Monday, January 16, 2017

2017-01-16 הונאת מחשבים בבחירות 2015? נדב ארגמן מתבקש להבהיר את מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית...


הונאת מחשבים בבחירות 2015? נדב ארגמן מתבקש להבהיר את מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית...
ראש השב"כ נדב ארגמן התבקש להבהיר את מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - לאשר או להכחיש את בדיקת המערכות ואישורן על ידי השב"כ/רא"מ רשות לאבטחת מידע) .  תשובה משובשת על פי חופש המידע של ועדת  הבחירות המרכזית, נכתבה על פי דעתם של שלושה (!) עורכי דין - המנכ"לית עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי עו"ד דין ליבנה, והממונה על פי חופש המידע עו"ד אלעד נווה. התשובה נחזית כשקרית ומטעה, וטוענת שמערכת המידע המרכזית של הועדה - "דמוקרטיה" - נבדקה על ידי הרשות [שבכ-ראמואושרה על ידה". אולם התשובה לא סיפקה את התיעוד המבוקש לאישור זה, או כל אישור אחר לגבי בדיקת המערכת כנדרש וכראוי. הבקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית, בניסיון לתעד את פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה על פי התקנים המחייבים, עקב טענות על הונאת מחשבים בבחירות 2015.
הונאת המחשבים הנטענת לגבי בחירות 2015, מערערת מיסודן את סמכויותיהם החוקיות של הכנסת ה-20 והממשלה הנוכחית.  הונאות חמורות תועדו בעבר במערכות המידע של בתי המשפט, שכמותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז. השב"כ טען שאינו נושא בכל אחריות לאבטחת מערכות המידע של בתי המשפט... הונאות חמורות תועדו שוב ושוב במחשוב משרד המשפטים.  והכנסת מסרבת לענות כראוי וכדין על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הכנסת. הונאות הענק במחשוב הממשלתי בישראל מייצגות את שדרוג המשטר לעידן הפוסט-אמת.  ישראבלוף ממוחשב...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-16-2015.html


תמונה 1: תוצאות הבחירות, כפי שפורסמו באתר ועדת הבחירות המרכזית. משמאל: נתונים מהבחירות לכנסת ה-20 ביום 17 למרץ, 2015. מימין: נתונים מהבחירות לכנסת ה-19 ביום 22 לינואר, 2013. בחודש ספטמבר, 2016, שונו בדיעבד נתוני הבחירות לכנסת ה-19, כפי שפורסמו באתר ועדת הבחירות המרכזית. התוצאות המודגמות בתמונה זאת לגבי הבחירות לכנסת ה-19 הן שקריות בעליל.
______

Image result for ‫נדב ארגמן‬‎  Image result for ‫ועדת הבחירות המרכזית כנסת 20‬‎
  פרופ' אלי ביהם (מימין) עם ד"ר אביתר מתניה ונשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא
תמונות 2: א. ביבי, יורם כהן, ונדב ארגמן בעת חילופי ראש השב"כ במאי, 2016. ב. על פי הנטען, הונאת מחשבים בבחירות לכנסת ה-20 בשנת 2015 הוסיפה לליכוד 4 מנדטים או יותר. ג. על פי עו"ד אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית  “ נבדקה על ידי הרשות [שב”כ-רא”מ – יצ] ואושרה על ידה". על פי מבקר המדינה, במערכת זאת קיים כשל קריטי באבטחת מערכת המידע המרכזית של הוועדה עוד מלפני הבחירות לכנסת בשנת 2013, והכשל לא תוקן בעקבות דו"ח קודם של המבקר... ד. טקס חנוכת מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון ביולי 2016: (מימין) פרופ’ אלי ביהם -ראש המרכז, עם דר' אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, ונשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא. פרופ' ביהם מסרב להגיב על הטענות להונאה במערכת המידע של ועדת הבחירות המרכזית...
____

מאהל המחאה, 16 לינואר - פנייה נשלחה היום לראש השב"כ נדב ארגמן, בבקשה לאשר או להכחיש את בדיקתן ואישורן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית על ידי השב"כ/רא"מ (הרשות לאבטחת מידע).  הבקשה מציינת שוועדת הבחירות המרכזית טוענת שהמערכות נבדקו ואושרו על ידי השב"כ. לעומת זאת, דו"ח מבקר המדינה על בחירות 2015 מציין כשל קריטי באבטחת המערכות (אי קיום לוג כניסות למערכת), ואי תיקון כשל קריטי זה גם לאחר שצוין כבר בדו"ח המבקר על בחירות 2013...  

הבקשה שהוגשה היום לראש השב"כ נדב ארגמן אומרת שהמידע שנמסר על ידי ועדת הבחירות המרכזית, יחד עם המידע ממבקר המדינה, מעלים חששות כבדים לגבי ישרתה וכשירותה של הרשות לאבטחת מידע (רא"מ) של השב"כ.  יחד עם זאת, מעלה מידע זה חששות לגבי טיבו של המשטר במדינת ישראל היום...

אין זאת הפניה הראשונה לשב"כ מסוג זה. בדיקה מערכתית שיטתית העלתה כשלים גם באבטחת המידע בבית המשפט העליון.  על סמך מידע נרחב שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם, אומר דו"ח המועצה משנת 2013: "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים... בבית המשפט העליון של ישראל"... בשנת 2014 נשלחה "הודעה" לראש השב"כ דאז, יורם כהן, לגבי פריצה פנימית (INSIDE JOB) למערכות המידע של בית המשפט העליון במרץ 2002, ושיבוש חמור של הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון בשנים אח"כ.  תשובת השב"כ טענה שהשב"כ אינו נושא באחריות לאבטחת מערכות המידע של בית המשפט העליון. הנהלת בתי המשפט, מצידה, סירבה לענות על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי זהות הרשות או הגוף האחראים לאבטחת מערכות המידע של בתי המשפט.  מובן מאליו, שכשל באבטחת מערכות המידע של בתי המשפט בכלל, ובית המשפט העליון בפרט, גם הוא כשל בעל משמעות חמורה לגבי טיב המשטר במדינת ישראל היום.  

בפגישה עם מומחה בכיר בעל סמכות בעניין אבטחת מערכות המידע הממשלתיות הייתה הסכמה מלאה, שאחד הכשלים הברורים במערכות המידע הממשלתיות הוא בהגדרת "המערכות החיוניות" שהאחריות לאבטחתן היא תחת סמכות השב"כ/רא"מ. יתרה מזאת, הובע חשש שמעורבות השב"כ במערכות אלה הוא גורם מרכזי לכשל בישרתן...

אבטחת מערכות המידע הממשלתיות התערערה עוד יותר עם הקמת "מטה הסייבר הלאומי" בראשות דר' אביתר מתניה, והעברת סמכויות לרשות הסייבר הלאומי, ללא השלמת הבסיס החוקי המתאים.

בשנה האחרונה הוקמו גם שני מרכזי מחקר לאבטחת סייבר - בטכניון ובאוניברסיטה העברית.  אולם פרופ' אלי ביהם, ראש מרכז המחקר בטכניון מסרב להגיב על הטענות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית...

 הונאת המחשבים הנטענת לגבי בחירות 2015, מערערת מיסודן את סמכויותיהן החוקיות של הכנסת ה-20 והממשלה הנוכחית.  הונאות חמורות תועדו בעבר במערכות המידע של בתי המשפט, שכמותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז. הונאות חמורות תועדו שוב ושוב במחשוב משרד המשפטים.  והכנסת מסרבת לענות כראוי וכדין על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הכנסת. 

הונאות הענק במחשוב הממשלתי בישראל מייצגות את שדרוג המשטר לעידן הפוסט-אמת.  ישראבלוף ממוחשב...


להלן הפנייה מהיום לראש השב"כ במלואה


16 לינואר, 2017

ראש השב"כ נדב ארגמן
משרד ראש הממשלה
בניין ג’, קריית בן גוריון
91950 ‫ירושלים
בדואר רשום ובפקס - 02-5605000

הנידון: טענות לגבי הונאת מחשבים בבחירות הכלליות 2015 – מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.

מר ארגמן הנכבד,
פרסומים, שהחלו בחו"ל ימים ספורים לאחר הבחירות הכלליות לכנסת ה-20 בשנת 2015, והמשיכו אח"כ גם בארץ, העלו חשדות להונאת מחשבים מהותית בבחירות אלה.  לכן, הגשתי לוועדת הבחירות המרכזית בקשה על פי חופש המידע בניסיון לתעד פיתוח, בדיקה, הטמעה, הפעלה, ואבטחה של מערכות המידע של הוועדה על פי התקנים המחייבים. [1]
שמותיהם של שלושה עורכי דין מופיעים על התשובה המשובשת של ועדת הבחירות המרכזית: 1. אלעד נוה - ממונה על פי חוק חופש המידע, 2. אורלי עדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, 3. דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית. [2]
יחד עם זאת, מספקת תשובת ועדת הבחירות המרכזית מידע שחלקו חסר תוקף, חלקו מטעה, ואינה מספקת את עיקר התיעוד שבוקש, ובכלל זאת: [3]
  • תקינותן וישרתן של מערכות המידע של הוועדה תלויות למעשה בעיקר באדם אחד - מר לזר דודוביץ, שאת תיעוד מינויו כדין הוועדה לא סיפקה. הוועדה גם לא סיפקה את התיעוד המבוקש של אישור בדיקת המערכות (כולל ולידציה) על ידי אדם זה.
  •  תשובת הוועדה ניסתה להציג את פרסום תוצאות הבחירות באתר הועדה כתהליך אוטומטי, ללא מגע יד אדם, חד-פעמי, שאינו ניתן לשינוי. הועדה לא סיפקה בתשובתה את התיעוד שבוקש לגבי זהותו של האחראי לאישור המידע המתפרסם באתר הוועדה. לעומת זאת, תועדו לאחרונה שוב ושוב שיבושים בדיעבד במידע המפורסם באתר הוועדה לגבי תוצאות הבחירות.
  • הוועדה טענה בתשובהת, שהמערכת נבדקה על ידי הרשות [שבכ-ראמ יצ] ואושרה על ידה",  אך לא סיפקה כל תיעוד של אישור זה כפי שבוקש. לעומת זאת, דו"ח מבקר המדינה על הבחירות לכנסת בשנת 2015, מציין כשלים קריטיים באבטחת המערכות (אי קיום לוג תקין של כניסות למערכת), שלא תוקנו גם לאחר דו"ח המבקר על הבחירות לכנסת בשנת 2013.

הונאת המחשבים הנטענת לגבי בחירות 2015, מערערת מיסודן את סמכויותיהן החוקיות של הכנסת ה-20 והממשלה הנוכחית. אם אכן רא"מ היתה מעורב בעניין, כנטען על ידי הוועדה, יש לעניין השלכות חמורות ביותר לגבי כשירות רא"מ וישרתה, ומהות המשטר בישראל.
לפיכך, הריני מבקש בזאת שתאשר או תכחיש את הנטען על ידי ועדת הבחירות המרכזית לגבי בדיקה ואישור מערכות המידע של הועדה על ידי השב"כ-ראמ.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים:
פעילים, אחרים
צרופות/קישורים:
[1] 2016-12-14 Central Election Committee FOIA (1/1214/16) : IT systems //
בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) : מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
[2] 2017-01-12 FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re IT systems //
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[3] 2017-01-12 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re:  IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע


No comments: