Saturday, January 28, 2017

2017-01-27 Police Commander Barak Mordechai is asked to immediately serve "decree" prohibiting protests against AG Mandelblit

סנ"צ ברק מרדכי מתבקש להמציא מיד "צו" האוסר הפגנות ליד ביתו של היועמ"ש
פעילים מפגינים מידי מוצ"ש לפני ביתו של היועמ"ש - שכפ"צם של המושחתים...  היועמ"ש, מצידו, מנסה כפי שתיאר פרופ' פרידמן - לסתום למדינה את הפה... בשלב הנוכחי - על ידי "צו" בית משפט כביכול.  אולם הצו לא הומצא כלל.  ההודעה על ה"צו" בנשלחה בדוא"ל ללא שם השולח ותפקידו, מכתובת המוכרת ברשת בזהותה החשודה...  החשש הברור הוא פברוק...


מתוך דף האירוע:

היועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלים עין מעבריינות בכל זרועות המשטר - החל מבניימין ושרה נתניהו, דרך חברי כנסת, וכלה בשופטים, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, שעסקו ועוסקים בעבריינות בעליל.
מישהו בכלל עוד זוכר שמנשה ארביב - "ראש ה-FBI הישראלי" - נתפס בלקיחת שוחד, אבל לא הועמד לדין?
בשלב הנוכחי, כשההתנהלותו של מנדלבליט גוררת מחאה ציבורית, ובצדק, מנדלבליט מנסה לדכא את זכויות האזרח הבסיסיות בעזרת משטרת פ"ת...
כבר בקיץ שעבר העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת - "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." התשובה: סרבנות אזרחית בלתי אלימה!
מרטין לותר קינג נתן תשובה ברורה למצב דומה בארה"ב בשנות ה-60 של המאה שעברה: למלא את תאי המעצר!
_____

דובר משטרת ישראל כביכול, שולח הודעה על "צו בית משפט" כביכול, אך ה"צו" אינו מצורף, כנאמר בהודעה, וההודעה אינה מראה את שם השולח ותפקידו.  יתרה מזאת, כתובת הדוא"ל השולח היא למעשה .  וכתובת זאת מופיעה ברשת ככתובת חשודה...

החשש הברור הוא פברוק...
______
 27 לינואר, 2017
סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
בפקס: 03-6803981, 08-9279590, 09-7473386
בדוא"ל: hakirot.pt@gmail.com
הנידון: דרישה להמצאה ללא כל שיהוי של "צו" שניתן כביכול ‘נגדי ונגד חברי’
אבקש את תשובתך ללא שיהוי. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
סנ"צ מרדכי הנכבד,
היום אחה"צ קיבלתי תמסורת דוא"ל (העתקה להלן) מכתובת <dover@police.gov.il>, האומרת, “… מצורף צו בית המשפט האוסר עליך ועל חבריך להפגין ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה...” תוכנה של תמסורת זאת יוצא דופן ואין מופיע בה שמו ו/או תפקידו של האדם ששלח אותה. יתרה מכך – אין מצורף אליה כתב ה"צו" כאמור בתמסורת זאת. מכל הסיבות הנ"ל, אין לראות בתמסורת זאת תמסורת אמתית (אותנטית) ובת-תוקף.
מיד עם קבלת התמסורת, שלחתי לאותה כתובת בקשה דחופה לקבלת העתק הצו כביכול, אך לא קיבלתי כל תשובה עד עתה.
לפיכך, הריני מבקש בזאת שתמציא לי ללא כל שיהוי את כתב הצו הנ"ל בדוא”ל ו/או בפקס (פרטי הקשר נתונים לעיל), ככל שהוא אכן קיים. כידוע לכל, קיימת בעיה נפוצה של כתבי בית דין בדויים/למראית עין (“מפוברקים") בבתי המשפט של מדינת ישראל היום. [2] לפיכך, הריני מבקש בזאת, שהמסמך יהיה חתום כדין על ידי הגורם השיפוטי המתאים, ומאושר כדין "העתק מתאים למקור" על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פרופ’ דניאל פרידמן, פעילים, תפוצה רחבה, dover@police.gov.il
קישורים:
[1] 2016-06-08 פרופ' דניאל פרידמן : היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה. חדשות הוועדה, ועדת החוקה חוק ומשפט
Prof Daniel Friedman: The Attorney General cannot shut the mouths of the entire state, let nobody state their opinions. Committee News, Knesset Constitution, Law, and Justice Committee
[2] 2012-05-31 החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג (12/88/מחוזי תל-אביב) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך
Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
Email Communications with
---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz@gmail.com>
Date: 2017-01-27 14:31 GMT+02:00
Subject: Re: איסור על הפגנה ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה
To: משטרת ישראל <dover@police.gov.il>

א/ג נכבדים,
תמסורת הדוא"ל שלהלן אינה נושאת את שמו של כל אדם בעל סמכות. כמו כן, לא צורף אליה כל מסמך, בניגוד לנאמר בגוף התמסורת.
לפיכך, אין ניתן להתייחס אל תמסורת זאת כתמסורת אמתית (אותנטית).
הריני מבקש בזאת שתשלחו מיד בדוא"ל חוזר את המסמך שאתם טוענים שברשותכם.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
2017-01-27 12:15 GMT+02:00 משטרת ישראל <dover@police.gov.il>:
שלום רב,
מצורף צו בית המשפט האוסר עליך ועל חבריך להפגין ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה במרחק של עד 300 מטר.
במידה ותפר את הצו בהפגנה המתוכננת שבה אתה מתכוון להשתתף, אתה תיעצר ותילקח להארכת מעצר על ידי שופט.
בכבוד רב,
משטרת ישראל
באמצעות מפלג אינטרנט ויחצ

No comments: