Wednesday, March 15, 2017

2017-03-15 תלונה לראש השב"כ: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט - חתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי

תלונה לראש השב"כ: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט - חתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי
שופטים ועורכי דין בכירים עסקו בעשור האחרון בחתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי. דמויות מרכזיות על פי התלונה הם אהרן ברק, בעז אוקון, משה גל, מיכאל שפיצר, אפי נווה ולשכת עורכי הדין. מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל היום! 


  

 
תמונות: הדמויות המרכזיות בחתרנות תחת המשטר, על פי התלונה לראש השב"כ: אהרן ברק, בעז אוקון , משה גל, מיכאל שפיצר, אפי נווה ולשכת עורכי הדין.
____
מאהל המחאה ת"א, 15 למרץ - תלונה הוגשה היום לראש השב"כ נדב ארגמן נגד שופטים ועורכי דין בכירים.  התלונה טוענת שאנשי משפט אלה עוסקים בעשור האחרון בחתרנות תחת יסודות סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו.
על פי חוק השב"כ (2002): "השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות..."
התלונה מתמקדת בהונאה שביישום חוק החתימה האלקטרונית (2001) במערכת נט-המשפט, והאופן שבו עניין זה מאפשר לשופטים לעסוק בהונאות על כס המשפט בקלות רבה.  
הדוגמה המוכרת לציבור בעניין זה, היא "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  אולם השופטים, עורכי הדין, והתקשורת לא הביאו לידיעת הציבור את מלוא משמעותה של הפרשה..
תמונה: בין התיקים המובאים בתלונה כדוגמה להונאות השופטים בנט-המשפט - ניהול משפט בדוי/למראית עין/"מפוברק" על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז נגד רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.
_______
בין הדוגמאות המובאות בתלונה תיקים שונים, הבולט שבהם - הונאה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז בפברוק "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" של רומן זדורוב בשנת 2010 בבית המשפט המחוזי נצרת.  דוגמאות אחרות מובאות מבית המשפט לענייני משפחה, מתיקי מעצרים בבית המשפט השלום, ומבית המשפט לתביעות קטנות...  בתי משפט אלה כולם מתנהלים היום באמצעות מערכת נט-המשפט.
פניות קודמות לראש השב"כ נגעו להונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, ובתשובת הוועדה על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מחשוב הוועדה. הוועדה מסרה בתשובה על פי חוק חופש המידע שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע שלה. השב"כ, לעומת זאת, לא היסס לחשוף שתשובת הוועדה הייתה שקרית.
יש לציין שגם בוועדת הבחירות המרכזית, אלה העומדים במרכז ההונאות הם שופטים ועורכי דין בכירים.

 
תמונות: חוק השב"כ (2002) מפקיד את השירות, בראשו עומד היום נדב ארגמן, על שמירת סדרי המשפט הדמוקרטי ומוסדותיו נגד מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות...

להלן מכתב התלונה שהוגש היום לראש השב"כ נדב ארגמן: 


15 למרץ, 2017

ראש השב"כ‬ נדב ארגמן‬
משרד ראש ‫הממשלה‬‬
בניין ג, קריית בן ‫גוריון‬
91950 ‫ירושלים
בפקס -‬ ובדוא"ל

הנידון: תלונה נגד שופטים ועורכי דין - חתימות אלקטרוניות במערכת נט-המשפט – חבלה וחתרנות תחת יסודות סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.
מר ארגמן הנכבד,
רוב תודות על תשובת השב"כ על פניותי הקודמות, בנוגע לחוסר ישרה ו/או הונאה במערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית ובתשובת הוועדה על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות מידע אלה.
בהמשך, אנא קבל את התלונה המצורפת נגד שופטים ועורכי דין בעניין חתימות אלקטרוניות במערכת נט-המשפט – מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים, השלום, ואחרים. [1]
חוק השב”כ (2002), סעיף 7 (א), אומר:
השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות...
התלונה המצורפת טוענת שמערכת נט-המשפט היא למעשה הונאה רבתי על העם במדינת ישראל. הונאה מסוג זה נקראת על ידי מומחים "הונאות משחק הצדפות", או "תעלול ביטחון". לפיכך, מן הראוי לראות בהתנהלות המתוארת בתלונה המצורפת - וכן בפיתוחה, בהטמעתה, ובהפעלתה של מערכת נט-המשפט - חבלה וחתרנות תחת יסודות סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
הדמויות המרכזיות בעניין זה הן:
א) מנהלי בתי המשפט - השופטים (בדימוס) בעז אוקון , (בדימוס) משה גל, מיכאל שפיצר.
ב) נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק
ג) ראשי לשכת עורכי הדין בתקופה המקבילה, ובפרט עו"ד אפי נווה.
התלונה המצורפת, מוגשת היום גם לנציב תלונות הציבור על השופטים השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין. אולם כפי שנאמר כבר בתלונה עצמה, החשש ברור, שנציב תלונות הציבור על השופטים נגוע בניגודי עניינים בעניין זה, ולא יהיה מוכן, רוצה, או מסוגל לטפל בתלונה זאת כראוי.
מפאת קוצר היריעה, התלונה המצורפת נוגעת רק בעיקרי הדברים, ומספקת רק מספר קטן של דוגמאות. ברשותי מידע רב נוסף בנושא, ואשמח לסייע ככל שאתבקש.
הריני מקווה ומצפה שהשב"כ ימלא את חובותיו על פי דין בשמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו כנגד יסודות חתרניים אלה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: מומחים למחשוב, משפטנים, פעילים, תפוצה רחבה

LINKS:
[1] 2017-03-15 Complaint, filed with Shin-Bet Head and Ombudsman of the Judiciary – e-signatures in the courts //
תלונה, שהוגשה לראש השב"כ ולנציב תלונות הציבור על השופטים – חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט


No comments: