Wednesday, November 1, 2017

2017-11-01 אז נוסעים לז'נבה?

2017-11-01 אז נוסעים לז'נבה?
===========
    

זהו, זה רשמי, מוזמן להופיע לתת מיצג קצר בדצמבר בארמון האומות  ( Palais des Nations) ב'נבה, בדיון על זכויות האדם בישראל עם המשלחות הדיפלומטיות במועצת זכויות האדם של האו"ם.
הדו"ח שלי, שהוא הבסיס להזמנה: "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". הדו"ח עוסק אך ורק בזכויות האדם בתוך גבולות 1967...
הדיון נערך בסמוך לבדיקה ה-4 שנתית של זכויות האדם בישראל. כל חברה באו"ם עוברת הליך זה כל 4 שנים. הליך זה שנוא במיוחד על המשטר... וכמו לפני 4 שנים, ישראל שוקלת את החרמת האו"ם בסמוך להליך זה.
דוחות שלי נכללו עד היום ב-3 הליכים:
* על ארה"ב (2010) : “שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בקליפורניה".
* על ישראל (2013) : “חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* על ארה"ב (2015) : “Human Rights Alert ממליץ על תיקון יושרת מערכות המידע האלקטרוניות של בתי המשפט הפדרליים תחת סמכותו של הקונגרס".
דוחות אלה מצטיינים בניתוח זכויות האדם מתוך בדיקת מערכות מחשוב ממשלתיות וכריית נתונים, תחום שבו אני כנראה הראשון שפרסם דוחות בינלאומיים ומאמרים אקדמיים.

שואלים אותי: למה אתה לא מתעסק בפסיקה עצמה, רק בעיניינים שוליים?
התשובה: נניח שהייתה ועדה לבדיקת מצב הכדורגל בישראל. בבית ספר אתי היה ילד בשם מירון בלייברג. היום הוא מאמן כדורגל באוסטרליה. אמרו לי שהטלוויזיה האוסטרלית אומרת שהוא העלה את הדיון במשחק הכדורגל לרמת פילוסופיה. אתה יכול לתאר לעצמך איזה דו"ח הוא היה מגיש. אני לא ברמה הזאת בכלל. אני עוסק בשאלות פשוטות: 
א) האם בישראל יש מגרשים מסומנים בגודל ובצורה המחוייבים בחוקי הכדורגל הבינלאומיים? 
ב) האם בישראל יש שופטים וקוונים שעברו הכשרה, רשומים באגודה, שמופיעים במשחקים. 
ג) האם סופרים כמה שחקנים משתתפים במשחק בכל קבוצה? 
ד) האם השחקנים לובשים מדים שמאפשרים להבחין מי משחק בשביל איזו קבוצה? 
ה) האם נרשמת בסוף כל משחק תוצאת המשחק ומועברת לאגודה? האם מזייפים את רישומי התוצאות? 
ו) האם השופטים בישראל מכירים בחוקים הבינלאומיים כגון נבדל, חוץ וקרן? 

אלה שאלות שיותר קל לתעד אותן, ויותר קשה להפריך דו"ח על נושאים כאלה. דוח ברמה פילוסופית יכול להיות נושא לדיון של מומחים גדולים, אבל פחות סביר שיביא למסקנות מוחלטות.

No comments: