Thursday, November 21, 2019

2019-11-21 איה כתב האישום האמתי נגד נתניהו??? די לפברוקים!!!

 Joseph Zernik
איה כתב האישום האמתי נגד נתניהו??? די לפברוקים!!!
כרגיל, הפרקליטות העבירה לתקשורת, והתקשורת מפרסמת מסמך מפוברק.  את השיטה הזאת אנחנו מכירים מתיקים אחרים כבר מזמן... "גרסה א'", "גרסה ב'" של כתב האישום, או בלשון המצוחצחת של המשפטנים הישראלים - מה שפורסם היום הוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד... והפברוקים הם "עניין פרוצדורלי ולא מהותי"... מועצת זכויות האדם של האו"ם לעומת זאת סיכמה את המצב, "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב"...

 

 

תל-אביב, 21 לנובמבר -- "הארץ" מפרסם מסמך שהוא קורא לו "כתב האישום המלא" [1]... למה להטעות את הקוראים?
המסמך שצירפו למאמר ב"הארץ" - ללא ספק מטעם הפרקליטות - הוא מסמך: 
* ללא שם בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא מספר תיק בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא חותמת "התקבל" של מזכירות בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא חתימת המגישים (מנדלבליט? שי ניצן?) (תמונת עמ' 62),
* וללא האזהרה לנאשם בדבר כוונה לדרוש עונש מאסר (תמונת עמ' 62)...
בקיצור - מסמך מפוברק, כרגיל...
התחלה לא טובה להליך המשפטי...
שוויון בפני החוק!
נתניהו והציבור זכאים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! די לפברוקים!
קישור
[1] "כתב האישום המלא" שפורסם ע"י הארץ
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.8161328

No comments: