Saturday, January 28, 2017

2017-01-26 Fax from the Israel Police in re: Protests against Attonrey General Avichai Mandelblit

המכתב להלן התקבל בתגובה על פניות שלי למפקד משטרת פ"ת, סנ"צ ברק מרדכי, בבקשה להסביר את התנהלות המשטרה נגד מפגינים מול ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  פנייתי לסנ"צ מרדכי ציינה שהתנהלות המשטרה הייתה שרירותית, גחמנית ואלימה.
התשובה היא בחתימת עו"ד עליזה ארבל, "יועצת משפטית". כלומר, לא מטעם הסמכות המתאימה.  ו"היועצים המשפטיים" עוסקים בהונאות עבור בעלי הסמכות התואמים, כפי שתועד ברשויות הממשל השונות.

No comments: