Wednesday, December 23, 2015

2015-12-23 Zadorov in the Supreme Court // זדורוב: עם פלדמן בבית המשפט העליון... פצצה...אתמול בלילה עוד היה לי ויכוח עם חיים סדובסקי, פעיל מרכזי במאבק... הוא אמר שיזכו - אין ספק... אני אמרתי לו שלא יזכו ושהוא תמים..


 
​עם סדובסקי ושבתאי בעליון היום.
אחרי ההחלטה הבזויה, סדובסקי התפרץ קצת...
אח"כ אני רואה את פלדמן בחצר הפנימית.  עדיין לבוש בגלימה השחורה.  הביאו לו כיסא פלסטיק לבן, כמו בים,  אחד בא לדבר איתו... הוא כורע ברך, ומדבר אל פלדמן בכריעת ברך...
כזכור, פרסמתי שאין פסק דין מנצרת לגבי זדורוב, ואח"כ פלדמן פרסם טור של הומור שחור, בו כתב שפסק הדין הלך לאיבוד ברוח ברחבי עמק יזרעאל.
כזכור, גם ההחלטות של בית המשפט העליון בתיק זדורוב, בניגוד להחלטות בתיקי הנייר האחרים (מסמכי מקור) אינן חתומות...
אז אני שואל את פלדמן, מה דעתך? האם ההחלטה מהיום חתומה?
עורכי הדין הזוטרים במשרדו מיד קופצים ואומרים , "זה פרוצדורלי ולא מהותי".
אבל פלדמן אומר: זה כסף קטן, אם תבדוק תמצא שגם לא לכל שופטי המותב יש כתבי מינוי כדין...

No comments: