Thursday, March 24, 2016

2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? // למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?

2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? //
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
[Bilingual: English-Hebrew]
Presiding Justice Miriam Naor, Presiding Justice (ret) Aharon Barak, Magistrate (ret) of the Supreme Court Boaz Okon, the Administration of Courts, the State Ombudsman, and the State Archive Manager are united in refusing to explain the obvious perversion/forgery of decisions records in the Sidi-Franco court file, while engaging in fraud regarding the disposition of the paper court file (original records) - falsely claiming it was "shredded" , and in denial of access to inspect the records... Starting in March 2002, the paper and electronic records of the Supreme Court have been routinely perverted, including records in cases of the highest public policy significance.  In this case - appeal of holocaust survivors, whose sued for compensation from a fund, established by the German government and administered by the Israeli government was denied.  The abject poverty of holocaust survivors in Israel is a well-known disgrace...
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק, רשם בית המשפט העליון (בדימוס) בעז אוקון, הנהלת בתי המשפט, גנז המדינה, מבקר המדינה מאוחדים בנחישותם שלא לענות לגבי השיבושים/זיופים הברורים בכתבי ההחלטות בתיק בית המשפט העליון יהודית סידי-פרנקו ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (‫‪1582/02‬‬), ועוסקים בהונאה לגבי מצבו של תיק הנייר (כתבי מקור).  מזכירות בית המשפט העליון עוסקת בהונאה - מונעת את העיון בתיק בטענת שווא שהוא "גרוס"... החל במרץ 2002, עם מותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהן, ותחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא ובעז אוקון כרשם, החלה מגפת שיבושים וזיופים של כתבי בית המשפט העליון. מצב זה נמשך עם היום, והשיבושים והפיברוקים כוללים תיקים בעלי חשיבות ציבורית עליונה, כגון תיק עמוס ברנס, תיק רומן זדורוב, תיק אהוד אולמרט (הולילנד)...  בתיק סידי-פרנקו נדחה ערעורם של ניצולי שואה מבולגריה לפיצויים מקרן שהוקמה על ידי ממשלת גרמניה, אך מנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  העוני המחפיר של ניצולי השואה בישראל מוכר וידוע...
קראו בבלוג:

     
Figures: Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor fails to answer on requests for explanation regarding unlawful denial of access to the Sidi-Fraco file.  The crisis in Supreme Court integrity started following the unexpected death of Chief Clerk Shmaryahu Cohen in March 2002, under the tenure of Aharon Barak as Presiding Justice and Boaz Okon as Magistrate of the Supreme Court.  Okon is the main suspect in perversion/forgery of the records in this file and many others.
תמונות:  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה על בקשות להסבר מניעת הגישה לעיון בתיק סידי-פרנקו בניגוד לחוק.  המשבר ביושרת בית המשפט העליון החל במרץ 2002, עם מותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובעז אוקון כרשם. אוקון הוא גם החשוד המרכזי בשיבוש/זיוף הכתבים בתיק סידי-פרנקו ורבים אחרים.
Figure: In Judith Sidi-Franco et al v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecution Act (9073/01), false records were discovered in IT system of the Supreme Court.  Chief Clerk Shmaryahu Cohen purportedly certified records 5 years after his death, and Magistrate Boaz Okon purportedly signed decisions 5 years after leaving the Supreme Court.  The Supreme Court unlawfully denied access to inspect the respective paper court file (original records). Verbally, claims were made, that the file was shredded. However, both Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor and the Administration of Courts refused to answer on requests for the referenced to the shredding notice in the State Registry, prescribed by law, and for a copy of the shredding protocol, also prescribed by law.
תמונה: בתיק יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) התגלו כתבים כוזבים במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון. המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר כביכול כתבים 5 שנים לאחר מותו, ורשם בית המשפט העליון בעז אוקון חתם כביכול על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון. בית המשפט העליון מונע שלא כחוק את הגישה לעיון בתיק (כתבי מקור בתיק הנייר). במקביל, הועלתה בע”פ הטענה השקרית, שהתיק  "גרוס". אך הן נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והן הנהלת בתי המשפט מסרבים להשיב על בקשות למראה מקום ברשומות של ההודעה על גריסת התיק, הנדרשת בחוק, וכן להעתק פרוטוקול הגריסה, שגם הוא נדרש בחוק.
 Figure: Routine request to inspect the Sidi-Franco court file was stamped "Filed" on  October 07, 2015.  On October 08, 2015, an unsigned, hand-written note was added "Update by [Civi-jz] Division, was explained that the court file is shredded, inspection is impossible". Subsequently, the Request, which was already entered, was listed "Rejected from Filing".  The filed Request was returned by hand to the Requester, with no stamp on the paper, indicating its "Rejection", or any signature showing the authority of such action, and verbally, staff explained that no other filing would be permitted in this court file.  Presiding Justice Naor failed to answer on request for explanation of such conduct, which  blatant violation of Due Process, and Fraud.  However, it is unlikely that such fraud was originated by the junior staff of the Office of the Clerk...
תמונה:  בקשה שיגרתית לעיון בתיק סידי-פרנקו הוחתמה "התקבל/נבדק" ביום 07 לאוקטובר, 2015.  למחרת, 08 לאוקטובר, הוספה הערה בלתי חתומה בכתב יד: "בעדכון המדור [אזרחי - יצ] הוסבר כי התיק גרוס ואי אפשר לעיין בו...".  הבקשה החוזרה ידנית למבקש, ללא כל חותמת המראה על "דחייה" של הבקשה מרישום, וללא כל חתימה המראה תחת סמכותו של מי התבצעה פעולה זאת.  בע"פ, נאמר על ידי הסגל המזכירות, שלא יינתן להגיש כל בקשה נוספת בתיק זה.  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה על בקשה להסבר לגבי התנהלות זאת, שיש לראות בה הפרה בוטה של ההליך הראוי והונאה.  אין זה סביר שהתנהלות זאת היא יוזמה של הסגל הזוטר של מזכירות בית המשפט העליון...
____________
מאהל המחאה ת"א, 24 למרץ - בתיק יהודית פרנקו-סידי נדחה ערעורם של קבוצת ניצולי רדיפות הנאצים מבולגריה, שתבעו לקבל כספים מקרן פיצויים שהוקמה על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  העוני המחפיר של ניצולי השואה בישראל מוכר כמובן...
תזכורת נשלחה השבוע לנשיאת בית המשפט העליון, בעניין אי מתן תשובה על בקשה להבהרות שנשלחה אליה באוקטובר של השנה שעברה, לגבי השיבושים בתיק סידי-פרנקו נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (‫‪1582/02‬‬), והתנהלות מזכירות בית המשפט העליון לגבי בקשה שיגרתית לעיון בתיק.  לאחר שהבקשה לעיון הוגשה ונרשמה כדין, טענה המזכירות מתוך מרמה שהבקשה "נדחתה מרישום" ללא ציון שמו וסמכותו של מי ש"דחה" כביכול את הבקשה מרישום.  הסיבה ל"דחייה מרישום" כביכול - התיק "גרוס".  יתרה מכך, צוות המזכירות מסר בעל פה, שלא יורשה להגיש כל בקשות נוספות בתיק זה...
התנהלות זאת היא  הפרה בוטה של ההליך הראוי לגבי כתב הבקשה עצמו.  כמו כן היא הפרה בוטה של זכות העיון, עליה הכריז בית המשפט העליון: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי", חוקתי, "על-חוקי"... נשיאת בית המשפט העליון גם אינה עונה על בקשה לקבלת התיעוד הנדרש בחוק לגריסת תיקי בית המשפט, וקרוב לוודאי שאינו קיים כלל... (העתק הפנייה לנשיאת בית המשפט העליון נאור להלן).
במקביל נשלחו בקשות לגנז המדינה, דר' יעקב לזוביק, להסביר את מצבו הפיזי של התיק ולספק תיעוד הביעור, אם אכן התבצע.  אולם גנז המדינה, במקום להשיב, הפנה את הבקשה להנהלת בתי המשפט...  (העתק הפנייה החוזרת לדר' יעקב לזוביק, גנז המדינה להלן).
הנהלת בתי המשפט לא ענתה כבר בעבר על בקשה על פי חוק חופש המידע לתיעוד ה"גריסה" כביכול של התיק...
בדומה, לא התקבלה עד היום תשובה על פניה לבעז אוקון, רשם (בדימוס) של בית המשפט העליון, החשוד בשיבוש / זיוף הכתבים בתיק זה.  נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, שתחת כהונתו החלה מגפת שיבוש הכתבים, לא ענה על פנייה דומה גם כן...
מבקר המדינה גם הוא סירב לקבל תלונה על השיבושים וההונאות בכתבי בית המשפט העליון...
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק, רשם בית המשפט העליון (בדימוס) בעז אוקון, הנהלת בתי המשפט, גנז המדינה, מבקר המדינה מאוחדים בנחישותם שלא לענות לגבי השיבושים/זיופים הברורים בכתבי ההחלטות בתיק בית המשפט העליון יהודית סידי-פרנקו ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (‫‪1582/02‬‬) ובתיקים רבים אחרים...
בית המשפט העליון של מדינת ישראל מתנהל בתיקי נייר, שהם הכתבים הקובעים והתקפים.  אולם בית המשפט העליון גם מנהל מערכת מידע אלקטרונית, בה מתפרסמת באופן קבוע תצוגה (RENDITION) של כתבים, שאינם חתומים, אינם מאומתים, הנושאים תניית פטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". כתבים דומים גם מתפרסמים במאגרי המידע המשפטיים המסחריים. הקהל הרחב ועורכי דין מקבלים את המסמכים המתפרסמים במערכת האלקטרונית ובמאגרי המידע כהעתקים אמינים של כתבי הנייר התוקפים והאמיתיים (אותנטיים) של החלטות בית המשפט העליון.  
אולם המקרה כאן, ומקרים רבים אחרים מראים שבמרץ 2002, בסמוך למותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובעז אוקון כרשם, נפרצה מערכת המידע של בית המשפט העליון ומאז מתבצעים שיבושים והונאות בכתבים כעניין שבשגרה.
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור גם אינה עונה על בקשות להבהרה לגבי שיבושים בתיקים אחרים בבית המשפט העליון, ביניהם: תיק אהוד אולמרט-הולילנד, תיק רומן זדורוב, ותיק עמוס ברנס.
אין ספק, שלאור ריבוי ההונאות בכתבי בית המשפט העליון אין לראות בו בית דין כשיר כלל.
===============================
פנייה חוזרת לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור
23 למרץ, 2016
השופטת מרים נאורנשיאת בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
רחוב שערי משפטירושלים
בפקס: 02-6759648
לכבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור,
הנידוןתזכורת לגבי פנייתי בנוגע לתיק פרנקו-סידי ואחנ הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (‬רע"א 1582/02)- מניעת העיון ותיעוד ביעור התיק
החוק‪ ‬לתיקון‪ ‬סדרי‪ ‬המנהל‪) ‬החלטות‪ ‬והנמקות)‪ ,‬תשי"ט­‪1958‬‬ מחייב תשובה בתוך 45 יוםמעל לארבעה חודשים חלפו מאז פנייתי.
ביום 13 לאוקטובר, 2015 שלחתי בדואר רשום את פנייתי הראשונה בעניין שבנידון.
במכתבי הנ"ל פירטתי את ניסיונותי לעיין בהחלטות ובפסקי דין בתיק הנ”לומניעת גישתי לתיק זה על ידי מזכירות בית המשפט העליון בטענה ש"נגרס".
בפנייתי הנ"ל ביקשתי א) מראה המקום ברשומות להודעה על הכוונה לבער תיק זהבהעתק פרוטוקול הביעורשניהם מחויבים על פי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפטתשמ"ו-1986.
הריני חוזר ומבקש בזאת את תשובתך בעניין זה.
בברכה,
דריוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
פרופ עוזי אורנןמדעי המחשבהטכניון
עו"ד דן יקירהיועץ המשפטיהאגודה לזכויות האזרח
פרופ אסא כשרהמחלקה לפילוסופיהאוניברסיטת ת"א וביה"ס למדיניות ציבורית וממשלהאוניברסיטה העברית
עו"ד אביגדור פלדמןת"א
=======================
פנייה חוזרת לדר' יעקב לזוביק, גנז המדינה
24 למרץ, 2016
דריעקב לזוביקגנז המדינה
ארכיון המדינה
בדוא”ל
לכבוד גנז המדינה דריעקב לזוביק,
הנידוןתיק בית המשפט העליון יהודית פרנקו-סידי ואחנ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (רע”א9073/01)
אבקש את תשובתך בתוך 45 ימיםעל פי החוק‪ ‬לתיקון‪ ‬סדרי‪ ‬המנהל‪) ‬החלטות‪ ‬והנמקות)‪ ,‬תשי"ט-­‪1958
אתמול פניתי אליך בקשר למצבו הפיזי של התיק שבנידוןעל פי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט)‬ תשמ”ו – 1986:
אהאם תיק זה נשמר בארכיון המדינהאו בוער?
בבמידה ובוערהאם התפרסמה הודעת גנז ברשומות לגבי תיק זההאם קיים פרוטוקול ביעור לגבי תיק זה?
בתגובה קיבלתי:
אאישור "נקראמ"אולםבארכיון המדינה <@reading_hall>.
בהודעת הדוא"ל המועתקת להלן ממר אלי אשש <@EliA>בהנהלת בתי המשפט.
שאלותי נוגעת לקיום תקנות הארכיונים על ידי גנז המדינהולכן אבקש את תשובתך בעניין זההנהלת בתי המשפט אינה הגוף הנכון לתשובה על שאלותי הנ”ל.
בברכה,
דריוסף צרניק
___________________
Subject: מה סוג תיק ביהמ"ש העליון המבוקש 9073/01 ?
Date: 2016-03-24 10:12 am
From: אלי אשש
To: "joseph.zernik@hra-ngo.org"
יוסף שלום
העבירו את בקשתך מגנזך המדינה אלי – להנהלת בתי המשפט
להמשך טיפול אבקשך להעביר אלי את סוג התיק המבוקש
אלי אשש | מנהל תחום ניתוח מערכות מינהל חטיבת תפעול ומזכירויות הנהלת בתי המשפט
קישורים לכתבים להלן
==========================
Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivor case?
OccupyTLV, March 24 - in the Sidi-Franco case, the Supreme Court denied an appeal by Judith Sidi-Franco and a group of Nazi persecutions survivors from Bulgaria, who asked for compensation from a fund established by the German government and administered by the Israeli government. ‫The abject poverty of the elderly holocaust survivors in Israel has been repeatedly recognized as a major disgrace.
Repeat inquiry has been forwarded this week to Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor, regarding her failure to answer on a request for clarifications, forwarded to her in October of last year, pertaining to the perversion of records in Judith Sidi-Franco et al v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecution Act (9073/01), and conduct of the Supreme Court's Office of the Clerk relative to routine request to inspect the court file.  
The Office of the Clerk fraudulently claimed that the court file had been "shredded", and in parallel engaged in blatant violations of Due Process, relative to processing the request to inspect itself.  Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor also failed to answer on the request for documentation, prescribed by law, of the purported "shredding"... (copy of the repeat inquiry, forwarded to Presiding Justice Naor is copied below).
In parallel, requests for explanation regarding the physical state of the court file were forwarded also to Dr Yaacov Lozowick, the State Archivist. Instead of responding, Dr Lozowick referred the request to the Administration of Courts...
The Administration of Courts had already failed to respond on a Freedom of Information request regarding the purported "shredding" of this court file in the past...
Likewise, no response has been received on requests for explanations, forwarded to Magistrate (ret) Boaz Okon, who is the main suspect in perversion of the records in this court file and many others, and from Presiding Justice (ret) Aharon Barak, under whose tenure integrity of the Supreme Court was undermined.
Presiding Justice Miriam Naor, Presiding Justice (ret) Aharon Barak, Magistrate (ret) of the Supreme Court Boaz Okon, the Administration of Courts, the State Ombudsman, and the State Archive Manager are united in refusing to explain the obvious perversion/forgery of decisions records in the Sidi-Franco court file, the disposition of the paper court file (original records), and in denial of access to inspect the records...
The Israeli Supreme Court is administered in paper court files, which hold the authoritative, valid court records. However, the Supreme Court also maintains an IT system, where unsigned, unauthenticated records are published with the disclaimer, "subject to editing and phrasing changes".  Regardless, such the records in IT system are
perceived by the public at large and by attorneys as reliable copies of the valid, authentic paper court records. The records in IT system of the Supreme Court are also copied and distributed by various commercial legal databases.
However, the Sidi-Franco case and numerous other cases demonstrate that starting in 2002, IT system of the Supreme Court is compromised, and the records are routinely perverted. 
The main suspect in the perversion/forgery or records in the Sidi-Franco court file and many others is Boaz Okon, who served as Magistrate of the Supreme Court in 2002, at the time that the systems were hacked. Later, he also served under Aharon Barak as Director of the Administration of Courts. 
Given the common perversion of records and fraud in the Supreme Court, there is no doubt that it cannot reasonably be deemed a competent court.
REPEAT INQUIRY, FORWARDED TO PRESIDING JUSTICE MIRIAM NAOR‬‬ ‫
March 23, 2016
Presiding Justice Miriam Naor
Supreme Court of the State of Israel
Shaarey Mishpat Street, Jerusalem
By fax: 02-6759648
RE: Reminder regarding my inquiry in re: Franco-Sidi v Authority pursuant to the Handicapped by Nzai Persecutions Act (1582/02) – denial of access to inspect, and documentation of shredding
The Administrative Procedures Reform Act (1958) prescribes response within 45 days. Over 4 months have passed since my initial inquiry.
Dear Presiding Justice Naor:
On October 13, 2015, I forwarded to your office my initial inquiry in the matter, referenced above.
In my letter, I detailed my attempts to inspect decisions and judgments in the Supreme Court file, referenced above, and denial of my access to the court file by the Supreme Court Office of the Clerk, under the claim that the court file had been “shredded”.
In my initial inquiry I requested a) the reference in the State Registry (“Reshumot”) of the notice of intention to shred the court file, and b) copy of the shredding protocol, both of which are required pursuant to the Regulations of the Archives - Maintenance and Shredding of Court Files (1986).
I herein repeat my request for your response in this matter.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
CC:
Prof Uzi Ornan, Computer Science, Technion
Attorney Dan Yakir, Legal Counsel, Association for Civil Rights in Israel
Prof Asa Kasher, Philosophy Dept, Tel-Aviv University, School of Public Policy and Administration, Hebrew University
Attorney Avigdor Feldman, Tel-Aviv

LINKS:
0000-00-00 Sidi-Franco Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) – List of Records and Links//
סידי-פרנקו יהודית נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (רע”א 1582/02) – רשימת כתבים וקישורים
2012-01-17 Evolution of the Electronic Decision Forms of the Supreme Court of the State of Israel //
התפתחות תבנית החלטות בית המשפט העליון
2014-06-10 Complaint, filed with the State of Israel Ombudsman: Fraud in implementation and operation of the Supreme Court's computer systems, and the appearance of an impostor, Ms Idit Meloul, as “Chief Clerk” of the Supreme Court //
תלונה שהוגשה למבקר המדינה: הונאה בהנהגת ותפעול מערכות המחשוב של בית המשפט העליון, והתחזות הגב' עידית מלול ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון
2015-10-07 Franko-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) - Request to Inspect - stamped "Received" //
פרנקו-סידי יהודית נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) - בקשה לעיון שהוחתמה "התקבל"
2015-10-20 Franko-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) - Request to Inspect - returned by Office of teh Clerk of Supreme Court - claiming "Denied filing"" //
פרנקו-סידי יהודית נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) - בקשה לעיון שהוחזרה על ידי מזכירות בית המשפט העליון בטענה "נדחה מרישום".
2015-10-25 ISRAEL: Request for clarifications by Supreme Court Presiding Justice Naor in re: perversion/forgery in Supreme Court records - Franko-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) //
בקשה להבהרות נשיאת בית המשפט העליון נאור לגבי שיבושים/זיופים בכתבי בית המשפט העלין - פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים
2015-10-25 ISRAEL: Supreme Court Presiding Justice Naor is asked to explain perversion/forgery in Supreme Court records in Franco-Sidi et al v Authority pursuant to Nazi Persecutions Victims //
נשיאת בית המשפט העליון נאור מתבקשת להסביר שיבוושים/זיופים בכתבי בית המשפט העליון -פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים
2015-11-11 Freedom of Information Request: a) Procedures for shredding court files in the Supreme Court, in general, and b) Shredding court file Sidi-Franco v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02), in particular//
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע: א) סדרי ביעור התיקים בבית המשפט העליון בכלל, וב)ביעור תיק סידי-פרנקו יהודית נ הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (רע"א 1582/02)בפרט
2015-11-24 Zadorov, Olmert, Baranes and fake records of the Israeli Supreme Court //
זדורוב, אולמרט, ברנס ושיבוש הכתבים בבית המשפט העליון
2016-03-05 ZADOROV affair: What is "ethical" conduct by an attorney before corrupt judges? //
דיני נפשות ותיק זדורוב: מהי התנהלות "אתית" של עורך דין לפני שופטים מושחתים?
2016-03-06 Corruption of the Israeli courts over the previous decade: Aharon Barak, Boaz Okon, Tommy Lapid //
השחתת בתי המשפט בישראל בעשור הקודם: אהרן ברק, בעז אוקון, טומי לפיד
2016-03-07 Letter to Presiding Justice (ret) Aharon Barak, Director of the Courts (ret) Boaz Okon, requesting comments, corrections on their role in corruption of the courts //
מכתב לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק ומנהל בתי המשפט (בדימוס) בעז אוקון,המבקש הערות ותיקונים על חלקם בהשחתת בתי המשפט.
2016-03-23 Repeat request for clarifications by Supreme Court Presiding Justice Naor in re: perversion/forgery in Supreme Court records - Franco-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) //
בקשה חוזרת להבהרות נשיאת בית המשפט העליון נאור לגבי שיבושים/זיופים בכתבי בית המשפט העליון -פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02)
2016-03-23 Franco-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) – initial inquiry with the State Archive//
פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) – פנייה ראשונה לגנז המדינה
2016-03-24 Franco-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) – initial inquiry with the State Archive//
פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) – פנייה ראשונה לגנז המדינה

No comments: