Monday, May 15, 2017

2017-05-15 רשות האכיפה והגביה: כנופיה חוץ חוקית, קמה לתחיה מתוך עצמה ושודדת את אזרחי המדינה תחת חזות שלטון החוק

רשות האכיפה והגביה: כנופיה חוץ חוקית, קמה לתחיה מתוך עצמה ושודדת את אזרחי המדינה תחת חזות שלטון החוק
תביעה ייצוגית חדשה נגד "רשות האכיפה והגביה" מוגשת בימים אלה... השוד וההונאות בהוצאה לפועל מוערכים בכמה מיליארדי ש"ח בשנה - פעולתם בצוותא של רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים. גם דו"ח מיוחד של מבקר המדינה מלפני שנה מצביע על כך שחלק ניכר מההליכי הגבייה נערכים שלא כחוק - אך לא נראה שיש כוונה לפעול לתיקון המצב בעקבות הדו"ח... הקרבנות הם בד"כ בני השכבות המוחלשות ממילא. לכן יש לראות בהתנהלות רשות האכיפה והגביה גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל. ההונאות בהוצאה לפועל התעצמו לאחר "רפורמה" שעל פיה הוקמה כביכול "רשות האכיפה והגביה" בשנת 2009. אז הפכו כביכול לשכות ההוצאה לפועל לבתי דין מנהליים תחת משרד המשפטים והוצאו מבתי המשפט, שם פעלו קודם לכן. אולם בדיקה מראה שרשות האכיפה והגביה קמה לתחיה מתוך עצמה, באופן ספונטני, תחת כהונתם של שר משפטים שהוא גם פרופסור למשפטים ידוע - פרופ' דניאל פרידמן, נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, וראש הממשלה עו"ד אהוד אולמרט זכור לטוב. לשכת עורכי הדין היא כמובן שותף בכיר. ובתי המשפט -  עד לבית המשפט העליון - מעניקים את חסותם להונאות כנופיית רשות האכיפה והגבייה.  מאז הופרכה תיאורית חיים יש מאין, לא נחזתה תופעה כמו תקומתה הספונטנית של מערכת השוד הלאומית ברשות האכיפה והגביה. השופטים ועורכי הדין הם קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!

     
תמונות: האחראים לתקומתה יש מאין של רשות האכיפה והגביה - נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן, וראש הממשלה אהוד אולמרט זכור לטוב.
________
מאהל המחאה ת"א, 15 למאי - בימים אלה התבשרנו על הגשת תביעה ייצוגית של נפגעי הוצאה לפועל נגד רשות האכיפה והגביה ליפשיץ נגד רשות האכיפה (פנקס התובענות היצוגיות 18012-05-15).  
באפריל 2016 התפרסם דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה (2016-002) על מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל. הדו"ח מתעד:
דוח זה מעלה כשלים בניהול תיקים במערכת ההוצאה לפועל שיש בהם כדי להביא להפרת האיזון הראוי בין זכויות החייבים לזכויות הזוכים. ממצאי הדוח מציגים ליקויים כבדי משקל בליבת פעילותה של ההוצאה לפועל - בשלב פתיחת התיקים שמנוהלים בה. כשל בקרה הביא לכך שתיקים רבים נפתחו שלא כדין תוך פגיעה בזכויותיהם של החייבים. יודגש כי שלב פתיחת תיק באופן שגוי הוא ליקוי בסיסי אשר גורר אחריו ליקויים נוספים בניהולו של התיק וחיוב החייב בסכומים מעבר למותר בדין. בכך גם במקרים רבים נמשכים ההליכים בהוצאה לפועל במשך שנים.
בסוף שנת 2014 נוהלו בהוצאה לפועל כ- 2.5 מיליון תיקים נגד כ- 750,000 חייבים. היקף החובות הכולל בתיקי ההוצל"פ הוא מאות מיליארדי ש"ח.
בדוח מועלים ליקויים חמורים בנוגע לשיעורי הריבית המושֶתֶת על חייבים.
ההוצל"פ הזינה נתוני ריבית שגויים בעת פתיחת תיקים וניהלה בפועל את התיקים, לעיתים במשך שנים, בהתאם לנתונים שגויים אלו.
רשויות מקומיות מנהלות עדיין עשרות אלפי תיקים בהוצאה לפועל בשיעור ריבית שגוי. באוגוסט 2015 תיקנה ההוצל"פ את הריבית בכ-78,000 תיקים. אולם לגבי כ-78,000 תיקים נוספים גם לאחר שההוצל"פ ומשרד המשפטים פנו לרשויות המקומיות לתקן את הליקוי, הרי שעד מועד סיום הביקורת מרבית הרשויות המקומיות לא פעלו לתיקון הליקוי.
במשך יותר מעשור, תיקים לגביית חובות בגין משכנתאות שנתנו הבנקים על דירות מגורים - נוהלו בריבית גבוהה מהמותר על פי צו הריבית.
בליקויים אלה יש משום פגיעה של ממש בחייבים, שרבים מהם מתקשים לעמוד על זכויותיהם וחלקם אף אינם מודעים להן.
כאמור, מערכת ההוצאה לפועל גובה במקרים רבים חובות מאוכלוסייה מוחלשת המתקשה לעמוד על זכויותיה, בייחוד מול גופים וארגונים חזקים. בליקויים שעליהם מצביע דוח זה יש כדי לפגוע בזכויות אלה. נוכח חומרת הליקויים והיקפם יש חשיבות רבה ליישום קפדני של פעולות התיקון הנדרשות ולהשלמתן...

אולם מאז פורסם הדו"ח, לא נראה שיש כוונה לתקן את המצב באופן ממשי, ובוודאי שלא לפצות את אלה שנשדדו על ידי מערכת ממשלתית זאת.

א. ליפשיץ נגד רשות האכיפה והגביה
  
תמונות: רשות האכיפה והגביה, ומנהלה הנוכחי - עו"ד תומר מוסקוביץ - כנופית שודדים תחת חזות שלטון החוק. "תומר מוסקוביץ (נולד ב-1963) הוא עורך דין ישראלי שמכהן כמנכ"ל רשות האכיפה והגבייה שהיא הזרוע הביצועית של מערכת ההוצאה לפועל בישראל."
_____

משום מה, במערכת ההוצאה לפועל, שמגלגלת מיליארדים מידי שנה, ושהשקיעה סכומי עתק במחשוב, לא הצליחו עד היום להקים ניהול חשבונות תקין - אפילו לא לעניין חישובי ריבית. ה"טעויות" הן כמעט ללא יוצא מן הכלל לרעת החייבים כמובן... וגם לאחר שזוהו ודווחו, הרשמים מסרבים לתקן את ה"טעויות". לכן, עניינה של תביעה הייצוגית לפשיץ נ רשות האכיפה פשוט בתכלית לכאורה: אי קיום חובת הדיווח של הזוכים על תשלומים על ידי החייבים, על פי תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל (2011):
19 א (א) זוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה ימים מיום קבלת התקבול...
... 
(ג) רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב). 
... 
כיוון שהנתבעת היא "רשות האכיפה והגבייה", ביקשתי לדעת כיצד הוגדרה בכתב התביעה הייצוגית.
התשובה שקיבלתי:
ביום י"ח חשוון התשס"ט (16 בנובמבר 2008) פורסם חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008 (להלן - תיקון מס' 29) שהביא לשינויים רבים בחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-  1967 (להלן - החוק). בד בבד בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3487 מיום ו' באייר התשס"ח (11 במאי 2008) הוקמה יחידה ארגונית להוצאה לפועל ולמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות בניהול נפרד מהנהלת בתי המשפט. יחידה זו החלה לפעול תחת השם "רשות האכיפה והגביה" החל מיום 1.1.2009.
אבל מה בדיוק אומרת החלטת ממשלה מס' 3487 מיום ו' באייר התשס"ח (11 במאי 2008) ?

בדיקה מראה שהשם "רשות האכיפה והגביה אינו מופיע כלל בהחלטת ממשלה זאת, שעניינה: "פטור ממכרז למשרת מנהל מערכות ההוצאה לפועל... " וגם אין במסמך זה כל החלטה על הקמת יחידה זאת.
כידוע אינני עורך דין, אך נראה לי שהליך משפטי, שבו הצד הנתבע הוא ישות שכלל אינה מוגדרת כלל, אינו צופה בחובו חדשות מסעירות..

ב. מוטי אשכנזי+76 אחרים נגד שר המשפטים ומנהל רשות האכיפה והגבייה
תמונה: מוטי אשכנזי בבונקר במלחמת יום כיפור.
_____ 

אין זאת הפעם הראשונה, שנפגעי השוד בהוצאה לפועל מנסים למצוא סעד במערכת המשפט. בשנת 2011 הוגשה עתירה לבג"ץ - מוטי אשכנזי+76 אחרים נגד שר המשפטים ומנהל רשות האכיפה והגבייה (2300/11).
עניינה של עתירת אשכנזי היה גם הוא הונאה פשוטה וברורה - המצאת החלטות לבעלי החוב בלבד, אך לא לחייבים... הפרה ברורה וחמורה של יסודות ההליך הראוי.
העתירה נמשכה במשך יותר מ-4 שנים - נשיא בית המשפט העליון אז אשר גרוניס עסק בשיבוש הליכים רבתי... בעתירה (שהתנהלה ללא צו על תנאי או כל צו ביניים) לא הוגשו תצהירים כדין על ידי רשויות המדינה, נטענו טענות כוזבות בעליל, נרשמו שני "פסקי דין". בא כוח העותרים טוען שרק "פסק הדין" השני הוא פסק דין. אולם, כידוע, על פי בית המשפט העליון, לא ניתן לומר מהו פסק דין בבתי המשפט של מדינת ישראל על פי כותרתו של המסמך. ולקינוח - אשר גרוניס הוציא החלטה "למחוק" את העתירה כולה...
וכיצד הוגדרה "רשות האכיפה והגבייה" ואחריות שר המשפטים עליהבעתירת מוטי אשכנזי?
הצדדים לעתירה 
... 
המשיב מספר1 הינו אחראי מיניסטריאלית על הרשות לאכיפה וגביה (להלן: הרשות), וזאת מיום 1.4.09, (כאשר תיקון מס' 29 לחוק זה, נכנס לתוקף); ומאז ואילך הרשות הינה יחידת סמך במשרד המשפטים. המשיב מספר2 הינו מנהל הרשות; הוא אינו משפטן אלא מנהלן (ובעבר, בטרם כינון הרשות, כאשר מערכת ההוצל"פ היתה כפופה למנהל בתיהמ"ש, הלה שימש כסמנכ"ל הנהלת בתיהמ"ש לענייני הוצל"פ.
אבל מה בדיוק אומר תיקון מס' 29 לחוק ההוצאה לפועל?
העתירה אינה מפרשת איך תיקון מס' 29 הוציא את הוצאה לפועל מבתי המשפט והפך אותה ליחידת סמך של משרד המשפטים. העתירה אינה מציינת כל סעיף מסויים בחוק הוצאה לפועל לעניין זה.
יותר מ-230 איזכורים נמצאו בחוק הוצל"פ ל"תיקון מס' 29".  אבל יש רק 4 הופעות של "רשות האכיפה" בחוק הוצל"פ. "רשות האכיפה והגבייה", אינה מופיעה, למשל, ב"הגדרות" בסעיף 1 של חוק הוצאה לפועל.
להלן 4 ההופעות של "רשות האכיפה" בחוק הוצל"פ:
3ג.    (ה)  בלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, הנחיות כלליות של הממונה על הרשמים שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.
69י9. (א)  הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר תפורסם, בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק כאמור בסעיף 69י8, ברשומות ובעיתון יומי, ואם קבע שר המשפטים תקנות לפי סעיף קטן (ב) – באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייהבהודעה שתפורסם כאמור ברשומות ובעיתון יצוינו שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד האחרון להגשת התנגדות לפי סעיף 69י11.
69י18. (א) רשות האכיפה והגבייה תשלח לחייבים שמתקיים לגביהם התנאי שבסעיף 69י3(א)(1), ויתרת החובות בתיקי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדם אינה עולה על 800,000 שקלים חדשים, הודעה על האפשרות להגיש בקשת הפטר לפי הוראות סימן זה.
(ב)  לשם משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תבדוק רשות האכיפה והגבייה, אחת לשנה לפחות, מי הם החייבים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א).

ג. הפכו את מעשה החקיקה לבדיחה
גם אתר רשות האכיפה והגבייה אינו מספק פתרון לחידת תקומתה יש מאין של "רשות האכיפה והגבייה".  בניגוד לרשויות אחרות דומות, אין כל איזכור של אסמכתה לחוק או החלטת ממשלה כבסיס להקמת הרשות.
 אודות רשות האכיפה והגבייה 
רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן  עלגביית קנסות, חובות ותשלומים שונים המגיעים למדינה.. הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.
ומה אומר אתר הכנסת - הרשות המחוקקת? 
אתר הכנסת מראה:
חוקים ותקנות בביצוע רשות האכיפה וגבייה:
הקמת הרשות
  •   2008/5/11 :החלטת ממשלה בדבר שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. החלטה זו נבעה בין היתר מאחוזי הגבייה הנמוכים המערערים את שלטון החוק והופכים החלטות שיפוטיות לשרירותיות ובלתי ניתנות ליישום. 
  • 2009/1/1 :הופרדה מערכת האכיפה והגבייה ממערכת בתי המשפט והוקם הארגון החדש: רשות האכיפה והגבייה. 
  • הרפורמה לוותה בשינוי חקיקה: תיקון 29 לחוק ההוצל"פ - מטרת התיקון הגברת יעילות תפקוד מערכת ההוצל"פ ואכיפת החיובים במדינת ישראל.
ד. מערכת המשפט קרסה - הפכה למערכת שוד ודיכוי הציבור במדינת ישראל
Image may contain: 1 person, smiling
רוב קבוצות המחאה מתמקדות היום בשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק עצמה: א) לורי ומוטי - חטיפת ילדים ע"י רווחה ובתי המשפט ב) האבות הגרושים- שחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה, ג) רפי רותם, שוקי משעול - השחיתות ברשות המסים, השחיתות של רות דוד ושות' בחיפוי על השחיתות ברשות המסים, והשחיתות של שופטים ומבקר המדינה בחיפוי על רשות המסים ורות דוד... ד) ההונאות בהוצאה לפועל- הונאות של רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים בחסות בתי המשפט. ה) ברק כהן ובאים לבנקאים - ההונאות של הבנקים בחסות בתי המשפט. ו) המחאה על הטענות להונאה בבחירות - כשבראש ועדת הבחירות עומד שופט בית המשפט העליון. ז) מני נפתלי - המחאה נגד שחיתות היועמ"ש בעניין חקירות השחיתות בצמרת. ח) מחאת האתיופים - אלימות המשטרה והטיוח שלה על ידי מח"ש -משרד המשפטים. ט) קבוצת התמיכה של רומן זדורוב - יותר מרבע מיליון - נגד שחיתות המשטרה, הפרקליטות והשופטים. ועוד, ועוד. בנוסף: אוסף התבטאויות חסרות תקדים של פרופסורים בכירים למשפטים ולכלכלה, החל ממוטה קרמניצר, דרך בועז סנג'רו, דניאל פרידמן, ירון זילכה - שבעצם אומרים כפי שניסח האחרון - "חבורה של עבריינים השתלטה על השלטון במדינת ישראל". לא היה מצב כזה בתולדות המדינה! והתגובה של מערכת המשפט? הפללת אלה שמוחים נגד שחיתות מערכת המשפט!

No comments: