Wednesday, August 31, 2016

2016-09-01 האם לשופטים - חברי כת הממזרים - זכויות יוצרים ביצירותיהם? בית המשפט העליון, הנהלת בתי המשפט, אקו"ם התבקשו להבהיר

  האם לשופטים - חברי כת הממזרים - זכויות יוצרים בכתבי בית דין שהם הונאות?  בית המשפט העליון, הנהלת בתי המשפט, אקו"ם התבקשו להבהיר

כידוע, אין זכויות יוצרים לגבי כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין.  אולם השאלה היא לגבי הונאות השופטים - חברי כת הממזרים - שהם כתבי בית דין למראית עין.  כתבים אלה אינם כתבים משפטיים, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאות. השאלה עולה בקשר לפרסום בחו"ל של פרק בספר על מחשוב ממשלתי. נושא הפרק הוא ההונאות במחשוב בתי המשפט וזכויות האדם בישראל . 
קראו את הפוסט השלם בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-09-01.html

   
   

   
תמונות: השופט מנחם הכהן והשופטת אספרנצה אלון - חברי כת הממזרים - ויצירותיהם. 
____
מאהל המחאה ת"א, 1 לספטמבר - דר' יוסף צרניק פנה היום לבית המשפט העליון, להנהלת בתי המשפט ולאקו"ם בבקשה להבהרה לגבי זכויות היוצרים של שופטים - חברי כת הממזרים - בכתבים ממוחשבים שהם הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין.
השאלה עולה בקשר לפרסום פרק בספר לימוד באנגלית בהוצאה ידועה בחו"ל.  נושא הספר הוא "מחשוב ממשלתי", ונושא הפרק הוא הונאות במחשוב בתי המשפט וזכויות האדם בישראל.
יו"ר אגודת הסופרים לשעבר, המשורר הרצל חקק, הוסיף את תמיכתו בבקשת ההבהרה מיו"ר אקו"ם.
להלן התקשורת במלואה 

1) בקשת הבהרה מבית המשפט העליון ומהנהלת בתי המשפט
 -------- Original Message --------
Subject:בקשה להדרכה בעניין זכויות יוצרים
Date:2016-09-01 9:27 am
From:joseph.zernik
To:hofesh-hamida@court.gov.il, pniot@supreme.court.gov.il

פניות הציבור - בית המשפט העליון
פניות הציבור - הנהלת בתי המשפט
א/ג נכבדים,
בימים אלה אני מסיים כתיבת פרק לספר לימוד באנגלית  בנושא המחשוב הממשלתי, שייצא לאור בהוצאה מוכרת וידועה בחו"ל.  נושא הפרק שלי הוא הונאות במחשוב בתי המשפט בישראל, והשימוש במערכות אלה להונאות על ידי השופטים בישראל.
כידוע, אין זכויות יוצרים על כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין. אולם השאלה היא לגבי הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין. כתבים מסוג זה אינם כתבי בית דין, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאה. 
האם יש לשופטים שיצרו את ההונאות זכויות יוצרים ביצירות אלה?
אודה על תשובתכם בהקדם.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א.
2) בקשת עזרה מאקו"ם, ומכתב תמיכה מיו"ר אגודת הסופרים לשעבר המשורר הרצל חקק

2016-09-01 9:21 GMT+03:00 הרצל :
ליוריק בן דוד הנכבד
שלום
ד'ר יוסף צרניק
עשה רבות למען הנחלת מורשת יצחק שמי
מקווה שתתנו לו סיוע בנושא זכויות יוצרים
למזלנו, אקו"ם אכן מיטיב לפעול למען היוצרים בנושא זכויות יוצרים
ובמשך השנים הגיע להישגים חסרי תקדים
כל טוב
הרצל חקקFrom: JZ 
Sent: Thursday, September 01, 2016 9:15 AM
To: Yorikb
Cc: הרצל
Subject: בקשה להדרכה בעניין זכויות יוצרים

יוריק בן דוד, יושב ראש אקו"ם
 

מר בן דוד הנכבד,

הרצל חקק הפנה אותי אליך בעבר בעניין זכויות יוצרים, ותודה על עזרתך בעניין הקודם.

כעת, אני מסיים כתיבת פרק לספר לימוד באנגלית  בנושא המחשוב הממשלתי, שייצא לאור בהוצאה מוכרת וידועה.  נושא הפרק שלי הוא הונאות במחשוב בתי המשפט בישראל, והשימוש במערכות אלה להונאות השופטים בישראל.

כידוע, אין זכויות יוצרים על כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין. אולם השאלה היא לגבי הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין. כתבים מסוג זה אינם כתבי בית דין, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאה. 
האם יש לשופטים שיצרו את ההונאות זכויות יוצרים ביצירות אלה?

בברכה,

דר' יוסף צרניק


מאהל המחאה ת"א.
 

No comments: