Sunday, December 29, 2019

2019-12-29 לורי שם-טוב: דיון אצל גרוסקופף - לורי מתעללת במערכת המשפט


  Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 5 others.

8 hrs

לורי שם-טוב: דיון אצל גרוסקופף - לורי מתעללת במערכת המשפט
לורי מתעללת במערכת המשפט, ולכן יש להשאיר אותה במעצר בית.

ירושלים, 29 לדצמבר -  שם-טוב נ מ"י (בש"פ 8065/19) -  גרוסקופף ולורי שיחקו אותה כמו צמד ליצנים ותיקים, סוג של לורל והרדי. לורי כל הזמן קטעה את הפרקליטות, וגם זרקה דאחקות מפעם לפעם.  לורי: "אני מעריכה מאד את עבודתה של עו"ד אורלי בן-ארי". גרוסקופף: מחייך "גם אני מעריך מאד את עבודתה, אבל אבקש אותך לטעון לעניין..." גרוסקופף חייך שוב ושוב ובעדינות מופתית קרא את לורי לסדר... דווקא נציגת הפרקליטות לא נצמדה לתפקיד ושברה את ההצגה.  מההתחלה היא הייתה לחוצה ורגשנית.
לורי ערערה על על סירובו של היימן במחוזי ת"א לסיים את מעצר הבית לאחר יותר משנתיים וארבעה חודשים בנווה תרצה ועוד שמונה חודשים בבית, ובשעה ששני הנאשמים האחרים משוחררים כבר יותר משנה.
בתחילת הפרשה דפנה ברק-ארז פסקה שתנאי המעצר של השלושה חייבים להיות שווים...
הטענות של הפרקליטות היו הזויות כרגיל - למה אין ללורי מקום עבודה? למה אין לה עורך דין? למה היא מגישה כל כך הרבה בקשות ועררים? וחוץ מזה, הבקשות שלה בבתי המשפט כתובות בצורה לא מנומסת... והמשפט במחוזי ת"א תקוע בגלל בעיית הייצוג...
על פי הפרקליטות זהו מקרה של "פשיעה חמורה". גרופסקופף עצר אותה והזכיר לה ש"פשע חמור" זה אונס או רצח, ולא צריך להגזים...
המסקנה: לורי מתעללת במערכת המשפט! ולכן, אסור לשחרר אותה והיא חייבת להישאר במעצר בית...
למרות שגרוסקופף כאילו דן רק בשאלת המעצר, פתאום הוא גלש לשאלת הייצוג.  למה לורי לא רוצה לקבל ייצוג?  
לורי מתקנת אותו: הגשתי לבית המשפט רשימה של 32 עורכי דין. אף אחד לא מוכן לייצג אותי בתיק ענק כזה בסכום שהמדינה מציעה - 500,000 ש"ח.  במקרה של רונאל פישר, עורך דין מנוסה וגם בעל נכסים, המדינה כבר שילמה יותר מ-800,000 ש"ח לעורכי דין חיצוניים.  
גרוסקופף אומר: אבל 500,000 ש"ח זה הרבה כסף.  
לורי עונה לו: יש בתיק 120 אישומים.  זה יוצא 4,000 ש"ח לאישום. אין עורך דין שיסכים לייצג במחיר כזה.  גרוסקופף עונה: אני לא מכיר את תעריפי השוק...
עניין הייצוג, כולל ה"הסדרה" המופלאה של השופט בני שגיא מדגים יותר מכל, כבר מההתחלה, שהמשפט מתנהל כקרקס הפשפשים... על פי "ההסדרה" לורי הייתה מיוצגת ע"י הסנגוריה הציבורית, אבל כיוון שהסנגוריה לא היתה מוכנה לתגמל את הסנגורים על עבודתם במלואה, הסנגורים סירבו לפעול כראוי, ולורי הורשתה להגיש במקביל 3 בקשות או הליכים בחודש...
מי שדפק את "ההסדרה" המופלאה של בני שגיא היה אלכס שטיין. כשהדבר הגיע לעליון בערר שלורי הגישה בעצמה. ולורי, הסנגוריה ופרקליטות טענו זה עם זה או זה נגד זה בכל הצירופים האפשריים, שטיין ביקש להבין איך נוצר מצב הזוי כזה. הפרקליטות הסבירה לשטיין את "ההסדרה" של בני שגיא.  שטיין התעצבן.  "מאיפה הוא המציא את זה?"  "אין דבר כזה בשום בית משפט בעולם!".  הפרקליטות ניסתה להגן על בני שגיא: "יש החוק, ויש מה שעובד בפרקטיקה..."  זה עצבן את שטיין עוד יותר: "סדרי הדין הם לא תכנית כבקשתך. אסור לשופט להמציא את סדרי הדין"...  ומאז המשפט במחוזי תקוע...
צריך לציין שאם הדבר היה תלוי בסנגוריה הציבורית - לורי היתה עד היום במעצר לפני משפט בנווה תרצה. כי הסנגוריה הציבורית סירבה לממן עררים בעניין המעצר, ולורי השתחררה בסופו של דבר מתוך עררים שהיא הגישה בעצמה לעליון...
נראה מה גרוסקופף יחליט. בינתיים כל הבנות התאהבו בגרוסקופף ולא מסכימות שאגיד עליו מלה רעה. בעיה!

No comments: