Monday, May 22, 2017

2017-05-23 הנהלת בתי המשפט מגבילה עוד יותר את גישת הציבור לכתבים - התנהלות שרירותית וגחמנית!


הנהלת בתי המשפט מגבילה עוד יותר את גישת הציבור לכתבים - התנהלות שרירותית וגחמנית!
הפעם - הסירו מנט-המשפט את הגישה לשמות הצדדים באופן גורף. במקביל - בזמן האחרון מקרים רבים של "חסיון בדיעבד" בתיקים בעלי עניין ציבורי מהמעלה הראשונה (טלנסקי, הולילנד, יצחק כהן, וכו'). שמות צדדים הופכים ל"פלוני" בשגרה, ותיקים שלמים הופכים ל"בדלתיים סגורות" בגחמנות וללא כל בסיס בדין!  זכות גישת הציבור לעיון בכתבי בתי המשפט היא זכות יסוד בכל חברה מתוקנת!

תמונה: מערכת מידע הונאתית - נט-המשפט - מציגה ראיות ייחודיות לגבי מצב מערכת המשפט בישראל היום!
_____ 


תמונות: מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) בבית המשפט השלום פ"ת, כפי שהוצג בנט-המשפט ביום 21 לפברואר, 2017. התפריט מימין כולל: "צדדים" ו"באי כוח".
__________ 

תמונות: מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) בבית המשפט השלום פ"ת, כפי שהוא מוצג בנט-המשפט ביום 23 למאי, 2017 - שמות הצדדים בתיק נחסמו, עם הסרת "גורמים", "צדדים", ו"באי כוח" מתפריט גישת הציבור.
__________ 

מאהל המחאה ת"א - בחודשים האחרונים שוב פעלה הנהלת בתי המשפט באופן שרירותי וגחמני להגבלת גישת הציבור לכתבי בית דין.  הגישה לשמות הצדדים בתיקים נעלמה מנט-המשפט!  בכך הושלם המהלך שהחל בנט-המשפט מראשיתה - אין במערכת כל מנוע חיפוש של רשימת התיקים על פי שמות הצדדים! ועכשיו - שמות התיקים והצדדים מוסתרים!
במדינות מתוקנות, עניינים אלה נקבעים בתקנות או בחוק סדר הדין.  אבל אצלנו - השופטים פועלים על דעת עצמם!  יש לראות בהתנהלות זאת הפרה חמורה של עקרון הפרדת הרשויות.  יתרה מזאת - יש לראות בפעולה זאת הגבלה חמורה של זכות העיון של הציבור. בתום עתירה בת 12 שנה - האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (5917-97 ) - כתבה בשנת 2009 הנשיאה דורית בייניש פסק דין נשגב, משופע בהצהרות נבובות על חשיבות גישת הציבור לכתבי בתי המשפט... "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי..."  
בה בשעה, בתי המשפט עצמם, ובית המשפט העליון בראשם, מפירים עקרון יסוד זה ביד גסה.
השופטים מפעילים באופן קבוע חסיון מפוברק על תיקים שלמים, מעלימים אותם מידיעת הציבור, מחליפים את שמות הצדדים ב"פלוני" ללא כל בסיס בדין...

תמונה: מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - תיק פרשת הולילנד. ביום 29 לאפריל, 2017. במשך שנים, התיק היה "פתוח לציבור". אולם לאחר פנייה לשופט איתן אורנשטיין להבהרות לגבי שלל הפיברוקים של השופט דוד רוזן בתיק זה, הופעל עליו חסיון מפוברק...

______ 
תמונה: מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - תיק פרשת הולילנד. היום 23 למאי, 2017, לאחר הגשת מכתב מחאה לשופט איתן אורנשטיין  - התיק שוב פתוח לציבור (כ - 90% מההחלטות מוחבאות שלא כדין). 
_____ 
תמונה:  מדינת ישראל נ יצחק כהן (השופט הנוכל, עבריין המין)  (42649-11-16) בבית המשפט השלום ראשון - ביום 18 לנובמבר, 2016, לאחר הגשת כתב האישום, התיק היה "פתוח לציבור".
_____
תמונה:  מדינת ישראל נ יצחק כהן (השופט הנוכל, עבריין המין)  (42649-11-16) בבית המשפט השלום ראשון - ביום 23 למאי, 2017, 24-48 לפני ההודעה על פסק דין שהרשיע כביכול את השופט בדימוס הופעל על התיק כולו חיסיון מפוברק בדיעבד.

_____


תמונה:  מדינת ישראל נ יצחק כהן (השופט הנוכל, עבריין המין)  (42649-11-16) בבית המשפט השלום ראשון - על בקשה לעיון בצו איסור פרסום עשוי כדין, השופט עינת רון לא פסקה כלל. במקום זאת הנפיקה "החלטה בפתקית" ובה תואנה כזבית: "התיק הוגדר עם הגשת כתב האישום כחסוי...."

____ 

תמונה:  מדינת ישראל נ יצחק כהן (השופט הנוכל, עבריין המין)  (42649-11-16) בבית המשפט השלום ראשון - גם לאחר בקשה להבהרות, שהציגה תמונות מסך של התיק כשהיה פתוח לציבור, השופט עינת רון דבקה בשקר, שהתיק היה חסוי מאז הגשת כתב האישום...
____ 

מה שחמור עוד יותר - הפעלת חסיון מפוברק בדיעבד על תיקים בעלי חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה - לדוגמה - תיק הולילנד הפך לאחרונה לחסוי כביכול...
המעקב אחרי הפברוקים בתיקים בבתי המשפט הפך לעיסוק במשרה מלאה...
התופעות בכללן - שינויים שרירותיים וגחמניים בזכויות יסוד, תוך הפרה בוטה של הפרדת הרשויות - במטרה להסתיר את הכתבים מעין הציבור - טיפוסיות לדיקטטורות. במקרה זה - דיקטטורה של השופטים - תופעה מוכרת מימי הביניים - TYRANNY OF THE COURTS. 

כך תיאר ג'פרסון דיקטטורה של השופטים (מכתב משנת 1807) "ממגדל החוק הם יכולים לכוון את התותחים נגד אלה שהם אמורים להגן עליהם..."


from the citadel of the law, can turn its guns on those they were meant to defend, and control and fashion their proceedings to its own will.” (Letter to John Wayles Eppes, 1807)


השופטים הם קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!

No comments: