Friday, September 13, 2019

2019-09-13 חזרתי לעולם הפייסבוק הוכתרה כנראה בהצלחה!

חזרתי לעולם הפייסבוק הוכתרה כנראה בהצלחה! ▪ \
במשך 10 שנים בפייסבוק, מעולם לא חסמו אותי על דבר שכתבתי. אבל לפני כחודשיים חסמו אותי בתואנה שהם לא יכולים לוודא את זהותי. על פי בקשתם שלחתי להם תמונות של ת"ז, דרכון, רישיון נהיגה, חשבון בנק (!), תמונות של עצמי עם מספרי קוד שהם שלחו לי. דבר לא עזר. 
כשניסיתי לפתוח דפים חדשים - חסמו אותי מיד. 
השבוע נעשה נס גלוי - בעזרת חבר, והצלחנו לפתוח דף חדש. 
מה הסיבה האמתית לחסימה: יש אומרים הפרסומים השגרתיים שלי על שחיתות מערכת המשפט. ויש אומרים - הפרסומים השגרתיים שלי בעניין הכת הפגנית מיו"ש... לצוקרברג הפתרונים. את האמת לא יגלו.
* משטרת ישראל הודיעו לי כבר מזמן שהם קוראים כל מלה שאני כותב... וגם הפגינו בקיאות מדהימה בפוסטים שלי...
* לוועדת ארבל למניעת הכפשת השופטים - אני שולח העתקים ישירות - לחסוך הוצאות למשלם המסים.
* הנהלת בתי המשפט מסרבת לענות על בקשת חופש המידע לגבי המידע שהם שומרים עלי במאגר המידע על "מבקרי השופטים"...
* פייסבוק ישראל היו זריזים מאד, לאחר שהגשתי מכתב התראה במשרדים ברוטשילד 22, הרצוג פוקס נאמן שלחו מיד מכתבים שאומרים שפייסבוק ישראל אינה אחראית לדבר... והקישורים שהם הציעו לטיפול בבעיה בכלל לא עובדים...
נ.ב. פייסבוק הם לא הראשונים - גם אתר ההדלפות המפוברק LIVELEAK.COM חסם אותי מספר פעמים, אחרי שכבר היו לי מיליוני קריאות. והבלוג שלי גם חסום ברשתות ציבוריות, לדוגמה - הספרייה העירונית ת"א...
בתמונות: תמונות פנים עם מספרי קוד שפייסבוק שלחו - כאילו לצורך זיהוי. שום דבר לא עזר.

No comments: