Tuesday, March 21, 2017

2017-03-21 שב"כ, נציב תלונות הציבור על השופטים אינם מגיבים: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט: חבלה וחתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי

שב"כ, נציב תלונות הציבור על השופטים אינם מגיבים: חתימות אלקטרוניות בבתי המשפט: חבלה וחתרנות תחת יסודות המשטר הדמוקרטי
החתימות האלקטרוניות המפוברקות בנט-המשפט יצרו כר נרחב להונאות של השופטים... בעלי הסמכויות המתאימות מתקשים להגיב על תלונות בעניין זה: ראש השב"כ - נדב ארגמן, נציב תלונות הציבור על השופטים - אליעזר ריבלין, מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר, וראש מטה הסייבר - אביתר מתניה.  פרקליט המדינה - שי ניצן דוחף את עצמו לעסק בהתחכמות טיפוסית....  מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!
       
תמונות: ראש השב"כ - נדב ארגמן; נציב תלונות הציבור על השופטים - אליעזר ריבלין; מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר; ראש מטה הסייבר - אביתר מתניה;  פרקליט המדינה - שי ניצן.
__________ 
מאהל המחאה ת"א, 21 למרץ - לאחרונה נשלחו תלונות בעניין ההונאות ביישום והפעלת החתימות האלקטרוניות למספר בעלי תפקידים. כולם ללא יוצא מהכלל מתקשים להשיב בצורה ראויה: [1, 2]
א) ראש השב"כ נדב ארגמן - התלונה אליו הוגשה בטענה שהשימוש בחתימות אלקטרוניות כוזבות הוא למעשה חבלה וחתרנות תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.  על פי חוק השב"כ (2002), השב"כ מופקד על השמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. בניגוד לתכתובות קודמות על השב"כ, הפעם לא התקבל אישור קבלה של התלונה.  בקשה חוזרת הוגשה - לקבלת אישור קבלה של התלונה. [3]
ב) נציב תלונות הציבור על השופטים -  התלונה אליו הוגשה לגבי התנהלות השופטים, שיש לראותה כהונאה חמורה, במספר תיקים - בראש ובראשונה התנהלות השופט אברהם אברהם לגבי הסתרת החתימות האלקטרוניות (שאינן קיימות) על פסקי הדין של רומן זדורוב משנת 2010).  הנציב שלח בזריזות בדצמבר 2016 אישור על קבלת תלונה שלא הוגשה מעולם... אבל על התלונה שהוגשה, לא שלח עדיין אישור קבלת תלונה ומספר תלונה.  בקשה חוזרת נשלחה לנציב, לפעול כראוי ולהנפיק מספר תלונה. [4]
ג) מנהל בתי המשפט - מיכאל שפיצר -  בקשה הוגשה על פי חוק חופש המידע, המבקשת בין השאר כל בסיס בחוק או בנוהלי הנהלת בתי המשפט, שהוא הבסיס להסתרת נתוני החתימות האלקטרוניות על כתבי החלטות, פרוטוקולים  ופסקי דין מבעלי דין והציבור הרחב.  הנהלת בתי המשפט מתקשה לענות, ושלחה הודעה על הארכת המועד לתשובתה. [5]
ד) ראש מטה הסייבר - אביתר מתניה - השב"כ פועל על פי חוק, לפחות מאז 2002. אולם סמכויות מרכזיות של השב"כ בעניין הסייבר הועברו על ידי ראש הממשלה נתניהו למטה הסייבר ורשות הסייבר ללא בסיס מתאים בחוק ("ברשות עצמו" על פי התקשורת). המצב שנוצר הותיר את השמירה על מערכות המידע החיוניות והקריטיות לקיום משטר דמוקרטי פרוצה לגמרי.  גם כאן הייתה תגובה שנחזתה כהתחכמות.  התשובה נשלחה על ידי "אמרי קוזק - יועץ לר' מערך הסייבר" בדוא"ל, כשהיא חתומה ב"חתימה גרפית".  אולם מטה הסייבר אינו עונה על בקשות חוזרות לקבלת מכתב מקור של התשובה על נייר, בחתימת יד... (השב"כ שלח מיד מכתב נייר חתום ידנית בתשובה על פנייה דומה בעבר, לעומת זאת). [6]
ה) פרקליט המדינה  - שי ניצן -  התחכם, כרגיל.  כל תלונה לא נשלחה למשרדו. אולם תמסורת דוא"ל התקבלה מלשכתו בעניין זה, על פי שורת הנידון. אולם התמסורת לא כללה כל מלל, ובמצורף נשלח קובץ וורד ריק  (0BYTE)... בקשה נשלחה ללשכתו לשלוח את המכתב בפקס ובדואר נייר... [7]
ן) מבקר המדינה -  יוסף שפירא - סירב כבר בעבר לקבל תלונה בעניין.
תמונה: רומן זדורוב - קרבן הונאות של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת, שניהלו משפט מפוברק בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07).
_______
התלונות מבוססות על תיעוד כתבים אלקטרוניים מפוברקים במספר תיקים, בראש ובראשונה תיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בנצרת.  


תמונה: השופטת ורדה אלשייך  - פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" הייתה בבסיסה הונאה בקשר ליישום החתימות האלקטרוניות בנט-המשפט.
_______
התלונות גם מתבססות על הממצאים וההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בעניין פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. [8] הפרשה, שהחלה בסוף שנת 2011, פחות משנתיים לאחר התקנת מערכת נט-המשפט בבית המשפט המחוזי תל-אביב, גם היא הייתה בבסיסה הונאה בנוגע להפעלת החתימות האלקטרוניות. אולם השופטים, עורכי הדין (והלשכה בראשם) והתקשורת ברובה המכריע העלימו את מלוא ההשלכות של הפרשה לגבי אי תקינות מערכת נט-המשפט, ושלל אפשרויות ההונאה שהיא מעמידה לרשות השופטים. [9,10]
ליישום חוק החתימה האלקטרונית (2001) בבתי המשפט ובשאר משרדי הממשלה חשיבות מרכזית לגבי ישרת השלטון ושחיתות השלטון בעידן בו רוב התנהלות השלטון היא באמצעים אלקטרוניים.
לכן, יש לראות בחומרה יתרה את ההונאה שביישום חוק החתימה האלקטרונית, בפרט בבתי המשפט.  יש לראות את בכירי השופטים במדינת ישראל מאז תחילת שנות ה-2000, את רשמי גורמים מאשרים לחוק זה במשרד המשפטים (מינוי בדרגת שופט מחוזי) ואת ראשי לשכת עורכי הדין כשותפים להתנהלות זאת.  את ההתנהלות בעניין זה בכללה יש לראות כהפרת אמונים חמורה ("בגידה" על פי השופט דוד רוזן - שגם הוא במפברקים). 
לא ברור כלל ועיקר שיש גורם כלשהו ברשויות השלטון, המסוגל להתמודד עם הונאה זאת, לאחר שהיא מושרשת כבר מספר שנים.
המצב שנוצר מעלה חששות חמורים לגבי כשירות בתי המשפט בישראל כבתי משפט שבכתב (COURTS OF RECORD), וקיום זכויות האדם היסודיות ושלטון החוק.
מאמר שפורסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי בשנת 2015 אומר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"
מאמר שהתקבל לפרסום בכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - התמרה לעידן הפוסט-אמת".

קישורים:
[1] 
2017-03-15 Complaint, filed with Shin-Bet Head and Ombudsman of the Judiciary – e-signatures in the courts //
תלונה, שהוגשה לראש השב"כ ולנציב תלונות הציבור על השופטים – חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט

[2] מכתב תלונה לראש השב"כ

[3] בקשה לאישור קבלת תלונה על ידי השב"כ

[4] בקשה לאישור קבלת תלונה והנפקת מספר תלונה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים.

[5] הודעת הנהלת בתי המשפט על הארכת מועד לתשובה על פי חוק חופש המידע (20-2017)

[6] בקשה חוזרת לראש מטה הסייבר למתן תשובה על נייר בחתימת יד על ידי בעל סמכות מתאימה.

[7] בקשה לפרקליט המדינה שי ניצן למשלוח חוזר של תמסורת דוא"ל בעניין החתימות האלקטרוניות.

[8] 2012-05-31 השופטת ורדה אלשייך ופרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" - תלונת עו"ד אפי נווה, לשכת עורכי הדין, והחלטה (88/12/מחוזי ת"א) של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג

[9] 2012-06-17 יהונתן קלינגר, "כמה תהיות על פרשת ורדה אלשיך וחתימה אלקטרונית"
https://2jk.org/praxis/?p=4275

[10]  2012-06-04 "אלשיך הוסיפה כוונה ומניע למחדליו של עו"ד ארגז ובכך החמירה התלונה עליו", כלכליסט
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3573127,00.html

No comments: