Wednesday, September 21, 2016

2016-09-21 פרשת ז'ואל בן-סימון - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה י-ם - פברוקים נוספים...

פרשת ז'ואל בן-סימון  - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה י-ם - פברוקים והונאות נוספים...
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה להבהיר פרטים נוספים לגבי הפברוקים וההונאות בתיקים הקשורים לז'ואל בן-סימון. שביתת השבת של ז'ואל מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, במחאה על שחיתות השופטים, נבעה בסופו של דבר מחשש לביטול במעמד צד אחד של צו עיכוב יציאה מהארץ לבנה הקטין.  השביתה גרמה בהמשך:
* לאישפוז כפוי של ז'ואל ב"תיאום" עו"ד יעל קוטיק  (משרד המשפטים? שב"כ?)
* להופעה בניגוד לחוק של עו"ד ענבל וייל (הסיוע המשפטי, משרד המשפטים) בשמה של ז'ואל כביכול, אך ללא ידיעתה של ז'ואל וללא ייפוי כוח - בניסיון לברר את מצב צו עיכוב היציאה מהארץ.
* ניהול דיון בדוי/למראית עין על ידי השופט מנחם הכהן
* הנפקה, אימות, והמצאה של כתב "החלטה" שקרי ומטעה, בדוי/למראית עין ("טיוטא") של השופט מנחם הכהן - כתוצאת הדיון הבדוי/למראית עין, בו השופט מנחם הכהן אומר, "כל נסיונותי לאתר את בקשת האב או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו..." 
ניסיון של ז'ואל לעיין בתיקים שלה עצמה, לאחר שחרורה מ"איתנים", העלה:
* בית המשפט לענייני משפחה בירושלים מקיים 22 תיקים "סגורים" לגבי ז'ואל בן סימון, ומבלבל את רישום הבקשות וההחלטות בין התיקים הסגורים.
* אין פרוטוקול לאין דיון של השופט מנחם הכהן ועו"ד ענבל וייל.
* אין ייפוי כוח לעו"ד ענבל וייל שהופיעה באין דיון.
* המזכירות סירבה להדפיס, או לאשר "העתק מתאים למקור" את כתב ה"החלטה" של השופט מנחם הכהן, כיוון שהוא "טיוטא" בלבד
* המזכירות סירבה להדפיס "רשימת החלטות" מתיק זה - כיוון שהיא רשימה כוזבת, הכוללת "טיוטות".
כאן:
* "צו עיכוב היציאה" של השופט שלמה אלבז - שהשופט מנחם הכהן לא הצליח למצוא, מופיע בבירור באחד התיקים האחרים.  אולם גם את "צו עיכוב היציאה" סירבה המזכירות לאשר "העתק מתאים למקור" וכנראה שגם הוא "טיוטא". 
* "הבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ" - שאותה לא הצליח השופט מנחם הכהן למצוא רשטנה בבירור כבקשה פתוחה באותו תיק "סגור" בו הנפיק השופט מנחם הכהן את ה"החלטה" הבדויה/למראית עין.
* "פרוטוקול" ו"צו הרחקה" של נילי מיימון (שופטת בדימוס? עמיתה?), בכתב יד - שהוצא על פי ז'ואל בדיון בו לשופטת לא הייתה גלימת שופטת ולא הייתה קלדנית...
ברור כבר עכשיו, שחקירת 22 התיקים שנפתחו בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ומעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור... 
מאמר בגלובס היום, מצטט "משפטנים בכירים" המתארים את המצב בבתי המשפט "ג'ונגל טוטאלי".
מערכת המידע - נט-המשפט - הפכה את הפשיעה המאורגנת בבתי המשפט למכת מדינה...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-21.html

   
תמונה 1: ז'ואל בן סימון, וחלק מן השופטים המעורבים בפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
השופט מנחם הכהן, השופטת (בדימוס? עמיתה?) נילי מימון,  השופט שלמה אלבז
____
     
תמונה 2: הנפשות הפועלות ממשרד המשפטים
מעורבים עכשיו ג"כ, ומעלימים עין מהפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים: אמי פלמור - מנכ"ל משרד המשפטים, איילת שקד - שרת המשפטים, עו"ד יעל קוטיק - תפקידים מיוחדים, "מתאמת" אשפוזים כפויים (משרד המשפטים? שב"כ?).
_____

תמונה 3:  רשימת 22 התיקים ה"סגורים", שבהם מופיעה ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. 
 החוק מורה על איחוד תיקים בבתי המשפט לענייני משפחה... 22 התיקים של ז'ואל בן סימון רשומים כולם כ"סגורים", אך השופטים ממשיכים לבצע הליכים בדויים/למראית עין בתיקים אלה, ומבלבלים את הרישומים  בין התיקים. (התנהלות דומה של השופטת אספרנצה אלון בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה היא נושא תלונה פלילית נגדה על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים והפרשת אמונים.  התלונה "בטיפול" היועמ"ש ופרקליטות המדינה).  אין ספק שחקירת התיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון תראה, שבית המשפט לענייני משפחה בירושלים הוא ארגון פשע לכל עניין ודבר.
_____

א. כתב החלטה בדוי/למראית עין/ "טיוטא" של השופט מנחם הכהן (מתוארך ליום 26 ליולי, 2016 - ככל הנראה תאריך בדוי), שהומצא על ז'ואל לאחר תום האשפוז הכפוי. ההחלטה נוגעת לצו עיכוב יציאה מהארץ על בנה הקטין, שנגד הניסיון לבטלו במעמד צד אחד מחתה.  "התייצבה לפני עורכת הדין ענבל וייל מהלשכה לסיוע משפטי...  כל נסיונותי לאתר בקשת האב, או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו..." עובדת המזכירות "אסתי" הדפיסה שוב את המסמך, ואף אימתה אותו שוב  "העתק מתאים למקור". אבל אז דרשה עובדת המזכירות "מאיה" את המסמך בחזרה מז'ואל, וזרקה אותו לפח.  מאיה הסבירה לאסתי, שזוהי רק "טיוטה"  ואסור להדפיס, למסור או לאמת מסמך זה...


ב.  רשימת "צדדים בתיק" - מראה שהתיק "סגור", אך נרשמה בו בקשה פתוחה: "בקשה של מבקש 1 - ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ" - השופט מנחם הכהן חיפש וחיפש, ולא מצא...  הרשימה גם מראה רק שם "מייצג" אחד - עו"ד אפרים גביש.  עו"ד וייל ממשרד המשפטים הופיעה ללא כל יפוי כוח.


ג. רשימת "מועדי דיון" - מראה שלא התקיים כלל דיון ביום 26 ליולי, 2016, או בסמוך לו. רק שני דיונים התקיימו בתיק, שניהם בשנת 2014.  הדיון שתיעד השופט מנחם הכהן בהחלטה הדויה/למראית עין היה דיון בדוי/למראית עין גם הוא...ד. רשימת "ייפויי כוח" - מראה רק ייפוי כוח אחד בתיק - של עו"ד אפרים גביש. אולם בעקבות שביתת השבת של ז'ואל ופגישותיה עם שרת המשפטים איילת שקד ומנכלית המשרד אמי פלמור, הופיעה  עו"ד ענבל וייל (אחראית תחום מעמד אישי, הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום, משרד המשפטים.) בשמה של ז'ואל כביכול בבית המשפט, ללא ידיעתה של ז'ואל (שאינה מכירה אותה כלל), ללא הסכמתה, ללא ייפוי כוח, ובניגוד גמור לחוק.

Image result for BLANK PAGE
ה. רשימת "החלטות בתיק" - עובדת המזכירות מאיה, שהתבקשה על ידי סגן מזכיר ראשי רפי ברוך לסייע בידי ז'ואל במימוש זכות העיון, סירבה להדפיס את רשימת ההחלטות בתיק.  הסיבה: הרשימה כוללת "טיוטות", שאינן החלטות, והיא לא תדפיס רשימת החלטות כוזבת...
תמונה 3: צ'נירו נ צ'נירו  (4835-06-13) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים 
_____


 תמונה 4: צ'נירו נ צ'נירו  (4914-09-10) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים 
"צו עיכוב יציאה מהארץ" - שהשופט מנחם הכהן חיפש, חיפש, ולא הצליח למצוא.  המזכירות סירבה לאמת כתב זה "העתק מתאים למקור" וגם הוא ככל הנראה "טיוטא"... ה"צו" חתום על ידי "לילך יצחק" - ככל הנראה "המזכירה של השופט" (secretary) - וככל הנראה אינה נושאת תפקיד בבית המשפט (אינה clerk ואינה "קצינת בית המשפט") - חסרת כל סמכות. "החתימה הגראפית" חסרת התוקף היא בתשליל.  חתימות תשליל מסוג זה נמצאו עד היום רק על "פסקי הדין" המפוברקים של רומן זדורוב מבית המשפט המחוזי נצרת.
_______
עמוד 1 - "פרוטוקול" כביכול מיום 06 ליוני, 2016 - אינו אומר בראשו "פרוטוקול", ואינו מציין את תאריך הדיון כביכול, נערך בכתב יד, ללא סמל המדינה, ללא שמות מלאים של הצדדים או הנוכחים, ללא מספרי ת"ז.
המשיבה...: "אני מבקשת מכב' השופטת לפסול את עצמה על אתר.  אני רוצה להזהיר אותך נילי מיימון, אני רוצה למנוע מהשופטת ליפול בפשעים ששופטים אחרים עשו. הפרוטוקול בלי ה"ט, המספר לא נכון."


 עמוד 2 - "החלטה" מיום 06 ליוני, 2016, שהיא "צו הרחקה" כביכול - בכתב יד, ללא סמל המדינה, ללא שמות מלאים של הצדדים או הנוכחים, ללא מספרי ת"ז.
"המשיבה איננה מגיבה לגוף הבקשה למרות בקשות מבית המשפט שתעשה כן. המשיבה מתבטאת בזלזול ובצורה בוטה כלפי שופטים..."
 עמוד 2 - תיבת החתימה על "החלטה" מיום 06 ליוני, 2016, שהיא "צו הרחקה" כביכול -  ללא חותמת אישית של השופטת... (החותם הוסף בדיעבד על ידי "אסתי" לפני ש"מאיה" תפסה אותה מדפיסה את המסמכים). על פי ז'ואל, נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת וללא קלדנית...
תמונה 5: חכמון נ בן סימון (58676-05-16) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
_____

מאהל המחאה ת"א, 21 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט בניסיון לברר פרטים נוספים לגבי הפברוקים וההונאות בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בתיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון.
הבקשה מנסה לברר:
* מה היו סמכויותיה של נילי מיימון ביום בו הופיעה כשופטת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, והאם הייתה לה זכות חתימה אלקטרונית בנט-המשפט בכלל. נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת, ללא קלדנית וכתבה בכתב יד מסמך בלתי תקין וחסר תוקף בעליל, שהוא כביכול  "פרוטוקול" ו"החלטה" - צו הרחקה. (תמונה 5).
* מה היו סמכויותיה של לילך יצחק ביום בו חתמה על "צו עיכוב יציאה מהארץ", והם הייתה לה זכות חתימה אלקטרונית בנט-המשפט בכלל.  קרוב לוודאי שלילך יצחק היא "המזכירה של השופט" - חסרת כל סמכות לחתום על צווים והחלטות בית המשפט.
* מה הבסיס בחוק או בתקנות לטופס "צו עיכוב יציאה מהארץ" במערכת נט-המשפט, עליו אין חתום כל קצין בית המשפט - שופט, רשם, או מזכיר ראשי כלל...
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ה"פרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך,  הבהירה: שיטת ההונאה הנפוצה של השופטים בנט-המשפט היא הנפקת מסמכים שאינם חתומים בחתימה אלקטרונית כדין, או חתומים על ידי אנשים חסרי סמכות, ונחשבים על ידי השופטים "טיוטה" בלבד.  יחד עם זאת, השופטים מטעים אחרים לראות מסמכים אלה ככתבי בית דין תקפים ובני אכיפה.

להלן החלק המתאים מהבקשה על פי חוק חופש המידע 


הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – כתבי מינוי, קיום חתימות אלקטרוניות תקפות: ... נילי מיימון ולילך יצחק - בית המשפט לענייני משפחה י-ם; טופס "צו עיכוב יציאה מהארץ" בנט-המשפט.

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את בקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
...
ב. נילי מיימון – בית המשפט לענייני משפחה י-ם
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויה כדין של נילי מיימון כשופטת, ו/או שופטת עמיתה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם, שהיה בתוקף (אם היה) ביום 06 ליוני, 2016.
2. כל כתב המתעד אחזקת חתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בידי נילי מיימון ביום 06 ליוני, 2016.
     ג. לילך יצחק - בית המשפט לענייני משפחה י-ם
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויה כדין של לילך יצחק לכל תפקיד בו החזיקה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם, ושהיה בתוקף (אם היה) ביום 20 לאוקטובר, 2010.
2. כל כתב המתעד את סמכותה של לילך יצחק לחתום כדין על כתב בית דין כגון "צו עיכוב יציאה מן הארץ" ביום 20 לאוקטובר, 2010.
3. כל כתב המתעד אחזקת חתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בידי לילך יצחק ביום 20 לאוקטובר, 2010.
...
ה. טופס “צו עיכוב יציאה מהארץ" בנט-המשפט
1. כל כתב המתעד את האסמכתה בחוק, בתקנות, או בכל מקור חוקי אחר לטופס "צו יציאה מן הארץ", כפי שהוא נמצא בשימוש במערכת נט המשפט, שתמונתו להלן.
______
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 76642210.
  
לסיכום 
 * עדיין לא התבררו כל הפרטים, אבל כבר ברור שחקירת 22 "התיקים הסגורים" בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ומעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור.
* המקרה מתעד את מניעת זכות העיון מז'ואל בתיקים שלה עצמה. זכות זאת הוכרזה על ידי בית המשפט העליון הנשגב - "זכות חוקתית על-חוקית..." המקרה כולו, כמו רבים אחרים, מראים ש"המהפכה החוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק הייתה רק בדיה למראית עין... אהרן ברק עצמו הוא שהשתית את שיטת ה"טיוטות" - ההונאות בהן עוסקים היום בתי המשפט באופן שגרתי - מהשלום ועד לעליון...
* התיקים מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים מתעדים היטב את השיטות השונות בהן משמשת מערכת נט-המשפט כמכשיר להונאות השופטים.  פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך והחלטת הנציב בעניינה לא שינו דבר.  השופטים ממשיכים בהתנהלות עבריינית בעליל...
מאמר בגלובס היום מצטט "משפטנים בכירים" המתארים את המצב כ"ג'ונגל טוטאלי... אין שם משפט".  "המשפטנים הבכירים" נותנים לשופטים הנחות... "הג'ונגל הטוטאלי" הוא רק מסווה לפשיעה מאורגנת של השופטים...
קישורים: 
[1] "יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם, כי אין שם משפט!" - גלובס

חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל

No comments: