Friday, July 17, 2015

2015-07-16 New indictment against Rafi Rotme – Israeli Tax Authority whistle-blower // כתב אישום חדש נגד רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים


[עברית להלן]
Abuse of Rotem by the courts, going on for over a decade now, reflects the determination of the justice system to silence him, and his determination to continue the whistle-blowing.

Tax Authority Rafi Rotem in one the numerous false arrests
______
OccupyTLV, July 16 – today, Rafi Rotem – Tax Authority whistle-blower – appeared in the Tel-Aviv Magistrate Court (Judge Shmuel Melamed), after being served purported summons in State of Israel v Rotem (37958-02-15). [1]

Figure: Summons for Defendant in Criminal Prosecution” - invalid on its face. The record is not signed by any officer of the Court, and fails to bear the Seal of the Court. Instead, the bottom line states: “Thank you for your cooperation.” [1]


___
Inspection of the purported Summons, served on Rotem, shows that it is invalid on its face: It bears no signature, or even the name of an officer of the Court, and it fails to bear the Seal of the Court. Both in Israel and in other nations, the summons establishes the jurisdiction of the Court in a given matter on the corresponding parties. A civil or a criminal prosecution which commences with invalid summons is inherently perverted. However, in Israel, over the past decade, since the implementation of new, fraudulent IT systems in the courts, invalid summonses are the rule, not the exception.
No indictment was served on Rotem with the invalid summons. In Court, it turned out that the new indictment in continuation of the previous indictment, filed over two years ago [State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13)], on “insulting public service personnel” and “abuse of telecom lines”, originating in Rotem's protest on the refusal to invesigate his complaints, regarding corruption in the Tax Authority. [2]
Among the complainants in the criminal indictments against Rotem: Judge Menahem Mizrahi - then Deputy of Tel-Aviv District Attorney Ruth David (recently indicted on corruption), Guy Rotkopf – former General Manager of the Ministry of Justice, and senior Israel Police officer David Osmo – then with the National Fraud Investigations Unit (whose head has recently committed suicide after ample evidence of his corruption in numerous affairs has surfaced).
Rotem's complaints on the Tax Authority corruption included, but were not limited to:
a. Perversion of tax investigations and undue waiver of tax liabilities of tens and hundreds of millions NIS for tycoons, crime figures, and those related to the ruling party.
b. Sex crimes by a tax investigator against a tax offenses suspect, which were recorded in a video.
c. The murder of an intelligence source, who was related to an affair where Prime Minister Netanyahu ordered the release of a contraband electronics container, which was seized by the Tax Authority, and belonged to a Likud party figure.
Rotem's criminal prosecution has generated unprecedented records of the conduct of judges, attorneys and other justice system officers, who deliberately ignore the fundamentals of the Criminal Procedure Act, and engage in perversion of the prosecution and abuse of the fundamental rights of the Defendant. [3] Together with the series of civil court cases, related to the Rotem affair, they form unprecedented evidence of corruption of the Israeli justice system. [2]
The Rotem affair was described by media already a couple of years ago, as over a decade of abuse of Rotem by the courts. [4] Inspection of the respective court files shows serial fraud by judges and justice system persons in his matter. [2]
LINKS: Below
____
כתב אישום חדש נגד רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים
ההתנכלות לרותם על ידי בתי המשפט, הנמשכת כבר יותר מעשור, משקפת את נחישותה של מערכת המשפט להשתיקו, ונחישותו להמשיך בחשיפת השחיתות.רותם באחד ממעצרי השווא הרבים
____
מאהל המחאה ת"א, 16 ליולי - היום הופיע רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים בבית המשפט השלום ת"א (השופט שמואל מלמד) לאחר שקיבל זימון כביכול לבית המשפט (מדינת ישראל נ רותם 37958-02-15). [1]

בתמונה: כתב "זימן נאשם לבית המשפט" בלתי תקין בעליל. כתב זה אינו חתום על ידי כל נושא תפקיד בבית המשפט, ואינו נושא את חותם בית המשפט. במקום זאת, השורה התחתונה אומרת: "תודה על שיתוף הפעולה". [1]
___עיון בזימון שקיבל רותם, מעלה שאינו תקין והוא חסר תוקף: הוא אינו נושא כל חתימה או אפילו שמו של נושא תפקיד בבית המשפט, וכן אינו נושא את חותם בית המשפט. הן בישראל והן באומות אחרות, זימון לבית המשפט מקים את סמכות השיפוט של בית המשפט בעניין המסוים ועל הצדדים התואמים. הליך משפטי אזרחי או פלילי שהחל ללא זימון בר תוקף לבית המשפט הוא הליך משובש מיסודו. אולם בישראל, מאז התקנת "נט המשפט", זימונים בלתי תקינים, בלתי חתומים, חסרי תוקף הם הכלל.
עם הזימון לבית המשפט לא הומצא כל כתב אישום. בבית המשפט התברר שכתב האישום הוא המשך של כתב האישום שהוגש לפני יותר משנתיים,[מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13)] על "העלבת עובדי ציבור" ו"שימוש לרעה במתקן בזק", ונובע ממחאתו של רותם על אי חקירת התלונות על השחיתות ברשות המסים. [2]
בין המתלוננים בכתבי האישום הפליליים נגד רותם - השופט מנחם מזרחי (אז סגנה של רות דוד בפרקליטות מחוז ת"א), גיא רוטקפוף - לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים, סנ"צ דוד אוסמו - לשעבר חוקר יאח"ה.
תלונותיו של רותם על השחיתות ברשות המסים כללו בין השאר:א. שיבוש חקירות מס, וויתור בלתי ראוי על חבויות מס בעשרות ומאות מליוני שקלים לטייקונים, לדמויות פשע, ולמקורבים למפלגת השלטון.ב. עבירות מין על ידי חוקר מסים נגד נחקרת, שתועדו בקלטת וידאו.ג. רצח מקור מודיעיני, הקשור לפרשה בה נתן נתניהו עצמו הוראה לשחרר מכולת אלקטרוניקה שהוברחה על ידי פעיל ליכוד ונתפסה על ידי רשות המסים.
ההליכים הפליליים נגד רותם יצרו תיעוד חסר תקדים של התנהלות שופטים, עורכי דין, ואנשי חוק תוך התעלמות מיסודות חוק סדר הדין הפלילי, ושיבוש מכוון של ההליכים בתביעה פלילית על מנת לשלול את זכויותיו הבסיסיות של הנאשם. [3] יחד עם סדרת התיקים האזרחיים, הקשורים לפרשת רותם, יצרו תיעוד חסר תקדים של שחיתות מערכת המשפט. [2]
פרשת רותם תוארה כבר בעבר בתקשורת כהתעמרות בתי המשפט הנמשכת יותר מעשור. [4], ועיון בתיקים הקשורים לפרשת רותם מצביע על הונאות סדרתיות על ידי שופטים ואנשי משפט בעניינו. [2]
קישורים
[1] 2015-07-16 State of Israel v Rafi Rotem (37958-02-15) in the Tel-Aviv Magistrate Court - invalid summons (full English translation)
מדינת ישראל נ רפי רותם (37958-02-15) בבית המשפט השלום, ת"א – זימון לבית המשפט – בלתי תקף
[2] 0000-00-00 Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem - index of records and links by subject
חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם - רשימת כתבים וקישורים על פי נושאים
[3] 2014-09-25 Whistle-blower Rafi Rotem, Presiding Justice Asher Grunis, and organized crime in the Israeli courts
חושף השחיתויות רפי רותם, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ופשיעה מאורגנת בבתי המשפט
[4] 2013-10-04 Calman Liebeskind: "No justices in Jerusalem, for over a decade the courts have been abusing justice advocate", Maariv
קלמן ליבסקינד: "אין שופטים בירושלים, כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק",מעריב

No comments: