Tuesday, August 28, 2018

2018-08-28 מוטי לייבל והבור השחור בסלמה: יניב ארקוס - עורך דין, שהוא גם איש משטרה, מתנהל כרמאי מושחת מהסוג המתועב והנקלה

מוטי לייבל והבור השחור בסלמה:  יניב ארקוס - עורך דין, שהוא גם איש משטרה, מתנהל כרמאי מושחת מהסוג המתועב והנקלה?
מוטי לייבל הוא פעיל מרכזי במחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה והרווחה, במיוחד בעניין לקיחת ילדים מהוריהם... היום הוא קרבן לרדיפה על ידי מערכת החוק והמשפט.
אחת האפיזודות המתועבות בפרשה היא החזקתו של מוטי לייבל ב"בור שחור" - מתקן כליאה בלתי חוקי - במרתפי משטרת סלמה, בתנאים שייחשבו לעינויים, במטרה לחלץ ממנו הודאה.
אבל בתוך בירור העניין, מיד נתקלים במנגנון משטרתי מושחת ומשומן, וכמובן - עורכי דין במדי משטרה- עבריינים בחסות החוק...
כאן, תכתובת עם אחד, עו"ד יניב ארקוס, איש משטרה, שעוסק בהונאה בניסיון לשבש הליך בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין הבור השחור בסלמה...
סוף ההתכתבות להיום:
"אדם בר דעת יסיק שאתה עוסק בהתחזות, מרמה, והפרת אמונים. במילים פשוטות - עורך דין, שהוא גם איש משטרה, המתנהל כרמאי מושחת מהסוג המתועב והנקלה.
מצד שני, כיוון שאני שולח תכתובת זאת לך ישירות, עם העתקים לרבים אחרים, נראה לי שיש מקום להאשים אותי ב"העלבת עובד ציבור". 
מצד שלישי, ייתכן שאני טועה.  אבל אתה יכול לשכנע אותי די בקלות - אם תענה ביושר על שלוש הבקשות לעיל... פשוט וקל..."
Image may contain: 4 people, people smiling, baby
תמונה. עו"ד יניב ארקוס
---
תמונה. הקרבנות מוטי לייבל ולורי שם-טוב 
---
 
תמונה. משטרת ישראל מנהלת בור שחור - מתקן כליאה בלתי חוקי - בלב תל-אביב, במרתפי מטה המשטרה בסלמה. המתקן משמש להחזקת אנשים בתנאים הנחשבים לעינויים במטרה לסחוט הודאות. רוח המפקד, רוני אלשייך, מנשבת בין שורות פיקודיו... האמת הפכה למצרך נדיר...  
---

Subject:בקשה על פי חוק חופש המידע - א) "בית מעצר יפתח", ב) ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל
Date:2018-08-28 9:09 pm
From:hra-ngo.org
To:חופש המידע , היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל

עו"ד יניב ארקוס,
בוא נסכם את התכתובת עד עתה:
1. אני מבקש שתאמר מה שמו של ממונה חופש המידע - הרי אתה כאילו העוזר שלו.  במקום לענות ולנקוב בשמו, אתה מפנה אותי למקור שאינו פרסום רשמי של מדינת ישראל.
2. אני מבקש כל מסמך המתעד מהו טיב המינוי שלך - אתה לא עונה.
3. אני מבקש כל מסמך ו/או אסמכתה המבהירים מהו הבסיס החוקי לסמכותך לחתום על תשובות על בקשות על פי חוק חופש המידע - אתה לא עונה.
אדם בר דעת יסיק שאתה עוסק בהתחזות, מרמה, והפרת אמונים. במילים פשוטות - עורך דין, שהוא גם איש משטרה, המתנהל כרמאי מושחת מהסוג המתועב והנקלה.
מצד שני, כיוון שאני שולח תכתובת זאת לך ישירות, עם העתקים לרבים אחרים, נראה לי שיש מקום להאשים אותי ב"העלבת עובד ציבור". 
מצד שלישי, ייתכן שאני טועה.  אבל אתה יכול לשכנע אותי די בקלות - אם תענה ביושר על שלוש הבקשות לעיל... פשוט וקל...
בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר)
העתקים:
ח"כ בצלאל סמוטריץ'
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב' אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;
On 2018-08-28 7:10 pm, חופש המידע wrote:
דר' יוסף צרניק שלום רב,
שמו של הממונה על חופש המידע במשטרה מופיע באתר המקוון משטרת ישראל.
בברכה,
רפ"ק יניב ארקוס, עו"ד
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע' הממונה על חופש המידעFrom: joseph.zernik@
Sent: Tuesday, August 28, 2018 3:40 PM
To: 
חופש המידע‏ 
Subject: Re: 
בקשה על פי חוק חופש המידע - א) "בית מעצר יפתח", ב) ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל

עו"ד יניב ארקוס הנכבד,
בתקשורת קודמת הבוקר (העתקה להלן) אתה מציין: "מתוקף תפקידי כעוזר הממונה על חוק חופש המידע", וחותם "ע' הממונה על חופש המידע".  בתקשורת האחרונה (העתקה להלן) אתה כותב: "הנני, יניב ארקוס, רפ"ק חותם על המענים מטעם עוזר הממונה במשטרת ישראל." שתי אמירות אלה נחזות כסותרות זו את זו.
אודה אם תוכל לספק:
א) כל מסמך המתעד מהו טיב המינוי שלך  - "עוזר הממונה על חוק חופש המידע", ו/או "מטעם עוזר הממונה במשטרת ישראל".
ב) כל מסמך ו/או אסמכתה המבהירים מהו הבסיס החוקי לסמכותך לחתום על "מענים" - בהנחה שהתכוונת ל"תשובות על בקשות על פי חוק חופש המידע".
ג) את שמו של "הממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל.
בכל התכתובות עד היום, כולל "תשובה" של משטרת ישראל (סימוכין 52518617) מיום 22 למרץ, 2017, על בקשה קודמת על פי חופש המידע בענין קיומו או אי קיומו של ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל, מעולם לא נקב איש במשטרת ישראל בשמו של הממונה, ולא ניתנה כל אסמכתה מתאימה לקיום ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל. 
זהו כמובן גם אחד משני העניינים בבקשה הנוכחית.
בדקתי בספר עורכי הדין, ואתה אכן רשום כעורך דין. אני אינני עורך דין, אבל למיטב הבנתי, אדם החותם ללא כל סמכות על מסמך חוקי ו/או משפטי עוסק בזיוף ו/או מרמה... 
כבר לבקשה המקורית צורף מספר האישור מאתר התשלומים הממשלתי (69886780), והאתר מספק לך באופן אוטומטי את האישור. לנוחותך אני מצרף העתק.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר)
העתקים:
ח"כ בצלאל סמוטריץ'
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב' אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;
On 2018-08-28 2:16 pm, חופש המידע wrote:
 דר' יוסף צרניק שלום רב,
הנני, יניב ארקוס, רפ"ק חותם על המענים מטעם עוזר הממונה במשטרת ישראל.
לעניין תשלום האגרה והחתימה על טופס ההתחייבות- נא צרף טופס האישור המעיד על התשלום והחתימה כאמור.
בברכה,
רפ"ק יניב ארקוס, עו"ד
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע' הממונה על חופש המידעFrom: joseph.zernik@hra-ngo.org [mailto:joseph.zernik@hra-ngo.org]
Sent: Tuesday, August 28, 2018 1:41 PM
To: 
חופש המידע‏ <hofeshm@police.gov.il>
Subject: 
בקשה על פי חוק חופש המידע - א) "בית מעצר יפתח", ב) ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל (אם הוא קיים בכלל),
יש לתהות על התקשורת המועתקת להלן, מאת עו"ד יניב ארקוס, המציג את עצמו כ"כעוזר הממונה על חוק חופש המידע" - ללא ציון שמו של הממונה עצמו:
א) אנא דייקו! לא הגשתי "בקשה לקבלת מידע". הגשתי "בקשה על פי חוק חופש המידע".
ב) תשלום האגרה והחתימה על ההתחייבות כבר התבצעו באתר התשלומים הממשלתי, ומספר האישור ניתן בגוף הבקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה כדין.
ג) עניין מרכזי בבקשה הוא דרישה לתיעוד קיום ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
יש להזכיר שוב לעו"ד יניב ארקוס את מה שכתוב בגוף הבקשה עצמה: המבקש דורש תשובה עשויה כדין  - חתומה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע, ובצירוף התיעוד המתאים למינויו כדין של ממונה כזה במשטרת ישראל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר)
העתקים:
ח"כ בצלאל סמוטריץ'
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב' אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;


On 2018-08-28 11:48 am, חופש המידע wrote:
מר זרניק
שלום רב,
1.      בקשתך לקבלת מידע הועברה לטיפולי מתוקף תפקידי כעוזר הממונה על חוק חופש המידע.
1.      מענה יישלח מטעמי וניתן ליצור עמי קשר באמצעות מייל זה.
2.      כמו כן, עליך לשלם האגרה הקבועה בחוק על סך 20 ₪ ולחתום על טופס התחייבות המצ"ב כנדרש על פי תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט -1999 
3.      את האגרה ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי (מצ"ב קישור) או באמצעות הפקדת הסכום ישירות בבנק הדואר (כל סניף ) לטובת חשבון מספר  0022191.
4.      יובהר כי מניין הימים לטובת הטיפול בבקשה נספר ממועד קבלת אישור התשלום .בברכה,
רפ"ק יניב ארקוס, עו"ד
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע' הממונה על חופש המידעFrom: tlunot [mailto:tlunot@police.gov.il]
Sent: Tuesday, August 28, 2018 12:29 PM
To: hofeshm@police.gov.il
Subject: FW: 
חשש חמור לכליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתח" למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע –בקשה לצעדים מתקניםFrom: joseph.zernik@hra-ngo.org [mailto:joseph.zernik@hra-ngo.org]
Sent: Tuesday, August 28, 2018 12:09 AM
To: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל
Subject: חשש חמור לכליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתח" למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע – בקשה לצעדים מתקנים

א/ג נכבדים, אנא קבלו את המכתב המצורף למפכ"ל רוני אלשייך. יצ
---

PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org 
[Bilingual filing – English follows the Hebrew]
28 לאוגוסט, 2018
רוני אלשייך, מפכ"ל
משטרת ישראל
פקס: 
02-5898823
ובדוא"ל:
 tlunot@police.gov.il 
הנידוןחשש חמור לכליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתחלמטרת סחיטת הודאות בעינוייםמרמה בקיום חוק חופש המידע – בקשה לצעדים מתקנים
הריני מבקש בזאת את תשובתך בתוך 45 יום, בכפוף לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד המפכ”ל רוני אלשייך,
מצורפת בזאת בקשה חוזרת על פי חוק חופש המידע, שהוגשה אמש למשטרת ישראל.  המידע בבקשה זאת מעלה חששות חמורים:
א)  כליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתח" למטרת סחיטת הודאות בתנאים שייחשבו לעינויים,
ב) מרמה בקיום חוק חופש המידע במטרה להסתיר התנהלות זאת.
הריני מבקש בזאת שתנקוט מיד בצעדים המתקנים המתאימים ותודיעני על כך.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק

סייג לזכויות האדם – אל”מ (ע”ר)
העתקים: 
ח"כ בצלאל סמוטריץ’
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב’ אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;
עו"ד עינת הורביץ – התנועה לחופש המידע.

No comments: