Friday, March 24, 2017

2017-03-24 פרשת רומן זדורוב: פרקליט המדינה שי ניצן מתבקש לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם

פרשת רומן זדורוב: פרקליט המדינה שי ניצן מתבקש לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם
הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.  הראיות מצביעות על העלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות על ידי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם. היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מונעים חקירה ראויה של השופטים ומחפים על התנהלות הנחשבת חוץ-שיפוטית - שאין חלה עליה כל חסינות.  העמדת השופטים מעל לחוק מערערת מיסודם את שלטון החוק וזכויות האדם בישראל!
____
מאהל המחאה ת"א, 24 למרץ - בקשה הוגשה לפרקליט המדינה שי ניצן לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם בפרשת רומן זדורוב. [1] התלונה הוגשה לראשונה באוגוסט 201666 ליועמ"ש אביחי מנדלבליט.. המשטרה אינה רשאית לחקור תלונות נגד שופטים  ללא הוראה של היועמ"ש. היועמ"ש מנדלבליט העביר את התלונה לפרקליטט המדינה שי ניצן. אולם פרליטות המדינה לא חקרה את התלונה עד היום. במקום זאת, שלחה פרקליטות המדינה מכתב, הנחזה כחסר תוקף על פניו, האומר שפרקליט המדינה והיועמ"ש אינם ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט...
 
תמונות: פרקליט המדינה שי ניצן והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מונעים חקירה ראויה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם לגבי התנהלותם בתיק מ"י נגד רומן זדורוב (502-07) בביהמ"ש מחוזי נצרת.
____        
תמונות: הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.
_____


 
תמונות: "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07), המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  מימין: המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - זדורוב נ מ"י (7939/10).  משמאל: המסמך שנמצא בנט-המשפט בתיק מ"י נ זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אף אחד משני המסמכים אינו כתב בית דין עשוי כדין. יתרה מזאת, ההבדלים בין שני המסמכים מראים שהמסמך לא נחתם בחתימה אלקטרונית, ולכן הוא "טיוטה" בלבד. 
עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של זדורוב במשפט בנצרת לא סיפקה הספר לאי המצאות פסק דין עשוי כדין. לאחר פרסום הממצאים, בעוד הערעור כביכול תלוי ועומד בבית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן (אז סניגורו, פרו בונו של זדורוב) שגם הוא לא הצליח למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרובו של עמק יזרעאל". 
לגבי השופט חיים גלפז  - אין כל צורת חתימה מופיעה על מסמך כלשהו שנמצא עד היום בתיקים הקשורים לרומן זדורוב. לשופט חיים גלפז גם אין יומן שופט לתקופה המתאימה.  יומני בית המשפט הם "ספרי יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף ההליכים בהם השתתפו השופטים. למרות חיפושים נרחבים ובקשות על פי חופש המידע על משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, לא נמצא עד היום כל תיעוד תקף של מינוי של השופט חיים גלפז כ"שופט עמית" בתקופה המתאימה.  עו"ד גליל שפיגל הסבירה שהוא היה "שופט במיל"... 
____
 
תמונות: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם מנע עיון בכתבים, המותר על פי חוק, והוכרז על ידי בית המשפט העליון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." השופט אברהם אברהם כתב: "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". הראיות מצביעות על העלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות על ידי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם. 
____


 
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס האוקראיני בישראל.  היהודי מנדל בייליס הואשם לפני מאה שנה ברצח נער באוקראינה. רק לאחר לחץ בינלאומי מתמשך שוחרר ממאסר שווא.
_______

 
תמונה: הונאות של שופטים על כס המשפט נחשבות להתנהלות חוץ-שיפוטית - שאין חלה עליה כל חסינות.  כפי שהודגם בצורה הברורה ביותר בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, במדינת ישראל היום, השופטים יצרו לעצמם מעמד בו מותר להם לעסוק בעבריינות על כס המשפט.  העמדת השופטים מעל לחוק מערערת מיסודם את שלטון החוק וזכויות האדם בישראל!
_______

להלן המכתב היום לפרקליט המדינה שי ניצן במלואו:
24 למרץ, 2017

שי ניצן, פרקליט המדינה
משרד המשפטים
בדוא"ל
בפקס: 02-646-7006

הנידון: פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם – בקשה לחקירה ראויה ותשובה תקינה ותקפה.
אבקש את תשובתך בתוך 45 ימים.
פרקליט המדינה שי ניצן הנכבד,
ביום 08 לאוגוסט, 2016, הגשתי תלונה פלילית עבת כרס ליועמ"ש נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם לגבי התנהלותם בפרשת רומן זדורוב. התלונה מספקת ראיות מסמכיות חותכות, וטוענת שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים על ידי ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין. כמצוין בתלונה עצמה, התנהלות זאת נחשבת התנהלות חוץ-שיפוטית, ואין חלה עליה כל חסינות. [1]
תשובת לשכתך מיום 25 לספטמבר, 2016 (סמך: 047-99-2016-026642, מצורפת) מציינת שהתלונה הועברה ללשכתך על ידי היועמ"ש.
תשובת לשכתך גם אומרת שהיועמ"ש ופרקליט המדינה אינם משמשים כערכאת ערעור על בתי המשפט, והדרך להשיג על החלטות בתי המשפט היא על ידי ערעור כדין. תשובת לשכתך גם אומרת בשגגה שהעניין נבחן בבית המשפט העליון בערעור הפלילי (7939/10) ובבקשה לדיון נוסף (1329/16).
תשובתך אינה מתייחסת לתלונה הפלילית עצמה כלל. יתרה מכך, תשובתך נחזית כשגויה ומטעה, שכן ההליכים בבית המשפט העליון בתיקים שציינתם לא דנו כלל בהאשמות של התנהלות פלילית על ידי השופטים הנ"ל. תשובתך נחזית כסירוב לחקור תלונה פלילית נגד שופטים לנוכח ראיות חותכות להפרות חמורות של החוק הפלילי על כס המשפט.
יתרה מכך, תשובת לשכתך הונפקה על ידי "ברקת שמאי, לשכת פרקליט המדינה", ללא ציון תפקיד המראה על סמכות כביכול לענות על תלונה פלילית.
לפיכך, הריני חוזר ומבקש חקירה ראויה של התלונה הפלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם בפרשת רומן זדורוב, ותשובה תקפה על ידי בעל סמכות מתאימה בלשכתך.
העמדת השופטים מעל לחוק מערערת את יסודות שלטון החוק וזכויות האדם במדינת ישראל.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
נ.ב. לאחר הגשת התלונה התגלו ראיות נוספות לעבירות של השופטים הנ"ל בפרשה זאת. הריני מבקש שאוזמן להגיש עדות וראיות במהלך חקירה ראויה של התלונה הפלילית שבנידון.


קישורים
[1] 2016-08-08 Criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham
2016-08-08 תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, שהוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
Thursday, March 23, 2017

2016-03-23 מוטי לייבל, לורי שם-טוב - סקירת דיוני הארכת מעצר
2016-03-23 מוטי לייבל - סקירת דיון הארכת מעצר
=================
 לטענת עו"ד ירון מידן, מסכת השקרים של המשטרה, התנאים יוצאי הדופן של המעצר והחקירה אינם נוגעים לטיב המעשים, אלא לזהותם של הקרבנות כביכול... סתימת פיות של המחאה החברתית.. מחיאות כפיים סוערות של הציבור באולם הדיונים...
 עו"ד אפרת ברגמן-ספיר מהוועד הציבורי נגד עינויים נרשמה בפרוטוקול והוספה לצוות המייצד את מוטי לייבל, ולכן יותר לה מעכשיו לבקר אותו.
א. המשך התלונות על תנאי המעצר: מוטי נלקח מאבו כביר ל"חקירה" בשעה 5:30בבוקר ומוחזר בסביבות 22:00 או מאוחר יותר. לטענת עו"ד מידן, הוא נחקר בפועל כ-5 שעות ביום. המשטרה סירבה לאשר. השופט מסארווה בדק את דוחות החקירה ואישר את הנתונים, לפחות בדוחות שבדק. למעשה יש כאן שלילת שינה קבועה, שכן לאחר 10:00 בלילה ועד 1:00 בבוקר, יש תנועת עצירים עמוסה באבו כביר.
ב. מספר התיקים צנח: בדיון קודם טענה המשטרה שיש 3000 תיקים הקשורים למוטי. בתוך הדיון הסתבר שהיום יש רק 100 תיקים, ולא ניתן היה להבין מתשובות המשטרה לאן נעלמו 200 התיקים האחרים... מתוך תיקים אלה, קרוב ל-30 יום מאז מעצרו, הוטחו במוטי רק כ-70 תיקים.
 ג. טיב העבירות - מחאה בפומבי: מוטי אומר שכל בוקר מטיחים בו אשמות כגון: הקמת רעש ליד ביתה של עובדת סוציאלית או שופטת ללא סיבה סבירה... אלה אינם אישומים המצדיקים את הצעדים יוצאי הדופן של המשטרה.
 ד. טיב העבירות - פרסומים ברשת: עורך דין מידן התייחס למקרה הידוע של מו"ל המגזין הפורנוגרפי הסטלר, שפרסם פרודיה מכפישה נגד כומר ידוע (Hustler Magazine v. Falwell) וזכה בתביעה, וכן לפרסומים דומים בארץ של העיתונאי דנקנר על יחסי מין של דן בן-אמוץ עם אימו - שמעולם לא הביאו לחקירה או תביעה. לטענת מידן, העניין בפרשה זאת הוא זהותם של "הקרבנות" כביכול, ולא ההתנהלות עצמה..
 ה. לגבי פרסומים ברשת: טענה מעניינת אחרת של עו"ד מידן הייתה שאם מוטי לייבל היה מחזיק בדרכון זר, המשטרה מעולם לא הייתה עוצרת וחוקרת אותו על המעשים המיוחסים לו.
 ו. עו"ד מידן טען בפירוש, שהציבור היושב באולם הדיונים רואה בראש מעייניו ערכים כמו "הורות", ו"שוויון בפני החוק", ולעומת זאת, הפעולות נגד מוטי לייבל מייצגות ניסיון סתימת פיות של אנשי המחאה החברתית.
ז. בדיון קודם עלתה הטענה של "עבירות בצוותא" כהצדקה למעצר. עילה זאת התבדתה כבר בדיון קודם. עתה, גילה השופט שהמשטרה טענה בדו"ח החסוי שהעצורים מטיחים האשמות זה בזה. מוטי לייבל קם ומיד הכחיש זאת מכל וכל. הוא מעולם לא טען שמי מהחשודים האחרים עשה דבר מן המעשים המיוחסים להם בחשדות.\
 ח. עו"ד מידן אמר גם שהוא לא עורך דין פלילי, ולכן מקרה זה חשף לפניו בפעם הראשונה את "מסכת השקרים" של המשטרה בעניינים שונים.
ט. עלה עניין ספירת הימים לתום 300 יום. המשטרה אינה סופרת את היום הראשון של המעצר - מתיק מחאה נגד השופטת, ולכן מניין הימים הוא כמו של לורי שם-טוב וצבי זר.2017-03-23 לורי שם-טוב - הארכת מעצר
===========
בדיון היום הוארך המעצר עד תום 30 יום - 288 למרץ, דיון מיוחד בעניין מחשב לנובו ביום 3 לאפריל. מסתמן שהחשדות המרכזיים הם "פגיעה בפרטיות" של עובדי ציבור - במדינה בה לאזרחים אין זכות לפרטיות... המקרה מתחיל לדמות יותר ויותר למקרה של רוג'ר שולר בארה"ב - בלוגר באלבמה שפרסם על יחסים מחוץ לנישואים בין פוליטיקאי ופוליטיקאית שמרניים, ותמונות עירום בעלות תוכן ארוטי בוטה של שופט פדרלי שמרני מאתר פורנו של הומואים. בתגובה - אנשי השריף תפסו אותו, היכו אותו, והחזיקו אותו במעצר. על כך נכתב בשבועון "ביזנס אינסיידר" (בהערה להלן) "כנראה מקרה יחיד מסוגו בעולם המערבי". כנראה שאנחנו לא חלק מהעולם המערבי... לא כל אחד עוסק ברכילות, אבל בין זה לבין הצגת המצב כפשיעה חמורה - הבדל גדול...
 א. החזקה באבו כביר - לורי התלוננה על החזקתה באבו-כביר במקום בנווה תירצה. יתרה מזאת, למרות שהמעצר מתקרב לתום 30 הימים, לא ניתן לה עד היום לקבל חפצים אישיים, עיתונים, ספרים. לטענתה, חומר הקריאה היחיד שניתן לה הוא תהילים, ולמרות שאינה דתייה כלל, היא כבר שולטת בחומר בע"פ... לורי נחקרת לדבריה 9 שעות ביום. לטענת המשטרה לא יהיו מסוגלים לסיים את החקירה בתוך 30 יום.
 ב. החזקת מחשב לנובו והצגת מוצגים מתוכו - שוב המשטרה "מתבלבלת" כביכול, ומציגה לשופט ראיות שאינן קבילות, או ראיות לגבי חוקיות המחשב, שאינם תואמות את התיק ומחשב הנתון. לורי שולטת בחומר, ולא נותנת לשוטרים "להתבלבל" כביכול. בקיצור: המשטרה נחזית כמנסה להונות את בית המשפט. לאור המצב, נקבע דיון מיוחד, ביום 3 לאפריל, בו על המשטרה להביא את החוקר אלפסי והתיק הנכון לגבי תפיסת מחשב זה.
 ג. חוקרי אף בי איי - המשטרה מנסה לטענת לורי להציג אותה כפושעת בסדר גודל בינלאומי, לגבי "חוקר אף בי איי" - לטענתה - "דחליל".
 ד. התנהלות החוקר דרור בוזגלו - לטענת לורי "חסר תרבות" - צועק עליה, מנפנף בידיו סמוך לפניה. הוא חוזר שוב ושוב על אותן שאלות. היא מסרבת לענות שוב, מפנה אותו לתשובותיה הקודמות על אותן שאלות. מסרבת לחתום על פרוטוקולי חקירה לאור התנהלותו של החוקר דרור בוזגלו.
 ה. חלופת מעצר - הסנגור הציג אדם מקצועי המוכן להחזיק את לורי במשמורת בביתו. לטענת הסנגוריה - אין כאן סיכון לשלום הציבור, אין כאן סכנה לשיבוש חקירה, וכל חומרי החקירה - מחשבים, ניידים כבר מזמן ברשות המשטרה, שניהלה בעניין זה חקירה סמויה במשך חדשים רבים. לטענת הסנגוריה, אין הצדקה להמשך מעצרה של לורי לצורך חקירה.
 על פי הנאמר בבית המשפט נותרו במעצר בפרשה זאת: מוטי לייבל, לורי שם-טוב, צבי זר.

Alabama Blogger May Be The Only Person Jailed For Journalism In The Western Hemisphere
http://www.businessinsider.com/roger-shuler-legal...2017-03-23 לורי שם-טוב, ברק כהן - "דלתיים סגורות" בנט-המשפט
==============
 * לורי שם-טוב והשופט מסארווה - בעת הדיון היום, הדפיסה הקלדנית את פרוטוקול הדיון בעניין תפיסת מחשב הלנובו של לורי. עוד מרחוק לורי ראתה שעל הפרוטוקול מוטבע חותם מים "בלתיים סגורות" - ומחתה על כך. השופט מסארווה פשוט אמר לקלדנית להסיר את חותם המים "בדלתיים סגורות". הקלדנית השמידה את התדפיסים השגויים והדפיסה מחדש ללא חותם המים "בדלתיים סגורות".
* ברק כהן והשופטת אפרת בוסני - בעת דיון על צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת שביקשה הבנקאית רקפת רוסק-עמינח, שהתנהל בדלתיים פתוחות, התברר שעל פרוטוקול הדיון מוטבע חותם המים "בדלתיים סגורות". השופטת אפרת בוסני אמרה בשעת הדיון שהיא 'לא יודעת איך להסיר את הכיתוב "בדלתיים סגורות"'... התוצאה היא שהתיק כולו מועלם מרשימת התיקים בנט-המשפט. העלמת תיקים מרשימת התיקים של בית המשפט נחשבת לחוסר ישרה קיצוני - שכן רשימת התיקים היא מ"ספרי היסוד" של כל בית משפט כשיר. שופטת רמאית.

Tuesday, March 21, 2017

2017-03-21 שב"כ, נציב תלונות הציבור על השופטים אינם מגיבים: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט: חבלה וחתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי

שב"כ, נציב תלונות הציבור על השופטים אינם מגיבים: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט: חבלה וחתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי
החתימות האלקטרוניות המפוברקות בנט-המשפט יצרו כר נרחב להונאות של השופטים... בעלי הסמכויות המתאימות מתקשים להגיב על תלונות בעניין זה: ראש השב"כ - נדב ארגמן, נציב תלונות הציבור על השופטים - אליעזר ריבלין, מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר, וראש מטה הסייבר - אביתר מתניה.  פרקליט המדינה - שי ניצן דוחף את עצמו לעסק בהתחכמות טיפוסית....  מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!
       
תמונות: ראש השב"כ - נדב ארגמן; נציב תלונות הציבור על השופטים - אליעזר ריבלין; מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר; ראש מטה הסייבר - אביתר מתניה;  פרקליט המדינה - שי ניצן.
__________ 
מאהל המחאה ת"א, 21 למרץ - לאחרונה נשלחו תלונות בעניין ההונאות ביישום והפעלת החתימות האלקטרוניות למספר בעלי תפקידים. כולם ללא יוצא מהכלל מתקשים להשיב בצורה ראויה: [1, 2]
א) ראש השב"כ נדב ארגמן - התלונה אליו הוגשה בטענה שהשימוש בחתימות אלקטרוניות כוזבות הוא למעשה חבלה וחתרנות תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.  על פי חוק השב"כ (2002), השב"כ מופקד על השמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. בניגוד לתכתובות קודמות על השב"כ, הפעם לא התקבל אישור קבלה של התלונה.  בקשה חוזרת הוגשה - לקבלת אישור קבלה של התלונה. [3]
ב) נציב תלונות הציבור על השופטים -  התלונה אליו הוגשה לגבי התנהלות השופטים, שיש לראותה כהונאה חמורה, במספר תיקים - בראש ובראשונה התנהלות השופט אברהם אברהם לגבי הסתרת החתימות האלקטרוניות (שאינן קיימות) על פסקי הדין של רומן זדורוב משנת 2010).  הנציב שלח בזריזות בדצמבר 2016 אישור על קבלת תלונה שלא הוגשה מעולם... אבל על התלונה שהוגשה, לא שלח עדיין אישור קבלת תלונה ומספר תלונה.  בקשה חוזרת נשלחה לנציב, לפעול כראוי ולהנפיק מספר תלונה. [4]
ג) מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר -  בקשה הוגשה על פי חוק חופש המידע, המבקשת בין השאר כל בסיס בחוק או בנוהלי הנהלת בתי המשפט, שהוא הבסיס להסתרת נתוני החתימות האלקטרוניות על כתבי החלטות, פרוטוקולים  ופסקי דין מבעלי דין והציבור הרחב.  הנהלת בתי המשפט מתקשה לענות, ושלחה הודעה על הארכת המועד לתשובתה. [5]
ד) ראש מטה הסייבר - אביתר מתניה - השב"כ פועל על פי חוק, לפחות מאז 2002. אולם סמכויות מרכזיות של השב"כ בעניין הסייבר הועברו על ידי ראש הממשלה נתניהו למטה הסייבר ורשות הסייבר ללא בסיס מתאים בחוק ("ברשות עצמו" על פי התקשורת). המצב שנוצר הותיר את השמירה על מערכות המידע החיוניות והקריטיות לקיום משטר דמוקרטי פרוצה לגמרי.  גם כאן הייתה תגובה שנחזתה כהתחכמות.  התשובה נשלחה על ידי "אמרי קוזק - יועץ לר' מערך הסייבר" בדוא"ל, כשהיא חתומה ב"חתימה גרפית".  אולם מטה הסייבר אינו עונה על בקשות חוזרות לקבלת מכתב מקור של התשובה על נייר, בחתימת יד... (השב"כ שלח מיד מכתב נייר חתום ידנית בתשובה על פנייה דומה בעבר, לעומת זאת). [6]
ה) פרקליט המדינה  - שי ניצן -  התחכם, כרגיל.  כל תלונה לא נשלחה למשרדו. אולם תמסורת דוא"ל התקבלה מלשכתו בעניין זה, על פי שורת הנידון. אולם התמסורת לא כללה כל מלל, ובמצורף נשלח קובץ וורד ריק  (0BYTE)... בקשה נשלחה ללשכתו לשלוח את המכתב בפקס ובדואר נייר... [7]
ן) מבקר המדינה -  יוסף שפירא - סירב כבר בעבר לקבל תלונה בעניין.
תמונה: רומן זדורוב - קרבן הונאות של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת, שניהלו משפט מפוברק בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07).
_______
התלונות מבוססות על תיעוד כתבים אלקטרוניים מפוברקים במספר תיקים, בראש ובראשונה תיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בנצרת.  


תמונה: השופטת ורדה אלשייך  - פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" הייתה בבסיסה הונאה בקשר ליישום החתימות האלקטרוניות בנט-המשפט.
_______
התלונות גם מתבססות על הממצאים וההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בעניין פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. [8] הפרשה, שהחלה בסוף שנת 2011, פחות משנתיים לאחר התקנת מערכת נט-המשפט בבית המשפט המחוזי תל-אביב, גם היא הייתה בבסיסה הונאה בנוגע להפעלת החתימות האלקטרוניות. אולם השופטים, עורכי הדין (והלשכה בראשם) והתקשורת ברובה המכריע העלימו את מלוא ההשלכות של הפרשה לגבי אי תקינות מערכת נט-המשפט, ושלל אפשרויות ההונאה שהיא מעמידה לרשות השופטים. [9,10]
ליישום חוק החתימה האלקטרונית (2001) בבתי המשפט ובשאר משרדי הממשלה חשיבות מרכזית לגבי ישרת השלטון ושחיתות השלטון בעידן בו רוב התנהלות השלטון היא באמצעים אלקטרוניים.
לכן, יש לראות בחומרה יתרה את ההונאה שביישום חוק החתימה האלקטרונית, בפרט בבתי המשפט.  יש לראות את בכירי השופטים במדינת ישראל מאז תחילת שנות ה-2000, את רשמי גורמים מאשרים לחוק זה במשרד המשפטים (מינוי בדרגת שופט מחוזי) ואת ראשי לשכת עורכי הדין כשותפים להתנהלות זאת.  את ההתנהלות בעניין זה בכללה יש לראות כהפרת אמונים חמורה ("בגידה" על פי השופט דוד רוזן - שגם הוא במפברקים). 
לא ברור כלל ועיקר שיש גורם כלשהו ברשויות השלטון, המסוגל להתמודד עם הונאה זאת, לאחר שהיא מושרשת כבר מספר שנים.
המצב שנוצר מעלה חששות חמורים לגבי כשירות בתי המשפט בישראל כבתי משפט שבכתב (COURTS OF RECORD), וקיום זכויות האדם היסודיות ושלטון החוק.
מאמר שפורסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי בשנת 2015 אומר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"
מאמר שהתקבל לפרסום בכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - התמרה לעידן הפוסט-אמת".

קישורים:
[1] 
2017-03-15 Complaint, filed with Shin-Bet Head and Ombudsman of the Judiciary – e-signatures in the courts //
תלונה, שהוגשה לראש השב"כ ולנציב תלונות הציבור על השופטים – חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט

[2] מכתב תלונה לראש השב"כ

[3] בקשה לאישור קבלת תלונה על ידי השב"כ

[4] בקשה לאישור קבלת תלונה והנפקת מספר תלונה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים.

[5] הודעת הנהלת בתי המשפט על הארכת מועד לתשובה על פי חוק חופש המידע (20-2017)

[6] בקשה חוזרת לראש מטה הסייבר למתן תשובה על נייר בחתימת יד על ידי בעל סמכות מתאימה.

[7] בקשה לפרקליט המדינה שי ניצן למשלוח חוזר של תמסורת דוא"ל בעניין החתימות האלקטרוניות.

[8] 2012-05-31 השופטת ורדה אלשייך ופרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" - תלונת עו"ד אפי נווה, לשכת עורכי הדין, והחלטה (88/12/מחוזי ת"א) של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג

[9] 2012-06-17 יהונתן קלינגר, "כמה תהיות על פרשת ורדה אלשיך וחתימה אלקטרונית"
https://2jk.org/praxis/?p=4275

[10]  2012-06-04 "אלשיך הוסיפה כוונה ומניע למחדליו של עו"ד ארגז ובכך החמירה התלונה עליו", כלכליסט
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3573127,00.html

דיכוי המחאה החברתיתמוטי לייבל, לורי שם-טוב, ברק כהן, רפי רותם, שוקי משעול...
==================================
 כל משטר רודני חייב לפתח שיטות דיכוי יעילות!
LikeShow more reactions
Comment

Repression of social protest...

Repression of social protest... Moti Leybel, Lori Shem-Tov, Barak Cohen, Rafi Rotem, Shuki Mishol
==========
LikeShow more reactions
Comment