Friday, July 1, 2016


‎‎חן אור‎ with Joseph Zernik‎.
18 hrs
Court patriarch corrupt בית משפט אבי אבות המושחתים.
זהו הבניין של בית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל.
מה נישא על גגו?
סמל המדינה? מנורת שבעת הקנים? לוחות הברית? 
מגן דוד? מאזני הצדק? דגל ישראל? אבני החושן? . . .
לא, לא תמצאו עליו או לצדו אחד מאלה.
על גג בית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל
עומדת במלוא הדרה הפירמידה של הסדר העולמי החדש. -
NOVUS ORDO SECLORUM
(אנגלית: "New World Order").
# ואידך זיל גמור.
LikeShow more reactions
C

No comments: