Thursday, October 6, 2016

רפי רותם - הכרעת הדין: השופט דניאל בארי לא זרק לנו אפילו "טיוטא"?


רפי רותם - הכרעת הדין: השופט דניאל בארי לא זרק לנו אפילו "טיוטא"?
מומחים מצפים שכתב "הכרעת הדין" יירשם כראוי בתיק האלקטרוני בנט-המשפט לאחר החגים (פסח שנה הבאה).  בית המשפט השלום ת"א מומחה לפברוקים מסוג זה בהליכים נגד פעילים מחאה: ברק כהן, מוטי לייבל, לורי שם טוב...  השופטים שומרים על הסדר הטוב במדינה בכלל, ובתיקי בתי המשפט בפרט...

קראו את הפוטס המלא: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/a.html


רותם. "כולם מושחתים". השופטים יעל פרדלסקי ודניאל בארי פברקו ושיבשו את ההליכים הפליליים נגד רותם, בשיתוף פעולה עם אחרים. [2]
_____

מחלקה ראשונה
שימו לב ש"מחלקה ראשונה" מדווח ללא קישור למסמך "הכרעת הדין", שלא כמנהגו. [1] לדיון היום היה כיסוי תקשורתי נרחב. בד"כ, בתיקים בהם יש עניין לתקשורת, השופטים שולחים את פסקי הדין לדוברת בתי המשפט לפרסום...  וכפי שתיעד נציב תלונות הציבור על השופטים - לפעמים גם שולחים לתקשורת פסקי דין לפני הקראתם, או "טיוטות"...
כאן - לא פורסם עדיין כתב הכרעת הדין, שגם לא הוקרא באולם הדיונים.
"הפר את האיזונים" - רפי רותם הורשע בחלק מהאישומים
עובד רשות המיסים לשעבר, שטען שחשף בה שחיתויות בעשור הקודם, הורשע בהטרדה באמצעות מתקן בזק, העלבת עובד ציבור ואיומים - וזוכה מאישומים נוספים
ובנט המשפט? מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13), בית המשפט השלום ת"א
א) הכרעת הדין אינה מופיעה עדיין ברשימת החלטות בתיק


כבר בעבר תועד שהשופטים יעל פרדלסקי, דניאל בארי, ואחרים מנהלים בתיק זה ספרים כפולים או משולשים של רשימות הכתבים בתיק. [2]  זהו סימן מובהק לשחיתות ו/או אי כשירות נרחבת של בית המשפט.
ב) הכרעת הדין אינה עדיין מופיעה ברשימת פסקי דין
ג) יומן דיונים בתיק
הדיון היום נרשם, "התקיים", אך עדיין לא נרשם קיום פרוטוקול.  סביר להניח שפרוטוקול זה, כמו כל שאר הפרוטוקולים בתיק זה, לא יופיע ברשימת "החלטות בתיק", למרות שהתיק מוגדר כ"פתוח לציבור".


האם ומתי תרשם הכרעת הדין בתיק זה?
מומחה להנהלת בתי משפט אומר: "אחרי החגים" (פסח). לדעתי, יש סיכוי טוב אולי בפסח בעוד שנתיים... בית המשפט השלום ת"א מומחה לפברוקים מסוג זה בהליכים נגד פעילים מחאה: ברק כהן, מוטי לייבל, לורי שם טוב... 
השופטים שומרים על הסדר הטוב במדינה בכלל, ובתיקי בתי המשפט בפרט...

קישורים
[1] "הפר את האיזונים" רפי רותם הורשע בחלק מהאישומים_מחלקה ראשונה
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-383764-00.html?t=133934
[2] מדינת ישראל נ רפי רותם - השופט דניאל בארי עומד לסיים השבוע את פברוק התביעה הפלילית...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-03.html

ש

No comments: