Thursday, October 26, 2017

2017-10-26 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: אסור בפרסום- העצירים Z, Y, X נשארים במעצר!

Joseph Zernik added 2 new photos — with ‎לורי שם טוב‎.
58 minsTel Aviv

2017-10-26 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: אסור בפרסום- העצירים Z, Y, X נשארים במעצר!
==============
הנאשמים מוכנסים לאולם הדיונים - צעקות מהקהל - "אוהבים אתכם", "תהיו חזקים"...הדיון מתחיל במהומה. השופט היימן בעצבים, נכנס ויוצא, טורק את הדלת מאחוריו. עו"ד יהונתן רבינוביץ לא הצליח להגיע לדיון. באי כוחם של נאשמים אחרים עוסקים בהפרות ההליך הראוי, פונים ישירות לנאשמת שם-טוב, שלא דרך בא-כוחה, ומנסים לסחוט ממנה הסכמה להקראה ללא נוכחות בא כוחה.בהמשך - צעקות "רוסיה" לשופט היימן... והיימן מתעצבן עוד יותר, מוציאים אנשים מהאולם, מכניס לפרוטוקול הערה כלשהי על כך.
הקלדן נראה משום מה כלא קלדן בכלל, ומעלה חשש שהיימן עורך פה הצגה מסוג "דיונים למראית עין" - צריך לבדוק אם הדיון הזה וההחלטה הזאת בכלל נרשמים כדין... הרי היה לנו נסיון דומה עם הנוכל דניאל בארי בהקראת "גזר דין" של רפי רותם, שהיה דיון למראית עין ולא נרשם כדיון בכלל... שלא לדבר על הנוכלים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז בהכרעת הדין וגזר הדין של רומן זדורוב.
אח"כ: היימן מכריז שכל חלק בהחלטה שלו אסור בפרסום, אבל לא הכריז שיש איסור פרסום על איסור הפרסום.
אז להווי ידוע לכל: יש איסור פרסום על החלטה של היימן על בקשה לחלופת מעצר.
לא ברור לחלוטין, מה היימן חשב לעצמו: שהמשך מעצרם של Z, Y, X הוא מעתה סוד כמוס בהחלט? סכנה לבטחון מדינת ישראל? דבר שנקרא עליו רק בעיתונות הזרה?
בהמשך: היימן הקריא דברי ליצנות במטרה להוכיח את מסוכנותם של העצירים. מתוך כך התברר מה שהיה ברור מהיום הראשון - ביזוי השופטים הוא סיכון ממשי למשטר במדינת ישראל, והשופטים הנוקמים יפעלו בהתאם...
אחד אומר בקול רם להיימן שהוא מצחיק, ועוסק בליצנות. הנ"ל, כותב שורות אלה ואחרים יצאו מהאולם במחאה על דברי הליצנות של היימן ולא שמעו את רובה של ההחלטה.
אין ספק שתיק המעצרים בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים הוא פסגת הקריירה השיפוטית של היימן!
נחמה דר דינה עבט Guy Jana Yaron Meydan
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Guy Dviri
מי צעק למי רוסיה ולמה?
LikeShow more reactions
Reply55 mins
Manage
Joseph Zernik
כותבים לי מאולם הדיונים: אני שם פסק הדין עד תום ההליכים קריעת ים סוף היה פה הילד בכה הורים בכו יש כמה פעילים השתגעו לבשו חליפת פסים של השואה מפחיד ממש

No comments: