Wednesday, December 27, 2017

2017-12-27 מבחן יושר לנשיאת בית המשפט העליון החדשה אסתר חיות

2017-12-27 מבחן יושר לנשיאת בית המשפט העליון החדשה אסתר חיות
לאחר מינויה של נשיאה חדשה לבית המשפט העליון, יש צורך לבחון, האם היא שונה מקודמיה? או שתאפשר את המשך השיבושים וההונאות בבית המשפט העליון?  נגד אשר גרוניס הוגשה תלונה במשטרה על הונאה, מרמה והפרת אמונים. מרים נאור לא הייתה טובה מגרוניס במאומה... 

שלוש פניות נמסרו אמש לנשיאה אסתר חיות לגבי שיבושים חמורים בתיקי בית המשפט העליון: תיק עמוס ברנס, תיק פרנקו סידי (ניצולי שואה), ותיק אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה (פרשת  תצהיר דר' חן קובל ומשפט רומן זדורוב).  עורכי הדין בישראל מתרצים את ההונאות והפברוקים בבתי המשפט כ"טעויות" ו"טפשות" של השופטים. אבל ברחבי העולם הנאור, שיבוש כתבי בית דין, וסירוב לתקנם לאחר הודעה, נחשבים כסימן מובהק לעבריינות בבתי משפט בלתי כשירים /או מושחתים...

הדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 כולל פסקה על "חוסר יושרה של הכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

לבדיקה התקופתית של ישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018 הוגשו ראיות הטוענות: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". 

אני לא עוצר את נשימתי בציפיה להתנהלות ישרה של אסתר חיות. ואתם?


תמונה. הנשיאה החדשה של בית המשפט העליון אסתר חיות.  אין כל ציפיות להתנהלות ישרה.
___
תל-אביב, 27 לדצמבר - שלוש פניות הוגשו אתמול במזכירות בית המשפט העליון לנשיאה החדשה, אסתר חיות.  הפניות נוגעות לשיבושים חמורים בשלושה תיקים. בכל אחד מהם השיבושים הם מסוג אחר. אבל בכל שלושת המקרים התנהלו הליכים מפורטים בעניין השיבושים בשנים האחרונות, ובית המשפט העליון סירב עד היום לתקן את השיבושים ובשניים מהמקרים נוצר תיעוד לשיבושים חמורים נוספים בעקבות הבקשות לתיקון השיבושים המקוריים...
הפניות לאסתר חיות מציינות שהפונה עוסק זה שנים במחקר אודות ניהול התיקים וגישת הציבור לתיקים בבתי המשפט בישראל, ובכללם בית המשפט העליון. הפניות גם מציינות:
שיבושים מסוג זה - העלמות תיקים, העלמות כתבי החלטות ופסקי דין, והחלפתם במידע משובש... מערערים את אמון הציבור בכשירותו וישרתו של בית המשפט העליון.
פניות בעבר בעניינים דומים למזכירה הראשית של בית המשפט נמצאו חסרות תוחלת. לפיכך, הריני מבקשך בזאת לנקוט בפעולות המתקנות המתאימות, ולהשיבני דבר בנידון.
א) פרשת עמוס ברנס: עמוס ברנס נ מדינת ישראל (3032/99) - בקשה למשפט חוזר
 
אין ספק שתיק הבקשה למשפט חוזר של עמוס ברנס הוא תיק בעל חשיבות היסטורית.  וגם די ברור מדוע היו מניעים לשבש תיק זה - כיוון שהבקשה למשפט חוזר תיעדה בפירוט מערכת משפט ואכיפת החוק, בה עסקה כנופיה מאורגנת בשיבוש הליכים במשך שנים. עו"ד דייויד וינר תיאר מצג זה בבקשה: "עמדו כחומה בצורה... להסתיר את האמת..." והיועמ"ש אז אליקים רובינשטיין, אח"כ שופט בית המשפט העליון, עמד בראש החומה הבצורה באפיזודה האחרונה של הפרשה...
השיבושים בתיק זה הם חמורים במיוחד, כיוון שלאחר פניות חוזרות לנשיאה הקודמת, מרים נאור, התיק כולו נעלם ממערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון... 
הפנייה לאסתר חיות אומרת:
בדיקה שגרתית של המערכת האלקטרונית לגישת הציבור בתיק שבנידון העלתה חשד שכתבי ההחלטות בתיק זה שובשו. בקשת עיון ועיון שבוצע בתיק הנייר בשנת 2015 איששו חשד זה, והעלו שסדרה של עשר החלטות בתיק, שהיו חשודות כמשובשות, נעלמו מתיק הנייר. לפיכך אין ולא הייתה כל אסמכתה למידע שהופיע לגבי החלטות אלה במערכת המידע האלקטרונית.בהמשך, הוגשה בקשה לנשיאה מרים נאור, קודמתך, לתקן שיבוש זה, ולהסיר את כתבי ההחלטות חסרות האסמכתה ממערכת המידע האלקטרונית. אולם עד היום לא קיבלתי תשובה בעניין זה.לאחרונה בדקתי שוב את מערכת גישת הציבור, לאחר שנערכו בה שינויים, והתברר שהתיק הנ"ל נעלם לחלוטין מגישת הציבור. כמו כן, גישת "אונליין צ’ט" לתיק זה הייתה מוגבלת ביותר. 
ב) פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל: אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה (בג"ץ 5514/16)

  

השיבושים בתיק זה, שעדיין תלוי ועומד, התנהלו בהנהגתו של השופט יורם דנציגר. והנשיאה הקודמת, מרים נאור, פשוט שיקרה וטענה בהחלטה שיפוטית, שהכתבים המפוברקים תוקנו... הפיברוק בתיק זה חמור במיוחד, כי הוא נוגע ל"פסק דין" מפוברק בעתירה, ו"החלטה" מפוברקת על בקשת פסלות נגד המותב בתיק...
הפנייה לאסתר חיות אומרת:
בקשת עיון שגרתית בתיק הנ"ל הובילה בסופו של דבר להגשת בקשת פסלות נגד שלושת שופטי המותב בתיק. ביום 29 למאי, 2017, הונפק כתב "פסק דין" משובש בתגובה לבקשת הפסלות. ובעקבות הודעה על השיבוש – הונפק ביום 06 ליוני, 2017, כתב "החלטה" (מתוקן לכאורה, אך משובש גם הוא).יחד עם זאת, עד היום מופיע במערכת האלקטרונית כתב ה"פסק דין" המשובש מיום 29 למאי, 2017, וכתב ה"החלטה" מיום 06 ליוני, 2017 אינו מופיע במערכת כלל.בקשה שהוגשה לקודמתך, מרים נאור, לתיקון שיבוש חמור זה, נענה בהחלטה, האומרת שהעניין תוקן. אולם עד היום לא תוקן העניין כלל. 
בהמשך, ערכתי עיון בתיק הנייר, ומצאתי שבתיק הנייר נשמר רק המסמך מיום 06 ליוני, 2017. זאת - בעוד שבמערכת המידע האלקטרונית נשמר רק המסמך מיום 29 למאי, 2017.
  יתרה מזאת, במהלך העיון, עובדת בית המשפט הנפיקה תדפיס של מסמך ההחלטה מיום 29 למאי, 2017, שאין לו כל אסמכתא בתיק הנייר (כתבי המקור), והטביעה עליו חותמת "העתק מתאים למקור, מזכירה ראשית", וחתמה עליו בשם המזכירה הראשית. אישור כתב בית דין מסוג זה, שאין לו בסיס בתיק הנייר, שגוי ומטעה. יתרה מזאת, חתימה על אישור על ידי אדם חסר סמכות פסולה מעיקרה. האירוע כולו העלה חששות לגבי כשירות מזכירות בית המשפט העליון
ג) פיצויים לניצולי שואה:  פרנקו סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02)


 

השיבושים בתיק זה מעניינים במיוחד מכמה סיבות:
*  ראשית - ההונאה המתועבת קשורה למניעת פיצויים מניצולי שואה, מתוך כספים שהוקצבו למטרה זאת על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלים על ידי ממשלת ישראל.  
* שנית -  השיבושים בתיק זה מצביעים על תפקידו המרכזי של בועז אוקון - רשם בית המשפט העליון ואח"כ מנהל בתי המשפט תחת אהרן ברק בראשית שנות ה-2000 - בשיבוש מערכות המחשוב של בתי המשפט.
* שלישית - השיבושים בתיק זה גם מעלים חששות כבדים לגבי ישרתו של הרשם הנוכחי בבית המשפט העליון - גלעד לובינסקי.  בניסיון למנוע את חשיפת השיבושים בתיק זה, טען לובינסקי, שהתיק "בוער", אבל סירב לספק את התיעוד הנדרש בחיקוק לביעור תיקים בבתי המשפט.  העלמת תיקים בבתי המשפט היא סימן מובהק, מוכר היטב ברחבי העולם, לאי-כשירות ו/או שחיתות של בית משפט.
הפנייה לאסתר חיות אומרת: 
בדיקה שגרתית של המערכת האלקטרונית לגישת הציבור בתיק שבנידון העלתה חשד שכתבי ההחלטות בתיק זה שובשו.
בתגובה על הליכי בקשת עיון בתיק זה בשנת 2016, התקבלה תקשורת מבית המשפט העליון הטוענת שהתיק בוער. אולם בית המשפט סירב לספק את התיעוד הנדרש בחוק לביעור התיקים. כמו כן, תקשורת עם ארכיון המדינה העלתה חשש שהתיק לא בוער מעולם.
לפיכך אין ולא הייתה כל אסמכתה למידע המופיע לגבי ההחלטות בתיק זה במערכת המידע האלקטרונית.
___
שלוש הפניות לאסתר חיות ביקשו את תשובתה בתוך 45 יום, כנדרש על פי חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.


No comments: