Friday, July 22, 2016

2016-07-22 פרשת רומן זדורוב: השופט ג'ובראן מתבקש שוב להחליט בעניין ה"ערבוביה" בתיק...

2016-07-22 פרשת רומן זדורוב: השופט ג'ובראן מתבקש שוב להחליט בעניין ה"ערבוביה" בתיק...
השופט סלים ג'ובראן מתבקש שוב לתת החלטה בערעור, שעניינו מניעת זכות העיון בהחלטות בתיק רומן זדורוב מנצרת, שכבר התפרסמו, בהנמקה של "ערבוביה" בתיק. רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי עונש מאסר עולם כביכול, לאחר הרשעתו כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל. אולם אין בנמצא כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין... עו"ד אביגדור פלדמן, בהיותו בא כוחו של זדורוב כתב שפסק הדין של זדורוב הלך לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...
בית המשפט העליון (וכמוהו גם בית המשפט מחוזי נצרת) מונע את גישת הציבור לעיון בכתבי החלטות אמתיים (אותנטיים) בתיק זדורוב. במקום זאת, מציגים לציבור כתבים אלקטרוניים חסרי כל תוקף. הראיות גם מצביעות על שיתוף פעולה הדוק בין השופטים בבית המשפט העליון ובנצרת עם בכירים בפרקליטות - מירית שטרן, שילה ענבר, ותמר בורנשטיין - בשלילת הליך ראוי ומניעת הגישה לכתבים. למרות זאת, הראיות שכבר התגלו מראות ששופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בצעו הונאה בבית המשפט וניהלו משפט בדוי/למראית עין על רומן זדורוב. אותה התנהלות בדיוק, בתיק אלקטרוני, תועדה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. אותה התנהלות בדיוק, בתיק נייר, תועדה בתיק רפי רותם נגד ברעם ומדינת ישראל - שנבע מפרשת השחיתות ברשות המיסים. תלונה שהוגשה עם אשתו של רומן זדורוב - אולגה גרישאב - לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם, מציגה ראיות בלתי ניתנות להכחשה לגבי הונאה של השופטים בתיק רומן זדורוב. יתרה מזאת, התלונה מראה שהתנהלות זאת אינה יוצאת דופן, והיא משקפת אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של בתי המשפט בישראל. פרשת רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...


    
 
תמונות: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם – מונע גישה לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות (שאינן קיימות) על פסקי הדין האלקטרוניים של זדורוב בנצרת. הרשם גלעד לובינסקי מונע גישה לכתבי ההחלטות בתיק הנייר בטענת "ערבוביה" בתיק, השופט סלים ג'ובראן התבקש שוב לפסוק בעניין.  בכירות בפרקליטות, שילה ענבר, שימרית שטרן, ותמר בורנשטיין פועלות בעצה אחת עם השופטים בעניין זה, ולא ברור כלל מי שולט במי – השופטים בפרקליטות, או הפרקליטות בשופטים...
____

מאהל המחאה ת"א, 22 ליולי – בקשה חוזרת הוגשה לשופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן למתן החלטה בערעור, הנוגע לזכות העיון בכתבי הנייר המקוריים בתיק בית המשפט המחוזי נצרת במשפט רומן זדורוב. [1]  רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כביכול כריצוי מאסר עולם לאחר הרשעתו כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אך אין ניתן למצוא כתבים תקפים של הכרעת הדין או גזר הדין...  עו"ד אביגדור פלדמן, בהיותו בא-כוחו של רומן זדורוב כתב שכתבי פסק הדין הלכו לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...

הערעור התלוי ועומד עתה בבית המשפט העליון נובע מהחלטתו של רשם בית המשפט העליון, שמנע את הגישה לעיון בכתבי הנייר המקוריים בתיק בית המשפט המחוזי נצרת, הנשמר עתה בבית המשפט העליון, בטענת "ערבוביה" בתיק.  במקום זאת החליט הרשם לובינסקי להתיר רק עיון בכתבים בלתי חתומים, חסרי כל תוקף, שהם עיבודים לצורך תצוגה אלקטרונית. [2]הדין בעניין זה בישראל ברור. התקנות אומרות:
כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין.  
פסק הדין של בג"ץ בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שר המשפטים מפרטת עוד - שאין כל צורך להגיש אפילו בקשה בעניין זה. יתרה מזאת, פסק הדין כולל שורה של הצהרות נמלצות על חשיבותה של זכות העיון, כגון -
... עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי...
הערעור טוען שההנמקה של "ערבוביה" בתיק בית המשפט היא תירוץ קלוש ותמוה לשלילת זכות חוקתית.  יתרה מזאת, הנמקה זאת מעלה חששות כבדים לגבי כשירותו של בית המשפט העליון, שניהל כביכול ערעור מתיק זה במשך 5 שנים... ובעת שהוגשה הבקשה לעיון, עמדה לפני בית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בתיק זה...

הערעור גם טוען שהתנהלותו של הרשם לובינסקי מעלה חששות של העלמת ראיות להונאה בבית המשפט המחוזי נצרת - ניהול הליכים בדויים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.

הונאה מסוג זה אינה יוצאת דופן היום בבתי המשפט בישראל:
 • הערעור מציין שהונאה זהה - בתיק אלקטרוני - תועדה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  יתרה מאת, החלטת הנציב גם מתעדת שהתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך לא הייתה יוצאת דופן, והיא נפוצה בקרב השופטים היום.
 • הערעור מספק תיעוד של הונאה זהה - בתיק נייר -  שהתגלתה בעת עיון בתיק רפי רותם נ ברעם ומדינת ישראל.  המקרה נובע מפרשת השחיתות ברשות המסים. לגבי התנהלות בתי המשפט בעניין רפי רותם, נכתב בתקשורת "כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק".  ושופט בית המשפט העליון בני מזוז, ציין בראיון לתקשורת את אכזבתו מאופן טיפול בתי המשפט בפרשה...
הערעור גם אומר, שהתנהלות כמו זאת של רשם בית המשפט העליון לובינסקי - שמנע עיון בכתבי מקור, אמיתיים (אותנטיים), והתיר במקום זאת עיון בכתבים בלתי חתומים, חסרי כל תוקף, שהם עיבוד לצורך תצוגה אלקטרונית - נחשבת על ידי מומחים להונאות "הונאת משחק הצדפות", או "תעלול ביטחון".

בא כוחו של רומן זדורוב, עו"ד ירום הכהן לא התנגד לעיון כלל.  לעומת זאת, הרשם לובינסקי ערך התייעצות סודית בעניין עם הפרקליטה תמר בורנשטיין.  הן בית המשפט העליון והן פרקליטות המדינה מסרבים עד היום להמציא כדין את הגשתה של הפרקליטה תמר בורנשטיין בעניין זה, תוך הפרה בוטה של יסודות ההליך הראוי.  יחד עם זאת, ניתן לשער שההגשה של הפרקליטה תמר בורנסטיין הייתה בעלת אופי קוסנפירטיבי, כמו זאת של הפרקליטה שילה ענבר בבית המשפט המחוזי נצרת...

התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת ופרקליטות מחוז צפון הייתה דומה להפליא...  בית המשפט נתן לעיין בכתבים חסרי תוקף, אך נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם מנע את זכות העיון בנתוני החתימות האלקטרוניות (שברור שאינן קיימות), שהן ההוכחה הסופית להונאה. וגם שם ניהל נשיא בית המשפט אברהם אברהם התייעצות סודית עם הפרקליטות בנושא. (תמונה 2)תמונה 2: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) - התשובה הסודית מיום 26 לינואר, 2016, של פרקליטות מחוז צפון , עו"ד שילה ענבר,על בקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) ממחוזי נצרת, שהתגלתה רק ביום 26 ליוני, 2016.
____

התגובה הסודית של עו"ד שילה ענבר אומרת בין השאר: 
טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

פרקילטות מחוז צפון ובית המשפט המחוזי נצרת, גם הם סירבו להמציא כדין את תגובתה זאת של הפרקליטה שילה ענבר. בתגובה על בקשה להמצאה כדין, שלחה פרקליטת מחוז צפון תשובה כוזבת האומרת שהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה"... (תמונה 3) 
 


תמונה 3: מכתב תשובה של  פרקליטת מחוז צפוןעו"ד מירית שטרןמיום 21 לפברואר, 2016, על בקשה להמצאה כדין של תגובת הפרקליטות על בקשה למען הסדר הטוב לעיון בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (520/07)בבית המשפט המחוזי נצרת.  עו"ד שטרן סירבה להמציא כדין את תגובת הפרקליטות מיום 26 לינואר, 2016,בתואנה שקריתשהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה".   תשובה זאת הייתה הבסיס לתלונה נגד עו"ד מירית שטרן לנציבת ביקורת הפרקליטות הלה גרסטלמשרד הנציבותשהוא היום ברווז צולעלא היה מסוגל להתמודד עם תלונה זאת...
____

התגובה הסודית של עו
"
ד שילה ענבר גם מעלה תהיות לגבי חלוקת התפקידים בין הפרקליטות והשופט אברהם אברהם, ואומרת: (תמונה 4)
מעבר לכך, סומכת המשיבה את ידיה על דבריו הנכוחים של כב' הנשיא בהחלטתו מיום 25.01.2016 בבקשה מס' 120.


תמונה 4: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) -החלטה של השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016, על בקשה למען הסדר הטובלעיון בתיק. הליך הבקשה התנהל תוך הפרה בוטה של החוק, המקנה ל"כל אדם" את הזכות לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו ללא הליך בקשה כלל, ואינו מקנה זכות שיפוט לשופטים בעניין.
__________

בקשה 120 עסקה בניסיון לממש את זכות העיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין" ו"רשימת פסקי דין עשויה כדין". החלטת השופט אברהם אברהם על בקשה זאת אומרת:
... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש...
למרות התנהלותם של בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון, הראיות שכבר התגלו מראות שהשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז בצעו הונאה בבית המשפט המחוזי נצרת על ידי ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשפטו של רומן זדורוב.

תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, בשיתוף עם אשתו של רומן זדורוב - אולגה גרישאב מסכמת: [3,4]


 • רומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי על ידי שירות בתי הסוהר - ללא פקודת מאסר עשויה כדין.
 • יש לראות בהליך המשפטי בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת הליך בדוי/למראית עין - שלילת הזכויות להליך ראוי ולשימוע הוגן ופומבי - והוא הסתיים ללא כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין.
 • יש לראות בהליך הערעור בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט העליון של מדינת ישראל הליך חסר סמכות ותוקף מתחילתו ועד סופו - הוא נבע ללא כתבי פסק דין תקפים של בית המשפט שלמטה, התנהל ללא כתבים תקפים של הדיונים, ותקפותם של כל כתבי ההחלטות מפוקפקת.
 • החזקתו של רומן זדורוב במאסר על ידי רשויות מדינת ישראל היא על פי הנטען הפרה של סעיפים של ההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם והאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. התנהלות זאת נובעת בחלקה על פי הנטען מאפליה על בסיס לאום, שפה, ודת, ונסיבות פוליטיות שאינן תלויות ברומן זדורוב עצמו.


 • המקרה של רומן זדורוב משקף אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט במדינת ישראל - כולל הדרגים הגבוהים ביותר - ברמה המוכרת בקרימינולוגיה כ"פשע מאורגן מדינתי".

 • פרשת רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה. [5]


  קישורים
  [1] צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - בקשה חוזרת למתן החלטה
  https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5REZIOWlSekY4STA/view?usp=sharing
    [2] 

   2016 ,יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) ערעור על החלטת רשם מיום 09 ליוני, 
  [3]
  2016-07-11 בעניינו של רומן זדורוב - אזרח אוקראינה המוחזק בישראל - תלונה ובקשה לחקירה על ידי קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם.
  https://drive.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5YTcxZGJENnN1QmM 
   2016-07-14 [4]
   מכתב משלים - הגב' אולגה גרישאב מצטרפת לתלונה
   2016-07-12   [5]
  רומן זדורוב - מנדל בייליס הישראלי


  No comments: