Sunday, April 16, 2017

2017-04-16 פרשת רומן זדורוב, שירות בתי הסוהר, ומאסרים שרירותיים בישראל - הפרות חמורות של הזכות לחירות האדם

פרשת רומן זדורוב, שירות בתי הסוהר, ומאסרים שרירותיים בישראל - הפרות חמורות של הזכות לחירות האדם 
היום כבר ברור שרומן זדורוב מוחזק במאסר עולם ללא פסקי דין עשויים כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין - בניגוד לנדרש בפקודת בתי הסוהר (1971): "2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו... 3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו."  פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של מערכת המשפט ואכיפת החוק, והפרות חמורות של זכויות האדם הבסיסיות - לשימוע הוגן ופומבי ולחירות האדם.  מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל.  פרשת זדורוב - שחיתות שיפוטית מתועבת לתפארת. כל מי שחירותו יקרה  לו, חייב להתקומם נגד שחיתות בתי המשפט בישראל.

  
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס האוקראיני בישראל.  היהודי מנדל בייליס הואשם לפני מאה שנה ברצח נער באוקראינה. רק לאחר לחץ בינלאומי מתמשך שוחרר ממאסר שווא. פרשת רומן זדורוב היא קו פרשת המים לגבי שחיתות מערכת המשפט בישראל.  ומערכת המשפט נאלצת בעקבות פרשה זאת להגיב בנסיונות השתקה ונקמנת, החושפים את שחיתותה שוב ושוב... בפרשה זאת מצאו אפילו פרופסורים ידועים למשפטים לנכון לצאת בגלוי נגד בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק.  פרופ' בעז סנג'רו כתב: "הרשעה ללא ראיות של ממש". פרופ' מוטה קרמניצר כתב: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה"... "כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".  פרופ' דניאל פרידמן כתב: "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." 
_______ 


 

תמונות: היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מונעים מנדלבליט וניצן חקירה ראויה של תלונות פליליות נגד שוטרים, פרקליטים והשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם לגבי התנהלותם בתיק מ"י נגד רומן זדורוב (502-07) בביהמ"ש מחוזי נצרת.  במקביל, עומדים על מנדלבליט וניצן על זכותם להדיח עד מומחה במשפט רצח, כי ככה נוח לפרקליטות, הם המדינה, והיועמ"ש מרשה... 
 

תמונות: ובית המשפט העליון, ובפרט השופט יורם דנציגר, משמשים כעלה תאנה לשחיתות חסרת תקדים שנחשפה בפרשת זדורוב - הן בניהול ערעור מפוברק במשך חמש (5) שנים ללא פסק דין, והן בניהול עתירת בג"ץ (אומץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה) מפוברקת בעניין תצהירו של דר' חן קוגל...
_______ 

מאהל המחאה ת"א, 14 לאפריל - דרישה חוזרת הוגשה היום לרב גונדר עפרה קלינגרנציבת בתי הסוהר - לתשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע (הדרישה שנשלחה היום - להלן).  
 
תמונות:  רב גונדר עפרה קלינגר - נציבת בתי הסוהר. הראיות מראות ששירות בתי הסוהר מקבל אנשים למאסר, ובכללם רומן זדורוב, שולה זקן, ואחרים, ללא פקודת מאסר עשויה כדין - הפרה חמורה של הזכות לחירות האדם, טיפוסית למשטרים חשוכים.
_______
א.  שירות בתי הסוהר מסרב לענות על פי חוק חופש המידע במשך יותר משנתיים על בקשה הנוגעת לזכות האדם הבסיסית - לחירות
הבקשה על פי חוק חופש המידע המקורית נוגעת לסדרי קבלת אדם למאסר לאחר התקנת כתבים אלקטרוניים בבתי המשפט (נט-המשפט) בכלל, ולגבי רומן זדורוב בפרט.  הבקשה גם מבקשת העתק כתב מינוי של ממונה על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
הבקשה המקורית הוגשה כבר לפני יותר משנתיים,  במרץ 2015.  אולם גם לאחר תכתובת חוזרת, מסרב שירות בתי הסוהר לענות כדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע.
המצב השורר בבתי המשפט ובשירות בתי הסוהר, שנחשף בעקבות פרשת רומן זדורוב חשף שחיתות חסרת תקדים של מערכת המשפט ואכיפת החוק, כולל בתי המשפט, התביעה, המשטרה ושירות בתי הסוהר...  מצב זה ייחשב ללא כל ספק להפרות חמורות של זכויות האדם הבסיסיות - לשימוע הוגן ופומבי ולחירות האדם.
מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל.  ופרשת זדורוב - שחיתות שיפוטית מתועבת לתפארת. כל מי שחירותו יקרה לו, חייב להתקומם נגד שחיתות בתי המשפט בישראל.


ב.  הדין בעניין קבלת אדם למאסר ברור - רק על סמך "פקודת מאסר עשויה כדין"
הדין בישראל ובאומות נאורות לגבי קבלת אדם למאסר ברור.  עניין זה חיוני לקיום הזכות לחירות האדם ומניעת מאסרים שרירותיים על ידי רשויות המשטר:
תקנות סדר הדין הפלילי, 1974, אומרות:
צו ביצוע ופקודת מאסר
31.  ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש.
התקנות גם מספקות את טופס פקודת המאסר:
טופס 6 (תקנה 31)
בבית המשפט ב                    
ערעור פלילי/ תיק פלילי ()       (המאשים/המערער נגד הנאשם/המשיב)           
פקודת מאסר 
אל:       
אתה מצווה בזה לאסור את (שם) שנדון באשמת  () ולמסרו עם פקודת מאסר זו לסוהר בבית הסוהר () על מנת שיהא אסור תקופה של () בהתאם לחוק. 
(הערות)       
פקודת מאסר זו משמשת אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את העונש האמור.   
תאריך      () חותמת בית המשפט ()
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, גם היא ברורה, ואומרת בפירוש:
קבלת אסירים
2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו, ואולם מותר לקבל לבית סוהר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתיים.
זיהוי 
3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו.
ג. ברור לגמרי שלגבי רומן זדורוב אין פקודת מאסר עשויה כדין, לאחר שגם אין הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין. השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז עסקו בהונאה מתועבת על כס המשפט בניהול הליכי משפט בדויים/"מפוברקים"/למראית עין, ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם עוסק בהעלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות לדבר עבירה


       
תמונות: הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין במשפט רומן זדורוב על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז בבית המשפט המחוזי נצרת.

 
תמונות: "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07), המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  מימין: המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - זדורוב נ מ"י (7939/10).  משמאל: המסמך שנמצא בנט-המשפט בתיק מ"י נ זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אף אחד משני המסמכים אינו כתב בית דין עשוי כדין. יתרה מזאת, ההבדלים בין שני המסמכים מראים שהמסמך לא נחתם בחתימה אלקטרונית, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.
"הכרעת הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, גם אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק" וברשימת "פסקי דין" של בית המשפט המחוזי נצרת.  רשימת "פסקי דין" הם "ספר יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף פסקי הדין של אותו בית משפט.
עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של זדורוב במשפט בנצרת לא סיפקה הסבר לאי הימצאות פסק דין עשוי כדין. לאחר פרסום הממצאים, בעוד הערעור כביכול תלוי ועומד בבית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן (אז סניגורו, פרו בונו של זדורוב) שגם הוא לא הצליח למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרובו של עמק יזרעאל".
לגבי השופט חיים גלפז  - אין כל צורת חתימה מופיעה על מסמך כלשהו שנמצא עד היום בתיקים הקשורים לרומן זדורוב. לשופט חיים גלפז גם אין יומן שופט לתקופה המתאימה.  יומני בית המשפט גם הם "ספרי יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף ההליכים בהם השתתפו השופטים. למרות חיפושים נרחבים ובקשות על פי חופש המידע על משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, לא נמצא עד היום כל תיעוד תקף של מינוי של השופט חיים גלפז כ"שופט עמית" בתקופה המתאימה.  עו"ד גליל שפיגל הסבירה שהוא היה "שופט במיל"... 
____
 
תמונות: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם מנע עיון בחתימות האלקטרוניות על פסקי הדין של רומן זדורוב מנצרת.  זכות העיון הוכרזז על ידי בית המשפט העליון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." לעומת זאת, השופט אברהם אברהם כתב: "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". התלונה שהוגשה לנציב טוענת שהתנהלותו של השופט אברהם אברהם היא בגדר העלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות.
____
 א)
ב)
תמונות: לאחר בקשות חוזרות לעיון בפסקי דין עשויים כדין ופקודת מאסר עשויה כדין לגבי רומן זדורוב, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם: א) "החלטה בפתקית" מיום 03 לפברואר, 2016, המאיימת ב"השתת הוצאות... לטובת אוצר המדינה" (אבל סירב להמציא כדין החלטה זאת חתומה ומאושרת כדין), ב) החלטה מיום 02 ליוני, 2016, הדוחה את הבקשה לעיון בפקודת מאסר עשויה כדין כ"טורדנית וחסרת תוחלת".
_____  
להלן הדרישה החוזרת לתשובה כדין על פי חוק חופש המידע, שנשלחה היום לרב גונדר עפרה קלינגר

16 לאפריל, 2017

רב גונדר עפרה קלינגר, נציבת בתי הסוהר
שירות בתי הסוהר
לשכת הדובר ת.ד. 81 , רמלה 72100
פקס': 08-9193810; 08-9193840
בפקס ובדוא"ל

הנידון: דרישה חוזרת לתשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע מיום15 למרץ, 2015, (סימוכין 122774615): פקודות מאסר, קבלת אדם למאסר, ממונה על פי חוק חופש המידע, וכו’‫‪
אבקש את תשובתך ללא שיהוי נוסף.
רב גונדר עפרה קלינגר הנכבדה,
הריני חוזר ודורש בזאת תשובה כדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע שבנידון:
א) ביום 15 למרץ, 2015, הגשתי בקשה על פי חוק חופש המידע, הנוגעת למינוייהם של פקידים בשירות בתי הסוהר (וביניהם הממונה על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר), ולתקינות פקודות מאסר המשמשות לקבלת אנשים לבתי הסוהר. הבקשה נגעה בפרט ליכולתו של מנהל בית הסוהר לאמת חתימות אלקטרוניות על כתבים משפטיים אלקטרוניים, כגון פקודות מאסר. אגרת בקשה בסך 20 ש"ח שולמה בבנק הדואר, הפקדה לחשבון שב"ס מס' 0-02214-1 סניף 001, אסמכתא מס' 238427827. [1]
ב) תשובת שירות בתי הסוהר התקבלה במכתב מיום 28 למאי, 2015, אסמכתא: 800777282. [2] אדם בר דעת לא יוכל לראות במכתבכם מיום 28 למאי, 2015, תשובה ראויה ואמינה, שהונפקה כדין, על הבקשה לפי חוק חופש המידע:
1. המכתב מפרש שאין בשירות בתי הסוהר ממונה על פי חוק חופש המידע המחזיק בכתב מינוי כדין.
2. המכתב אינו חתום על ידי אדם הנושא בתפקיד ממונה על פי חוק חופש המידע כלל (בניגוד למבוקש בפירוש בבקשה), אלא על ידי אחר.
3. המכתב אינו מספק את המידע שבוקש בבקשה על פי חוק חופש המידע.
ג) מכתבי מיום 04 לאוקטובר, 2015 חזר וביקש תשובה כדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע הנ"ל. [3]
ד) תשובתכם בדוא"ל מיום 06 לינואר, 2016, מאת אתי גובר, "רכזת טיפול בתלונות ופניות ציבור”, גם היא אינה תשובה כדין על ידי ממונה חופש המידע, וגם היא אינה מספקת את המידע המבוקש. [4]
לפיכך, הריני חוזר ודורש תשובה כדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע הנ"ל.
אנא שלחי את תשובתך על נייר, בחתימת ידך, או בחתימת-יד ממונה כדין על פי חוק חופש המידע, לכתובתי, המצוינת לעיל. העתק מוקדם בדוא"ל יתקבל בתודה.
למותר לציין שהמצב מעלה חשש כבד להפרות חמורות של זכות האדם לחירות על ידי שירות בתי הסוהר, על ידי קבלת אנשים למאסר שלא כדין – מאסרים שרירותיים.
בברכה
___________
דר' יוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: תפוצה רחבה
קישורים:
[1] 2015-03-15 Freedom of Information request on the Israel Prison Service, re: Lawful Arrest Warrants in general, and Arrest Warrants of Roman Zadorov and Shula Zaken in particular //
בקשה על פי חוק חופש המידע על שירות בתי הסוהר, לגבי צווי מאסר בכלל, וצווי מאסר שלרומן זדורוב ושולה זקן בפרט
[2] 2015-05-28 Invalid FOIA Response (‫‪Ref 122774615‬‬) by the Israel Prison Sevice, re: Lawful Arrest Warrants in general, and Arrest Warrants of Roman Zadorov and Shula Zaken in particular //
תשובה בלתי תקינה על בקשה בכפוף לחוק חופש המידע‫ (‪סימוכין 122774615 ‬‬) על שירות בתי הסוהר, לגבי צווי מאסר בכלל, וצווי מאסר של רומן זדורוב ושולה זקן בפרט
[3] 2015-10-04 Reply on invalid FOIA Response (‫‪‫‪‬‬‫‪122774615) by the Israel Prison Service, re: Lawful arrest warrants in general, and arrest warrants of Roman Zadorov and Shula Zaken in particular //
תגובה על תשובה בלתי תקינה על בקשה בכפוף לחוק חופש המידע ‫‪ על שירות בתי הסוהר(122774615), לגבי צווי מאסר בכלל, וצווי מאסר של רומן זדורוב ושולה זקן בפרט
[4] 2016-01-06 Repeat invalid FOIA response by the Israel Prison Service, re: Lawful arrest warrants in general, and arrest warrants of Roman Zadorov and Shula Zaken in particular, appointment of FOIA officer //
תגובה על תשובה בלתי תקינה על בקשה בכפוף לחוק חופש המידע ‫‪ על שירות בתי הסוהר(122774615), לגבי צווי מאסר בכלל, וצווי מאסר של רומן זדורוב ושולה זקן בפרט, כתב מינוי ממונה חופש המידע
 

No comments: