Saturday, February 25, 2017

2017-02-25 דיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - "רשיון להפגנה" של מר אורן סיימון - הונאה אחרונה בשרשרת?


דיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - "רשיון להפגנה" של מר אורן סיימון - הונאה אחרונה בשרשרת?
הפעולות בהן נוקטים המשטרה, התביעה והשופטים  לדיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט, מדגימות את מה שהיה ברור מהתחלה: מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות! 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-25.html
 

תמונות: היועמ"ש אביחי מנדלבליט משכפ"ץ את המושחתים בצמרת הכנופיה, ומשטרת פ"ת (ברק מרדכי), התביעה המשטרתית, והשופטים (שלהבת קמיר-וייס ועודד מורנו) משכפ"צים את היועמ"ש. הונאות, נכלולים ופעלולים הם שגרת השכפוצים...
____
מאהל המחאה ת"א, 25 לפברואר - דרישה לגילוי מסמכים נשלחה ליועמ"ש משטרת ישראל, מחוז מרכז, עו"ד סנ"צ עליזה ארבל.  הדרישה מתייחסת לשני מסמכים, שניהם ככל הנראה הונאות, שהן חלק מדיכוי המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ואינם קיימים כלל:
א)  "רישיון להפגנה" שהונפק למר אורן סיימון.
ב) "הסכמות" עם "פעילים המובילים" שהפרתן כביכול הייתה עילה לתביעה קודמת.
בתכתובת קודמת אישרה סנ"צ עו"ד ארבל ש"צו בית משפט" האוסר על אנשי המחאה להתקרב לביתו של היועמ"ש אינו קיים כלל, ודוא"ל כביכול מדובר משטרת ישראל, היה חלק מהונאה קודמת.
התנהלות משטרת פ"ת, התביעה המשטרתית ושופטי בית המשפט השלום פ"ת לנוכח המחאה המתמשכת הם שגרה של נכלולים. 
עו"ד דניאל חקלאי הפך לדמות מרכזית בפעלולים... 

קישורים:
[1] 2017-02-24 בלבולים או הונאות לקראת "כמו כל מוצ"ש - אצל היועמ"ש בפתח תקוה"
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-24.html
[2] 2017-02-21 המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט והונאה של השופט עודד מורנו בנט-המשפט: מסתיר את החתימות האלקטרוניות
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-21.html
[3] 2017-02-20 היועמ"ש אביחי מנדלבליט, זכות המחאה, עיון בתיקים, חתימות אלקטרוניות - ו"הזכות לפרטיות"
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-20.html
[4] 2017-02-10 השופטת שלהבת קמיר-וייס מתבקשת לממש את איומיה על "החשוד"...
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-10.html\

להלן לשון הדרישה במלואה:


25 לפברואר, 2017עו"ד עליזה ארבל, סנ"צ

יועמ"ש/קבת"צ מחוז מכרז, משטרת ישראל

בפקס: 08-977-0164

הנידון: דרישה דחופה לגילוי מסמכים בנוגע למחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט: א) “רישיון להפגנה" שהונפק לאורן סימון ואח’, ב) "הסכמות" עם "נציגים מובילים", שנטענו על ידי התביעה המשטרתית בתיק מ"י נ צרניק (38086-02-17)
אבקש את תשובתך בתוך 5 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
סנ"צ ארבל הנכבדה,
רוב תודות על מכתבך מיום 01 לפברואר, 2017 (15038017) המאשר, שדוא"ל שקיבלתי, כביכול מדובר משטרת ישראל, שכביכול הודיע לי על "צו בית משפט" האוסר עלי ועל ‘חברי’ להתקרב לביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ושאיים עלי בפעולות משטרה (שאכן הופעלו) - היה תעלול הונאה, ושצו כזה לא היה ולא נברא.
ביומיים האחרונים התפרסם מידע על "רשיון הפגנה" כביכול בנוגע למחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט. שוב מעורב בעניין עו"ד דניאל חקלאי. אולם הפעם די ברור שמידע שפרסם מר אורן סיימון לגבי "רישיון להפגנה" מופרך מיסודו. שוב יש חשש סביר להונאה.
מצורף בזאת גם מכתבי מיום 19 לפברואר, 2017 למפקד משטרת פ"ת, סנ”צ ברק מרדכי, לגבי התנהלות דומה ביסודה בתיק מ"י נ צרניק (38086-02-17), בו טענה התביעה המשטרתית על "הסכמות" עם "נציגים מובילים". כל תשובה לא התקבלה עד היום. ככל שהתברר עד עתה, נעצרתי והועמדתי לדין על ידי משטרת ישראל מתוך הונאה לגבי "הסכמות" בנוגע למחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט, שלא היו ולא נבראו.
מתוך כך, יש מקום לחשש סביר, שמדובר בשיטת פעולה שגרתית של משטרת ישראל, התביעה המשטרתית, בתי המשפט, ואחרים בעניינים הנוגעים לזכויות היסוד במדינת ישראל: חופש התנועה, חופש הדיבור, חופש המחאה, הליך ראוי, ושימוע הוגן ופומבי.
לפיכך, הריני מבקש בזאת את גילויים של המסמכים שבנידון בנוגע למחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ככל שהם קיימים בכלל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דניאל חקלאי, תפוצה רחבה

 

No comments: