Sunday, December 29, 2019

2019-12-29 איתן אורנשטיין, אפי נווה ואסתר חיות: תגידו לי - זה אמתי?


 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 98 others. 
איתן אורנשטיין, אפי נווה ואסתר חיות: תגידו לי - זה אמתי?
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/12/2019-12-29_29.html
   

■ "חשש במערכת המשפט מכך שגורמים חיצוניים ידרשו את השעיית השופט..." - למי בדיוק הם מתכוונים ב"גורמים חיצוניים"? פוטין? האיחוד האירופי? לא! "גורמים חיצוניים" - זה אנחנו! הציבור! האטימות שלהם מדהימה. גם אחרי כל מה שמתרחש בשנה האחרונה, לא נפל להם האסימון... העם הוא הריבון!
■ "במהלך סוף השבוע התנהלה שיחה קשה בין נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות לבין השופט הבכיר שההתכתבויות בינו לבין נוה כבר נחשפו..." - אז חיות מדליפה לתקשורת על "שיחה קשה", כי היא חושבת שנסתפק ב"נו-נו-נו" שלה לאיתן אורנשטיין בסופ"ש? מצד שני - זאת אסתר חיות, שלא נחקרה כראוי כחשודה בתיק 1270 (אי קיום חובת דיווח, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר), אלא נתנה "עדות פתוחה" "מעורפלת"... אז הסיר אומר למחבת שהתחת שלו מלוכלך?
■ "כל האירועים הללו מתרחשים בעת שצו איסור פרסום מוטל על הפרשה..." - איפה הם חיים? כולנו יודעים שמדובר בנשיא בית המשפט המחוזי ת"א, כבוד השופט איתן אורנשטיין, ובחשד לעסקת שוחד, מרמה והפרת אמונים, שבה אפי נוה קידם את אורנשטיין לנשיאות בית המשפט המחוזי ת"א, ואורנשטיין הבטיח לנוה פסיקה בעניין ה"נזיקיסטים"...
■ די ברור שאסתר חיות ושות' מתכוונים לחנטרש את פרשת כבוד השופט איתן אורנשטיין בדיוק כמו שחנטרשו את פרשות כבוד השופטת ורדה אלשייך, כבוד השופטת הלה כהן, כבוד השופט יצחק כהן מנצרת, כבוד השופט משה גלעד, ועוד... ובינתיים הם עורכים "מסע התעוררות" בניסיון נואש לשקם את אמון הציבור? מתי הם ילמדו?
Shuki Tausig Or-ly Barlev Gonen Ben Itzhak Ishay Hadas Uri Yaakov

סיניה כהן ארי חנה קים

No comments: