Thursday, November 21, 2019

2019-11-22 עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת

 Joseph Zernik
עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת
ועם פרסום ההחלטה על הגשת כתבי אישום נגד נתניהו...
עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת
שלוש נקודות חשובות עם פרסום ההחלטה על הגשת כתבי אישום:
א) להנמיך ציפיות, האינטרס העליון של כנופיית הון-שלטון, של כנופיית שלטון החוק, ושל התקשורת -- הוא להשאיר את הציבור בחשכה. אם הציבור יבין את עומק השחיתות - תתחולל פה רעידת אדמה. האינטרס הציבורי הפוך -- שקיפות! הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! אלה גם זכויות האדם הבסיסיות של נתניהו ושל הציבור. די לפברוקים!
ב) הגולם ששמו נתניהו, שמאיים עכשיו על כנופיית שלטון החוק, לא נולד יש מאין. כנופיית שלטון החוק היא שגידלה וטיפחה אותו. כבר בפרשת בר-און חברון (1997) לפני יותר מ-20 שנה, נתניהו היה צריך ללכת לכלא לשנים רבות. היועמ"ש הערכי אליקים רובינשטיין סגר את התיקים -- באישור בג"ץ!
ג) זה לא סוף המאבק בשחיתות השלטונית! זוהי רק ההחלה! המאבק בשחיתות השלטונית הוא מאבק קבוע, בלתי פוסק. הציבור חייב לפקח על רשויות המשטר 24/7. ברגע שהציבור נרדם, המושחתים מתעוררים!

No comments: