Sunday, September 13, 2015

2015-09-13 Happy New Year greetings to Prof Asa Kasher, and request for ethics opinions regarding conduct of the courts // ברכות שנה טובה לפרופ' אסא כשר, ובקשה לחוות דעת אתית לגבי מערכות המידע של בתי המשפט בכלל, ותיק פרשת הולילנד בפרט

2015-09-13 Happy New Year greetings to Prof Asa Kasher, and request for ethics opinions regarding conduct of the courts //
ברכות שנה טובה לפרופ' אסא כשר, ובקשה לחוות דעת אתית לגבי מערכות המידע של בתי המשפט בכלל, ותיק פרשת הולילנד בפרט
[עברית להלן]
 
Figures: Prof Asa Kasher is a leading Israeli ethicist, who is also well-versed in applied mathematics and logic.  Judge David Rosen's conduct in the Holyland corruption criminal litigation raises concern of unethical conduct.  The Holyland corruption scandal was one of the worst in the State of Israel's history, involving former PM Ehud Olmert and his secretary Shula Zaken.
____
OccupyTLV, September 13 - in the course of Jewish New Year's greeting, Prof Asa Kasher, a leading Israeli ethicist, was asked to opine regarding integrity of IT systems of the Israeli courts in general, and integrity of the records in the Holyland corruption scandal in particular.
The Holyland corruption scandal was one of the worst in Israel's history.  In criminal prosecution in the Tel-Aviv District Court, Judge David Rosen purportedly convicted former PM Ehud Olmert on bribes taking, judged it to be "Breach of Loyalty", and added his interpretation - that "Breach of Loyalty" under such circumstances amounted to treason.
However, the records in the Holyland corruption litigation are uniquely perverted, many of the decisions missing any form of signature and/or truncated. Most notably - no lawful Verdict or Sentencing records, pertaining to Defendant Ehud Olmert were registered in the electronic court file.
Today's request, following correspondence in this matter between Joseph Zernik, PhD, and Prof Asa Kasher, again noted Prof Kasher's unique qualifications for providing such ethics opinions:  Prof Kasher was trained in mathematics and applied mathematics by Prof Michael Rabin - one of the founders of Cryptology (which forms the theoretical foundation for electronic signatures), he specialized in philosophy logic and ethics, he won the Israel Prize, he is a member of the Public Police and Government School of Hebrew University, now emeritus - he held the Chair for Professional Ethics and Practical Philosophy, he authored over 40 material Ethics Codes in Israel, he served as a member of the Public Council of the State Ombudsman...
Today's letter has focused four issues, relative to which Prof Kasher's ethics opinions were requested:
1) Conduct of the Administration of Courts and the judges in general, which included the implementation of an IT system in the courts ("Net-HaMishpat"), which displays to parties in litigation and to the public at large only images of signatures (graphic signatures - which are deemed invalid), but fails to display any data regarding certified electronic signatures (which are deemed valid, pursuant to the E-sign Act) on judges' decision and judgment records.
2) Refusal of the judges to permit parties in litigation and the public at large to inspect any data, which would enable to ascertain, which of the records, displayed in Net-HaMishpat, bear certified electronic signatures.
3) Conduct of Judge David Rosen in the Holyland corruption court file - which included on the one hand the registration of a series of perverted/truncated/unsigned (not even by graphic signatures) decision records, and on the other hand - failure to register lawfully made "Verdict" and "Sentencing" records, pertaining to Defendant Ehud Olmert.
4)  Conduct of the Supreme Court in the Holyland corruption court file - which includes the running - in these very days - an appeal process, pertaining the purported conviction and sentencing of Defendant Ehud Olmert by Judge David Rosen in the Holyland corruption case, where there are no lawfully made "Verdict" and "Sentencing" records, registered in the Tel-Aviv District Court file.
THE COMPLETE TEXT OF TODAY'S LETTER TO PROF ASA KASHER FOLLOWS THE HEBREW TEXT BELOW.
_____
ברכות שנה טובה לפרופ' אסא כשר, ובקשה לחוות דעת אתית לגבי מערכות המידע של בתי המשפט בכלל, ותיק פרשת הולילנד בפרט
   
תמונות: פרופ' אסא כשר הוא אחד מן המומחים הבולטים לאתיקה בישראל, וכן הוא בקיא במתמטיקה שימושית ולוגיקה.  התנהלותו של השופט דוד רוזן בהליכים הפליליים בפרשת הולילנד מעלה קושיות אתיות.  פרשת הולילנד הייתה אחת החמורות בתולדות מדינת ישראל, והדמויות המרכזיות בה היו ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ומזכירתו שולה זקן.
____
מאהל המחאה ת"א - 13 לספטמבר - במהלך חילופי ברכות לשנה החדשה, התבקש פרופ' אסא כשר, מבכירי המומחים לאתיקה וממשל בישראל, לחוות את דעתו לגבי יושרת מערכות המידע של בתי המשפט בישראל בכללן, ויושרת הכתבים בתיק פרשת הולילנד בפרט.
פרשת הולילנד הייתה אחת מפרשות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל.  בהליכים הפליליים בבית המשפט המחוזי ת"א, הרשיע כביכול השופט דוד רוזן את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט על לקיחת שוחד ו"הפרת אמונים".  יתרה מזאת, השופט דוד רוזן הוסיף את פרשנותו במקרה זה, שהפרת אמונים כמוה כבגידה.
אולם הכתבים בתיק פרשת הולילנד בבית המשפט המחוזי ת"א ייחודיים בשיבושיהם - ברבים מכתבי ההחלטות   חסרה חתימה מכל צורה שהיא, או שהם קטועים או משובשים בדרכים אחרות. מעבר לכך - לא נרשמו בתיק זה כל כתב "הכרעת דין" או "גזר דין" עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
הבקשה היום, שבעקבות התכתבות בנושא בין דר' יוסף צרניק לבין פרופ' אסא כשר, מציינת שוב את הרקע הייחודי של פרופ' כשר, וכישוריו לספק חוות דעת אתית בעניין זה: כמי שלמד מתמטיקה, מתמטיקה שימושית, ולוגיקה מתמטית לתואר מסטר תחת הדרכתו של פרופ' מיכאל רבין - מאבות תורת ההצפנה (שהיא הבסיס ליישומן של החתימות האלקטרוניות)... כמי שהתמחה בפילוסופיה, בלוגיקה, במתמטיקה שימושית, ובאתיקה ארגונית, כמי שזכה בפרס ישראל, כחבר סגל בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, כמי שהחזיק בקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה, כמי שהיה מעורב בחיבור למעלה מ-40 קודים אתיים של גופים משמעותיים בישראל, וכמי שהיה חבר המועצה הציבורית שליד מבקר המדינה...
הבקשה היום חידדה את הנושאים בהם התבקש פרופ' כשר לספק חוות דעת אתית:
א. התנהלות הנהלת בתי המשפט והשופטים בכללה, שכללה התקנת מערכת מידע אלקטרונית בבתי המשפט ("נט המשפט"), המציגה לציבור ולבעלי דין תמונות של חתימות (חתימות גרפיות - שאינן נחשבות תקפות), אך אינה מציגה כל נתונים לגבי חתימות אלקטרוניות מאושרות (הנחשבות תקפות על פי חוק החתימה האלקטרונית) בכתבי ההחלטות ופסקי הדין של השופטים. 
ב. סירובם של השופטים להתיר לבעלי דין ולציבור לעיין בנתונים שיאפשרו לזהות בבירור אלה מהמסמכים המוצגים במערכת המידע "נט המשפט" אכן חתומים בחתימות אלקטרוניות מאושרות.
ג. התנהלות השפט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד  - שכללה מחד רישום סדרת החלטות משובשות/מקוטעות/שאינן חתומות כלל (גם לא בחתימות גרפיות), ומאידך - אי רישום "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
ד. התנהלות בית המשפט העליון בתיק פרשת הולילנד - הכוללת ניהול - בימים אלה ממש - של הליכי ערעור לגבי הרשעתו וגזר דינו כביכול של הנאשם אהוד אולמרט על ידי השופט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד, בו לא נרשמו "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
הבקשה שנשלחה היום לפרופ' כשר, במלואה, מופיעה לאחר הקטע הבא באנגלית.
Happy and Blessed New Year, and request for ethics opinion regarding IT systems of the Courts and the Holyland court file in particular.
Dear Prof Kasher,
Thank you for your quick response and for the greetings for the New Year.
Below, I tried to focus four ethics issues for your convenience.
It appears to me that the latest post in this matter, [1] relative to Judge David Rosen's failure to sign his decisions in the Holyland corruption scandal in particular, and the refusal to disclose electronic signature data in court files in Net-HaMishpat (IT system of the courts) in general, presents sufficient data for an ethics opinion regarding at least some of these issues.
Similarly - the short article, which I published in the European Conference on E-Government this past summer, and which I have previously sent to you. [2]
If necessary, I would be glad to provide additional responses or clarifications in writing, or present to you, at your convenience, an informal seminar, where I details the central findings, answer your questions, and provide clarifications to the best of my ability.
There is no doubt that you hold unique and exceptional background to provide ethics opinions in these matters,  as one who was trained in mathematics and applied mathematics by Prof Michael Rabin - one of the founders of Cryptology (which forms the theoretical foundation for electronic signatures),  specialized in philosophy, logic and ethics, won the Israel Prize,  is a member of the faculty of the Public Police and Government School of Hebrew University, held the Chair for Professional Ethics and Practical Philosophy, authored over 40 material Ethics Codes in Israel, and served as a member of the Public Council of the State Ombudsman...
Likewise, there is no doubt that you realize the seriousness of the situation, which I putatively described in the attached paper as "unannounced regime change", which took place in Israel over the past decade.  Alternatively, the circumstances may be described as Social Disintegration, or Lack of Social Contract - conditions where the ruling and educated classes, including the legal community and the data security community, at their highest levels, are engaged in Breach of Loyalty to the State of Israel and its law, or as interpreted by Judge David Rosen himself in the Holyland corruption court case - "Treason".
The matters, regarding which I request your ethics opinion are:
1) Conduct of the Administration of Courts and the judges in general, which included the implementation of an IT system in the courts ("Net-HaMishpat"), which displays to parties in litigation and to the public at large only images of signatures (graphic signatures - which are deemed invalid), but fails to display any data regarding certified electronic signatures (which are deemed valid, pursuant to the E-sign Act) on judges' decision and judgment records.
2) Refusal of the judges to permit parties in litigation and the public at large to inspect any data, which would enable to ascertain, which of the records, displayed in Net-HaMishpat, bear certified electronic signatures.
3) Conduct of Judge David Rosen in the Holyland corruption court file - which included on the one hand the registration of a series of perverted/truncated/unsigned (not even by graphic signatures) decision records, and on the other hand - failure to register lawfully made "Verdict" and "Sentencing" records, pertaining to Defendant Ehud Olmert.
4)  Conduct of the Supreme Court in the Holyland corruption court file - which includes the running - in these very days - an appeal process, pertaining the purported conviction and sentencing of Defendant Ehud Olmert by Judge David Rosen in the Holyland coruption case, where there are no lawfully made "Verdict" and "Sentencing" records, registered in the Tel-Aviv District Court file.
I look forward to your quick response, and wishing you a happy and sweet New Year!
Joseph Zernik, PhD
OccupyTLV
Human Rights Alert - NGO
CC: 
Government officials, computers and law professionals, social activists 
LINKS:
[1] 2015-09-10 Crooks in the Courts: Judges AlSheikh, Rosen, and Spitzer, e-signatures and the Holyland corruption scandal //
נכלולים בבתי המשפט: השופטים אלשייך, רוזן, ושפיצר, חתימות אלקטרוניות בנט המשפט, ופרשת הולילנד
[2] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/

שנה טובה ומבורכת, ובקשה לחוות דעת אתית על מערכות המידע של בתי המשפט ותיק הולילנד בפרט

פרופ' כשר שלום רב,
תודה על תשובתך המהירה ועל הברכות לשנה החדשה. 
להלן, ניסיתי לחדד ארבעה עניינים אתיים לנוחותך.
נראה לי שהפוסט האחרון, [1]  המועתק פה שוב, לגבי כשל החתימות של השופט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד בפרט, והסתרת החתימות האלקטרוניות בתיקים האלקטרוניים של בתי המשפט במערכת "נט המשפט" בכלל, כולל מידע מספיק לחוות דעת אתית לפחות בעניין חלק מעניינים אלה.
בדומה - המאמר הקצר שפרסמתי בכנס למחשוב ממשלתי בקיץ זה באירופה, ששלחתי לך קודם לכן, המצורף ומקושר שוב. [2]
במידת הצורך, אשמח כמובן לספק תשובות והבהרות נוספות בכתב, או להציג לפניך, בנוח לך, סמינריון בלתי פורמלי קצר, בו אתאר את עיקרי הממצאים, אענה על שאלותיך, ואספק הבהרות במידת יכולתי.
אין ספק שיש לך רקע יוצא דופן וייחודי לספק חוות דעת אתית בשאלות אלה, כמי שלמד מתמטיקה, מתמטיקה שימושית, ולוגיקה מתמטית לתואר מסטר תחת הדרכתו של פרופ' מיכאל רבין - מאבות תורת ההצפנה (שהיא הבסיס ליישומן של החתימות האלקטרוניות)... כמי שהתמחה בפילוסופיה, בלוגיקה, במתמטיקה שימושית, ובאתיקה ארגונית, כמי שזכה בפרס ישראל, כחבר סגל בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, כמי שהחזיק בקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה, כמי שהיה מעורב בחיבור למעלה מ-40 קודים אתיים של גופים משמעותיים בישראל, כמי שהיה חבר המועצה הציבורית שליד מבקר המדינה...
כמו כן, אין לי ספק שאתה מכיר בחומרת העניין, אותו תיארתי במאמר המצורף כחשש ל"שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז", שהתחולל במדינת ישראל בעשור האחרון. לחלופין, ייתכן שניתן לתאר מצב זה כהתפוררות חברתית (SOCIAL DISINTEGRATION) או התפוררות החוזה החברתי (LACK OF SOCIAL CONTRACT) - מצב בו השכבות המשכילות והשליטות, ובכללן הקהילה המשפטית וקהילת אבטחת המידע של המדינה, ברמות הגבוהות ביותר, עוסקות בשיטתיות בהפרת אימונים למדינת ישראל וחוקיה, או כפי שפירש זאת השופט דוד רוזן עצמו בתיק פרשת הולילנד - "בגידה".
העניינים לגביהם אני מבקש את חוות דעתך האתית הם:
א. התנהלות הנהלת בתי המשפט והשופטים בכללה, שכללה התקנת מערכת מידע אלקטרונית בבתי המשפט ("נט המשפט"), המציגה לציבור ולבעלי דין תמונות של חתימות (חתימות גרפיות - שאינן נחשבות תקפות), אך אינה מציגה כל נתונים לגבי חתימות אלקטרוניות מאושרות (הנחשבות תקפות על פי חוק החתימה האלקטרונית) בכתבי ההחלטות ופסקי הדין של השופטים. 
ב. סירובם של השופטים להתיר לבעלי דין ולציבור לעיין בנתונים שיאפשרו לזהות בבירור אלה מהמסמכים המוצגים במערכת המידע "נט המשפט" אכן חתומים בחתימות אלקטרוניות מאושרות.
ג. התנהלות השופט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד  - שכללה מחד רישום סדרת החלטות משובשות/מקוטעות/שאינן חתומות כלל (גם לא בחתימות גרפיות), ומאידך - אי רישום "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
ד. התנהלות בית המשפט העליון בתיק פרשת הולילנד - הכוללת ניהול - בימים אלה ממש - של הליכי ערעור לגבי הרשעתו וגזר דינו כביכול של הנאשם אהוד אולמרט על ידי השופט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד, בו לא נרשמו "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
בתקווה לתשובתך המהירה, ובברכת שנה טובה ומתוקה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
Human Rights Alert - NGO
העתקים:
אנשי ממשל, מחשבים, ומשפטים, פעילים חברתיים.
קישורים:
[1] 2015-09-10 Crooks in the Courts: Judges AlSheikh, Rosen, and Spitzer, e-signatures and the Holyland corruption scandal //
נכלולים בבתי המשפט: השופטים אלשייך, רוזן, ושפיצר, חתימות אלקטרוניות בנט המשפט, ופרשת הולילנד
[2] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/

No comments: