Wednesday, February 8, 2017

2017-02-08 "אירוע חיים" בפייסבוק - התפתחות ביחסי עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס... :)

"אירוע חיים" בפייסבוק - התפתחות חשובה ביחסי עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס...
 ... התפתחות חשובה ביחסים - השופטת מאיימת...  נראה לאן זה יוביל
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-08_8.html


  
______

מאהל המחאה ת"א, 08 לפברואר - התפתחות חשובה ביחסים עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס זכתה היום לציון כ"אירוע חיים" בפייסבוק.  פרטים להלן.

Joseph Zernik at ‎‎פתח-תקוה‎‎‎.
3 mins · ·

Today at ‎פתח-תקוה
השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס מאיימת...
==============================
התפתחות חשובה ביחסי עם מערכת המשפט... השופטת קמיר-ויס הנפיקה עוד "החלטה בפתקית" בלתי חתומה, שלא הומצאה כדין (כלמר החלטה בטלה מיסודה - "טיוטא") המזהירה אותי לחדול מ"הסגנון המשתלח".
בסה"כ הסברתי לה שהיא עוסקת בהונאה על כס המשפט: היא ניהלה נגדי הליך פלילי בטבעו, אך השאירה אותי מחוץ לאולם הדיונים (מחוסר מקום - היא מסבירה ב"החלטה בפתקית" קודמת), ונתנה לעורך דין לייצג אותי ללא הסכמתי , ללא ידיעתי ובהעדרי, ללא ייפוי כוח, וללא הודעה לפרוטוקול (הוא "אמר לה שהוא בא כוחי" היא כותבת ב"החלטה בפתקית" קודמת, אבל זה לא מופיע בפרוטוקול).
ההליך הכוזב הזה הסתיים ב"פרוטוקול" ו"החלטה" - אבל השופטת מונעת ממני את הגישה לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית, כך שאין דרך לדעת אם זאת "החלטה" בת תוקף, או רק "טיוטא" (כפי שהבהיר נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך).
בקיצור הבהרתי לשופטת שלהבת קמיר-וייס, שכל אדם בר דעת (פרט לעורכי דין ישראליים כמובן) יגיע למסקנה שיש כאן הונאה על כס המשפט והפרה חמורה של זכויות האדם...
אז עכשיו היא מאיימת להעביר את זה לטיפול "הגורמים המתאימים".
נראה לי שהיא מתכוונת למתחזה המטורללת עו"ד ליאת יוסים מהנהלת בתי המשפט, החותמת כ"הגורם הממונה לגבי הכפשות השופטים" - ללא מינוי כדין.
ההונאות הבוטות של השופטים בישראל מצחיקות בשטותיותן. אבל הציבור בישראל אוכל את הלוקשים, ועורכי הדין פועלים בעקביות לוודא שהציבור בולע אותם כהלכה...
כל העניין כולו נובע כמובן ממעצר שווא על ניסיון לממש את חופש הביטוי וחופש המחאה - שרתי ברחוב בפתח תקווה, לא רחוק מביתו של היועמ"ש הנוכל אביחי מנדלבליט שיר ידוע על שופטים, פרקליטים ושוטרים מושחתים...
המשך יבוא...

No comments: