Friday, November 11, 2016

2016-11-11 מורשת אפרים ברכה זצ"ל - דר רחוב מציע למפקד מחוז ת"א צ'יקו אדרי מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן, תחנת לב תל-אביב

מורשת אפרים ברכה זצ"ל - דר רחוב מציע למפקד מחוז ת"א צ'יקו אדרי מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן, תחנת לב תל-אביב
לא נראה שהשוטר סייף קבלאן הוא עבריין מטבעו, ואולי נדחף לזרועות הפשע על ידי מצוקה כלכלית.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-11.html

תמונות: תחנת לב תל-אביב (דיזנגוף), ניצב צ'יקו אדרי, מפקד מחוז ת"א.
_________ מאהל המחאה ת"א, 11 לנובמבר - להלן מכתב ההצעה של תשלומי צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן ותחנת לב תל-אביב (דיזנגוף).  העתקים נשלחו לפעילים, חברי מועצת העיר, חברי כנסת, בכירי פרקליטות המדינה, וכו'.

11 לנובמבר, 2016
ניצב משה (צ'יקו) אדרי, מפקד מחוז תל אביב
משטרת ישראל
בפקס: 03-680-2022

הנידון: מורשת תת-ניצב אפרים ברכה זצ"ל - הסדר מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן, תחנת לב תל-אביב
אבקש את תשובתך בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

ניצב אדרי הנכבד,
שלשום, 09 לנובמבר, 2016, חוויתי אירוע תקיפה, אלימות חמורה, וניסיון שוד מזוין על ידי השוטר סייף קבלאן, תוך סיוע של החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא מתחנת לב תל-אביב, משטרת ישראל. [1]
בעבר חוויתי תופעה דומה בירושלים, תופעות דומות תיעדתי בעבר שוב ושוב במאהל המחאה ת"א, ושוד דרי הרחוב על ידי השוטרים בת"א הוא עניין מוכר וידוע.
יחד עם זאת, לא נראה לי שהשוטר סייף קבלאן הוא עבריין מטבעו, ואולי נדחף לזרועות הפשע על ידי מצוקה כלכלית.
לפיכך, כמקובל במשטרים מושחתים, אני מעוניין, כדר רחוב, להגיע להסדר חודשי (אם אפשר בהעברה בנקאית אלקטרונית) של מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן ולתחנת לב תל-אביב.
אנא הודיעני לגבי פרטי ההסדר בפקס (מספרו לעיל), ברוח מורשת תת-ניצב אפרים ברכה זצ”ל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים:
פעילים, האגודה לזכויות האזרח, חברי מועצת העיר, חברי כנסת, וכו’

1 משטרת ת"א - עבריינים במדים: השוטר סייף קבלאן, החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא - אלימות, נסיון פריצה למחשב, נסיון סחיטה באיומים…

No comments: