Thursday, October 26, 2017

2017-10-26 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: הפרקליטות והסנגוריה הציבורית - מי יותר מושחת ממי? "טוב שיש תחרות"

2017-10-26 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: הפרקליטות והסנגוריה הציבורית - מי יותר מושחת ממי? "טוב שיש תחרות"
==================


     

תמונות. עו"ד יואב ספיר - סנגור ציבורי ארצי, עו"ד אלקנה לייסט "סנגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" (מתחזה ללא מינוי כדין), עו"ד יהונתן רבינוביץ, עו"ד רועי לביא, ושני דפים מיומן הסנגורים הציבוריים (שהוברחו בסיכון ניכר) עם רישום המינויים של עו"ד יהונתן רבינוביץ וניר שניידרמן בתיק המעצרים.
______

אין זכות קיימת, פרט לזאת שהציבור עומד על קיומה!
היום הלכתי לממש את זכות העיון בפנקס הסנגורים הציבוריים, בניסיון לברר את סיפור מינויו, או אי מינויו של עו"ד רועי לביא לטפל בעניין מניעת גישתה של לורי שם-טוב לחומרי החקירה.
כמו בעבר, הסנגוריה הציבורית מנסה לשבש את זכות העיון. לא איפשרו עיון של ממש במערכת האלקטרונית. במקום זאת, יצרו תדפיס של הפנקס כולו לשנת 2017 (כ-450 עמודים, כ-40 רישומים בעמוד) ובנוסף ניסו למנוע ממני לצלם את תדפיס הפנקס. זכות הצילום וקבלת תדפיסים ממערכות אלקטרוניות היא חלק בלתי נפרד מזכות העיון... בערך בשעה 12:30 "תפסו" אותי מצלם והתפתח אירוע קטן. הצעתי להם שוב ושוב להזמין משטרה. משום מה סירבו...
בינתיים מצאתי את המינויים של יהונתן רבינוביץ וניר שנידרמן בתיק המעצרים. בשבוע הבא אמשיך בעיון בניסיון למצוא את המינויים (אם הם קיימים) בתיק הפלילי, ואת המינוי (אם הוא קיים) של עו"ד רועי לביא בעניין עתירת העצירה. אבל אולי היה יותר פשוט אם עו"ד יהונתן רבינוביץ' ועו"ד רועי לביא יסבירו בדיוק מה התרחש ומתרחש בקשר לעתירת העצירה בעניין הגישה לחומרי החקירות.
בעקבות בדיקת התנהלות הסנגוריה הציבורית בפרשת רומן זדורוב ובפרשת רפי רותם, אמרתי בפגישה אקראית לפרופ' מוטה קרמניצר, שלדעתי הסנגוריה הציבורית מושחתת לא פחות מהפרקליטות. הוא השיב, בלי להניד עפעף - "טוב שיש תחרות".

עוד בנושא זה: 2017-10-24 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: פעלולי הסנגוריה הציבורית

נחמה דר Moshe Halevi Moshe Shimon דינה עבט David Davidov

No comments: