Tuesday, February 13, 2018

2018-02-14 מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופטת אסתר הלמן, ביה”מ מחוזי נצרת?

מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופטת אסתר הלמן, ביה”מ מחוזי נצרת?

 
 


מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופטת אסתר הלמן?
===
בתמונות: השופטת אסתר הלמן, בית המשפט המחוזי נצרת, ואחת הגרסאות של "הכרעת הדין" המפוברקת במשפט זדורוב.
___

הדו"ח התקופתי של נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 אומר:
...התדרדרות חמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.”

שחיתות השופטים היא קדקוד השחיתות השלטונית!

מרמה על כס המשפט היא עבריינות חמורה - התנהלות חוץ-שיפוטית, שאין חלה עליה כל חסינות.

אבל אצלנו המציאו "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.

ומיהו הסנדק המאתרג את השופטים העבריינים? היועמ"ש אביחי מנדלבליט כמובן!No comments: