Tuesday, March 24, 2020

2020-03-24 יומן קורונה - ככה נראה השפל הגדול

■ ככה נראה השפל הגדול ■ החברה בישראל תצא מהמגיפה עם מעמד רחב של אריסים - א/נשים בחובות ענקיים, שאין ביכולתם לשלם, א/נשים שעובדים כדי להחזיר חובות לבנקים. בנוסף - עוני בהיקף שלא ראינו עד היום. זקנים וילדים יהיו הנפגעים המרכזיים, כרגיל. זאת חזרה לסדר החברתי שהיה קיים במערב לפני 100 שנה - "השפל הגדול" של תחילת המאה שעברה. את הבנקים, הטייקונים, והתאגידים ימשיכו לפנק. לא הממשלה הנוכחית ולא האופוזיציה מראות כל סימן של חשיבה אחרת... לא ברור אם הציבור יתעורר ויבין שזאת שאלה של מדיניות, לא גזירת הגורל. דרושה חשיבה חברתית-כלכלית חדשה!
1
6

No comments: