Friday, August 3, 2018

2018-08-03 חפירות על השחיתות...

פרשת גל הירש ... מה חדש פה ? עכשיו התעוררתם ? אותי הם תפרו כבר ב 2005 בהזמנה של איתן רוב המושחת וביחד עם רות דוד ורונאל פישר ששיחקו בחיים שלי וכולכם העיתונאים שתקתם !!
Comments
Joseph Zernik
מערכת החוק והמשפט הפכה לארגון פשע. זה בעצם מה שקרמניצר אומר, בלשון אקדמית יפה...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
כאילו הכל במקרה... הפרקליטות, היועמ"ש, והשופטים הם כאילו זרועות נפרדות. אבל בפועל זה קומדיה דל ארטה - תיאטרון אימפרוביזציה. כולם יודעים לאן העסק זורם: לסנדק את המושחתים ולדפוק את חושפי השחיתויות ופעילי המחאה. בדרך עושים סלטה לצד, סלטה לפנים, וסלטה לאחור, כדי לתעתע בציבור. אבל בסופו של יום - הכנופיה עובדת כמו מכונה משומנת...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1hEdited
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply1h
Meir Moskovich
שוקי משעול. אתה צודק כתמיד !!

כשהצטרפתי למחאה שניקראה נגד השליתות וניסחתי להבין בשיחות איתך למה אינך מגיע נתת לי הסברים דהבנתי אותם אבל לא הסכמתי עם חלקם.

פרשתי השבוע מהמחאה אחרי שהבנתי ובצער רב שהיא אינה מחאה נגד השחיתות אלה באה להגשים למפגינים את חלומם הפוליטי. כן יש כמה חריגים הם מעטים וטיפה בים.

לא אפרט מה אמרת שכן שיחות פרטיות צריכות להישאר כאלה.

צדקת. ב 100 אחוז !!!
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Pini Fischler
התעוררת מאוחר.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Shuki Mishol
גדלותו של אדם שהוא מבין ומודה בטעותו כך רק הוא יכול לתקן , אתה איש אמיתי וראוי שכך עשית .
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Pini Fischler
שוקי משעול באתי ראיתי נאמתי הבנתי הפנמתי הלכתי
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Meir Moskovich Pini Fischler 
לא מרגיש כך. ניסיתי להשפיע. רבתי עם חברים למחאה על השקפתי. עזבתי את הבימה לפני 4 חודשים. השבוע עזבתי את המחאה המאורגנת.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Judith Plaot
שוקי. המון דברים ייחשפו וייצאו לאור... ואז ייראו באמת מי המושחתים. ואחד אחד יבואו על עונשו. לא לעולם חוסן!!!! שבת שלום
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Alon Cohen
מה יעזור כעת אחרי ששילם מחיר כבד
Manage
LikeShow more reactions
Reply56m
Joseph Zernik
לרבים בישראל קשה לתפוס את המצב שמערכת החוק והמשפט הופכת לארגון פשע. אבל המצב הזה מוכר היטב בקרימינולוגיה, טיפוסי למשטרים מושחתים, וקוראים לו - "פשע מאורגן מדינתי". כמו למשל רשות המסים. מצב שבו רשות של המדינה, שהיא רשות חוק, הופכת לארגון פשע.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1hEdited
Joseph Zernik
זאת טעות לחשוב שהמצב הזה יבוא על פתרונו במהירות או בקלות. כשהתחילה המחאה בסוף שנת 2016 מול מנדלבליט, היו שחשבו שתוך שבוע שבועיים זה נגמר. אני באתי עם השלט "שופטים לכלא" - אז רצו לזרוק אותי. וחוץ מזה אמרתי שזה מאבק לשנים, שיימשך גם אחרי שאני כבר אהיה בקבר. אז אמרו לי "אתה מייאש את החברים"...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
צריכים להתמודד עם המציאות: משטר תקין הוא בלתי יציב מטבעו. דורש פעולה תקינה של איזונים ובלמים. משטר מושחת נוטה להיות יציב מאד. כי המושחתים השתלטו על כל זרועות השלטון, על משאבי המדינה, ושודדים אותה בלי לדפוק חשבון. בלשון האקדמית קוראים לזה "אומה כושלת" - FAILED NATION. והמושחתים לא יוותרו בקלות על הכוח והכסף.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Shuki Mishol MeirMoskovich גדולתו של אדם שהוא מבין ומודה בטעותו גם אם באיחור רק כך רק הוא יכול לתקן , אתה איש אמיתי וראוי שכך עשית .
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
כיוון שכולם מדברים עכשיו על הצהרת העצמאות ועל "חוקה", כדאי לשים לב להבדל בין הצהרת העצמאות של ישראל, לעומת ארה"ב וצרפת. שם - האבות המייסדים היו מנוסים מאד בשחיתות שלטונית. לכן, לדוגמה, שבועת האמונים שם מנוסחת כך: "אני נשבע להגן על החוקה מפני אויבים ***מבית*** ומבחוץ".
ההכרזה האמריקאית וההכרזה הצרפתית מתחילות מהאקסיומה והעקרון "הטבעי" של זכויות היסוד של הפרט, ובמרכזן החירות והשוויון. הגוף המדיני (הפוליטי) נוצר רק מתוך התאגדות והסכמה של הנשלטים, בני חורין ושווים - כלומר, הגוף המוקם הוא "רפובליקה" - מדינה של הציבור, של כל אזרחיה...
והן ההכרזה האמריקאית והן ההכרזה הצרפתית גם מכירות במציאות ההיסטורית - שהשלטון נוטה להפוך למושחת במוקדם או במאוחר, ואז יש לתקנו. לכן שתי ההכרזות אומרות, שאם בהמשך, ההתאגדות אינה פועלת כראוי, יש זכות ברורה לאנשים לבטל את ההתאגדות הקיימת, ולהקים במקומה התאגדות אחרת.
אלה שחיברו את הצהרת העצמאות של מדיינת ישראל כתבו משהו שהוא כמעט ההיפך. קודם מקימים מדינה, ואח"כ המדינה תעניק זכויות לאנשים... והרעיון שתתפתח כאן שחיתות - כאילו לא עלה בדעתם כלל...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
למשל, עניין בולט בחוקה של ארה"ב הוא הקמת מנגנונים לטיפול בשחיתות מערכת המשפט - יש IMPEACHMENT, ויש GRAND JURY. שני מנגנונים לטיפול בשחיתות של בכירים - כגון שופטים, פרקליטים... בישראל, תחילה לא היה דבר, ואח"כ הקימו עלי תאנה: בית דין משמעתי סודי לשופטים ("תיבת פנדורה של חשין"), ונציב תלונות הציבור על השופטים, שמפברק ומרמה בלי לדפוק חשבון.
----
תיבת הפנדורה של מישאל חשין
על אלו מקרים חמורים מזיוף פרוטוקולים הוא מדבר - קבלת שוחד, גניבה, הטיית משפט למקורבים? הציבור כבר לא יידע
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3257885,00.html
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview1h
Amnon Bahir
באנגליה אין את השיטה הזאת , איך בכל זאת זה. יזיק. עמד כל כך הרבה שנים?
אגב, מה שכאן אסור כמו תשלומים או תרומות לפוליטיקאים בארה׳ב מותר.
אני שאלה,See More
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
צריך להתמודד עם המציאות: המצב בו נתונה מדינת ישראל היום נקרא "כשל שיטת המשטר", או "התפוררות חברתית", או "אבדן החוזה החברתי". הפתרון הוא לא בבחירות... מה שנחוץ כאן הוא תיקון יסודי, שייקח שנים רבות.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
כל האמור לעיל לא אומר להפסיק למחות ולהפגין! להיפך! אני רק אומר שצריך להיות ריאליסטים, ולהבין שזה מאבק לטווח ארוך, וצריך לשמור על אורך נשימה... כי מי שמצפה שהעסק יתוקן מחר, או בבחירות הבאות, יתאכזב מרה... Meir Moskovich
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Meir Moskovich
זרניק יקירי. לא אפסיק רק שלא אעשה זאת במחאות המאורגנות. אני יודע שלמחאות יחיד יש השפעה קטנה יותר אבל פשוט אין ברירה. לא איכפת לי שלאנשים תהיה אגנדה פוליטית אישית אבל לא אהיה שותף למחאות מאורגנות שכל מטרתם הוא להחליף את השילטון באנשים המיישמים פוליטית את השקפת עולמם.

עבור כ 90 אחוז מחברי למחאה , המחאות נגד השחיתות היו אמצעי להגשמת השקפת העולם הפרטית שלהם. ואני שייך למרכז/שמאל אני לא איש ימין. מציין זאת למען הסדר הטוב כדי שישתלב עם התמונה כולה.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
למשל, יש שפע של מאמרים אקדמיים על השחיתות באינדונזיה. משמש מודל למחקר, בגלל השחיתות הנוראית שם. פעם היה לי מאמר שדיבר על המודל הבסיסי: "שופט, בנקאי, וגנרל"... כאן: מאמר מכתב עת בינלאומי, שמדבר על "המאפיה של השופטים באינדונזיה, השחיתות כמכשול לעשיית צדק". נשמע מוכר?
Judicial Mafia: Corruption as a barrier to justice in Indonesia
https://www.ibj.org/.../judicial-mafia-corruption-as-a.../
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview1h
Moshe Shimon Joseph Zernik
את המדינה לא ניתן לתקן
ואף אחד גם לא יתן לך לתקן אותה. כי המדינה לא שלך ולא הייתה שלך ולא תהיה שלך. דומה הדבר לעובד זוטר וזמני (עובד קבלן) בחברת ענק בבעלות פרטית שמבקש לשנות את פני החברה כמו להחליף את המנכ" ל או הבעלים כי הוא לא מרוצה מהתנאים
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
אורי ארזי
בחיאת, מי עד המדינה?
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Moshe Shimon Joseph Zernik
המדינה היא לא שלנו
לא הייתה שלנו ולא תהיה שלנו
כל העולם מלא מדינות
כל המדינות זה רשת תאגידית 1 המנוהלת ממקור אחד מכסף אחד אינטרס אחד והוא לא של הציבור.
המדינה מעולם לא היתה דמוקרטית
המדינה לא של העם
העם של המדינה
המשטר המדיני הוא משטר פשיסטי/נאצי הממלא פקודות רובוטיות! אין מקום לשיקול דעת.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply1h
Moshe Shimon
בדיקטטורה פושע 1 שולט ומחסל יתרת הפושעים! בדמוקרטיה כל הפושעים שולטים ומחסלים חסרי ישע
(דוד גרינפילד)
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
הציבור ברובו מבין באופן אינטואיטיבי שהשופטים מושחתים. למשל, אם אני שואל נהג טקסי, או בעל פיצוציה, הוא יגיד לי, שזה שיש לו יותר כסף ינצח בסופו של דבר בבית המשפט.... אבל המשכילים, ובפרט הגילדה של עורכי הדין, עסוקים בהטעיית הציבור. אפילו במחאה עצמה. לכן, כתבתי כבר מזמן, שעורכי דין במחאה, צריכים להסתובב תמיד עם שלט על החזה: "תניית פטור: בכל הנוגע לשחיתות השופטים, אני מנוע מלומר אמת..."
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply58m
שוטרת מתחנת אשדוד בדתה הודעות מיניות על קצין משטרה
ASHDOD10.CO.IL
LikeShow more reactions
Reply57m
Joseph Zernik
אבל כבר אפלטון כתב שהשחיתות במערכת החוק והמשפט היא החמורה מכולן, והיא זאת שתמוטט את הרפובליקה. אני חושב שגם התובנה הזאת מובנת על ידי חלקים גדולים בציבור. אבל דווקא המשכילים, ובפרט עורכי הדין, מנסים להציג את המצב כאילו נתניהו וחבר מרעיו הם קודקוד השחיתות. שחיתות כמו של נתניהו לא הייתה יכולה לצמוח ולפרוח ללא סדרה של יועמ"שים מושחתים ב-20 השנים האחרונות (מאז בראון חברון), שסגרו תיקים בסיטונאות למושחתים בצמרת.
Manage
LikeShow more reactions
Reply57m
Pini Fischler
וסוקרטס מה איתו?
Manage
LikeShow more reactions
Reply51m
Joseph Zernik
הדברים נאמרים מפי סוקטרס, אבל כתב אותם אפלטון ב"הרפובליקה". התרגום העברי הקלוקל קורא לספר "המדינה". בדיוק אותו עיוות מחשבתי כמו בהכרזת העצמאות של ישראל. ב"רפובליקה" - קודם כל יש אנשים חופשיים ושווים, והם מתאגדים להקים משטר. ב"מדינה" -- יש קודם כל מדינה, והיא מעניקה ברוב חסדה זכויות אלה או אחרות לאלה או אחרים מנתיניה... Pini Fischler
Manage
LikeShow more reactions
Reply17m
Joseph Zernik
ד"א, פייני, שים לב לשימוש הנאה במונח "למראית עין". אפלטון היה כמובן מומחה בתחום ("משל המערה"). אבל השחיתות הנפוצה ביותר של שופטים, גם בארץ וגם בעולם, היא ניהול "הליכים למראית עין" -בדויים, מפוברקים. אי אפשר למצוא במדינת ישראל עורך דין או פרופסור למשפטים שיודה בקיום האפשרות הזאת בכלל. צ'מרינסקי, לעומת זאת, כתב פעם מאמר: "אין דבר קל יותר לשופט מאשר לנהל משפט למראית עין" (שוקי - מה שאורי שוהם הנוכל עשה בתיק החסוי בעליון, עם ההחלטה על "פלוני" - דוגמה מובהקת).
גם מה שורדה אלשייך עשתה זה "הליך למראית עין". כי בסופו של דבר, גם היא וגם נציב תלונות הציבור על השופטים הגיעו להבנה, ש"הפרוטוקולים המפוברקים" היו רק "טיוטות" חסרות כל תוקף. זה שאחרים, כולל לשכת עורכי הדין, טעו וחשבו שאלה כתבי בית דין - בעיה שלהם... בתמונה: "פרוטוקול" של ורדה אלשייך, המורה על הגשת תלונה סמי פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז - "טיוטה" חסרת תוקף על פי נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג.
Shuki Mishol Pini Fischler
Manage
LikeShow more reactions
Reply7mEdited
Joseph Zernik
"משל המערה" של אפלטון - "מראית עין" קלאסית.
Manage
LikeShow more reactions
Reply8m
Joseph Zernik
פיני - עם כל הכבוד, שחיתות השוטרים היא דבר משני לעומת שחיתות הפרקליטות, היועמ"ש, והשופטים. לך חזרה לתמונה למעלה של מה שקרמניצר כותב. הוא כתב את זה בקשר לפרשת רומן זדורוב. ברור שתחילת השחיתות שם הייתה במשטרה בקצרין. אבל הוא לא טורח בכלל להתייחס למשטרה. כי שחיתות במשטרה לא יכולה לצמוח ולפרוח ללא שחיתות הפרקליטות והשופטים.
Manage
LikeShow more reactions
Reply55m
Joseph Zernik
את תחילת ההשכלה שלי על שחיתות שלטונית רכשתי בלוס אנג'לס. שם השחיתות מפחידה, אפילו ביחס לישראל. אז כינסו ועדה אחרי ועדה, כתבו דו"ח אחרי דו"ח. הגרסה הרשמית: המשטרה מושחתת. אבל אחד, שהיה לי הכבוד להכיר, ERWIN CHEMERINSKY - פרופ' למשפטים, והיום גקן בי"ס למשפטים בברקלי, לקח שבתון, וכתב דו"ח עצמאי. ומה הייתה המסקנה שלו: קדקוד השחיתות הם השופטים!
Manage
LikeShow more reactions
Reply52m
LikeShow more reactions
Reply51m
LikeShow more reactions
Reply51m
Joseph Zernik
את הגרסה הרשמית, פחות או יותר, אפשר לראות באוסף סרטי הוליווד על שוטרים מושחתים. ויש גם סדרה תיעודית ברשת, מרתקת, על השחיתות של המשטרה בלוס אנג'לס.
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/lapd/
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview51m
Miri Samuel
אין לנו כבר עותונאים, יש לנו רק מלככי פינכה עלובים ברובם. פ ח ד נ י ם !
Manage
LikeShow more reactions
Reply50m
Joseph Zernik
אבל צ'מרינסקי ועוד דו"ח רשמי אחד אומרים שקודקוד השחיתות הם השופטים. ללא שחיתות השופטים המצב הזה לא היה יכול להתקיים.
“This is conduct associated with the most repressive dictators and police states… and judges must share responsibility when innocent people are convicted.” Prof Erwin Chemerinksy, Irvine Law School (2000)
"זאת התנהלות טיפוסית של משטרים רודניים דיקטטוריים ומדינות משטרה... והשופטים נוטלים חלק באחריות, כשאנשים חפים מפשע מורשעים..."
מה שמצחיק - במציאות, הוא בחור צנום ונמוך, פוזל, שלומפר, המשקפיים תמיד עקומות... אבל הוא אחד המשפטנים החשובים ביותר בארה"ב היום.
Manage
LikeShow more reactions
Reply46mEdited
Joseph Zernik
דוגמה נוספת מאותו בחור - צ'מרינסקי: לאור השחיתות הנוראית בלוס אנג'לס, הוא לקח שבתון, וכתב "חוקה" חדשה ללוס אנג'לס (CHARTER). בלי ועדה, בלי כל גיבוי מפלגתי, נאדה. והחוקה שהוא כתב עברה אח"כ במשאל עם ברוב גדול. ומה הוא אמר לאחר מעשה: "המלחמה בשחיתות היא לא זבנג וגמרנו. זהו תהליך בלתי פוסק!"
Manage
LikeShow more reactions
Reply44m
Joseph Zernik
ומה הייתה תגובת השופטים? נשיא בית המשפט העליון של קליפורניה התחיל לרדוף אותו. צ'מרינסקי נאלץ לעזוב את קליפורניה לכמה שנים, למרות שהיה מנהיג אזרחי מהמעלה הראשונה. אח"כ, אוניברסיטת קליפורניה ערכה מכרז והציעה לו משרת דקן בבי"ס חדש למשפטים שהוא יייסד. ואז נשיא בית המשפט העליון לחץ על האוניברסיטה לבטל את החוזה... והחוזה בוטל. בתגובה היו מאמרי מערכת גם בניו יורק טיימס וגם בוול סטריט ג'ורנל (שבד"כ נוקטים עמדות הפוכות), שאמרו שמה שקרה שם הוא בושה. ובסוף הציעו לו את החוזה מחדש, והוא חזר לקליפורניה...
כאן בקישור - מאמר המערכת על הפרשה בניו יורק טיימס.
A Bad Beginning in Irvine
https://www.nytimes.com/2007/09/14/opinion/14fri3.html
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview41m
Joseph Zernik
אז אנשים אומרים לי: למה אתה חופר לנו על שחיתות באינדונזיה, בלוס אנג'לס, באנגליה של לפני 300 שנה, בגרמניה בימי הביניים? כי צריך להבין ששחיתות זה לא המצאה של המוח היהודי, ולא חדשנות ישראלית. וצריך להבין את הדינמיקה של השחיתות. למשל - השופטים והפרקליטות יעשו כל מה שביכולתם למנוע כל תיקון של השחיתות. וכמוהם גם הנהנים האחרים - הטייקונים, הבנקים, המושחתים במערכת הביטחון, וכו... אנשים לא מוותרים בקלות על כוח וכסף - ועל האפשרות להמשיך לשדוד את המדינה...
Manage
LikeShow more reactions
Reply37mEdited
Joseph Zernik
המסר השני מכל הסיפור הנ"ל: אחד הכשלים החמורים ביותר במדינת ישראל - הפרופסורים למשפטים (וגם למחשבים). הם מקבלים מעמד מיוחד - חופש אקדמי, ואמורים לשרת את הציבור במעמדם זה. אבל לדוגמה, פרופ מוטה קרמניצר - התבכיין פתאום בשבוע שעבר ברדיו או בטלוויזיה - שהרסו את "השוויון" בישראל. (ואלדד יניב הלהטוטן כתב "קרמניצר בכה, והרעיד את כל הלבבות... חיללו את קודש הקודשים...") אז מה הם רוצים להגיד לי???
פרופ' קרמניצר, ועו"ד (בהפוגה) אלדד יניב לא ידעו עד לפני שבועיים, שבית המשפט העליון פסק שוב ושוב, שאין לעקרון השוויון מעמד "חוקתי על חוקי" במדינת ישראל? הצביעות הזאת, היא חמורה מאד. במקום לומר את האמת, ולפעול בכישורים שלהם המקצועיים לקדם פתרון, הם עוסקים בלהטוטנות.
Manage
LikeShow more reactions
Reply32mEdited
Joseph Zernik
בדומה: פרופ' מני מאוטנר. שלשום, במשהו כמו 20 שנה איחור, הוא מגלה ש"המהפכה החוקתית" של אהרן ברק היא בלוף...
הפתעה! "המהפכה החוקתית" היא בדיה...
---
כאן: "משפטן בכיר" - פרופ' מני מאוטנר (האבא של הבדיה - "ירידת הפורמליזם - עליית הערכים") - גילה הבוקר, ש"המהפכה החוקתית" של ברק היא בדיה...
"על פי השקפתו של אחד משופטי בית המשפט העליון, חוק הלאום הוא פרק נוסף בחוקה הישראלית. בקוצר ראות נורא קבע בית המשפט העליון בפסק דין בנק המזרחי מ–1995, שאת החוקה הישראלית (חוקי היסוד) יכולה לקבל הכנסת, ולא כפי שמקובל בעולם אסיפה מכוננת, ושהיא יכולה לקבלם ברוב רגיל, ולא כפי שמקובל בעולם בהליך אשרור מיוחד (כן, את החוקה הישראלית ניתן לקבל ברוב של אחד נגד אפס)."
מני מאוטנר מתייחס לזה בנימוס - "קוצר ראות נוראי". אבל אחרים יגידו שזאת פשוט מרמה. ממתי יש לבית משפט כלשהו סמכות להחליט שחוק כלשהו (אפילו "חוק יסוד") הוא חוקה?
ברקע: השופט האמריקאי היהודי המוערך ריצ'רד פוזנר כתב בדיוק על הבדיה הזאת של אהרן ברק, בדיוק מאותן סיבות, כבר לפני יותר מ-10 שנים.[1] אבל לוקח זמן ל"משפטנים הבכירים" במדינת ישראל לעכל שמערכת החוק והמשפט במדינת ישראל הפכה לבדיחה...
אסתר חיות ממשיכה כמובן לקדם את הבדיה ה"חוקתית" - שמקנה בכאילו לבית המשפט העליון סמכויות "חוקתיות"... זאת - בשעה שהשופטים נתפסים בהפרה סיטונאית של מה שנחשב בעולם "זכויות חוקתיות" של האזרחים. לדוגמה - שופטי השלום בת"א, פיברקו במשך יותר מעשר שנים בצוותא חדא עם המשטרה צווי חיפוש, תפיסה, מעצרים, האזנות סתר...
והשאלה המתבקשת: עם מה נשארנו, אם השופטים מושחתים, מפירים את הזכויות "החוקתיות" של האזרחים, ובית המשפט העליון בודה לעצמו סמכויות "חוקתיות" יש מאין?
[1] Enlightened Despot
By RICHARD A. POSNER
April 23, 2007
https://newrepublic.com/article/60919/enlightened-despot
---
חוק הלאום נותן תוקף משפטי לכיבוש | מני מאוטנר
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6335792
Manage
NEWREPUBLIC.COM
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview26m
Joseph Zernik
האנשים האלה - הפרופסורים הבכירים למשפטים, היו אמורים להיות רשת הביטחון שלנו. במקום זה הם משחקים בקקי. (ובדומה - הפרופסורים למחשבים- אבל זה סיפור נפרד).
Manage
LikeShow more reactions
Reply25m
Moshe Shimon Joseph Zernik
תפנים
המדינה היא לא שלנוSee More
Manage
LikeShow more reactions
Reply23m
Joseph Zernik
שוקי, ד"א, כפי שהתפרסם בזמנו ב"הארץ" (פרסום סמוי), על חפירה כזאת אני גובה לפחות גו'ינט אחד. רק שתדע שתה חייב לי... 
Manage
LikeShow more reactions
Reply23m
Shuki Mishol
מצטער לא מעשן .
Manage
LikeShow more reactions
Reply21m
Joseph Zernik
את התירוצים תסביר להוצל"פ... אני שולח לך מכתב התרעה ביום ראשון...
Manage
LikeShow more reactions
Reply20mEdited

No comments: