Saturday, June 3, 2017

2017-06-04 עורכי דין במדי המשטרה - נוכלים בחסות החוק!

 עורכי דין במדי המשטרה - נוכלים בחסות החוק!
גם את הפוסט הזה לא פירסמתי לפני האירוע, כדי שלא להפחיד את אנשי המחאה!
יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון, שלח ביום חמישי מכתב מפוברק - "... החליט מפקד מחוז המרכז שלא לאפשר המשך ההפגנות בכיכר גורן".  אבל על בקשה לאישור ישיר על ידי משרד מפקד מחוז מרכז, ניצב מוטי כהן, שאכן קיימת החלטה כזאת  - לא ענו כלל...
בהליכים נגד פעיל המחאה מוטי לייבל נוצר תיעוד ייחודי: משטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה). המשטרה קוראת לו "בית מעצר יפתח".  את התנאים בו יש לראות כעינויים שנועדו לסחוט הודאות מחשודים. עצם קיומו של מתקן כליאה של בור שחור הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בישראל!   בקשה על פי חופש המידע לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן כליאה זה נשלחה לסגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. המשטרה מסרבת להנפיק מספר בקשה על פי חופש המידע. במקום זאת, הנפיק פקד עו"ד יניב המי, "קצין תלונות הציבור" של משטרת ישראל תשובה שקרית ומטעה שיש לראותה כהונאה.
בדו"ח הקרב לבדיקה התקופתית של ישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם, אטען "שחיתות רחבת ממדים של בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". אלפי מסמכים הצטברו בחומר הראיות!

   
 
תמונות: יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון שלח ביום חמישי שעבר מכתב מפוברק כחלק מניסיונות הפחדה לדיכוי מחאה חוקית נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת. משטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה של בור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה). את התנאים בו יש לראות כעינויים, שנועדו לסחוט הודאות מחשודים.  סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל מסרבת לרשום בקשה על פי חוק חופש המידע, ופקד עו"ד יניב המי, "קצין תלונות הציבור" הנפיק תשובה שקרית ומטעה, שיש לראותה כהונאה.
______

מאהל המחאה ת"א, 04 ליוני - דוגמאות אחרונות מצביעות שוב על הסכנה שמציבים עורכי דין במדי המשטרה לחברה אזרחית מתוקנת וזכויות האדם בישראל:

א. יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון
ביום חמישי, 01 ליוני, לקראת אירוע המחאה במוצ"ש נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, הנפיק יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון, מכתב שנחזה כפברוק או הונאה, שנועד להפחיד אזרחים שומרי חוק ולדכא את חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, וחופש המחאה.
המכתב יצא במקביל למסע הפחדה בתקשורת וברשתות החברתיות, שצפויה אלימות משטרתית נגד אנשי המחאה החוקית בכיכר גורן בפ"ת.
מכתבו של יועמ"ש שאול גורדון (שהגיע בפקס ממכונת פקס בלתי תקינה) אומר בחלקו: "... החליט מפקד מחוז המרכז שלא לאפשר המשך ההפגנות בכיכר גורן".

תמונה:מכתבה של יועמ"ש משטרת ישראל שאול גורדון, שיש לראותו כפברוק שנועד להפחיד אזרחים שומרי חוק ולדכא את זכות המחאה.
_____ 

אבל על בקשה דחופה לאישור ישיר של לשכת מפקד מחוז מרכז, ניצב מוטי כהן, על קיום "החלטה" כזאת - לא ענו כלל.
הבקשה שנשלחה לניצב מוטי כהן עוד באותו היום, חמישי שעבר, אמרה בחלקה: 
 ...נודע לי על פי השמועה שכביכול הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה במוצ”ש הקרוב בכיכר גורן פ”ת. לפיכך, ככל שאכן הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ”ש (03 ליוני, 2017)  בכיכר גורן פ”ת, הריני מבקש בזאת הודעה מידית וישירה ממך על כך. אנא כלול בהודעה כזאת את הפרטים המתאימים לגבי הבסיס החוקי לסמכותך לקבל החלטה כזאת, ופרטי טווח האיסור במקום ובזמן.   השארת המצב החוקי בעניין זה עמום ודו-משמעי, במקביל לאיומים חמורים באלימות של הרשויות על אזרחים שומרי חוק, נוגד את יסודות זכויות האדם וחברה אזרחית מתוקנת.
 תמונה: בקשה להודעה ראויה של מפקד מחוז מרכז מוטי כהן על "החלטה" ש"לא לאפשר את המחאה בכיכר גור"ן.
____________

מפקד מחוז מרכז מוטי כהן לא ענה כלל!

ב. סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, "ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. 
בהליכים נגד איש המחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה מוטי לייבל נוצר תיעוד חסר תקדים לכך שמשטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה).  המשטרה קוראת למתקן בלתי חוקי זה "בית מעצר יפתח".  את התנאים במתקן זה יש לראות כעינויים שנועדו לסחוט הודאות מחשודים. עצם קיומו של מתקן כליאה של בור שחור הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בישראל!  
בקשה על פי חופש המידע לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן כליאה זה נשלחה לסגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. הבקשה בקשה מסמכים לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן הכליאה "בית מעצר יפתח". הבקשה גם ביקשה העתק כתב מינוי של "ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל.

תמונה: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מתקן הכליאה של בור שחור במרתף מטה משטרת ת"א (סלמה).
____________

למרות פניות חוזרות, המשטרה מסרבת להנפיק מספר בקשה על פי חופש המידע כדין. 
במקום זאת, הנפיק פקד עו"ד יניב המי, קצין תלונות הציבור ביחידה לתלונות הציבור של משטרת ישראל שקרית ומטעה שיש לראותה כהונאה.
 תמונה: תשובה הונאתית על פי חוק חופש המידע לגבי מתקן הכליאה של בור שחור במרתף מטה משטרת ת"א (סלמה) כפי שהתקבלה בדוא"ל. התשובה היא לא על פי חוק חופש המידע - אלא על "תלונות הציבור", אינה חתומה, רק עמוד אחד מתוך 6 התקבל (ואת השאר אין שולחים למרות בקשות חוזרות), והתשובה היא על ידי מי שאינו ממונה על פי חוק חופש המידע. תוכנה שקרי ומטעה.
____________

דרישה חוזרת לתשובה על פי חוק חופש המידע אומרת:
לכבוד סנ"צ עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע,ביום 22 למרץ, 2017, היגשתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע שבנידון, ובכללה בקשה להעתק כתב מינוי עשוי כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל. אגרה שולמה כדין (מספר אישור 36946505).ביום 22 למאי, 2017, קיבלתי את הדוא"ל המצורף מאת פקד עו"ד יניב המי, “קצין תלונות הציבור", ובמצורף אליה עמוד אחד בלתי תקין, מתוך שישה כביכול.תשובתכם לא עמדה במועדים הקבועים בחוק חופש המידע, היא בלתי תקינה בעליל, וניתנה על ידי אדם חסר כל סמכות. יתרה מכך, העונה הוא עורך דין, ולכן אין ניתן לפטור את התנהלותו כנובעת מבורות, ויש לראות בה זילות החוק.הריני חוזר ודורש תשובה כדין, חתומה על ידי ממונה חופש המידע, בצירוף כתב מינויו/ה, ללא שיהוי נוסף. לנוכח העניין בו מדובר יש לראות את התנהלות משטרת ישראל בעניין בקשת חופש המידע זאת בחומרה יתרה.

 תמונה: דרישה חוזרת לתשובה כדין על פי חוק חופש המידע ממשטרת ישראל בעניין מתקן הכלייאה הבלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה).
____________
המועד הסופי להגשת דוחות למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית על ישראל נקבע ליום 29 ליוני, 2017. הבדיקה עצמה תתקיים בינואר 2018.
הדו"ח, על כתיבתו אני שוקד בימים אלה, טוען "שחיתות רחבת ממדים של בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".
חומר הראיות שהצטבר הוא בהיקף של אלפי מסמכים.  הבעיה היא לסכם ולתמצת את הראיות!No comments: