Thursday, November 26, 2015

2015-11-26 Crooks in the Supreme Court - criminal appeal of former PM Olmert on bribes taking // נכלולים בבית המשפט העליון - ערעור אולמרט בפרשת הולילנד

החלטה זריזה, אך רחוקה מישרה של ג'ובראן בעניין זכות העיון בפסקי הדין של אולמרט וזקן בפרשת הולילנד...

החלטה של ג'ובראן נראית כניצחון חלקי בעניין זכותי לעיין בפסקי הדין של אולמרט וזקן בפרשת הולילנד, שהן השופט דוד רוזן, והן שופטי העליון מסתירים ממני כבר כשמונה חודשים...

ההחלטה של גובראן מהיום:
אבל בלי קצת רמאויות אי אפשר....

א. לפני יומיים זה היה עדיין פלוני נ פלוני - תיק "חסוי" על פי החלטת מחשב... :)

כנראה נעתרו לבקשה שלי לעיון חוזר בהחלטת מחשב בתיק זה... :)

2015-11-22 Anon v Anon (7924/15) in the Supreme Court – (Challenge to Magistrate BenMelech October 28, 2015 decision in Olmert v State of Israel (5270/14)) – Request for reconsideration of IT system decision to seal file//

פלוני נ פלוני (7924/15) בבית המשפט העליון – (השגה על החלטת הרשמת ליאת בנמלך מיום 28 לאוקטובר, 2015, בתיק אולמרט נ מדינת ישראל (5270/14)) -בקשה לעיון חוזר בהחלטת מחשב על חיסיון התיק


פברוק שמות התיקים הוא עניין ידוע ומקובל... הם לא רוצים להראות שם תיק כמו צרניק נ בנמלך, או צרניק נ לובינסקי.  לכן ממציאים שמות לתיקים.

אבל מה שיותר מעניין:
1) בתיק צרניק נ אולמרט (7924/15), תחת בקשות: לא רשמו את הבקשה שלי שהיא כתב הפתיחה בתיק זה - השגה על הודעת רשמת והודעה על עיון בתיק אולמרט נ מדינת ישראל.  רשמו רק את הבקשה לעיון חוזר בהחלטת מחשב לגבי חסיון התיק.


2) לעומת זאת בתיק צרניק נ אולמרט (7924/15), תחת החלטות , רשמו רק "פסק דין" על ההשגה עצמה, אך לא רשמו החלטה לגבי הבקשה להסרת חסיון...  למרות שנראה שמישהו (אולי המחשב???) החליט על הסרת החיסיון בתיק זה...

בעבר, שלחתי לגרוניס בקשות לתיקון השיבושים ברישום הכתבים במערכת המידע של בית המשפט העליון.  התשובה השגרתית - אלה רק "רישומים פנימיים" של המזכירות...

ב. בלי רמאות קטנה בעניין רישום או החבאת פסקי הדין של אולמרט וזקן אי אפשר
השופט ג'ובראן אומר בהחלטה מהיום דבר שקר ברור: "כן ציינה הרשמת כי הן הכרעות הדין והן גזרי הדין אשר העיון בהם התבקש, הן החלטות שיפוטיות אשר פורסמו זה מכבר במקורות שונים, וביניהם מערכת "נט המשפט" ואתרי אינטרנט משפטיים, וכי ניתן לעיין שם בהחלטות אלה ללא קושי וללא עלות."  
לעומת זאת, בנמלך כתבה בהחלטה על הבקשה לעיון "למען הסדר הטוב":
"עוד אוסיף כי לעניין העיון המבוקש בהכרעת הדין ובגזר הדין שניתנו בעניינם של מר אולמרט ושל הגב' זקן, מדובר בהחלטות שיפוטיות אשר פורסמו זה מכבר. מבקש העיון הצביע בבקשתו על קושי טכני לעיין באותן החלטות באתר "נט המשפט", אך בדיקה העלתה כי הכרעת הדין )המלאה והמתומצתת( וכן גזרי הדין מפורסמים באתרי אינטרנט שונים וניתן לעיין בהם בקלות וללא כל עלות."
וגם בהשגה על בנמלך, שהיא נושא החלטתו של ג'ובראן, ציינתי שוב בפירוש, שהשופט דוד רוזן הבהיר שלא רשם החלטות ופסקי דין אלה ב"נט המשפט", ושהן הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון. (אבל כתב זאת ב"החלטה בפתקית"  מיום 18 למרץ 2015, שסירב לחתום עליה... ).
וזה היה הרי העניין מתחילתו - שאין בנט המשפט פסקי דין על אולמרט וזקן בפרשת הולילנד, אחרי כל פסטיבל הפרסומת לדוד רוזן השופט הישר...
תגובות שופטי בתי המשפט יימצאו ללא כל ספק על ידי משקיפים חיצוניים כראייה לכוונת הזדון וההונאה בהתנהלות בתי המשפט  לגבי אי רישום החלטות ופסקי דין בתיקי אולמרט וזדורוב... כיוון שהשופטים לא רק מסרבים לתקן מה שהיה יכול להיחשב כ"טעות אנוש", אלא מוסיפים שקרים נוספים ותירוצים שאינם מתקבלים על הדעת...
גם לא ברור לשם מה קבעה הרשמת כדברי גובראן:
"הרשמת קבעה כי ככל שמבקש העיון עומד על בקשתו לעיין בעותק קשיח של הכרעות הדין וגזרי הדין, עליו להגיש הודעה מתאימה,"
- הרי כבר ניסיתי להגיש הודעה כזאת לפני כמה חודשים, והמזכירות סירבה לקבל אותה לרישום...
- מכל מקום, הגשתי השבוע את "ההודעה והשגה" שעליה נתן גובראן את ההחלטה, ובה אני מציין בפירוש שהיא ה"הודעה" על פי החלטת הרשמת...
עכשיו צריך לחכות ולראות אם אכן יתנו לי לעיין, או שימציאו תירוצים חדשים...

ג. אתיקה או עבריינות של שופטי בית המשפט העליון
יש לציין שכללי האתיקה של השופטים הפדרליים בארה"ב וכן של כללי האתיקה של השופטים במדינת קליפורניה, קובעים בפירוש, ש"כשנודע לשופט על התנהלות בלתי מקצועית של שופט אחר או של עובד בית המשפט, עליו ליידע מיד את הרשויות המתאימות ולנקוט בצעדים מתקנים".  
גם אם זה לא היה כתוב, זה אמור להיות מובן מאליו - כל התנהלות אחרת היא העלמת עין מדבר עבירה...
אולם שופטי בית המשפט העליון שלנו ורשמיו מחזיקים בעמדה הפוכה: שאין דרך לתקן "התנהלות בלתי מקצועית" של שופטי בית המשפט העליון... או כפי שתיאר זאת עו"ד דיוויד וינר ז"ל בפרשת ברנס "עמדו כחומה בצורה... להסתיר את האמת"...

בקיצור: עוסקים בהונאות מחוצפות...

No comments: