Tuesday, December 27, 2016

2016-12-27 מאהל ארלוזורוב : נציב תלונות הציבור על השופטים מצטרף להונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר

מאהל ארלוזורוב : נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין מצטרף להונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר
בעקבות פרסום בתפוצה נרחבת על ההונאות והפברוקים של השופט אליהו בכר בעניין דרי רחוב וזכות ההפגנה, החליטה נציבות תלונות הציבור על השופטים להצטרף להונאה. הודעה "אישית-סודית" מפוברקת מאשרת קבלה כביכול של "תלונתך מיום 25.12.16, מספרנו: 875/16".  בתגובה, נשלחה לנציב תלונות הציבור על השופטים  "דרישה לחדול מיד מניהול הליך תלונה מדומה (“מפוברקת”)".  הדרישה מציינת שהטיפול הנכון בעבריינות שופטים על כס המשפט היא באכיפת החוק הפלילי.  לכן, יש לראות את ניהול התלונות על ידי הנציב כעלה תאנה בזוי ותו לאו.
הדוגמה המובהקת למצב היא פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  הליך התלונה וההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים במקרה זה תיעדו בפרטי פרטים עבריינות למהדרין של השופטת ורדה אלשייך ואחרים בבית המשפט המחוזי בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט (בראש ובראשונה - עו"ד ברק לייזר).  יחד עם זאת, הליך התלונה היה חלק בלתי נפרד מאי-אכיפת החוק הפלילי על העבריינים.  החלטת נציב תלונות הציבור בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" גם מתעדת בפרטי פרטים את השימוש בנט-המשפט כמכשיר לפשיעה המאורגנת הנפוצה היום בבתי המשפט.  נט-המשפט פותחה, הוטמעה ומופעלת כמובן על ידי הנהלת בתי המשפט. וגם לאחר החלטת הנציב לא ננקטו כל צעדים לתיקון המערכת. 
בעמונה הממשלה ממטירה 150 מיליון ש"ח על 40 משפחות, והיועמ"ש מנדלבליט מבצע סלטות לאחור כדי לפברק חוקיות של גזל קרקעות ובנייה בלתי חוקית.  מאהל ארלוזורוב הוקם על פי הסכם בין עיריית ת"א ותנועת המחאה כחלק מפינוי המאהל בשדרות רוטשילד. עתה, מציעות הרשויות מציעות לדרי רחוב החיים במאהל 7,500 ש"ח ואוכפות את פינויים, שיסתיים כפי שאחד מהם אמר לי: "על הספסל בצד השני של הרחוב".  גם בפינוי מאהל ארלוזורוב מבזות הרשויות את שלטון החוק - השופט אליהו בכר, בשיתוף פעולה עם עיריית ת"א, עורכי דין, "הפעיל" רותם ואחרים, עוסק בהונאה על כס המשפט - ניהול הליכים וכתבי בית דין מפוברקים לחלוטין.   
הבדל בולט ומוזר קיים בין עמונה למאהל ארלוזורוב: במאהל ארלוזורוב, עיריית ת"א לא תאכוף את הפינוי על בני משפחה עירקית מוסלמית,  שאינם אזרחי ישראל. אין בכך כל חדש. אנשי הפיקוח של עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים את האכיפה השרירותית והבררנית בכך שהעירקים הם "אנשי מדינה" - מעמד נפרד, שהוא מעל לאזרחי מדינת ישראל ומעל לחוק המפוברק...   
עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, דבר לא ישתנה!

   
תמונה 1: אכיפה בררנית ושרירותית - אוהל המחאה בגן וולובלסקי:  השלטים בחזית האוהל מוחים על שחיתות השופטים - החל מהונאה של השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין על משה סילמן ז"ל (לטובת ביטוח לאומי), דרך הונאות השופטים, ביניהן דניאל בארי, על רפי רותם (במטרה לחפות על השחיתות ברשות המסים), וכלה בהונאה המתועבת של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, המתחזה לשופט חיים גלפז, והשופט אברהם אברהם על רומן זדורוב (במטרה להביא למאסר שרירותי של אדם חף מפשע, ולמנוע חקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז”ל). העירייה בשיתוף פעולה עם השופט אליהו בכר עוסקים בהונאות ופברוקים בבית המשפט במטרה לפנות את אוהל המחאה, למרות שזכות ההפגנה לא נידונה כלל בעתירה, ודר מאהל המחאה לא היה צד בעתירה.  
____

 . 
תמונה 2: אכיפה בררנית ושרירותית - המתחם העירקי בגן וולובלסקי:  המתחם פטור מאכיפת החוק המפוברק. פקחי עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים שמעמדם של בני משפחה עירקית, שאינם אזרחי ישראל הוא "אנשי מדינה". לכן הם פטורים מהאכיפה המופברקת שעיריית ת"א מנהלת על אזרחי ישראל.
____


תמונה 3: אכיפה בררנית ושרירותית - עמונה: 150 מיליון ל-40 משפחות, וסלטות לאחור של היועמ"ש לפברוק חוקיות של גזל קרקעות ופיצוי לבנייה בלתי חוקית. 
___
  
מאהל המחאה ת"א, 27 לדצמבר - "דרישה לחדול מיד מניהול הליך תלונה מדומה (“מפוברקת”) בשמי על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים נגד השופט אליהו בכר בעניין הנוגע לדרי רחוב וזכות ההפגנה" נשלחה היום לנציבות תלונות הציבור על השופטים.  הדרישה נשלחה בעקבות קבלת הודעה "אישית-סודית" מהנציבות, המאשרת קבלת תלונה שלא הוגשה מעולם...

להלן לשון הדרישה שנשלחה לנציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר רבלין היום:


27 לדצמבר, 2016

חדוה מנחם-ורבר
מנהלת ענף (תלונות שופטים)
נציבות תלונות הציבור על שופטים
בדוא"ל

הנידון: דרישה לחדול מיד מניהול הליך תלונה מדומה (“מפוברקת”) בשמי על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים נגד השופט אליהו בכר בעניין הנוגע לדרי רחוב וזכות ההפגנה.
אבקש את תשובתך בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

גב’ מנחם-ורבר הנכבדה,
אתמול התקבלה הודעת הדוא"ל שלך, שהעתקה להלן, הנדחית בזאת כשקרית מיסודה. הודעה “סודית-אישית” זאת, מאשרת כביכול קבלת תלונה שלי במשרדכם, שנרשמה אצלכם תחת המספר 875/16/מחוזי תל אביב, אך אינה מציינת את שם השופט בו מדובר – ככל הנראה השופט אליהו בכר.
מעולם לא הגשתי תלונה זאת או כל תלונה אחרת במשרדכם.
הרקע להודעתך השקרית והמטעה הוא ככל הנראה פרסום שלי בתפוצה רחבה מאד לגבי הונאה על כס המשפט של השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי ת"א, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בעניין הנוגע לדרי רחוב וזכות ההפגנה. [1] כמפורט ב"בקשה לעיון" שהגשתי בתיק אלכס רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14), השופט אליהו בכר מנהל בתיק זה הליך משפטי בדוי/למראית עין/”מפוברק" בו אין ניתן לדעת מי הצדדים בתיק, מה מקור סמכותם של אלה שהופיעו כ"באי כוח", ומה מקור סמכותו השיפוטית של בית המשפט בתיק זה על אנשים שאינם צד להליכים ואין להם כל מעמד בעניינים שבעתירה. [2] בהליך זה גם הנפיק השופט אליהו בכר כתבי בית דין בדויים/למראית עין/”מפוברקים", המשמשים עתה את עיריית ת"א ואחרים כמכשיר לסחטנות באיומים. [3]
כל אלה הם סממנים מובהקים של התנהלות עבריינית על כס המשפט ופשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ת”א. אולם המצב המתועד בתיק הנ"ל אינו חריג כלל. "משפטנים בכירים" מתארים מצב זה כ"ג’ונגל טוטלי בבתי המשפט" – בו השופטים מתעלמים הן מהעובדות והן מהחוק. [4] מיצג א’ בבקשת העיון הנ"ל מראה שמצב זה שגרתי בבתי המשפט במדינת ישראל, והמכשיר המרכזי לצורך זה היא מערכת הונאתית לניהול התיקים – נט-המשפט. לכן, יש לראות את הנהלת בתי המשפט - שפתחה, הטמיעה, ומפעילה את מערכת נט-המשפט - כגורם מרכזי בפשיעה המאורגנת בבתי המשפט בישראל היום.
הניסיון של משרדך לייצר מיצג שווא, כאילו הגשתי תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים בעניין זהm ייראה ללא כל ספק כחלק בלתי נפרד מפשיעה מאורגנת זאת. אין ולא היה בכוונתי מעולם להגיש כל תלונה למשרדכם בעניין זה או בכל עניין אחר. מבחינתי, משרדכם הוא עלה תאנה בזוי לפשיעה המאורגנת בבתי המשפט ותו לאו.
הטיפול הנכון בעבריינות השופטים הוא באכיפת החוק הפלילי עליהם – שכן אין כל חסינות על הונאות על כס המשפט. אולם היועץ המשפטי לממשלה מסרב לאפשר חקירות פליליות ותביעות פליליות נגד שופטים העוסקים בעבריינות על כס המשפט. לדוגמה – התנהלותם המתועבת של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזית נצרת. בתיק זה, ניהלו השופטים משפט רצח בדוי/מדומה/”מפוברק" על אדם חף מפשע, והביאו להחזקתו במאסר שווא, שרירותי, כנידון כביכול – אך ללא הכרעת דין, גזר דין, ופקודת מאסר עשויים כדין. [5,6] אולם היועץ המשפטי לממשלה עומד בסירובו לאפשר חקירה פלילית בתלונה פלילית שהוגשה לו כדין.
הדוגמה המובהקת לתפקידו של נציב תלונות השופטים כעלה תאנה לעבריינות על כס המשפט היא כמובן פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך. הליך התלונה שניהל נציב תלונות הציבור על השופטים תיעד בפרטי פרטים פשיעה מאורגנת של השופטת ורדה אלשייך ואחרים בבית המשפט המחוזי ת"א בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט. החלטת הנציב מיום 31 למאי, 2012, גם מתעדת בפרטי פרטים את השימוש במערכת נט-המשפט כמכשיר לפשיעה מאורגנת זאת. [7] אולם הליך התלונה שניהל נציב תלונות הציבור על השופטים היה חלק בלתי נפרד מאי אכיפת החוק הפלילי על השופטת העבריינית ושותפיה לדבר עברה, ובכללם עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט. כמו כן לא ננקטו כל צעדים מתקנים משמעותיים לגבי מערכת נט-המשפט בעקבות החלטת הנציב הנ”ל.
מכל הסיבות לעיל, הריני דורש בזאת שתמחקי מיד כל תלונה שרשמתם במשרד נציב תלונות הציבור על השופטים בשמי, שכן כל רישום תלונה בשמי במשרדכם יסודו בשקר וכזב.
בברכת חנוכה שמח,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים:
תפוצה רחבה

קישורים:
[1] 2016-12-21 AMONA v OCCUPYTLV: Fraud and deception by Judge Eliyahu Bachar, City of Tel-Aviv and others...

2016-12-20 עמונה במאהל ארלוזורוב: הונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר, עיריית ת"א ואחרים

[2] 2016-12-20 Alex Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv Court for Administrative MattersRequest (No 52) to Inspect Court File //
אלכס רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) בבית המשפט לעניינים מנהליים, ת"א – בקשה (מס’ 52) לעיון בתיק בית המשפט
[3]2016-12-20 OccupyTLV: Notice to cease and desist and demand for a duly signed and certified copy of court decision - delivered to City of Tel-Aviv //
מאהל המחאה ת"א: הודעה לחדול מפעולות נגד המאהל ודרישה להעתק חתום ומאושר של החלטת בית המשפט – נמסרה לידי עיריית ת"א
[4] 2016-09-21 It’s a total jungle in the courts. Do anything you can to avoid getting there”
Globes expose’: Facebook correspondence among senior legal scholars, who used their keyboard freely, without the typical formality, exposes criticism of the family court system and the courts in general.
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"
חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
[5] 2016-08-08 Criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham
2016-08-08 תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, שהוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
[6] 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel - complaint and request for investigation by the UN HRC Working Group on Arbitrary Detention
בנידון: רומן זדורוב – אזרח אוקראינה המחוזק בישראל – תלונה ובקשה לחקירה על ידי קבוצת העבודה של האו”ם על מאסרים שרירותיים.
[7] 2012-05-31 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (12/ 88/מחוזי ת”א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך

הודעה שקרית ומטעה מנציבות תלונות הציבור על השופטים

-------- Original Message --------
Subject:
אישור קבלת תלונה
Date:
2016-12-26 10:18 am
From:
To:
"joseph.zernik>
כ"ו כסלו, תשע"ז
26 דצמבר, 2016
מספרנו: 875/16/מחוזי תל אביב
אישי-סודי-למכותב בלבד
לכבוד
מר יוסף זרניק
באמצעות דוא"ל: joseph.zernik@hra-ngo.org
א.נ.,
הנדון: תלונתך מיום 25.12.16, מספרנו: 875/16
הננו לאשר קבלת תלונתך במשרדנו ביום 26.12.16.
נשוב ונודיעך דבר.
בכבוד רב,
חדוה מנחם-ורבר
מנהלת ענף (תלונות שופטים)
נציבות תלונות הציבור על שופטים


הערה: בכל התכתבות, יש להזכיר את הפרטים שבנדון

No comments: