Thursday, June 1, 2017

כולנו כמו כל מוצ"ש אצל היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת - בעד שלטון החוק, נגד השחיתות, נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות

כולנו כמו כל מוצ"ש אצל היועמ"ש אביחי מנדלבליט  בפ"ת - בעד שלטון החוק, נגד השחיתות, נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות
המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט ושחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק נמשכת כבר כחצי שנה, והיא מתרחבת במהירות בשבועיים האחרונים.  יחד עם זאת, היא הופכת למחאה נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.2017-06-01 מבקש ממשתתפי אירוע המחאה להתחייב לשמירת הסדר הציבורי!
===================
אירוע מחאה זה מחויב לשמירת הסדר הציבורי!
מברך על מכתבו של המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי לעו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח "משמרות מחאה שאינן טעונות היתר, המתנהלות ללא הפרעה לסדר הציבורי, יוכלו להתנהל כמקובל."
יחד עם זאת מבקש שהמשטרה לא תעשה שימוש שרירותי וגחמני בתואנות "הפרת הסדר הציבורי" לדיכוי חופש הביטוי, חופש המחאה, וחופש ההתאגדות. התנהלות מסוג זה של המשטרה תועדה פעמים רבות בעבר, כולל על ידי האגודה.

2017-06-01 מכתב חשוב של המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי לעו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח
====================
"משמרות מחאה שאינן טעונות היתר, המתנהלות ללא הפרעה לסדר הציבורי, יוכלו להתנהל כמקובל."
* מכתבו של נזרי מגיע כתשובה לעו"ד דן יקיר מהאגודה, שכתב "משמרות המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה בעד הזכות להפגין (כמו גם נגד היועץ המשפטי לממשלה) הן הפגנות חוקיות שאינן טעונות רישיון."
* מכתבו של יקיר נכתב בתגובה למכתבו של היועמ"ש לכנסת, שכינה אותנו בשגגה "הפגנה בלתי חוקית"...
* מכתבו של נזרי מעודד, כי הוא נראה כסותר את הידיעות שפורסמו, ונחזו כהזנה של המשטרה, שאנשי המחאה יפגשו השבוע "משטרהה נוקשה... חסרת רחמים".

    
 

מבקש מהמשתתפים האירוע המחאה במוצ"ש מחויבות מוחלטת לאי-אלימות
====================
אירוע המחאה נגד השחיתות שולל כל אלימות, פגיעה ברכוש, או ונדליזם.
המאבק שלנו הוא נגד היועמ"ש והדרגים הגבוהים במערכת המשפט ואכיפת החוק, לא נגד שוטרי תחנת פתח-תקווה. כל עימות עםם משטרת פתח-תקווה הוא רק הסחת הדעת ואינו משרת את מטרתנו!
2017-06-01 מכתב חשוב של האגודה לזכויות האזרח בתמיכה בזכות המחאה בפ"ת!
==============
"קראנו בדאגה את מכתבך לחברי הכנסת מיום 17.5.299 ,שכותרתו היא "חסינות חברי הכנסת בקשר להשתתפות בהפגנה לא חוקית". "משמרות המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה בעד הזכות להפגין (כמו גם נגד היועץ המשפטי לממשלה) הן הפגנות חוקיות שאינן טעונות רישיון."
המכתב נשלח ליועמ"ש הכנסת (שהוציא מכתב לח"כים) לפרקליט המדינה שי ניצן (שהוציא את המכתב למפכ"ל המשטרה), וליועמ"שש המשטרה תנ"צ שאול גורדון.

 

המשתתפים באירוע המחאה במוצ"ש מתבקשים להקפיד לקיים את החלטת בג"ץ (1983/17) כלשונה וכרוחה - לא לחרוג מכיכר גורן!
==============================
בג"ץ קבע שאסור לקיים מחאה "מול או ליד" מעונו של איש ציבור, אך סמך את ידיו על מיקום המחאה בכיכר גורן - "מקום אחר, אךך סמוך".
המשתתפים באירוע מחאה זה מתבקשים בכל לשון של בקשה שלא לחרוג ממיקום זה. עימות עם המשטרה אינו משרת את מטרתנו - מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט!
נחישות והתמדה הן הכרח! 
המאבק אינו של שבוע או שבועיים, זה כבר ברור לכולנו. לכן יש לחשוב לטווח ארוך, ולא להתנהל על פי אימפולסים של הרגע.

LikeShow more reactions
Comment

מה המרחק ממקום המחאה לבית היוע"ש? הכל יחסי...
============================

* על פי המשטרה, בעת שהציעה את המקום לפני חדשים, המרחק היה 800 מ'.
* על פי פוסט לפני יומיים של אהוד ברק, מומחה צבאי בעל שם עולמי, המרחק הוא 700 מי.
* על פי המשטרה, לאחרונה, בבית המשפט השלום פ"ת (חותמת גומי של המשטרה) המרחק הוא 370 "בקו אווירי" ("הקו האווירי" הזה כולל מגדלי דירות, ויש הטוענים שגם המרחק ב"קו אווירי" מפוברק).
* על פי התקשורת, למני נפתלי שברו את היד באותו מקום עצמו, שהוא "מול בית היועמ"ש".
לדעתי יש פה צורך דחוף בתצהיר של מומחה (פרופ' יהודה היס?) תוך שמירת זכות השיבוש וההדחה של הפרקליטות והיועמ"ש...
ואולי בכלל הכל יחסי במרחב חלל-זמן?

No comments: