Saturday, September 15, 2018

2018-09-16 סייבר ומשפט בישראל - יוצגו בכנסים בינלאומיים גרמניה ובספרד

2018-09-16 סייבר ומשפט בישראל - יוצגו בגרמניה ובספרד
    Image may contain: outdoor

קיבלתי היום הזמנה רשמית לכנס בינלאומי של משפטנים- Göttingen Int. Research Forum, שיתקיים בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת גטינגגן, גרמניה. בכנס זה אציג את העבודות שלי בנושא מחשוב בתי המשפט בישראל והסייבר בישראל לרוחב רשויות המשטר. 
המסקנה המתבקשת - מרמה שהיא שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
המסקנה הסופית במאמרים שאציג שם: "בימינו, מומחים למערכות מידע ולאבטחת סייבר צריכים לקבל על עצמם תפקיד מרכזי בהגנת זכויות האדם, חברה אזרחית מתוקנת, הליכי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו."אזרחית מתוקנת, הליכי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו."
עבודות דומות שלי כבר הפכו לחלק מדוחות רשמיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2010, 2018), וסדרת מאמרים שפורסמו בכנסים בינלאומיים בכפוף לבדיקת עמיתים אנונימית. עבודות אלה גם זכו לשבח ממומחים ישראלים.
מועד הכנס למשפט וסייבר בגרמניה סמוך למועד הכנס האירופי למחשוב ממשלתי, שיתקיים השנה בספרד, גם שם הוזמנתי להציג את עבודותי.

No comments: