Sunday, October 25, 2015

2015-10-25 VERBOTEN: Removed by Google - the solution for judicial corruption - gag orders! // הפתרון לשחיתות השופטים? צווי איסור פרסום!

 הפוסט עלה לראשונה באוגוסט, אבל הוסר על ידי גוגל... לאחרונה נמצא מחדש...
The post was first uploaded in August, but was then removed by Google... Now found...
___________
The Israeli judiciary routinely issue "Publication Prohibtiion Decrees" on corruption scandals involving the judges themselves...
It is our civic duty to defy such gag orders, and publish the stories in full...
Here - a case involving Judge IRIT HARMEL.


2015-08-17 למצות את הדין עם השופטים העבריינים - המקרה המוזר של השופטת אירית הרמל וינברג...
 השופטת אירית הרמל וינברג - פרסומים בלתי מוסמכים מציעים הסבר לפרשה המוזרה ביחסיה הרומנטיים של השופטת אירית הרמל ויינברג עם השופט בדימוס משה גל...  וצווי איסור הפרסום להגנה על שופטים מושחתים - מקומם בדיקטטורה קיקיונית...  חובתנו האזרחית להפר אותם בכל דרך אפשרית!
________________
גל. בת טיפוחיו [צילום: פלאש 90] השופטת. איסור פרסום [צילום: יוסי זמיר, פלאש 90] לדור. התעלם מהתלונה [צילום: יוסי זליגר]
מסמכים הנחשפים ב-News1 מלמדים:
שופטת שנחשדה בפלילים זכתה ליחס
מועדף מהנהלת בתיהמ"ש והפרקליטות
כל התמיהות
• מדוע נדרשו ליואב סגלוביץ וליהודה וינשטיין שמונה חודשים כדי לבקש ולתת אישור לחקור את השופטת?

• מדוע, בניגוד לכל המקרים האחרים, לא הושעתה השופטת לאחר שנחקרה באזהרה?

• מדוע הסכימה המשטרה לאיסור בלתי מוגבל בזמן על פרסום שמה של השופטת?

• מדוע ניתן צו איסור הפרסום במעמד צד אחד, למרות שהיה ידוע שיש אמצעי תקשורת ספציפי המבקש לפרסם את הפרשה? מדוע הוא הוארך ללא הגבלה בזמן?

• מדוע סגר משה לדור את התיק נגד השופטת מחוסר אשמה, למרות שקיימות לכאורה ראיות חפציות נגדה?

• מדוע לא התייחס משה לדור לכל החשדות האחרים שעלו נגד השופטת, למעט הטענה לפגיעה בפרטיות?

• מדוע זכתה השופטת לקידום כאשר עתירה נגדה תלויה ועומדת בבג"ץ?

• האם תיקים פליליים הם מטבע עובר לסוחר, והם נסגרים במסגרת עסקות קיזוז?
השופטת לא הושעתה למרות שנחקרה באזהרה לדור סגר את התיק בהתעלמו מרוב הטענות שהועלו נגד השופטת ומהראיות-לכאורה החפציות נגדה השופטת קיבלה קידום כאשר עתירה נגדה הייתה תלויה ועומדת בבג"ץ הפרקליטות הטעתה במכוון את בג"ץ בתשובתה לאותה עתירה
>


▪  ▪  ▪
שופטת המכהנת באחד מבתי המשפט במרכז הארץ, אשר נחקרה באזהרה כחשודה בביצוע עבירות פליליות במסגרת הליך גירושין כואב שעברה, זכתה ליחס מועדף מצד הנהלת בתי המשפט והמשטרה. כך מגלים מסמכים שהגיעו לידי News1. שמה של השופטת ופרטים מזהים שלה נאסרו לפרסום.

בשורות הבאות נתאר את מקבץ האירועים יוצאי הדופן שהתרחשו סביב עניינה של אותה שופטת. לפני כן, יש להדגיש שתי נקודות. האחת: הליכי גירושין עלולים להיות כואבים ביותר ולדחוק את הצדדים למעשים פסולים. השנייה: ההתנהלות בעניינה של השופטת לא הייתה בלתי חוקית, אך רצף האירועים מלמד שהיא נהנתה משורה של זכויות-יתר שלא היו ניתנות לחשוד מן השורה, ומקבלת החלטות תמוהה שעמדה בניגוד למקובל ולעובדות שהוצגו.

מסמך חסוי ומחיקה מגמתית

1.

השופטת בה מדובר עבדה בעבר בהנהלת בתי המשפט, תחת ניהולו דאז של משה גל. היא נחשבת לבת-טיפוחיו ומיודדת עד היום עם כמה מבכירי הנהלת בתי המשפט. ביוני 2012 היא מונתה לרשמת באחד מבתי המשפט במרכז הארץ, מספר שנים לאחר שהתגרשה מ-א"ו. (יודגש: שם משפחתה של השופטת כיום איננו שם נישואיה).

2.

חמותה לשעבר של השופטת, ח"ו, היא מתנדבת בארגון "ישפה" העוסק בשידוכים במגזר הדתי. השופטת פתחה בינואר 2012 כרטיס באותו ארגון. ח"ו, שנתקלה במקרה בכרטיס כעבור כחצי שנה, עשתה מעשה פסול ועיינה בו למרות שהוא אמור כמובן להיות חסוי. שם נתקלה במכתב ששלח בדצמבר 2010 האגף לשירותים חברתיים בעיר מגוריה של השופטת לבית המשפט למשפחה, בו מתנהל תיק הגירושין.

המכתב עסק בכך ש-א"ו מסרב לעמוד בכללים שנקבעו למפגשים עם בנו, ודיווח שהמפגשים יופסקו עד ש-א"ו יתעשת. לצד זאת נאמר בו: "בדרך כלל זמן המפגש עצמו התנהל כסדרו והאינטראקציה בינו ובין בנו מתנהלת בחיוב רב, בחום ובלבביות, בו ניכרת הנאה הדדית של האב והבן יחדיו". את המשפט הזה מחקה השופטת לפני שהכניסה את המכתב לכרטיס. המסקנה המתבקשת: מטרתה הייתה להראות שהיא אינה אחראית לגירושין ולמנוע אזכור חיובי של בעלה-לשעבר. בכרטיס אף הודגש: "חשוב היה לה לצרף את האישור גם מהעובדים הסוציאליים". דהיינו: השופטת היא שהכניסה את המכתב לכרטיס. מעבר לכך, ברור שאיש מלבדה לא יכול היה לעשות זאת.

3.

בא-כוחה של ח"ו, עו"ד אורי קינן, פנה ב-7.8.12 למפלג חקירות הונאה במשטרת מחוז תל אביב והגיש תלונה נגד השופטת. קינן טען, כי הכנסת המכתב לכרטיס הייתה עבירה של פגיעה בפרטיות והפרת החוק הקובע שהדיונים בבית המשפט למשפחה מתנהלים בדלתיים סגורות. עוד טען, כי מחיקת המשפט החיובי היוותה עבירה של מרמה, זיוף והפרת אמונים.

ח"ו העידה ב-26.8.12 וכעבור דקות אחדות מצאה את עצמה נחקרת באזהרה בחשד שדווקא היא הפרה את חוק הגנת הפרטיות בכך שעיינה בכרטיס של השופטת.

אין נימוק להימנעות מהשעיה

4.

המשטרה לא מיהרה לזמן את השופטת לחקירה. מפלג ההונאה פנה לראש אגף החקירות דאז, יואב סגלוביץ, בבקשה שיפנה כנדרש ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ויקבל את אישורו לחקור את השופטת. נדרשו לסגלוביץ שמונה חודשים עד שהשיג את האישור המבוקש.

הדבר צורם במיוחד לנוכח העובדה, שאחת העבירות-לכאורה שיוחסו לשופטת בתלונתו של קינן הייתה זיוף. כאשר קיים חשד שכזה, ההיגיון מחייב שהחקירה תתנהל במהירות כדי למנוע חזרה על העבירה הנטענת. עוד נזכיר, כי בניגוד לכך ח"ו נחקרה בחשד לעבירה אחת בלבד - פגיעה בפרטיות - מיד כאשר מסרה את עדותה.

5.

השופטת נחקרה באזהרה באפריל 2013. היא לא הושעתה ולא יצאה לחופשה אפילו ליום אחד. ככל הידוע, זהו המקרה היחיד בו שופט נחקר באזהרה - והמשיך לכהן כאילו לא אירע דבר. המקרה של השופטת הפוך מזה של שופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר; של שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, משה גלעד; ושל השופט לגביו נטען שהיכה את ילדיו. כל השלושה - ואלו רק דוגמאות מהשנים האחרונות - יצאו לחופשה מיד לאחר שאושר לחקור אותם באזהרה (התיקים נגד דנציגר והשופט השלישי נסגרו מחוסר אשמה, התיק נגד גלעד נסגר מחוסר ראיות והוא התפטר).

הנהלת בתי המשפט נשאלה בזמן אמת מדוע השופטת ממשיכה לכהן. תשובתה אז: "בנסיבות העניין אין מניעה שהרשמת תמשיך בעבודתה כסדרה". לא ניתן כל נימוק נוסף. בשבוע שעבר סירבה ההנהלה לענות על שאלת News1 בנושא זה.


6.

באפריל 2013 הגיע דבר החקירה לאוזניו של אלי סניור, כתב ynet, והוא פנה להנהלת בתי המשפט בבקשה לתגובה. כמקובל פנתה דוברות בתי המשפט לשופטת כדי לקבל את עמדתה. בא-כוחה של השופטת, עו"ד אלעד רט, מיהר לבית משפט השלום בתל אביב וביקש בבהילות (בכתב-יד!) לאסור על פרסום שמה. הבקשה הוגשה בהסכמת המשטרה, בלא ליידע את ynet. השופטת מעין בן-ארי נענתה לה בו במקום והוציאה צו למשך חודש.

כאשר עבר אותו חודש, שב רט ופנה לבן-ארי בבקשה להאריך את הצו ללא הגבלת זמן. בקשה זו הוגשה בהסכמתו של סגן-ניצב יצחק גטניו, ראש מפלג ההונאות במשטרת מחוז תל אביב. שוב התנהל הדיון במעמד צד אחד, ושוב נתנה בן-ארי לרט את מלוא מבוקשו. הצו עומד בתוקפו עד היום, ולכן איננו יכולים לפרסם את שמה של השופטת.

בלגן בהודעות של המשטרה

7.

באוגוסט 2013 נסגרו התיקים נגד השופטת ונגד ח"ו. נימוק הסגירה בעניינה של השופטת: העדר אשמה - היא לא ביצעה את העבירות שיוחסו לה. הנימוק בעניינה של ח"ו: נסיבות העניין אינן מצדיקות את העמדתה לדין. המשטרה הצליחה ליצור בלגן בהודעות הללו: היא הודיעה לאורי קינן שהיא סוגרת את התיק בתלונה שהגיש נגד ח"ו על קבלת דבר במרמה; והיא שלחה הודעה זהה ל-א"ו, כאילו הוא התלונן נגד אמו.

אבל לא זה היה העיקר. קינן תהה כיצד נסגר התיק נגד השופטת, כאשר קיימות ראיות מוחשיות בדמות המסמך שצירפה לכרטיס והמחיקות שביצעה בו. ואנו נוסיף, שגם עילת הסגירה - "העדר אשמה" - מעוררת תמיהה. סביר יותר היה אילו העילה הייתה "חוסר עניין לציבור"; ככלות הכל, מדובר בספיח של מאבק גירושין, שמוטב שלא לגרור אותו למחוזות פליליים. אבל עילה כזאת (או עילת "העדר ראיות") הייתה מונעת מהשופטת להתקדם, וקרוב לוודאי שגם הייתה מאלצת אותה להתפטר, שכן היה בכך כדי לקבוע שאכן ביצעה עבירות.

8.

קינן תכנן לממש את זכותה של ח"ו ולערער על סגירת התיק נגד השופטת, ולצורך כך ביקש לקבל את חומר החקירה. המשטרה דחתה את בקשתו, בטענה שקיים חשש שכשם ש-ח"ו חדרה לכרטיס של השופטת - היא תעשה שימוש לרעה בחומר החקירה. נגד החלטה זו הגיש קינן עתירה לבג"ץ.

הנימוקים הבעייתיים של לדור


9.

תשובתה של המדינה לעתירה חשפה את הבעייתיות שבסגירת התיק נגד השופטת. עו"ד יונתן ציון-מוזס, עוזר ראשי לפרקליט המדינה, הסביר מדוע החליט פרקליט המדינה הקודם, משה לדור, לסגור את התיק:

"פרקליט המדינה החליט על סגירת תיק החקירה כנגד המשיבה מחוסר אשמה. זאת, לאחר הגעה למסקנה, כי אפילו היה מוכח כי המסמך האמור לעיל צורף על-ידי המשיבה לתיק העמותה בעניינה, הרי שהמסמך לא נסרק לתיקה האלקטרוני של המשיבה, אלא אך ורק לתיק הפיזי, אשר לשם עיון בו נדרשת גישה פיזית למשרדי העמותה בירושלים. משכך, מעגל האנשים אשר יכלו, באופן פוטנציאלי, להיחשף לתוכן המסמך הינו קטן ביותר.

"ככל שמדובר בגורמי עמותה ספורים שנחשפו, אם בכלל, למסמך, הרי שמבחינתם זהות העותר הינה אנונימית, ומשכך אזכור שמם או עניינם במסמך הוא נעדר משמעות, וניתן אף לומר שבנסיבות כאלה לא נכון לזהות את המעשה כ'פגיעה בפרטיות' כמובנה של זו בחוק הגנת הפרטיות, וככל שפגיעה כאמור אכן קיימת, הרי שהיא נכללת בגדרי החריג שבסעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות, בדבר 'פגיעה שאין בה ממש'".

על הנמקה זו נעיר:
  • אין כל ספק שהשופטת צירפה את המסמך לתיק. זה נאמר בו במפורש, כפי שצוטט לעיל.
  • איש לא בדק האם מי שקרא את המסמך מכיר או אינו מכיר את א"ו, כך שמדובר בקביעה תיאורטית - לפיה פרטיותו לא נפגעה - בלא עיגון עובדתי.
  • השופטת לא צירפה את המסמך סתם כך. הייתה לה מטרה - להראות למי שיקראו את הכרטיס (מעטים ככל שיהיו) שבעלה-לשעבר הוא שמתנהג בצורה פסולה. כלומר: היא יכלה לצפות שהגיש למסמך תהיה מועטה, ובכל זאת חשפה אותו - מה שמלמד שמבחינתה, הכמות לא עשתה את האיכות.
  • לדור התעלם לחלוטין מהעילות האחרות שמנה קינן בתלונתו: הפרת חוק בתי המשפט בשל השימוש במסמך, והעבירות לכאורה הנובעות מהמחיקות שנעשו בו - זיוף, מרמה והפרת אמונים. הראיות-לכאורה לגבי עבירות אלו - ולכל הפחות לגבי חוק בתי המשפט והזיוף - נראות על פניהן מוצקות: עצם הוצאת המסמך מהתיק היא העבירה הראשונה, ועצם המחיקה בו היא העבירה השנייה.
  • העובדה שהפרקליטות (כעת בראשותו של שי ניצן, הבוס הישיר של ציון-מוזס) העלימה מבג"ץ את העובדה שהתלונה נגד השופטת כללה עוד ארבע עבירות לכאורה, מהווה לכל הפחות הטעיה מכוונת, אם לא הולכת שולל שעל גבול התרמית.
סגירה הדדית של התיקים
10.

בדצמבר 2014, בעוד העתירה תלויה ועומדת, החליטה הוועדה למינוי שופטים לקדם את השופטת מתפקיד של רשמת לתפקיד של שופטת באותו בית משפט. הנהלת בתי המשפט סירבה להשיב לשאלת News1 האם הוועדה ידעה על העתירה, ואם כן - מדוע התעלמה ממנה. אנחנו נציין, כי כאשר תלוי ועומד הליך משמעתי נגד עורך דין, לא ניתן למנותו לשופט. כאן הייתה עתירה לבג"ץ בעקבות חקירה פלילית נגד שופטת, ובכל זאת היא זכתה לקידום.

11.

הדיון בעתירה התקיים ב-2.2.15 בפני הנשיאה מרים נאור והשופטים נעם סולברג וניל הנדל. בג"ץ הבהיר לקינן, כי למרשתו אין זכות קנויה לקבל את חומר החקירה. השופטים הציעו פשרה: השופטת תחזור בה מהתלונה נגד א"ו, וכך יימחק כתב האישום שהוגש בנפרד נגדו, והוא יחזור בו מהערר על סגירת התיק נגדה. הצדדים הסכימו והעתירה נמחקה.
תאריך:  17/08/2015   |   עודכן: 

סקופ: שופטת בית הדין לעבודה אירית הרמל וינברג הפילגש של משה גל התעללה בגרוש שלה נחקרה במשטרה על זיוף דוחות פקידות סעד – משה לדור טייח ונתן לה יחס מועדף

סקופ מדהים: עורכת דין גרושה אירית הרמל וינברג התחילה לעבוד בהנהלת בתי המשפט בימים שמשה גל עמד בראשה, והפכה הפילגש שלו. כפרס על יחסי המין הוא דאג למנות אותה רשמת בבית הדין לעבודה בתל אביב מבלי שתעבור דרך הוועדה למינוי שופטים. שמה אירית הרמל וינברג. בינתיים ניהלה שופטת זו מאבק איתנים בבית המשפט למשפחה ברמת גן, אצל השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר, שם העלילה עלילות זדוניות ביותר על הגרוש שלה, ומנעה ממנו קשר עם ילדיו, וכל זאת בעידודה המלא של חברתה הטובה, השופטית הדוסית ממשפחת האצולה רקובר, אסתר ז'יטניצקי רקובר, שגם בעלה של ז'יטנצקי (רו"ח) מסובך בעבירות מרמה פליליות. ז'יטניצקי לקחה על עצמה לנהל מסע צלב נגד הבעל לשעבר של אירית הרמל ועשתה כל שביכולתה לגרום לו להתאבד או למות, ע"י סילופי פרוטוקולים, פסקי דין שערורייתיים, שקרים שיפוטיים למהדרין, ומעשי נוכלות שצריך אנציקלופדיה שלמה לתאר אותם.
בינתיים אירית הרמל כבר התקדמה למשרה שיפוטית. קידמו אותה ממעמד של רשמת למעמד של שופטת עבודה בת"א בשוקן, תוך שמידי פעם היא עוזבת את עבודתה, מתייצבת אצל שופטת המשפחה אסתר ז'יטניצקי רקובר, ומעלילה עלילות דם של ממש נגד הגרוש. כל צמרת המשפט ידעה והבליגה מהסיבה הפשוטה שאף אחד לא העיז להתעסק עם הפילגש של משה גל, שלמרות שהועף בנסיבות מחשידות עם קלון מתפקידו, הוא עדיין יקיר המערכת.
אין זה מפליא שאת הגירושין שלה ניהלה אירית הרמל בצורה מחליאה ומבזה לרבות תלונות שווא, עדויות שקר, טענות היסטריות של חשש לחייה, הטלת רפש בבן זוגה לשעבר, ניכור האבא מילדיו, ומה לא. את כל זה למדה אירית הרמל בהיותה מתמחה אצל השופטת הפמינאצית שפרשה יהודית שטופמן (עוד דוסית פדלחושית מהזן המיזנדרי-אקוטי), אשר ידועה בשנאתה היוקדת כלפי גברים, ובהיותה שופטת משפחה גרמה למספר לא מועט של התאבדויות גברים.
אירית הרמל ויינברג, תמונה מטקס השבעת שופטים בבית הנשיא 1.12.2014
אירית הרמל ויינברג, תמונה מטקס השבעת שופטים בבית הנשיא 1.12.2014
הרמל זומנה לחקירה במשטרה. רצף האירועים מלמד שהיא נהנתה משורה של זכויות יתר שלא היו ניתנות לחשוד מן השורה, ומקבלת החלטות תמוהה שעמדה בניגוד למקובל ולעובדות שהוצגו. אירית הרמל פתחה לעצמה כרטיס שידוכים כדי להכיר גברים דתיים שינענעו אותה בארגון ישפה. בארגון זה נאסף חומר על הכלה המיועדת, לרבות חומרים ממשרדי הרווחה, כדי שהגברים לא ירכשו חתולות בשק. הרי לא נותנים כתובה לבהמה, ולא דר אדם עם נחש… מסתבר שאירית הרמל זייפה דו"חות של פקידות סעד, והעלתה אותם לכרטיס השידוכים שלה בישפה, כדי לתאר עצמה כטלית שכולה תכלת. חחח. לא ברור מדוע הייתה זקוקה למצוא חתן, כאשר כבר יש לה את משה גל שעושה אצלה ביקורי לילה. אולי נבל לו הזלזל.
המערכת ממליצה לחקור גם את השופטת אסתר ז'יטניצקי (רקובר) באזהרה עקב משוא פנים, נוכלויות ורמאויות והטיית הדין, לא רק כלפי בעלה לשעבר של אירית הרמל, אלא גם כלפי כל הגברים המופיעים באולמה. הגרוטאה אסתר ז'יטניצקי רקובר (ר"ג) נשואה לגנב רו"ח שמעון ז'יטניצקיהודעה חשובה לציבור האבות המתדיינים אצל השופטת ז'יטניצקי. השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר הרחיקה אבא שהתלונן כי הבן של… קיראו גם פה:  אסתר ז'יטניצקי רקובר (ר"ג): הידועה בציבור שקיבלה יהלומים, רולקס על מעלליה.
כתבה קודמת על אירית הרמל נמחקה ע"י גוגל בעקבות תלונה שהגישה אירית הרמל לגוגל.  https://chillingeffects.org/notices/1633053#  אירית הרמל התלוננה על הכתבה בקישור זה, שנמחק ממנוע החיפושים של גוגל:

No comments: