Thursday, June 16, 2016

2016-06-16 הונאות למכביר בבתי המשפט: זדורוב, אולמרט, פינטו - פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ

English abstract
With the implementation of Net-HaMishpat - IT system of the Israeli courts, fraud has become routine. Here three prominent cases of recent years are discussed.

הונאות למכביר בבתי המשפט: פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ - זדורוב, אולמרט, פינטו...
ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין על רומן זדורוב בתיק רצח תאיר ראדה ז"ל אינה יוצאת דופן. עיון בכתבים יביא אדם בר דעת למסקנה שבשלושה משפטים בולטים בשנים האחרונות התנהלו משפטים בדויים: זדורוב, אולמרט (הולילנד) ופינטו. באף אחד מהם לא נרשמו פסקי דין אמיתיים (אותנטיים) בתיק האלקטרוני בנט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום). אולם מטרת ההונאה בשלושת המקרים הייתה כנראה שונה לגמרי: בתיק הולילנד גזר  דוד רוזן למראית עין שש שנות מאסר בפועל על אולמרט, ללא כל כוונה שירצה גזר דין זה.  בתיק הרב פינטו נערכה הונאה נרחבת על ידי השופט עודד מודריק, שכוונתה הייתה ככל הנראה להסתיר את היקף ועומק השחיתות במשטרת ישראל.  ובתיק זדורוב - הכוונה הייתה לשטות בציבור שזדורוב אכן הורשע ברצח ומרצה מאסר עולם, כשלמעשה הוא מוחזק במאסר שווא...
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים בכירים, שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת התיקים נערכו הליכי ערעור בדויים) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין של זדורוב התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...

ראה בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-16.html

מאהל המחאה ת"א, 17 ליוני - רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא על ידי רשויות מדינת ישראל, כמורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל כביכול, ומרצה מאסר עולם כביכול, אך ללא הכרעת דין, ללא גזר דין, וללא פקודת מאסר... ההונאה בתיק זדורוב, וחלקם של שופטי בית המשפט העליון בהונאה זאת, הולכים ונחשפים בימים אלה.

 
תמונה 1: בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת לא נרשמה הכרעת הדין משנת 2010 בכרטיסיית פסקי הדין כלל.  עיון בנט המשפט במזכירות בית המשפט העלתה כתב משובש, שאינו חתום כדין.  בעוד הערעור תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן, שהיה סניגורו של זדורוב, שפסק הדין אבד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...
_____
אולם ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין בתיק רומן זדורוב אינה יוצאת דופן כלל. הונאות אלה הפכו לנפוצות במיוחד עם הפעלת מערכת נט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום).

  

תמונה 1: תניית הפטור בפתח הצ'ט של הנהלת בתי המשפט מודיעה בפירוש את המובן מאליו - כתב בית דין אמתי (אותנטי) הוא זה שנרשם בתיק בית המשפט... עם התקנת נט המשפט, אמורים החלטות ופסקי דין אמתיים (אותנטיים) להרשם בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
____
כתב בית דין אמתי (אותנטי) חייב להרשם בתיק בית המשפט,  ועם הפעלת נט-המשפט - בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.  אולם אחת משיטות ההונאה הנפוצות היום בבתי המשפט היא פרסום כתבי בית דין מפוברקים על ידי הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ", למרות שאינם רשומים בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
יש לראות בהתנהלות זאת הונאה חמורה.
תמונה 1 מראה את תניית הפטור של הצ'ט של הנהלת בתי המשפט, המודיעה בפירוש, שהמסמכים הקובעים הם המסמכים הרשומים בתיק בית המשפט.  עניין זה גם מפורש בספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן ז"ל, "סדרי הדין האזרחי", והוא ברור ומובן מאליו לכל מי שמתמצא בהנהלת בתי משפט, בהנהלת חשבונות, או במערכות מידע.
אבל מאז התקנת נט-המשפט, מתפרסמים באופן קבוע פסקי דין שאינם רשומים כראוי בנט-המשפט דרך הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ".
בין המקרים הבולטים:
* פסק הדין של השופט דוד רוזן במשפט הולילנד, המרשיע את אהוד אולמרט, ושהוביל לכאורה לגזר דין של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט אינו מרצה).
* פסק הדין של השופט עודד מודריק, המרשיע את הרב פינטו על סמך הסדר טיעון מפוקפק.
* פסק הדין של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, המרשיע את רומן זדורוב (המרצה כביכול מאסר עולם).
מובן מאליו שאם כתבים אלה פורסמו על ידי הנהלת בתי המשפט או "נבו הוצאה לאור, בע"מ", אינם כתבים חסויים - כלומר אינם אסורים בפרסום על פי דין. לכן אין כל הסבר הגיוני לעובדה שאינם רשומים כראוי בכרטיסיית "החלטות בתיק" ואינם רשומים בכרטיסיית "פסקי דין" במערכת נט המשפט.  
פסק הדין של דורית ביניש משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים גם מציין בפירוש, שעם התקנת נט-המשפט, הציפייה הייתה, שהחלטות ופסקי דין שאינם חסויים, יהיו נגישים לציבור "באופן שוטף".  


  
 תמונה 2: בתיק הולילנד ביצע השופט דוד רוזן הונאה מפתיעה בתעוזתה, בשיתוף פעולה עם עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון והתקשורת...
_____
מקרה בולט לעניין זה הוא מסמך "הכרעת הדין" של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד - תיק מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12) , שהוליך כביכול ל"גזר דין" של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט לא ירצה). ההונאה במקרה זה בולטת במיוחד:
..
א.   ב.   ג.  

 
________
תמונה 3: ריבוי גרסאות של מסמך "הכרעת הדין" של השופט רוזן בתיק הולילנד - אף אחת מהן אינה פסק דין אמתי (אותנטי) בר תוקף:
א. המסמך המופיע בנט-המשפט - אינו רשום בכרטיסיית "פסקי דין", מסמך זה הוא בן 685 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ועמודיו קצוצים בצורה מוזרה.  חסרים בו עמודי הפתיחה, בהם אמורים להיות רשומים שמות הצדדים בתיק, וכן חסרה בו החתימה בסוף המסמך. מסמך זה משובש בצורה יוצאת דופן, וקשה להאמין שהוא תוצאה של טעות אנוש. 
ב. המסמך שפורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט לתקשורת - מסמך זה הוא בן 687 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ובסופו חתימת יד "רטובה" של השופט דוד רוזן.   (http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/6282891.pdf).  
ג.  בתיק הערעור בבית המשפט העליון (תיק הנייר כתבי מקור)  נמצא רק כתב "הכרעת דין" מ"נבו הוצאה לאור, בע"מ". יש לראות הליך ערעור שבסיסו בכתב שאינו כתב בית דין אמתי (אותנטי) - ערעור חסר תוקף ומפוברק מיסודו...


תמונה 4: בתגובה על נסיון עיון בפסקי הדין בתיק הולילנד הנפיק השופט דוד רוזן "החלטה בפתקית", שהיא הונאה ברורה: הפתקית טוענת, שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון - זאת בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים כבר חמש שנים... יתרה מזאת, פסקי הדין לא נמצאו בעיון בתיקי הערעור המתאימים בבית המשפט העליון. הפתקית של השופט רוזן גם אינה מופיעה בכרטיסיית "החלטות בתיק" בנט-המשפט-גישת הציבור, אינה חתומה, לא הומצאה כדין, והשופט רוזן סירב לספק העתק חתום ומאושר שלה.  השופט רוזן גם סירב להסביר איפה נמצאים פסקי הדין, לאחר שהתברר שאינם בבית המשפט העליון...
_____
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת המקרים נערכו הליכי ערעור בדויים בבית המשפט העליון) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור בתיק זדורוב תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...,
יש גם לשים לב לתפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאות אלה...
ייתכן שבדיקה נרחבת יותר  גם תראה, שככל שמסמך "הכרעת דין" של בית משפט בישראל ארוך יותר, כן מתרבים הסיכויים שהוא מסמך הונאתי...

No comments: