Sunday, March 19, 2017

2017-03-19 ברק כהן - דיון סגור בלשכה על השעיה

ברק כהן - דיון סגור בלשכה על השעיה
הלשכה נתנה לציבור הצגת תכלית של התנהלות הכנופיה: שללו את הזכות לשימוע הוגן ופומבי. כניסת הציבור והתקשורת נמנעה על ידי בריוני חברת שמירה פרטית, בעוד שוטרי משטרת ישראל עומדים וצופים...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/03/2017-03-19.html


מאהל המחאה ת"א, 19 למרץ - היום בשעה 5:00 אחה"צ נקבע דיון בקובלנות שהוגשו נגד עו"ד ברק כהן ללשכת עורכי הדין.  כבר לפני השעה היעודה, הגיעו פעילים במטרה לצפות בדיון.  אולם להפתעת הכל, התברר שהלשכה החליטה אחרת.  במקום הועמדו בריוני חברת שמירה פרטית, שמנעו את כניסת הציבור ועיתונאים לדיון. במקרים אחדים גם תקפו אזרחים שצילמו את האירוע.
שוטרי משטרת ישראל עמדו כצופים אילמים, סירבו לענות ולהסביר את פשר התופעה, ומי קיבל את ההחלטה למנוע את כניסת הציבור.
בהמשך, הגיע תגבורת ניכרת של שוטרים, צלמים של המשטרה דחפו לפעילים מצלמות לפנים, הפעילים. מצידם, השתדלו לספק למשטרה סרטונים מענגים, ובצעו כמה מהשירים המקובלים, כגון:
עורכי הדין המושחתים לא יעצרו אותנו, לא ולא, לא ולא... מחסלים את השחיתות...
השופטים המושחתים לא יעצרו אותנו, לא ולא, לא ולא... מחסלים את השחיתות...
השוטרים המושחתים לא יעצרו אותנו, לא ולא, לא ולא... מחסלים את השחיתות...
עם תגבורת המשטרה הגיע גם הקצין בן גולדנברג, שהסביר לבסוף שהתקבלה החלטה שארבעה אנשים יורשו להיכנס על פי בחירת ברק כהן.  וכך אמנם היה.  התקשורת נשארה בחוץ...
במקביל, התחיל הסיפור הרגיל, כגולדנברג מנסה לפברק את החוק, ולטעון שהפעילים היו צריכים להוציא רשיון להפגנה להופיע לפני לשכת עורכי הדין על המדרכה.  ניסינו ללמד אותו פרק בהלכות מחאה - מה נזקק לרישיון הפגנה, ומה לא... אבל כמובן שלא הייתה לא שום כוונה להבין ולפנים את החוק.  מצד שני, כנראה החליטו שזה לא ייראה יפה אם יהיו מעצרים לפני לשכת עורכי הדין...
אבל עדיין, קצין משטרה גולדנברג התעקש, שדברים מסויימים אסור להכריז במגפון.  למשל: "המושחתים גנבו את המדינה שלנו". לדבריו, זה פשוט לא בטעם טוב, אז אסור...
פרופ' נטע זיו, שהייתה במקום, אמרה שלדעתה, אם תהיה החלטה על השעייה, זה יגיע לבית המשפט העליון, ואף הכריזה שתתנדב לייצג את ברק כהן אם יהיה מעוניין בכך.
הדיון הסתיים לאחר השעה 8:00 בערב, וברק כהן הסביר שבדיון נידונו האישומים, הראיות והטענות, אולם ההחלטה תתעכב עד למתן החלטה בעניין הראיות מבית המשפט המחוזי.
כפיר יתברך יעבד ויעלה מאוחר יותר את הסרטונים.

No comments: