Monday, April 20, 2015

2015-04-20 "I shouldn't need to watch my tail" - Tel-Aviv judge, before ordering the public out of the courtroom // “אני לא צריכה לשמור על הזנב שלי" – השופטת אורנית אגסי לפני שסילקה את הציבור והתובע מאולם הדיונים

אני לא צריכה לשמור על הזנב שלי" – השופטת אורנית אגסי לפני שסילקה את הציבור והתובע מאולם הדיונים
במהלך העשור האחרון, השופטים, משרד המשפטים, ולשכת עורכי הדין יצרו יחדיו מערכת משפט, שבה זכויות האדם ל"שימוע הוגן ציבורי" מופרות כעניין שבשגרה. בדיון היום בעניינו של מורן גנוסר – חושף השחיתויות בחברת החשמל – בבית הדין האזורי לעבודה ת"א, אפילו נוכחות הציבור באולם הדיונים הייתה מטרד. יתרה מזאת, כפי שהתברר בדיעבד, השופטת אורנית אגסי ניהלה היום דיון "בלתי פורמלי", שלא לפרוטוקול, ללא הודעה מוקדמת לבאי הכוח, לתובע, או לציבור הנוכחים באולם. יש לראות בהתנהלות זאת הונאה של ממש. התנהלות השופטים תוך התעלמות בוטה מהחוק וזכויות האדם הבסיסיות, בולטת במיוחד בתיקים הקשורים לשחיתות רשויות השלטון. שחיתות השופטים ועורכי הדין היא גורם מרכזי לכשלון המאבק בשחיתות בישראל.

Inline image 1 Inline image 2 Inline image 3
  חושף השחיתויות מורן גנוסר, השופטת אורנית אגסי, חברת נתיבי הגז.
English Abstract:
Today, in hearing of Moran Genosar v Israel Gas Lines Co, Judge Ornit Agassi first ordered a public observer that he must not type in the courtroom. Then she retroactively explained that she was conducting an “off the record” hearing, and finally she ordered the public and the Plaintiff out of the courtroom.
The case heard today, pertains to Moran Genosar - the Israel Electric Co whistle-blower. In a notorious corruption scandal dragging on for years, Siemens (Germany) paid $ 20 millions in bribes to senior IEC officers. Israeli law enforcement are not ready, willing, able to duly investigate the case. Whistle-blower Moran Genosar was fired by IEC, and sued in the Tel-Aviv Labor Court, hoping to find protection.... Forged decision record, denial of public and party access to records, pretender as “Chief Clerk” with no lawful appointment, appearance of unauthorized counsel from a prominent law firm for IEC... Perversion of court records and obstruction of justice - typical conduct of organized white-collar crime - are today commonplace in the Israeli courts. Even when caught, they have never been addressed as a serious criminal offense. As shown in the case of Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem and Judge Varda Samet (today IEC board member...), the Tel-Aviv Labor Court is a critical junction in the abuse of whistle-blowers and protection of corruption. The case also again demonstrates the fundamental fraud in design and operation of Net HaMishpat – IT system of the Israeli courts.

מאהל המחאה ת"א, 20 לאפריל – בבית הדין האזורי לעבודה ת"א נקבע היום על פי יומן בית המשפט דיון לפני השופטת אגסי בתיק מורן גנוסר נ נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. [1] מורן גנוסר – חושף השחיותיות בחברת החשמל – טוען שפוטר מעבודתו בחברת נתיבי הגז שלא כדין בקשר לפרשת השחיתות בחברת החשמל. כמו חברת החשמל, חברת נתיבי הגז גם היא חברה ממשלתית.
כבר בפתיחת יום הדיונים, עוד לפני שידעה השופטת אגסי מהו התיק שלפניה, הביעה תמיהה על נוכחות הקהל באולם הדיונים. הקהל במקרה זה מנה חמישה אנשים בלבד...
בפתיחת הדיון בתיק עצמו, אמר בא כוח התובע גנוסר, שחברת נתיבי הגז פרסמה בימים אלה מודעה למשרה הדומה להפליא למשרה ממנה פוטר התובע. בא כוח חברת נתיבי הגז אישר שהמודעה היא למשרה ממנה פוטר גנוסר. יחד עם זאת הוסיף שהחזרתו של גנוסר למשרתו "אינה עומדת על הפרק". הסיבה – הוא "פנה לתקשורת".
מיד אחר כך, פנתה השופטת אגסי לאחד הנוכחים באולם ושאלה מיהו. הוא השיב - “סתם אזרח". השופטת אגסי הורתה לו להפסיק מיד להקליד. הסיבה: היא מנהלת דיון "בלתי פורמלי", וגם הקלדנית אינה מקלידה. לכן אסור להקליד באולם. כשנשאלה על ידי אזרח אחר שנכח באולם, מהו הבסיס בחוק לעניין זה, נתקפה בזעם, ואמרה "אני לא צריכה לשמור על הזנב שלי", והורתה לכל הנוכחים, ובכללם התובע, לעזוב את אולם הדיונים. הדיון – בין אם לפרוטוקול, ובין אם שלא לפרוטוקול, המשיך בנוכחות באי הכוח ונציג הנהלת חברת נתיבי הגז בלבד.
ניהול דיון "בלתי פורמלי", שלא לפרוטוקול הוא עניין מעורפל מלכתחילה. אולם יש לראות בניהול דיון המופיע ביומן בית המשפט כדיון "בלתי פורמלי", שלא לפרוטוקול, ללא הודעה מראש לבאי הכוח, לבעלי הדין, ולציבור באולם הונאה של ממש ושיבוש הליכי משפט.
מעבר לכך, האירועים היום מייצגים את סלידתם של השופטים בישראל מן הזכות לשימוע ציבורי, עקרון בסיסי בזכויות האדם. ההערה של השופטת אגסי "אני לא צריכה לשמור על הזנב שלי" בולטת במיוחד בעניין זה, שכן היא נוגעת הישר למהות הזכות לשימוע ציבורי – לאפשר לציבור לשמור עין פקוחה על מערכת המשפט.
עם זאת, בולט הזלזול הבוטה של השופטים בישראל בסדרי הדין, שהם הבסיס לזכות לשימוע הוגןגם הוא עקרון בסיסי בזכויות האדם.
זילות השופטים בשני עקרונות יסוד אלה - שימוע הוגן וציבורי - בולטת עוד יותר במניעת גישת הציבור לכתבים בתי המשפט. השינויים בבתי המשפט בעשור האחרון, ובהם תקנות חדשות והתקנת מערכת נט-המשפט, מאפשרים לשופטים התנהלות שרירותית וגחמנית לגבי מניעת גישת הציבור לכתבים, שיבוש הכתבים והסתרתם. התנהלות זאת בולטת בפרט בתיקים הקשורים לשחיתות רשויות השלטון. תיק גנוסר נ חברת החשמל, שגם הוא מתנהל בבית המשפט האזורי לעבודה ת"א, הוא דוגמה מובהקת לעניין זה. [2]
הרקע לשני התיקים של גנוסר בבית הדין לעבודה, הוא פרשת השחיתות בחברת החשמל, הנגררת כבר שנים. סימנס (גרמניה) שילמה 20 מיליון דולר שוחד לבכירים בחברת החשמל, אך רשויות החוק והמשפט בישראל אינן יכולות, רוצות, או מוכנות לחקור את העניין כראוי... חושף השחיתויות מורן גנוסר פוטר מעבודתו בחברת החשמל ומנסה להגן על זכויותיו בבית הדין האזורי לעבודה ת"א בתיק בו דנה השופטת אריאלה גילצר-כץ. הראיות בתיק זה מצביעות על הונאה בבית המשפט: זיוף כתב החלטה יוצא דופן, המטיל על גנוסר הוצאות ניכרות, מניעת גישת הציבור ובעל דין לכתבים שלא כדין, "מזכירה ראשית" מתחזה ללא מינוי כדין, הופעת עורכי דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן בשם חברת החשמל ללא ייפוי כוח כדין, תצהירים חסרים בכתבים המוגשים על ידי חברת החשמל...
שיבוש הכתבים ושיבוש ההליכים הם תופעות טיפוסיות של פשע מאורגן של צווארון לבן. אולם במדינת ישראל הם עניין שיגרתי בבתי המשפט היום.
כפי שהודגם במקרה של רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים – והשופטת ורדה סאמט (היום חברת דירקטוריון חברת החשמל), שיבוש הכתבים וההליכים בבית הדין האזורי לעבודה ת"א הופך אותו לצומת קריטית בהתנכלות לחושפי שחיתויות ובהגנה על השחיתות. [3]
נסיון של מאות שנים מראה שללא שקיפות ההליך השיפוטי – דיון ציבורי וגישת הציבור לכתבים – בלתי אפשרי לשמור על ישרת השופטים ועורכי הדין. במצב שנוצר בעשור האחרון, שחיתות השופטים ועורכי הדין היא גורם מרכזי בכשלון המאבק בשחיתות במדינת ישראל.
קישורים

[1] 0000-00-00 Israel Electric Co whistle-blower Moran Genosar - Index of records and links

חושף השחיתויות בחברת החשמל מורן גנוסר - רשימת כתבים וקישורים
[2] 2015-04-18 Plenty of evidence of fraud on Moran Genosar – Israel Electric Company whistle-blower – in the Tel-Aviv Labor Court //
ראיות למכביר להונאה על מורן גנוסר – חושף השחיתויות בחברת החשמל – בבית הדין האזורי לעבודה ת"א
[3] 2007-02-10 The Rafi Rotem file: The witnesses, who never took the stand_ Globes (full English translation)
תיק רפי רותם - העדים שלא העידו_גלובס

No comments: