Monday, September 19, 2016

2016-09-20 תלונה אתית הוגשה לטכניון נגד פרופ' אלי ביהם - אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל


תלונה אתית הוגשה לטכניון נגד פרופ' אלי ביהם - אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל
למרות פניות חוזרות, פרופ' אלי ביהם, העומד בראש המרכז החדש לחקר אבטחת סייבר בטכניון, מסרב להתייחס לראיות מהימנות לחוסר ישרה ו/או הונאות במערכות מחשוב ממשלתיות חיוניות בישראל: א) מערכות המידע של בתי המשפט, ב) מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית. התלונה טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ודעת הבחירות המרכזית.
התלונה הוגשה לסגן הנשיא פרופ' וויין קפלן, לנשיא פרופ' פרץ לביא, ולחברי הוועד המנהל.
תמונות: פרופ' אלי ביהם, ראש המרכז החדש לחקר אבטחת סייבר בטכניון
________

מאהל המחאה ת"א, 20 לספטמבר - תלונה אתית הוגשה בטכניון נגד פרופ' אלי ביהם, ראש המכרז החדש לחקר אבטחת סייבר.  התלונה טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית.
התלונה הוגשה לסגן הנשיא פרופ' וויין קפלן, לנשיא פרופ' פרץ לביא, ולחברי הוועד המנהל.

להלן התלונה שהוגשה היום במלואה:

20 לספטמבר, 2016פרופ וויין קפלן – משנה לנשיא למחקר
בדוא"ל
פרופ פרץ לביא - נשיא
בדוא"ל
חברי הוועד המנהל – דרך מזכירתו
בדוא"ל
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הנידון: תלונה אתית נגד פרופ' אלי ביהם – אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל
אבקש את תשובתכם בתוך 14 ימים.

לכבוד המשנה לנשיא קפלן, הנשיא לביא, וחברי הוועד המנהל,
תלונה אתית זאת נגד פרופ' אלי ביהם, ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, מוגשת לכם, שכן דפי המידע של הטכניון מראים שלשכת המשנה לנשיא מרכזת את פעולת ועדות האתיקה, [1] אך יחד עם זאת, לא מצאתי ועדת אתיקה המתאימה לתלונה זאת, וייתכן שיש צורך להעמיד ועדת אתיקה אד-הוק לצורך העניין.
פרופ' אלי ביהם עומד בראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, הממומן קרוב לוודאי, לפחות בחלקו, מכספי הציבור. בדומה, הטכניון עצמו זוכה לתמיכה מכספי הציבור.
לאחרונה הפניתי לפרופ' ביהם בקשות חוזרות להביע את דעתו לגבי אבטחתן ויושרתן של מערכות סייבר חיוניות של הממשל בישראל – מערכות המידע של בתי המשפט (ובכללן מערכת נט-המשפט) (צרופה א’) ומערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית (צרופה ב’). אין צורך להסביר שלעניינים אלה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה.
פרופ' ביהם שב וסירב לחוות דעה בעניינים אלה. פרופ ביהם גם סירב לענות על הצעה לקיום סימפוזיון ציבורי בעניינים אלה (צרופה ב’).
אנלוגיות מטבען לוקות בדרך כלל בחסר. אולם בכדי להקל על הבנת העניין על ידי קהל קוראים רחב יותר, אוסיף:
נניח שממשלת ישראל הייתה מקימה בכספי הציבור מערכות לשליטה באספקת המזון לציבור הרחב. נניח עוד שראיות מהימנות מצביעות על כך שפרטים ו/או חלקים מן הציבור (לדוגמה: רומן זדורוב, אלה החייבים להופיע בפני בתי המשפט לענייני משפחה, אלה החייבים להופיע בלשכות ההוצאה לפועל, מחזיקי אג"ח בתיקי "תספורות", פירוקים ופשיטות רגל של תאגידים בבית המשפט המחוזי) נפגעים על ידי מערכות אלה מהרעלות מזון חמורות, בין אם בשוגג ובין אם מתוך כוונת זדון.
האם מוטלת חובה אתית ואינטלקטואלית על פרופסור בטכניון, העומד בראש מרכז מחקר לבטיחות באספקת המזון להתייחס כראוי לבקשות לחוות דעתו בעניין?
בקיצור:
התלונה הנוכחית טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
  1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
  2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ודעת הבחירות המרכזית.
אשמח לספק מידע נוסף לכל ועדת אתיקה של הטכניון שתבדוק את תלונתי זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
צרופות: להלן
העתקים: תפוצה רחבה

צרופה א- תכתובת אחרונה עם פרופ’ אלי ביהם – מערכות מידע של בתי המשפט

On 2016-09-19 7:09 pm, Eli Biham wrote

שלום רב
אני חוזר ודורש שתפסיק להטריד אותי עם רשימות התפוצה שלך.
להזכירך, טרם אישרת מחיקתי מרשימותיך, טרם התנצלת בפומבי על הכפשותיך, טרם התייחסת למאגר הביומטרי, וטרם התחלת להתנהג באופן מכובד. ואפילו טרם התחלת לדייק בשמות התפקידים.
אי לכך, לא תקבל כל תגובה על הטרדותיך והכפשותיך, פרט לדרישות להפסיק, ולהתנצל.
אלי

On 19/09/16 18:31, joseph.zernik wrote
פרופ' ביהם הנכבד,
אנא קבל את הפרסום החדש מהיום, שלהלן.
אני מבין היטב את חוסר ההתלהבות שלך להביע כל דעה בנושא חוסר היושרה ו/או ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל.
יחד עם זאת, נראה לי שכפרופסור במוסד אקדמי ציבוריוכראש המכון לחקר אבטחת הסייבר בטכניון, מוטלת עליך חובה ציבורית ואינטלקטואלית בעניין זה.
אין צורך לפרט את חשיבות העניינים שהפרסום כאן מדגים.
בברכה,
דר' יוסף צרניק

העתקים:
פרופ וויין קפלן - משנה לנשיא למחקר

פרופ פרץ לביא - נשיא הטכניון

הונאות השופטים במשפט זדורוב בנצרת: האם השופט חיים גלפז היה רק ניצב (ססטיסט)?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה להבהיר את חלקו של השופט חיים גלפז בהונאות השופטים במשפט רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת. רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל בכלא שיטהתלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - מראה שרומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח, אולם ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר (הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר בבית הכלא) כללתלונה פלילית שהוגשה ליומע"ש מתעדת את חלקם הפעיל של השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם בהונאות אלהאולם השופט חיים גלפז שימש ככל הנראה כניצב (סטטיסט) בלבד...
קראו את הפוסט המלא: http://inproperinla.blogspot.c

צרופה ב- הצעה לסימפוזיון ציבורי ומערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

On 12/09/16 14:43, joseph.zernik wrote:
הנידון: בקשה לקיום סימפוזיון פתוח לציבור במרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון בנושא המחשוב הממשלתי במדינת ישראל
פרופ' ביהם הנכבד,
בכל התכתובת שלנו לאחרונה בעניין ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל, איכשהו פיספסתי את העובדה שאתה עומד בראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, שנחנך לאחרונה.
אין ספק שקיום סימפוזיון בנושא המחשוב הממשלתי בישראל, אבטחת יושרתו, וחשיבותו למהות המשטר, הם נושאים אקדמאים מתאימים במיוחד למרכז חדש זה.
בין המתדיינים אני מציע באופן ראשוני לכלול את הבאים:
* פרופ עוזי אורנן - הפקולטה למחשבים, הטכניון
* פרופ דני דולב - ראש מרכז החדשנות הבינלאומי בתחום אבטחת המידע במרחב הקיברנטי (סייבר). באוניברסיטה העברית
* פרופ אסא כשר - מומחה לאתיקה מקצועית ולממשל
* פרופ' דניאל פרידמן - משפטים ת"א, שר המשפטים לשעבר
* פרופ' מוטה קרמניצר - המכון הישראלי לדמוקרטיה
* פרופ עומר ריינגולד - (אולי בוועידת וידאו)
בברכה,
דר' יוסף צרניק

מאהל המחאה ת"א

העתקים:
פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון
פרופ' וויין קפלן - המשנה לנשיא למחקר

 2016-09-12 הונאת מחשבים בבחירות 2015?  ח"כ אלהרר התבקשה לסייע בקבלת תשובה ראויה, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע

לאור פירסומים המעלים חשדות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015, הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על הכנסתהבקשה היא לגבי פיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזיתמשרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה, אולם לא סיפק עד היום מספר בקשה כראויח"כ אלהרר התבקשה היום לסייע באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.

קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.c
______________________
1לשכת המשנה לנשיא למחקר > ועדות אתיקה

 

No comments: