שחור לסחיטת הודאות במרתפי משטרת סלמה

שלום אסף,

רוב תודות על תשובתך הזריזה.

לדעתי, אין כמובן מקום לחגיגות 15 שנה להלכת יששכרוב, כשמשטרת ישראל מנהלת בריש גלי מתקן כליאה בלתי מוכרז, בלתי חוקי במרתפי מטה המשטרה בסלמה, בו היא מחזיקה עצירים בתנאים שיחשבו לעינויים, במטרה לסחוט הודאות. והשתיקה הרועמת של הקהילה המשפטית מדברת בעד עצמה...

יחד עם זאת, מובן מאליו, שאינני מומחה לענייני חגיגות.

בברכה,

יוסף

On 2021-05-05 16:10, Assaf Harel wrote:

שלום יוסף,

מדובר בכנס חגיגי להשקת ספרו של ד"ר ואקי.

הכנס כולל תכנית אקדמית סדורה ולא תתאפשרנה שאלות מהקהל.

בברכה,

אסף

From: joseph>
Sent: Wednesday, May 5, 2021 4:04 PM
To: Assaf Harel <assaf>
Subject: כנס במרכז האקדמי להשקת ספרו של ד"ר יניב ואקי "דיני ראיות" - האם יתאפשרו שאלות סטודנטים?

ד"ר הראל שלום רב,

אני סטודנט שנה ב' למשפטים במרכז האקדמי ברמת גן. קיבלתי הודעה על הכנס שבנידון, בהנחייתך.

רציתי לדעת אם יתאפשרו שאלות מן הקהל במהלך הכנס.

במיוחד הייתי מעוניין לשאול את השאלה שלהלן, בנוגע לניהול מתקן כליאה בלתי מוכרז, בלתי חוקי ("בור שחור") במרתפי מטה משטרת ת"א בסלמה, המשמש להחזקת עצירים בתנאים שיש לראותם כעינויים, במטרה לסחוט הודאות. 

מתאים במיוחד להעלות עניין זה בנוכחות היועמ"ש אביחי מנדלבליט... ואין ספק שהשאלה נוגעת ישירות ל"15 שנה להלכת יששכרוב"...

עד היום לא קיבלתי תשובה ראויה לשאלה זו.

בברכה,

ד"ר יוסף צרניק

ערנות לזכויות האדם (ע"ר)

----

הנידון: מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל - הליכי מעצרים ובור שחור במרתפי סלמה

עו"ד שהב שלום רב,

להלן שוב השאלה בעניין הליכי מעצרים והבור השחור במרתפי סלמה. השאלות שאני מעלה בעניין סדר הדין הפלילי לא נועדו כייעוץ אישי, אלא כחלק מהשיח האקדמי הפומבי בצומת הקריטית שבין סדר הדין הפלילי וזכויות האדם.

לכן אודה אם תוכלי להשיב בדוא"ל (לאחר שלא התאפשר להשיב ב"פורום" באתר הקורס ולא התאפשר לענות בזום לאחר השיעור).  אני אפרסם כל תשובה שתספקי בפורום הקורס.

א) מה דעתך על המצב המתועד להלן ביחס לניהול מתקן כליאה בלתי מוכרז, בלתי חוקי, במרתפי מטה משטרת ת"א בסלמה, והחזקת עצירים בו בתנאים הנחזים כהפרה בוטה של החוק ועינויים, במטרה לסחוט הודאות?

ב) מהי התנהלות ראויה של עו"ד, שהוא סניגור פלילי, הנתקל במצב כזה בהליכי מעצרים בהם הוא מייצג עציר?

ג) מהן חובותיהם על פי דין בעניין זה של כל אנשי החוק והמשפט -- שוטרים, המפכ"ל, סניגורים, אנשי התביעה המשטרתית, פרקליטות המדינה, היועמ"ש -- המודעים למצב?

ד) האם יש לראות במצב הקיים פשיעה מאורגנת במערכת החוק והמשפט?

ה) מה ניתן לעשות במדינת ישראל לתיקון המצב המתועד להלן?

בברכה,

יוסף צרניק

נ"ב: להלן העתקים של קטעים מפרסומים קודמים שלי בעניין, לפני קבלתי ללימודי המשפטים, ולכן אני מתנצל על ההתנסחות הלא מקצועית...

----

2017-05-08 "בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

"בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב, ותנאי מעצר שייחשבו ללא כל ספק לעינויים.  משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהי האסמכתא החוקית להקמתו ולניהולו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה. והכרזותיה הנשגבות של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור על דבקותה בזכויות האדם - תעלול יחצנות יהודי-דמוקרטי... 

Image result for CALCUTTA BLACK HOLE PRISON

תמונה: מקור השם "כלא של חור שחור" [Black Hole Prison] הוא ב"חור השחור של כלכותה" - שם החזיק המושל ההודי שבויים אנגליים בעת המלחמה עם האנגלים. האנגלים כבשו את כלכותה, שחררו את האסירים ששרדו בחיים (רובם המכריע מתו בבית הסוהר מחום ומחנק), וסגרו את בית הכלא בשנת 1756. 

________

Image result for IRAQ CIA PRISON TORTURE

 תמונה:  בעשרים השנים האחרונות ניהלה ארה"ב רשת של בתי כלא של חור שחור ברחבי העולם, ששימשו להחזקת אנשים בניגוד לחוק ולעינויים.  התיעוד המפורט ביותר הוא של הכלא באבו-ע'ריב בעיראק.

________

The disappeared: Chicago police detain Americans at abuse-laden 'black  site' | Chicago | The Guardian

תמונה. במקרה שזכה לפרסום בינלאומי ניכר, התגלה בשנת 2015 בית כלא של חור שחור שהתנהל במרכז העיר שיקאגו.

The disappeared: Chicago police detain Americans at abuse-laden 'black site'

https://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/24/chicago-police-detain-americans-black-site

image.png

   


תמונה: פרשת לורי שם-טוב ומוטי לייבל יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול מתקן כליאה של חור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה -  "בית מעצר יפתח". בדיון הארכת מעצר, התלונן מוטי לייבל על תנאי מעצרו: הוא החזק בבידוד מוחלט, נמנעה ממנו היוועצות בפרטיות עם עורך דינו, לא ניתן לו לצאת אפילו לחצר "להתאוורר", בסמוך לתאו התנהל מטווח ירי, מעל ראשו נסעו משאיות, ובתאו דלקו האורות 24/7. הוא יצא מתאו רק לשעות חקירה ארוכות. תנאי מעצר אלה ייחשבו ללא כל ספק לעינויים. מסמך תשובה (שתקינותו וקבילותו כראיה וככתב בית דין מפוקפקות), שהוגש ע"י משטרת ישראל בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל בשם ק' אג"מ יפו גליל עמאשה, טוען שלייבל הוחזק ב"בית מעצר יפתח" - שאינו מוכר כמתקן כליאה חוקי של מדינת ישראל, "לצורך הפרדה", "באישור סנ"צ", "על פי נוהל משטרת ישראל" - המתיר כביכול להחזיק עצירים במשך 10 ימים במתקן כליאה בלתי חוקי זה בתנאים המתועדים.  משטרת ישראל מסרבת לענות כדין וכראוי על בקשה על פי חוק חופש המידע (עבורה שולמה אגרה כדין), לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של "בית מעצר יפתח", הפעלתו ונוהליו. [1]

 ----

2018-08-28 מוטי לייבל והבור השחור במשטרת סלמה: אלשייך מתבקש לפעול מיד בעניין כליאה בלתי חוקית למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע במשטרה

מוטי לייבל והבור השחור במשטרת סלמה: אלשייך מתבקש לפעול מיד בעניין כליאה בלתי חוקית למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע במשטרה

מוטי לייבל הוא פעיל מרכזי במחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה והרווחה ביחס ללקיחת ילדים מהוריהם.  בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים הוחזק מוטי לייבל במשך 10 ימים במרתפי משטרת ת"א בסלמה בתנאים שייחשבו לעינויים, במטרה לסחוט הודאה.  אולם מסמך שחשף השופט עלאא מסארווה העלה חשש ברור, שמדובר במתקן כליאה בלתי חוקי בו נשללות זכויות העצירים - כולל הזכות להיוועצות עם עורך דין בפרטיות...  בתשובה מפוברקת/מרמתית של משטרת ישראל על בקשת חופש המידע  - לא הצליחו למצוא אסמכתא חוקית להפעלתו של "בית מעצר יפתח" - הבור השחור במרתפי סלמה...  
המשטרה גם עוסקת במרמה בתשובות על פי חוק חופש המידע.  תשובת המשטרה לא ניתנה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע, והמשטרה לא מצאה מסמך מינוי של ממונה כזה בכלל. ובתשובה המפוברקת, הסתירו את רוב המידע המבוקש על מנת להסתיר את העבריינות ("חשש לחשיפת שיטות עבודה ואמצעים שבידי משטרת ישראל")... 
הפנייה למפכ"ל רוני אלשייך מבקשת שינקוט מיד בצעדים מתקנים. הפנייה הועתקה גם לועד הציבורי נגד עינויים,  לאגודה לזכויות האזרח, לתנועה לחופש המידע, ול"שקוף".

 תשובת המשטרה על בקשת חופש המידע לקויה, ועדיין תיעדה שאין אסמכתא חוקית למתקן מעצר או תא מעצר במטה יפתח.
ככל הנראה אין בכלל במשטרת ישראל ממונה על פי חוק חופש המידע. עוסקים במרמה באופן שגרתי ביחס לקיום חוק חופש המידע - כמו שורה ארוכה של יחידות שלטוניות אחרות.
א) המידע שסיפקה המשטרה מראה שמהתקן במרתפי סלמה מתנהל ללא הסמכה כלל
מתוך המידע שנמסר על ידי משטרת ישראל גם ברור שמתקן הכליאה במרתפי משטרת סלמה מתנהל ללא הסמכה חוקית. מתקני כליאה בלתי חוקיים מוכרים ברחבי העולם כ"בור שחור" - הפרה מתועבת במיוחד של זכויות האדם.

תמונות.  המתקן במרתפי סלמה מכונה על ידי המשטרה לפעמים "בית מעצר יפתח" ולפעמים "תא מעצר משטרת מרחב יפתח" (מס' 48 בטבלה).  תשובת משטרת ישראל מראה שהמתקן מתנהל ללא אסמכתא חוקית וללא בסיס חוקי.

Wednesday, April 21, 2021

2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?

 2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?


 

בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, קבע נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטה "סודית" 88/12/מחוזי תל אביב מיום 31 למאי, 2012, כי הפרוטוקולים וההחלטות של השופטת אלשייך לא היו חתומים כדין, ולכן היו בגדר "טיוטות" חסרות כל תוקף ולא היו כתבי בית דין תקפים ובני אכיפה (ולכן גם לא הייתה שם גמירות הדעת וקבלת אחריות ע"י אלשייך, ולכן לא הוגש נגדה כתב אישום על מרמה, הפרת אמונים וכו'???)   תמונה.

פש"ר 1623/00 בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי בבית המשפט המחוזי ת"א: תדפיס מנט-המשפט של מסמך החלטה כביכול מיום 12/9/2011, שעמד במרכז פרשת “הפרוטוקולים המפוברקים”. נציב תלונות הציבור על השופטים קבע שהמסמך אינו חתום, והוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד. המסמך הוגש ע"י הנהלת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין ככתב בית דין תקף ובר-אכיפה, וכבסיס לתלונה סמי פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז. לשכת עורכי הדין ראתה תחילה במסמך .זה כתב בית דין אמתי, תקף ובר-אכיפה.

הנציב מבאר:

א) החתימה כביכול של השופטת ורדה אלשייך על החלטה זו, כמו כל החתימות מסוג זה בנט-המשפט, היא "חתימה גרפית" בלבד. חתימה זו מודבקת ע"י הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף (מעין עיטור). כתבי ההחלטות ופסקי הדין בנט-המשפט הם כתבים אלקטרוניים, והחתימה התקפה עליהם היא רק חתימה אלקטרונית על פי חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 (שאינה קיימת במקרה זה). הנציב גם מבהיר שאין דרך לציבור ולבעלי דין להבחין בנט-המשפט בין מסמך חתום כדין, תקף ובר-אכיפה לבין "טיוטה".

ב) האישור (אותנטיקציה), "העתק מתאים למקור", וחותם בית המשפט הוטבעו במקרה זה ע"י "המזכירה של השופטת" (עוזרת משרדית - SECRETARY) -- חסרת כל סמכות ובלתי כשירה בעליל -- במקום ע"י אדם בעל סמכות מתאימה במזכירות בית המשפט (CLERK).

--- 

הנציב מצטט בהחלטתו את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (כפי שהיו בתוקף עד יום 1.1.2021), שקבעו במפורש:

מתן פסק דין או החלטה אחרת

190. (א) כתום הדיון בכל הליך, או לאחר מכן, בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן בית המשפט פסק דין או החלטה אחרת, לפי הענין; ההחלטה תהיה בכתב ותיחתם בידי השופטים שישבו לדין. [קו תחתון הוסף - יצ]

יש לציין שחובת החתימה של השופטים שישבו בדין על החלטות ופסקי דין הוסרה תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2021).

אבל מה המצב בסד"פ?  מה דינם של הכרעת דין - הרשעה ברצח, וגזר דין - מאסר עולם, שמעולם לא נחתמו כדין?
 
א) עד היום לא נמצאו כתבי החלטות חתומים כדין של הכרעת הדין וגזר הדין של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2010... 
 

תמונה. מסמך "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק פ"ח 502-08 מ"י נ רומן זדורוב, המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  המסמך נמצא במהלך עיון בתיק בנט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אין כל חתימה של השופט חיים גלפז על המסמך, וחתימותיהם של יצחק כהן (עבריין מין מורשע) ואסתר הלמן הן בצורת תשליל (תופעה שמעולם לא נמצאה על כתב בית דין אחר בנט-המשפט, ומעלה חשש של מניפולציה בלתי ראויה של המסמך).תמונה. המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - ע"פ  7939/10 זדורוב נ מ"י. המסמך נמצא במהלך עיון בתיק הנייר של בית המשפט העליון במזכירות בית המשפט העליון בשנת 2015. אין כל חתימה של אף אחד מהשופטים על המסמך.
- בתגובה לפנייה בכתב לעו"ד גליל שפיגל, באת כוחו של רומן זדורוב בנצרת, שהגישה את הודעת הערעור הנ"ל, שפיגל הסבירה שהיה קיים מסמך הכרעת דין חתום, אבל היא נתנה אותו ל"פעילים".
- למותר לציין שהמסמך שצורף להודעת הערעור אינו כתב בית דין אותנטי כלל. ובית משפט כשיר היה מנוע מלנהל ערעור על סמך הודעת ערעור המבוססת על כתב בית דין חסר תוקף...

ההשוואה בין שני המסמכים - זה שנמצא בבית המשפט המחוזי בנצרת וזה שנמצא בבית המשפט העליון מראה ששינויים נערכו לאחר מעשה במסמך אלקטרוני זה, ולכן ברור שלא נחתם בחתימה אלקטרונית כדין, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.

ב) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 
מן ראוי לראות בהחלטתו ובהתנהלותו של השופט אברהם אברהם העלמת עין מדבר עבירה, העלמת ראיות, וכו'. 

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורובבתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 

ג) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הגישה פרקליטת מחוז צפון (פלילי) שילה ענבר תגובה (אך סירבה להמציא אותה למבקש העיון) האומרת (תמונתה בתגובות להודעה זו):
"טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, עו"ד שילה ענבר, ראש תחום פלילי בפרקליטות צפון, הגישה תגובה, האומרת בין השאר: "טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

Saturday, April 10, 2021

2021-04-10 ת"פ 67104-01-20 מ"י נ' נתניהו: עורכי דין -- העמדת סניגור, החלפת סניגור, ועורכי דין עבריינים גאונים

 

ת"פ 67104-01-20 מ"י נ' נתניהו: עורכי דין  -- העמדת סניגור, החלפת סניגור, ועורכי דין עבריינים גאונים

 


תמונה. 
בן צור, חדד ונתניהו בבית המשפט.

מאמר מעניין על עו"ד בועז בן-צור וחילופי הזוגות המוזרים - קודם הוא ייצג את ארנון מילצ'ן והדס קליין באותם עניינים, ועכשיו הוא עובר לייצג את נתניהו...

כמובן שצריך לחשוד שכל המאמרים בתקשורת מכורים... הרי זה העניין בדיוק של תיק 4000...

בדרך המאמר מדבר על עו"ד ויינרוט, שם צמח עו"ד בן-צור, ואיך עו"ד ויינרוט הפך לחשוד בשוחד... בסוף רק פקיד רשות המסים הורשע בהפרת אמונים,  וויינרוט יצא חלק...

בועז בן-צור ונבות תל-צור (מי מנפיק את השמות האלה?) שניהם בוגרי משרד ויינרוט... ויינרוט, שהיה הקונסיליירי עד מותו, ייזכר לעד כנוכל, לאחר שכשכיב מרע עלה לשידור להטעות את הציבור "מתנות מחברים זה מותר"... 

על עו"ד ויינרוט כתב שכיב מרע אחר, עו"ד משה נגבי, את מאמרו האחרון על משפטנים שמפיצים "פייק חוק" כדי להטעות את הציבור...

אבל הנכלולים של ויינרוט לא מנעו מאליקים רובינשטיין ואהרן ברק לראות בו "גאון משפטי"...  וכך מיטשטשים עוד יותר הגבולות בין "גאונות משפטית" לבין "נוכלות"...

נבות תל-צור נתפס כזכור מדיח ומשחד את העדה שולה זקן בפרשת הולילנד... ולא חטף כתב אישום פלילי... באישור בג"ץ... כנראה גם זה חלק מ"גאונות משפטית"...

וההדרן: לפני שנתיים, "כנס חיפה למשפט" (שגם לי יצא להשתתף בו) נחזה כ"מסע התעוררות" - קריאה לציבור עורכי הדין לתמוך במערכת המשפט לנוכח אוסף פרשות שחיתות...  הופיעה כל הגווארדיה - מאהרן ברק ודורית בייניש ועד לדינה זילבר...  והם הזמינו גם את נבות תל-צור כאחד הדוברים... כנראה שהוא באמת מומחה לשחיתות..

ואם כבר הזכרנו את דינה זילבר - היא הרי נתפסה גם כן מדיחה עד במשפט פלילי - הדיחה את העד ד"ר חן קוגל במשפט זדורוב.. מעשה מתועב במיוחד... וגם היא לא חטפה כתב אישום או כל ענישה.... וגם כאן - באישור בג"ץ... "גאונות משפטית" עליונה... מנדלבליט וניצן טענו שמותר להדיח עובד מדינה. וד"ר חן קוגל היה אז עובד מדינה...

נ"ב - מסע ההתעוררות ב"כנס חיפה למשפט" לא צלח לדעתי. כשניתנה לי זכות הדיבור ע"י  פרופ' ידידיה שטרן, הסברתי במלים ספורות את עמדתי בנוכחות הגווארדיה כולה: "התדרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל..."  ומאות עורכי הדין באולם פרצו לתדהמתי במחיאות כפיים סוערות... 

ובעניין רות דוד דורית בייניש תפסה עלי עצבים... "למה חוזרים שוב ושוב לפרשת רות דוד???"

בבית המשפט הוא שחקן. אם יש מישהו שיצליח להוציא את נתניהו בזול - זה בעז בן צור" | שוקי שדה
מה גרם לעורך הדין שתרם למרצ ועשה הון בייצוג שרים בכירים ומיליארדרים, לערוק מההגנה על ארנון מילצ'ן לחיקו של ראש הממשלה?

https://www.haaretz.co.il/tmr/.premium-MAGAZINE-1.9693779

כל האמת על שוחד. המאמר האחרון של משה נגבי

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5768047

נדחתה עתירת התנועה לאיכות השלטון בעניין עו"ד נבות תל-צור
בג"ץ קבע כי החלטת הפרקליטות שלא לנהל הליך פלילי נגד עו"ד תל-צור בגין שיבוש הליכי משפט במסגרת פרשת הולילנד, אלא להעמידו לדין משמעתי - היא סבירה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001201407

בג"ץ דחה עתירה נגד בכירות במשרד המשפטים בפרשת זדורוב
העתירה הוגשה על ידי התנועה למשילות ודמוקרטיה ונטען בה כי הבכירות פעלו לכאורה להדחת עד ושיבוש הליכי משפט

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3741655,00.html
2019-11-14 כנס חיפה למשפט: ציבור עורכי הדין פורץ במחיאות כפיים סוערות כשאני מסביר "התדרדרות חמורה "

https://www.youtube.com/42b8eb61-7bae-4cff-9066-c788a93fddf6Friday, April 9, 2021

2021-04-09 המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב: מה קורה כשתאגידים, אורגנים ובכירי המשטר עוסקים בפשע מאורגן?

 המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב: מה קורה כשתאגידים, אורגנים ובכירי המשטר עוסקים בפשע מאורגן?


המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב, בפרט קריסת קאונטריווייד (ינואר 2008) ומריל לינץ' (אוקטובר 2008), העלה ראיות לפשיעה מאורגנת בבנקים הגדולים למשכנתאות בארה"ב. בהמשך, בכירי משטר בוש - שר האוצר פולסון ויו"ר הפד ברננקי - עסקו בעבריינות לכאורה כשכפו על בעלי התפקידים הבכירים בבנק אוף אמריקה, ובראשם הנשיא/מנכ"ל לואיס, לרכוש את  הבנקים הכושלים, בניגוד למטרות התאגיד וטובת התאגיד.  בפרשת הרכישה גם התבצעו עבירות נוספות, בקשר ללקיחה בלתי חוקית של מיליארדי דולרים מכספי התאגיד לכיסיהם של נושאי התפקידים הבכירים. בינואר 2009 הושבע אובמה לנשיא, ומינה את אריק הולדר (עו"ד בוול סטריט בעברו) לתובע הכללי (שר המשפטים). אריק הולדר הכריז על מדיניות אי אכיפה נגד הבנקאים הבכירים - "גדול מכדי לקרוס, גדול מלהיאסר" [too big to fail, too big to jail].  במכתב ששלח התובע הכללי של מדינת ניו-יורק אנדרו קואומו לסנט של ארה"ב באפריל 2009 הוא סיכם את חקירות משרדו בעניין העסקאות הנ"ל. בעקבות פרסום המכתב עלו קריאות להגשת כתבי אישום נגד לואיס, פולסון, ברננקי. בסופו של דבר, לא הוגשו כתבי אישום נגד איש מהבנקאים הבכירים... הנזק למשלם המסים האמריקאי הוערך אח"כ ביותר מ-20 טריליון דולר! מעבר לכך, המשבר יצר מצב שיש לראותו כעבריינות בצוותא חדא של ראשי מערכת הבנקאות, הפיקוח על הבנקים, ומערכת החוק והמשפט. בקיצור - פשיעה מאורגנת מדינתית-תאגידית. האבות המייסדים של ארה"ב צפו כבר לפני יותר מ-200 שנה את האיום שמהווים התאגידים בכלל, והבנקים בפרט, על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. לכן, והם דגלו בהגבלת גודלם של התאגידים, ובפרט התאגידים הבנקאיים.

א) ינואר 2008 - קריסת קאונטריווייד ורכישת הבנק ע"י בנק אוף אמריקה

אפשר לראות את יריית הפתיחה של המשבר הבנקאי  בארה"ב  ב-08 לינואר, 2008.  גרטצ'ן מורגנסון, כלת פרס פוליצר, כתבת העסקים הבכירה של ני"ט, פרסמה באותו בוקר דיווח שקאונטריווייד [COUNTRYWIDE] - הבנק הגדול למשכנתאות בארה"ב באותה תקופה, הודה בבית המשפט הפדרלי לפשיטות רגל בפנסילווניה, שהגיש "מכתבים שנוצרו מחדש" [recreated letter], או "פבריקציות" [fabrications] בתיק פרוזאי של בעלת בית בשם שרון דיאן היל [Sharon Diane Hill], שנכנסה לחדלות פירעון חובות. [1] למאמר צורפו גם פרוטוקול הדיון ו-3 המכתבים המפוברקים. באותו בוקר פרסמה מורגנסון גם מאמר שמעלה תהיות לגבי הפרקטיקות הנהוגות בבנק. [2]

כבר בהמשך אותו בוקר קרסה המנייה של קאונטריווייד בבורסה בניו-יורק, ובהמשך אותו יום נסגרה הבורסה כדי למנוע התמוטטות כללית.

שלושה ימים מאוחר יותר, התייצבו שר האוצר של ארה"ב פאולסון [Paulson], נשיא הפד ברננקי [Bernanke], ונשיא בנק אוף אמריקה לואיס [Lewis] , והכריזו על פתרון המשבר ע"י מיזוג-רכישה של קאונטריווייד ע"י בנק אוף אמריקה. בנק אוף אמריקה רכש את קאונטריווייד תמורת 4.5 מיליארד דולר.  העסקה תושלם חצי שנה אח"כ, לאחר בדיקה ראויה.

שלושה חודשים אח"כ, במרץ 2008, התפרסמה החלטה של שופט מבית המשפט הפדרלי לפשיטות רגל בטקסס, שוב, בתיק פרוזאי של בעל בית בשם וויליאם פרסלי [William Parsley], שנכנס לחדלות פירעון חובות. ההחלטה סיכמה שנה של חקירות ע"י כונס הנכסים הרשמי הפדרלי [Office of the US Trustee] ביחס להתנהלותו של קאונרטיווייד בבתי המשפט לפשיטות רגל ברחבי ארה"ב. הדו"ח מצא שקאוונטריוייד עסק במרמה בבתי המשפט ברחבי ארה"ב בפשיטות רגל בצורה שיטתית מאורגנת. [3]

לאור האמור לעיל, ברור שלקאונרטיווייד היה באותו זמן ערך קפיטל שלילי, וגם אחריות פלילית נרחבת.

למרות כל האמור לעיל, בנק אוף אמריקה השלים את המיזוג-רכישה של קאונרטיווייד.

הרכישה הזו אינה יכולה להיחשב סבירה ביחס למטרות התאגיד של בנק אוף אמריקה וחובת האמונים של נושאי התפקידים הבכירים לתאגיד ולבעלי המניות. 

ואכן, המניות של בנק אוף אמריקה, שנסחרו לפני הרכישה בסביבות 45-50 דולר, החלו לצנוח, הגיעו לשפל שנתיים אח"כ במחיר של כ-3 דולר (כלומר - איבדו יותר מ-90% מערכן), והן לא חזרו לערכן לפני הרכישה עד היום - יותר מ-10 שנים אח"כ. בתמונה - ערך המניות של בנק אוף אמריקה לאורך השנים. שווי השוק [market capitalization] של בנק אוף אמריקה צנח מכ-250 מיליארד דולר לכ-20 מיליארד דולר.

יחד עם זאת, היה ברור שהמיזוג-רכישה של קאונטריווייד ע"י בנק אוף אמריקה נעשה בברכת שר האוצר ונשיא הפד, אם לא תחת לחץ כבד שלהם.

ב) אוקטובר 2008 - קריסת מריל לינץ' ורכישת הבנק ע"י בנק אוף אמריקה

הפרשה הנ"ל חזרה על עצמה עם קריסת מריל לינץ'.

אולם כאן, היה טוויסט בעלילה: במהלך המו"מ הסופי בעניין רכישת מריל לינץ' ע"י בנק אוף אמריקה, פוטר במפתיע היועץ המשפטי הבכיר של בנק אוף אמריקה טים מיופולוס [Tim Mayopoulos], והוצא מבניין הנהלת בנק אוף אמריקה ע"י אנשי ביטחון. [4] היועץ המשפטי הבכיר של קאונטריווייד, סנדור סמואלס [Sandor Samuels], מי שהיה אחראי לפשיעה המאורגנת לכאורה בקאונרטיווייד מונה כממלא מקומו. אפיזודה זו נחקרה, אבל כביכול לא פוענחה עד היום. הראיות מצביעות על כך שמיופולוס סירב לשתף פעולה עם העבריינות, והוחלף בסמואלס שזרם והזרים...

טוויסט נוסף בעלילה: במהלך רכישת מריל לינץ' ע"י בנק אוף אמריקה שלשלו נושאי תפקידים בכירים כמעט 6 מיליארד דולר לכיסיהם שלא כדין. גם לאחר שהפרש נחשפה, הבכירים לא נדרשו להחזיר את הכספים. ומובן מאליו שלא הועמדו לדין... [בעניין זה העליתי פוסט נפרד בפורום]

ג) אפריל 2009 - סיכום חקירת התובע הכללי של ניו-יורק בעניין בנק אוף אמריקה

מול התנהלות הנ"ל של בכירי המשטר הפדרלי, ערך התובע הכללי של מדינת ניו-יורק, אנדרו קואומו [Cuomo] חקירה עצמאית, שתיעדה, שבכירי בנק אוף אמריקה פעלו בניגוד מוחלט למטרות התאגיד, ותוך הפרת חובת אמונים לתאגיד ולבעלי המניות. אולם התנהלותם זו התבצעה תחת איום מפורש של פולסון וברננקי להדיחם מכהונתם אם לא ישתפו פעולה בפשיעה לכאורה [הסמכות להדיח את בכירי הבנקאים שמורה לרגולטורים הפדרליים]. כלומר, החקירה של קואומו העלתה פשיעה מאורגנת לכאורה בצוותא חדא של בכירי התאגידים הבנקאיים ובכירי המשטר הפדרלי. באפריל 2009 אנדרו קואומו שלח את תוצאות החקירה לסנט של ארה"ב. [6-5]

בעקבות פרסום המכתב של קואומו, כתבו אנליסטים שיש להגיש כתבי אישום נגד לואיס, פולסון וברננקי. [7]

ד) סוף הפרשה?

בשנת 2011, סיכמה  גרטצ'ן מורגנסון את המצב: במשבר הפיננסי לא הוגשו כתבי אישום נגד הבכירים. [8]

ועדות חקירה של הקונגרס העלו לעומת זאת ראיות לפשיעה נרחבת במערכת הבנקאית. ובשנת 2013 העריך משרד הביקורת הפדרלי [GAO]  את עלות המשבר למשלם המסים ביותר מ-20 טריליון דולר! [9]

המשבר הפיננסי של 2008 חלף כביכול.  אבל כבר בראשיתו הסבירה גרטצ'ן מורגנסון, שהמשבר הוא "התנגשות רכבות בהילוך איטי" [train crash in slow motion]. כלומר, שנים רבות יחלפו לפני שמלוא ההרס יתברר.

מעבר לנזק לכלכלת ארה"ב, יש לראות במשבר השחתה חמורה של המערכת הבנקאית, מערכת הרגולציה הבנקאית, ומערכת החוק והמשפט בארה"ב.  קשר עברייני נוצר בין בכירי המערכת הבנקאית לבין בכירי המשטר, שיש לראותו מבחינה קרימינולוגית כפשיעה מאורגנת מדינתית-תאגידית ברמה הגבוהה ביותר.

ה) אפילוג: תאגידים, בנקים, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו

במהלך הפרשה מונתה הפרופסורית למשפטים, מומחית לבנקאות, מבי"ס למשפטים של הרווארד אליזבט וורן, ליו"ר המועצה המפקחת על חילוץ הבנקים מכספי משלם המסים. הוועדה הייתה אמורה לוודא שהבנקים שקיבלו את הכספים חדלו מהתנהלות הונאתית.

בעקבות ניסיונה זה, עברה אליזבט וורן לפוליטיקה, והיום היא סנטורית, הקוראת בשנים האחרונות לפירוק הבנקים הגדולים, כיוון שהם איום ממשי על כלכלתה וביטחונה של ארה"ב. [10]

יש לציין שהמשבר הבנקאי של 2008 גם משקף את כשל ניסיונות התיקון, כולל חוק סרבנס-אוקסלי [Sarbanes-Oxley Act (2002)] בעקבות פרשת אנרון. ניסיונות תיקון אלה נועדו למנוע הונאות ופשיעה של בכירי התאגידים הגדולים.  המשבר הבנקאי של 2008 גימד כמובן את משבר אנרון, ויש אומרים שהמשבר הבא יהיה גדול פי כמה, בהתאמה...

יש לציין שהאבות המייסדים של ארה"ב צפו מצבים אלה כבר לפני יותר מ-200 שנה. לכן הם דגלו בהגבלות מחמירות על גודלם של התאגידים בכלל, והבנקים בפרט. [11]

ו) ואצלנו???

גם אצלנו מתבצעות הונאות בשגרה בהליכים נגד חייבים, לדוגמה בהוצאה לפועל - ראו דו"ח מיוחד של מבקר המדינה על מערכת ההוצאה לפועל משנת 2016. הונאות אלה מתבצעות במקרים רבים בשיתוף פעולה של בנקים, עורכי דין ורשמים...

גם אצלנו מפברקים מסמכים בהליכים נגד חייבים. אבל אצלנו גם השופטים מפברקים! ראו לדוגמה פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, שראשיתה בפברוק פרוטוקולים, החלטות ופסק דין בתיק פש”ר 1623/00 בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי.  

גם אצלנו מערכת החוק והמשפט יצרה חבריינות [impunity] לבכירי הבנקאים, לדוגמה - החלטתו של היועמ"ש יהודה ויינשטיין שלא להגיש כתבי אישום נגד בכירי בנק לאומי ובנק דיסקונט. 

ולא למותר להוסיף, שגם לאחר שהתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך תועדה בפירוט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים 88/12/מחוזי תל-אביב, התנהלות שיש לראותה כשיבוש כתבי בית דין, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים -- לא הוגש כתב אישום נגד השופטת ורדה אלשייך.

בדיקה של ההליכים בפרשת פירוק IDB, גם היא מעלה חששות ביחס ליושרתה של מערכת המשפט בישראל...

קישורים

[1] Gretchen Morgenson, Lender Tells Judge It 'Recreated' Letters, New York Times, Jan 08, 2008

https://www.nytimes.com/2008/01/08/business/08lend.html

[2] Gretchen Morgenson, Fabricated documents raise questions about lender's practices, New York Times, Jan 08, 2008
https://www.nytimes.com/2008/01/08/business/worldbusiness/08iht-countrywide.1.9074742.html

[3] Jonathan Stempel, US judge won't punish Countrywide for botched case, Reuters, March 05, 2008
https://www.reuters.com/article/countrywide-lawsuit-idUSN0564141420080305

[4] Sue Reisinger, Bank of America GC Fired in the Middle of a Controversial Merger ... Why? Law.com September 10, 2009
https://www.law.com/corpcounsel/almID/1202433676176

[5] N.Y. AG: Paulson Threatened to Remove Lewis Over Merrill Merger, American Banker, April 23, 2009
https://www.americanbanker.com/news/ny-ag-paulson-threatened-to-remove-lewis-over-merrill-merger

[6] Andrew Cuomo, Text of Cuomo letter on Merrill Lynch takeover, MarketWatch, April 23, 2009
https://www.marketwatch.com/story/text-cuomo-letter-merrill-lynch

[7] Mish, Let the Criminal Indictments Begin: Paulson, Bernanke, Lewis,
Global Economic Analysis, April 24th, 2009
http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-let_the_criminal_indictments_begin-_paulson__bernanke__lewis.aspx?contributor=Mish&article=2006099540G10020

[8] Gretchen Morgenson, In Financial Crisis, No Prosecutions of Top Figures, New York Times, Apr 14, 2011
https://www.nytimes.com/2011/04/14/business/14prosecute.html

[9] Eleazar David Melendez, Financial Crisis Cost Tops $22 Trillion, GAO Says, Huffington Post, February 14, 2013
https://www.huffpost.com/entry/financial-crisis-cost-gao_n_2687553

[10] Elizabeth Warren Calls On Congress To Break Up The Big Banks, Change Tax Rules, Fuffington Post, April 15, 2015
https://www.huffpost.com/entry/elizabeth-warren-banks_n_7072198

[11] Robert Lenzner, Thomas Jefferson Warned The Nation To Beware The Power Of The Banks, Forbes, Nov 6, 2011
https://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/06/thomas-jefferson-warned-the-nation-about-the-power-of-the-banks/?sh=1806bdc2b18b