Sunday, February 19, 2017

דרישה דחופה נשלחה למשטרת פ"ת - לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט


דרישה דחופה נשלחה למשטרת פ"ת - לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט
בדיון בבית המשפט היום הגישה המשטרה "נספח סודי", וטענה על קיום "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי המחאה נגד מנדלבליט, שדבר אודותיהן לא נודע ברבים עד עתה.
הרעיון של "הסכמות" סודיות עם "נציגים מובילים" בלתי מזוהים לגבי חופש המחאה, נשמע כתסריט גרוע של מדינת משטרה... אבל הוא עובר בבתי המשפט של מדינת ישראל היום...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/blog-post_19.html

תמונות: מפקד משטרת פתח-תקווה, ברק מרדכי, התביעה והשופטים פועלים במרץ למנוע את חופש המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט.
____

מאהל המחאה ת"א, 19 לפברואר - בעקבות דיון מוזר היום בבית המשפט השלום פ"ת, בו טען בא כוח המדינה והמשטרה על קיום "הסכמות" סודיות עם "נציגים מובילים" עלומים, המחייבות את כלל אנשי המחאה, התבקש מפקד משטרת פ"ת לגלות בדחיפות מהן "הסכמות" אלה, ומיהם "נציגים מובילים"...

להלן הפנייה במלואה:


19 לפברואר, 2017

סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
בפקס: 03-6803981, 08-9279590, 09-7473386
בדוא"ל

הנידון: מ"י נ צרניק (38086-02-17) דרישה דחופה לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט
אבקש את תשובתך בתוך 5 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

סנ"צ מרדכי הנכבד,
היום נערך בבית המשפט השלום פ"ת דיון בתיק שבנידון, בעקבות מעצרי במחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט אמש, בה צעדתי בשקט, ללא שירה וללא כל קריאת ססמאות.
בדיון היום, טען בא-כוח המשטרה והמדינה תחת אזהרה: "נציגים המובילים את המחאה הגיעו באמצעות הידברות עם המשטרה לעניין המשך המחאה במקום מוסכם המאזן בין הזכות של המשתתפים להפגין לזכות התושבים לשקט ופרטיות. בניגוד להסכמות במקרה זה, החשוד התקדם...תוך יצירת רעש אל לב שכונת מגורים..."
ברור שהטענות על פגיעה ב"שקט ופרטיות" הן שקריות.
לי גם לא ידוע דבר וחצי דבר על ה"הסכמות" עם "נציגים מובילים"... ומובן שאין לאכוף על אדם הסכמות שלא היה חלק להן ולא ידע עליהן. עו"ד דניאל חקלאי הוא היחיד שידעתי שקיים מגעים עם המשטרה בעניין. עוד לפני המחאה במוצ"ש, פניתי אליו בבקשה להבהרות לגבי מגעיו עם המשטרה, והוא הכחיש בפירוש שהייתה הסכמה מעין זאת שנטענה היום בבית המשפט לגבי כלל המפגינים (לדבריו הייתה הסכמה כזאת רק לגבי אלה שהייתה לגביהם הרחקה זמנית בתוקף למשך 14 יום).
בעקבות הדיון היום גם פרסמתי בהרחבה את הדבר, ובאופן אישי ל"נציגים מובילים", וביקשתי שמי שיודע על "הסכמות" אלה יגלה את אזני ואזני שאר המפגינים. "נציגים מובילים" השיבו שאינם יודעים על כך דבר וחצי דבר.
לפיכך, הריני דורש בזאת שמשטרת פתח-תקוה תגלה לי ולשאר אנשי המחאה, מהן ה"הסכמות" אליהן התייחס בא-כוח המשטרה והמדינה בתיק שבנידון, מי היו הצדדים ל"הסכמות" אלה, מי הם "נציגים המובילים", מהו תאריך "הסכמות" אלה, פירוטן של "הסכמות" אלה במלואן, והאם נערכו בע”פ או בכתב.
בברכה,
  דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דניאל חקלאי, תפוצה רחבה

Saturday, February 18, 2017

פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן   פרשת רומן זדורוב:  בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן
מול שחיתות בלתי נתפסת של המשטרה, התביעה והשופטים עמדו רופאה ורופא אמיצים.  פרשת רומן זדורוב היא קו פרשת המים.  השופטים והפרקליטים המושחתים נחשפו בערוותם.  התופעות שנחשפו בפרשת רומן זדורוב הן פשיעה מאורגנת במערכת המשפט ואכיפת החוק, בראשה עומדים שופטי בית המשפט המחוזי נצרת ושופטי בית המשפט העליון.

 

תמונות 1: רופאה ורופא אמיצים - דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, העידו על האמת במשפט רומן זדורוב, ותקעו מקלות בגלגלים של השוטרים, התובעים והשופטים המושחתים...
____ 

מאהל המחאה  ת"א - 18 לפברואר - בקשה נשלחה ליואב יצחק, הבעלים של אתר החדשות "מחלקה ראשונה", לתקן דיווח שגוי ומטעה מיום 14 לפברואר לגבי דיון בבג"ץ בפרשת ניסיונה של פרקליטות המדינה להדיח את העד דר' חן קוגל להגיש תצהיר משובש ושקרי בפרשת רומן זדורוב.  

"מחלקה ראשונה" דיווחה על דיון מפוברק בבג"ץ, כאילו היה דיון תקף
 
הבקשה שנשלחה ליואב יצחק אומרת:
כקורא נאמן של "מחלקה ראשונה" אני מעריך את הדיווחים המפורטים של "מחלקה ראשונה" מבתי המשפט ואת פעלך העיתונאי במשך השנים.  יחד עם זאת, אני כותב להסב את תשומת ליבך לטעות חמורה בדיווח מיום 14 לפברואר על העתירה תנועת אומץ נ היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5514/16).  [1] כתב פרוטוקול הדיון מאותו יום, שקושר לכתבה והיה הבסיס לדיווח, אינו חתום כלל. [2]
כבר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך [3] מספקת את הרקע העובדתי המפורט לכך, שהבסיס להונאה של ורדה אלשייך היה בפרסום פרוטוקולים בלתי חתומים,  חסרי כל תוקף, אך מתוך כוונה שיחזו על ידי אחרים ככתבי בית דין תקפים.
הנציב וורדה אלשייך היו בתמימות דעים שכתבי פרוטוקול בלתי חתומים הם "טיוטה" בלבד.  דיון בית משפט ללא פרוטוקול הוא כמובן "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון פשוטה - דיון למראית עין/בדוי/"מפוברק".
העתירה הנ"ל, והדיון הנ"ל הם כמובן תולדה נוספת של פרשת רומן זדורוב - פרשת השחיתות המשפטית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל.  לפיכך מן הראוי וחשוב לתקן את הדיווח המשובש הנ"ל ב"מחלקה ראשונה". 

תמונות 2: העמוד הראשון והעמוד האחרון ב"פרוטוקול" המפוברק של בג"ץ מדיון ביום 14 לפברואר, 2017, לפני השופטים דנציגר הנדל וסולברג. הפרוטוקול אינו חתום, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.  דיון ללא פרוטוקול הוא דיון "בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול", או בפשטות - דיון מפוברק.
  ____

יש להבהיר לעניין זה, שבית המשפט העליון מתנהל בתיקי נייר, וכתבי הנייר הם כתבי המקור הקובעים (בניגוד לבתי המשפט המחוזיים והשלום המתנהלים היו בתיקים אלקטורניים בנט-המשפט).  אולם עיון בתיקים מראה שבית המשפט העליון אינו מחזיק פרוטוקולים חתומים בתיקי הנייר כלל. הפרוטוקולים נשמרים כקבצים אלקטרוניים בלתי חתומים בלבד - כלומר כתבי "טיוטה" חסרי כל תוקף.

יתרה מזאת, תקפות הדיון נובעת מלכתחילה מ"הזמנה לדיון" שהונפקה כדין.  אולם עיון בתיקים מראה שאין נשמרות בתיקי הנייר כל "הזמנות לדיון". כתבי ה"הזמנה לדיון" של בית המשפט העליון היום הם כתבים אלקטרוניים, שאינם חתומים כדין.  כתבים אלה גם אין ניתן למצוא אפילו כקבצים אלקטורניים בבית המשפט העליון.  על פי המזכירות, אלה קבצים "מתכלים מעצמם" - נעלמים לאחר יום הדיון (נשמע לקוח היישר מ"משימה בלתי אפשרית")... 

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס התבקש להסביר תופעות מוזרות אלה, המערערות את כשירותו של בית המשפט העליון כבית משפט שבכתב (COURT OF RECORD). תגובתו:

העתירה עצמה נובעת מפרשת רומן זדורוב - ניסיון הדחת העד המומחה דר' חן קוגל על ידי פרקליטות המדינה

העניין ממנו נבעה העתירה חמור במיוחד: ניסיונם של היועמ"ש בכיפה השחורה אביחי מנדלבליט (כמו קודמו יהודה ויינשטיין) ותוצר החינוך הדתי שי ניצן להשתית בבתי המשפט של מדינת ישראל דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר"...

פרקליטות המדינה, בתמיכת היועמ"ש ניסתה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב על ידי שיבוש תצהירו. זאת, לאחר שהפרקליטות הציגה מידע שקרי ומטעה לבית המשפט המחוזי נצרת לגבי חוות דעתו המקצועית של דר' חן קוגל (בעניין "הסכין המשוננת") ללא תצהיר כלל.
תמונות 3: תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב, המקור, ולאחר "תיקוני" הפרקליטות.  פרקליט המדינה שי ניצן, היועמ"ש יהודה ויינשטיין והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מנסים להשליט שיטה בה למדינה מותר להדיח עדים ולענות עדי שקר בבתי המשפט.
____

פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט

א. בבית המשפט המחוזי נצרת


ב. בבית המשפט העליון


סיכום:

קישורים:
[1] 2017-02-14 רוזן תומך בעמדתה של גרסטל בפרשת חן קוגל, מחלקה ראשונה
 http://www.news1.co.il/Archive/001-D-388240-00.html
[2] 2017-02-14 תנועת‬ אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5515/16): פרוטוקול דיון בלתי חתום
[3] 2012-05-31 החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, יחד עם העתק תלונת לשכת עורכי הדין והפרוטוקולים המפוברקים עצמם.

Thursday, February 16, 2017

2017-02-17 חוסר תקינות, חוסר תקפות, חוסר ישרה והונאות במערכת נט-המשפט - מתביעות קטנות ועד למשפט רומן זדורוב

חוסר תקינות, חוסר תקפות, חוסר ישרה והונאות במערכת נט-המשפט - מתביעות קטנות ועד למשפט רומן זדורוב
הדוגמאות המובאות כאן לחוסר תקינות וחוסר תקפות הכתבים בנט-המשפט כוללות מקרה שולי מבית המשפט לתביעות קטנות, ומקרה חמור של הונאות השופטים בתיק רומן זדורוב.
להלן כתבים מנט-המשפט, מערכת המידע של בתי המשפט, משני תיקים: האחד תיק תביעות קטנות, והשני משפט רצח.  התיק הראשון מדגים את חוסר התקינות וחוסר האמינות של המערכת. התיק השני מדגים את השימוש בה להונאות על ידי השופטים.
תמונה: משפטנים מבריקים כמו אהרן ברק ובעז אוקון היו מעורבים ביזמה לפיתוחה של מערכת נט-המשפט... פיתוחה והטמעתה עלו מאות מיליוני ש"ח בפרויקט רב-שנתי.  כביכול, השופטים לא שמו לב שהם מקימים מערכת שהיא מטבעה מכשיר להונאות...
_____ 
המקרה כאן הוא מבית משפט לתביעות קטנות, והוא מדגים את השגרה של הנפקת כתבים בלתי חתומים, חסרי תוקף, ("טיוטות" על פי השופטים), רישומן  (ENTRY) של "טיוטות" אלה ברשימת ההחלטות (DOCKET) ורשימת פסקי הדין (JUDGMENT INDEX), והמצאתן לצדדים (SERVICE).
בקיצור: אלה כל המרכיבים של ניהול הליכים למראית עין והנפקת כתבי בית דין למראית עין - תופעה מוכרת ברחבי העולם מאות שנים  - טיפוסית לפשיעה מאורגנת בבתי משפט מושחתים.
כאן, בסוף שנת 2016, המערכת בכללותה (הן מערכת נט-המשפט והן השופטים והמזכירות) ממשיכים בהתנהלות שהנציב מצא פסולה מיסודה בפרשת ורדה אלשייך בשנת 2012, והורה כביכול על תיקונה ברמה המערכתית (הן במערכת נט-המשפט, והן בהדרכה לשופטים ולעובדי המזכירויות)...
אבל כצפוי, דבר לא השתנה... כיון שהמערכת נועדה מראש להונות... 
כוונת הזדון גם ברורה מתוך כך שהשופטים מסרבים בעקשנות להתיר עיון בנתוני החתימות האלקטרוניות.
המקרה החמור ביותר מסוג זה הוא כמובן "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" למאסר עולם של זדורוב, שהם מפוברקים בעליל!
וכאן, תגובת השופט אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, על בקשות חוזרות לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות בפסקי הדין של זדורוב, בדומה לנתונים המוצגים כאן.
עו"ד פלדמן כבר הסביר בסגנונו המליצית, שפסקי הדין של רומן זדורוב הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"... אבל נתוני החתימות האלקטרוניות על פסקי הדין משנת 2010, היו מוסיפים בסיס חשוב ליצירה הספרותית...

I. הלוי ואח' נ' מלונות פתאל בע"מ (55318-01-16בית המשפט לתביעות קטנות הקריות – כתבים ציבוריים - פסק דין בלתי חתום נרשם במערכת נט-המשפט, הן ברשימת "החלטות בתיק", הן ברשימת "פסקי דין", והומצא לצדדים.

א. פרטים כלליים

ב. רשימת "החלטות בתיק"

ג. רשימת "פסקי דין"

ד. עמוד אחרון מתוך "פסק דין שניתן ע"י רשם בכיר נדים מורני ביום 20 לנובמבר, 2016.
  "המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים..."

ה. נתוני חתימה אלקטרונית: "חתימת המסמך אינה תקינה"I. מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת - פסקי דין בלתי תקינים ובלתי תקפים בעליל, ו"החלטה" של נשיא בית המשפט אברהם אברהם על בקשות חוזרות לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות (אם הן קיימות) על פסקי הדין משנת 2010

ששהשופט אברהם אברהם מודה למעשה שהוא עוסק בהעלמת ראיות לעבריינות חמורה מאין כמותה, ולצורך זה שולל שלא כדין זכות שהיא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי"...

"המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש"...

Wednesday, February 15, 2017

2017-02-16 הונאת הבחירות - מה אומרים בפייסבוק?

אז מה דעתכם, האם כך תבואו להצביע ולהשפיע?
האם כך נמנע זיופים בקלפיות ופריימריס מפוברקים, ומפלגות של רודנים?
=============================================
את/ה מקבל/ת מועדת הקלפי כרטיס מגנטי,
את/ה ניגש/ת אל מאחורי הפרגוד,
מעביר/ה את הכרטיס בדיוק כמו בכספומט, או בקופ"ח,
ממסך המגע עולה הברכה: "בוקר טוב מר/גברת ישראלי, אנו שמחים שבאת לממש את זכותך להצביע בבחירות לכנסת ה 21, לפניך רשימת המפלגות וסמליהן, עליך לבחור באחת המפלגות , לחץ על שם המפלגה בה אתה מעוניין לבחור."
תודה מר/גברת ישראלי, בחרת במפלגה TTTTT , לאישור לחץ 1 לתיקון לחץ 2.
תודה מר/גברת ישראלי, בחירתך התקבלה, לפניך רשימת המועמדים של המפלגה TTTTT לבחירות לכנסת ה 21.
עליך לבחור מתוכה בעשרה מועמדים ולדרג אותם מאחד עד 10.
בחר מועמד למקום מספר 1.
תודה
בחר מועמד למקום מספר 2.
תודה
-
-
-
-
-
בחר מועמד למקום מספר 10.
תודה.
תודה לך מר/גברת ישראלי, בחירותיך נרשמו.
בזאת הסתיים תהליך הבחירות.
אנו מודים לך על השתתפותך בבחירות לכנסת ה 21.

אריה גל
הייתי ים פעמים חבר וועדת קלפי. תהליך ההצבעה והספירה הוא כזה שלמעט באיומים או בשוחד על חברי הוועדה ( אומרים שזה קורה לפעמים ביישובים ערביים ) אין דרך לזייף וכל מי שרוצה יכול בהתפרסם רשימות התוצאות לפי קלפיות לבדוק אם הקלפי שלו תואמת למה שמצאה הועדה בה י...See More
Like · Reply · 1 · 21 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
אריה , לזה יש פתרון טכנולוגי פשוט ובטח יש עוד הרבה פתרונות דומים . ברגע שהצבעת למפלגה א', המערכת מדפיסה פתק עם הרשימה א' , ללא ציון שם הבוחר, והוא נפלט לתוך קופסא אטומה. הפתקים עם רשימות המפלגות נספרים, ונאספים בתוך מעטפה אטומה ע"י ועדת הקלפי, ומשמשים גיבוי נוסף ועדות על הבחירה. אין בעיה למצוא פתרונות טכונולוגיים אמינים. הבעיה היא להחליט לבצע ולוודא שהבחירות יתבצעו בהליך ממוחשב ידידותי, בטוח ומפוקח. צריך רק תוכנה טובה, בטוחה אמינה מפוקחת ומבוקרת, ולא צריך לפחד ממחשבים.
Like · Reply · 1 · 16 hrs · Edited
Ezra Rehana
Ezra Rehana
ועוד דבר אריה, כיצד אתה מסביר את החשד הכבד לזיופים בבחירות האחרונות שיש טענה ממשית שהוא בוצע מבחוץ לתוך מחשבי ועדת הבחירות המרכזית לאחר שהנתונים הוקלדו ?
Like · Reply · 2 · 19 hrs
Reuven Ben-Dor
Reuven Ben-Dor
חזון אחרית הימים. החלק הראשון עוד איך שהוא יכול לעבור. החלק השני של דרוג חברי הסיעה בחיים לא יעבור.
Like · Reply · 1 · 20 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
מדוע שהחלק השני לא יעבור, מה בדיוק הסיבה? Reuven Ben-Dor
Reuven Ben-Dor
Reuven Ben-Dor
מפני אין מצב שהם יוותרו על הפריימריז או על הסידור של ראש המפלגה באלה שלא עושות פריימריז.
Like · Reply · 1 · 19 hrs
Amir Eilat
Amir Eilat
בהצבעה אלקטרונית יש סיכוי ממשי למתקפת סייבר שתשנה את התוצאות. עדיף להישאר בידני. הרעיון המבורך הוא שהמצביעים יקבעו את רשימת המועמדים של המפלגה
Ezra Rehana
Ezra Rehana
חחחח אמיר, ונראה לך שעכשיו מתקפות סייבר לא פוגעות במחשבי ועדת הבחירות המרכזית? שם מרכזים את תוצאות ספירת הקלפיות. אז כיצד לדעתך זוייפו הבחירות?! Amir Eilat
Amir Eilat
Amir Eilat
אתה יודע מה עמדתי בנושא. לא הייתה יכולה להיות מתקפת סייבר כי הבחירות היו ידניות. אם התוצאות שפורסמו באתר היו שונות ממה שנספר כבר היינו מוצפים בדרישות לספירה חוזרת.
Israel Charag
Israel Charag
חייבים ליישם זאת !
Like · Reply · 1 · 17 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
חייבים כי זה בנפשנו!! Israel Charag
Benny Meiri
Benny Meiri
בעקרון שיטה טובה ומתקדמת אבל הבעיה הבעיה אינה כאן , הגניבות בקלפיות אולי יביאו מנדט אחד ,אבל ההתעסקות בתוכנות יכולות להביא איזה תוצאה שתבקש , על כן במה תבחר לטפל קודם ?
Like · Reply · 2 · 16 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
זה בדיוק מה שצריך לעשות, לשים תוכנה טובה, בטוחה אמינה מפוקחת ומבוקרת, ולא צריך לפחד ממחשבים. Benny Meiri
Like · Reply · 1 · 16 hrs
Yoav Havkin
Yoav Havkin
ניתן לבנות מערכות ממוחשבות שיקשו על זיוף בחירות. זה לא יכול להיות במצב שבו אחד הנהנים מהתוצאות שולט על המערכת, שהיא אינה שקופה למצביעים ולמעומדים האחרים..
כרגיל, פשוט..
Like · Reply · 1 · 12 hrs
Orit Nardi
Orit Nardi
הנישאר איתו לעולם ועד?
Like · Reply · 1 · 16 hrs · Edited
Ezra Rehana
Ezra Rehana
אנחנו נישאר אורית, הוא ילך לכלא Orit Nardi
Like · Reply · 1 · 16 hrs
Orit Nardi
Orit Nardi
עזרא,לא יודעת,,ארגן לעצמו חברים בתפקיד ''שומרי סף'' -יש לו שומרי סף שהם שומרים עליו בלבד מפני עצמו,,,מקבלים משכורתם מאיתנו ומועלים בתפקידם
Like · Reply · 2 · 16 hrs · Edited
Yoav Havkin
Yoav Havkin
חברים לדרך,
הבעיה אינה במנגנון ההצבעה אלא בבקרה עליו, שחייבת להבטיח כי לא ניתקל בבחירות נוספות בהן אין קשר בין ההצבעה ובין מי נבחר.
מעבר לזה יש גם צורך להגדיר את מבנה המדינה כך שכל האזרחים יהנו ממה שהמדינה יכולה וחייבת לתת, גם לאילה שאין להם זכות להיו
...See More
Like · Reply · 1 · 12 hrs
Joseph Zernik
Joseph Zernik
שטויות! הבעיה היא לא הונאות של הבוחרים בקלפי! ההונאה היא בוועדת הבחירות המרכזית. השב"כ הפליל את הוועדה! וגם לפני תשובת השב"כ היה ברור שהוועדה עוסקת בהונאה. כרגיל - אנחנו מדברים על עורכי דין ושופטים מושחתים...
Joseph Zernik
Joseph Zernik
Joseph Zernik
Joseph Zernik
ועדת הבחירות המרכזית כתבה: השב"כ בדק ואישר את מערכת "דמוקרטיה". השב"כ כתב: לא היה ולא נברא...
Joseph Zernik
Joseph Zernik
עו"ד גונן בן יצחק, איש שב"כ בעברו כותב: לא אפול מהכיסא אם אף אחד לא אחראי,,,
Joseph Zernik
Joseph Zernik
תקנים מחייבים אומרים שעובד מדינה חייב לבצע בדיקה עצמאית של מערכת מידע לפני קבלתה ולאשר אותה... אבל ועדת הבחירות המרכזית לא סיפקה כל אישור כזה בתשובה על בקשה על פי חוק חופש המידע...
Joseph Zernik
Joseph Zernik
ראשי כל המפלגות המיוצגות בכנסת התבקשו להגיש תלונה ללהב/יאח"ה - אבל במדינת ישראבלוף, אף אחד מהם לא יגיש תלונה כנראה.
Joseph Zernik
Joseph Zernik
החשודים המרכזיים: מנכלית הועדה - עו"ד אורלי עדס. הממונה על פי חוק חופש המידע - עו"ד אלעד נוה, ו"היועץ המשפטי" - עו"ד דין ליבנה... בתמונה: עו"ד אורלי עדס - החשודה מס' 1.
Like · Reply · 1 · 10 hrs · Edited
Joseph Zernik
Joseph Zernik
וסדרת שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיו"ר הועדה בשנים המתאימות - בלתי כשירים, מעלימי עין, או שותפים להונאה... :) בתמונה: שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיו"ר הוועדה מאז 2004 .
Like · Reply · 1 · 10 hrs · Edited
Joseph Zernik
Joseph Zernik
בתמונה: תשובת השב"כ, שמכחישה את תשובת הוועדה על פי חופש המידע... השב"כ אינו הגורם המנחה, לא בדק ולא אישר...
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Joseph Zernik
Joseph Zernik
בתמונה: התשובה השקרית של ועדת הבחירות המרכזית - השב"כ בדק ואישר את מערכת "דמוקרטיה:". תשובת הועדה על בקשה על פי חוק חופש המידע - כמאתיים עמודים, היא הונאה בכללותה, ובפרט לגבי תפקיד השב"כ בעניין.
Like · Reply · 2 · 10 hrs
Joseph Zernik
Joseph Zernik
אייבי בנימין בוז'י אישר שקיבל ממני את המסמכים (יותר מ-200 עמודים), ואיתם את הבקשה להגיש תלונה פלילית ללה"ב/יאח"ה. אז נראה לך שיש סיכוי שהוא יעשה משהו? יותר נמוך מדשא!
Like · Reply · 2 · 10 hrs · Edited
אייבי בנימין
אייבי בנימין
אין סיכוי שיעשה משהו
Like · Reply · 2 · 8 hrs
Joseph Zernik
Joseph Zernik
לכן ההצעה לעיל, של Ezra Rehana חסרת שחר. במקום לטפל ברמאים בשירות המדינה, הוא מציע לטפל באזרחים. כל הסרטים המגנטיים לא יעזרו, אפילו אם תשתיל לכל אזרח שבב בתחת... :) כל זמן שיש לך ממשלה של נוכלים מושחתים...
Like · Reply · 3 · 10 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
יוסף, אני לא מציע לטפל באזרחים, אני מציע לטפל במחשב, ובמפלגות. לבטל את הפריימריס ההזויים והסלקטיביים. ( רק בישראל פייגלין וחבריו השתלטו על הליכוד ומצביעים לבית היהודי, רק בישראל ליכודניקים חדשים הולכים לשנות את הליכוד מבפנים ואחר כך להצביע מרץ) רק בישראל הבחירות ישראבלוף ומשתינים עלינו מהמקפצה. Joseph Zernik
Like · Reply · 1 · 8 hrs
Ezra Rehana
Ezra Rehana
יוסף, אני לא מציע לטפל באזרחים, אני מציע לטפל במחשב, ובמפלגות. לבטל את הפריימריס ההזויים והסלקטיביים. ( רק בישראל פייגלין וחבריו השתלטו על הליכוד ומצביעים לבית היהודי, רק בישראל ליכודניקים חדשים הולכים לשנות את הליכוד מבפנים ואחר כך להצביע מרץ) רק בישראל הבחירות ישראבלוף ומשתינים עלינו מהמקפצה. Joseph Zernik
Like · Reply · 1 · 8 hrs
Joseph Zernik
Joseph Zernik
סיפורי מעשיות: חברת ישראל הונאות בע"מ
=========================
היה או לא היה, ישנם דברים כאלה... חברת ישראל הונאות בע"מ היא החברה הגדולה ביותר הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
על פי החוק, היא מגישה דוחות תקופתיים להנהלת הבורסה, חתומים על ידי משרד רואי חשבון חיצוני.
בעשר השנים האחרונות, הדוחות התקופתיים שהגישה מנכ"לית חברת ישראל הונאות בע"מ, עו"ד אורלי עדס, חתומים על ידי משרד רואי החשבון שב"כ ושות'.
אולם בתשובה על פנייה, משרד רואי חשבון שב"כ ושות' אומר שמעולם לא בדק ולא אישר את הדוחות של חברת ישראל הונאות בע"מ.
* נשיאי חברת ישראל הונאות בע"מ הם כולם שופטי בית המשפט העליון . אבל איש מהם לא ידע, לא ראה, לא שמע.
* עו"ד בוז'י הרצוג - ראש קבוצת מחזיקי אג"ח בחברת ישראל הונאות בע"מ - אינו מעוניין לגעת בנושא - כי זה לא נראה ממלכתי.
* עו"ד גונן בן יצחק - לשעבר עובד במשרד רו"ח שב"כ בע"מ, ופעיל ידוע למלחמה בהונאות בורסאיות, אומר: "לא אפול מהכיסא אם אף אחד לא אחראי".
* הפעיל עזרא רחנה - מציע להשתיל שבבים בתחת לכל בעלי המניות, כדי לעקוב אחרי ההצבעה שלהם בכנס בעלי המניות.
Joseph Zernik
Joseph Zernik
פתרונות מעשיים: א) לנהל את הבחירות הכלליות הבאות בנייר. הולנד חוזרת לניהול בחירות כלליות בנייר במרץ 2017! בדיוק מאותן סיבות... ב) להזמין צוות משקיפי בחירות בינלאומי מקצועי. לדוגמה: מהארגון לביטחון ופיתוח כלכלי באירופה, שמתמחה בעניינים אלה.
אלה השיטות המקצועיות הבדוקות לטיפול במצב שלפנינו. אבל כמובן שחברת ישראל הונאות בע"מ לא תנקוט בשיטות שתמנענה הונאות - כי זה המודל העסקי של החברה... :)