Wednesday, April 5, 2017

2017-04-05 מוטי לייבל, לורי שם-טוב, ולקיחת ילדים מהוריהם...

2017-04-05 לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וחטיפת ילדים מהוריהם
==================================
תמונה: שופטת בדימוס חנה בן עמי
_____________
 לנוכח האירועים האחרונים, אני מציע לכל מי שמתעיינים בדבר לקרוא את פרוטוקול וועדת הכנסת על זכויות הילד, שם מעידה שופטת בדימוס חנה בן עמי על כך שעובדות סוציאליות ניסו להוציא ילדים מאימם, כי אחרת "יקרוס פרוייקט האימוץ בצפון". מה שמעניין בפרוטוקול הזה, הוא גם שקטעו את העדות של השופטת בדימוס... היא מתארת איך עו"סיות ניסו לרמות אותה, שהאם היא אלימה, ולכן יש לקיים את הדיון בלקיחת ילדיה ללא נוכחותה... סיפור מתועב!
שימו לב בעמ' 36: "אני לא אמרתי אלא אפס קצהו של הדברים"...
שימו לב בעמ' 38: "הבאתי גם מכתבים, אם תרצו לעיין"...
אך היו שדאגו לקטוע את עדותה של השופטת בוועדת הכנסת...
קישור ל-PDF של המסמך השלם:
2013-12-31 פרוטוקול ועדת זכויות הילד - עדות השופטת בדימוס חנה בן עמי.
https://www.scribd.com/doc/312118744/
חנה בן עמי - קורות חיים
_________________
נולדה בישראל.
בשנת 1960 סיימה את לימודיה התיכוניים בבית ספר התיכון "מעלה".
בשנים 1960-1966 עבדה בנציבות שירות המדינה.
בשנת 1966 סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
בשנים 1966-1968 התמחתה במשרד האפוטרופוס הכללי ובמשרד עו"ד.
בשנת 1968 קיבלה רשיון לעריכת דין.
בשנים 1968-1981 עסקה במקצוע, תחילה כעו"ד שכירה ולאחר מכן כעו"ד עצמאית.
בשנים 1981-1982 עבדה כיועצת משפטית במנהל מקרקעי ישראל.
מיולי 1982 - ספטמבר 1990 כהנה כרשמת בבית משפט השלום בירושלים.
בספטמבר 1990 נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום.
במרץ 1997 מונתה כסגן נשיא לענייני משפחה ירושלים.
בנובמבר 20011 מונתה לכהונה בפועל כשופטת ביהמ"ש המחוזי בירולשים למשך שנה.
בנובמבר 2002 מונתה לכהונת שרמת של בית המשפט המחוזי בירושלים.
בנובמבר 20022 מונתה לכהונת שופטת בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים לתקופה של
ארבע שנים.
ביוני 20033 מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בירושלים.No comments: