Monday, August 8, 2016

2016-08-08 Roman Zadorov affair - notice given to the "Committee against hooliganism in the internet" // פרשת זדורוב: הודעה לחברי ועדת ארבל על פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת

The committee is busy in developing technical and punitive methods to prevent publishing of critical information regarding the justice system on the internet...
Here notice is given to it of such publication, asking the distinguished committee to consider the rampant corruption of the justice system in its deliberations...
Otherwise, the committee itself is likely to be seen as just another part of a justice system, which operates like a circus of flees...

הודעה שנשלחה היום לחברי הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת
 
_________________
08 לאוגוסט, 2016
 
חברי הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת:
השופטת (בדימוס) עדנה ארבל
עו"ד יואב ספיר 
ח"כ לשעבר פרופ' אריה אלדד
העיתונאי חגי סגל,
ד"ר ענת פלג
ד"ר נמרוד קוזלובסקי
דר הדר דנציג
דר חיים ויסמונסקי
עוזרת לוועדה: עו"ד גאל עזריאל
 
הנידון: שחיתות מערכת המשפט ופרסומים פוגעניים, כמו גם בריונות ברשת
 
לכבוד חברי הוועדה הנכבדים,
אבקש להביא לתשומת לבכם את התלונה הפלילית (מצורפת) שהוגשה היום נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים המכהנים אסתר הלמן ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת, ופרסום מקביל ברשת.
המקרה המתואר בתלונה זאת קשור לניהול משפט פלילי בדוי/למראית עין באשמת רצח נגד רומן זדורוב, בניצוחו של השופט לשעבר יצחק כהן ולשביעות רצונן של משטרת ישראל ופרקליטות המדינה. במקביל - פטור לשופט יצחק כהן מהעמדתו לדין על עבירות מין חמורות.
מן הראוי שהוועדה הנכבדה תיקח בחשבון במכלול השיקולים המורכבים של עבודתה את אי הכשירות ו/או השחיתות חסרת התקדים של מערכת המשפט בישראל בשנים האחרונות.  אם לא כן - תיראה ועדה זאת בסופו של יום כנדבך נוסף במערכת משפט המתנהלת כקרקס הפשפשים.  
תופעה זאת מוכרת כמובן היטב מדיקטטורות ומשטרים אפלים.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
____
 
פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט  לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם
התלונה, שהוגשה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, מציגה חומר ראיות מקיף להונאה של השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן,והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת בפרשת רומן זדורוב.  עיקרה של ההונאה - פרסום כבתי בית דין בדויים/למראית עין ("טיוטות") וניהול הליכי משפט בדויים/למראית עין.
רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של עונש מאסר עולם, לאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל. בבסיסה של תלונה זאת הטענה שהראיות החותכות מצביעות על כך, שרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, ללא רישום פסקי דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. זאת - בעקבות ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשך שנים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
התלונה עצמה מציינת שקיים חשש ממשי וברור לניגודי עניינים מהותיים של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, בכירים בפרקליטות המדינה ובמשטרה בחקירתה של התלונה.  כמו כן אין זה ברור כלל שקיים במדינת ישראל גוף שיפוטי שאינו נגוע בניגוד עניינים היכול לשפוט בעניין זה במידת הצורך. 
התלונה, הנובעת מעניין הנוגע לכבוד האדם וחירותו – שהוא הבסיס ל"מהפכה החוקתית" כביכול (על פי שיטתם של אהרן ברק ובית המשפט העליון) במשפט הישראלי, מעלה חשש כבד שפרשת רומן זדורוב מהווה משבר חוקתי במדינת ישראל – אומה ללא חוקה.
פרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...
 
 
מאהל המחאה ת"א, 08 לאוגוסט - תלונה פלילית הוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, לגבי התנהלותם בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  התלונה טוענת להונאה מכס המשפט, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים, והפרת אמונים.  התלונה אומרת שעל התנהלות זאת אין חלה כל חסינות שיפוטית, ומבקשת חקירה מידית של התלונה הפלילית.
העתקים נשלחו לשרת המשפטים וחברי הוועדה לבחירת שופטים.
להלן מכתב הפתיחה ואחריו קישור למסמך התלונה בשלמותו.
_____________
 
08 לאוגוסט, 2016
 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
צלאח א-דין 29, ירושלים 91010
טל': 02-6466521/2  פקס: 02-6467001
דואל:
בדואר רשום ובדואל
 
הנידוןפרשת רומן זדורוב – תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהןהשופטת אסתר הלמןוהשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת על הונאהשיבוש כתבי בית דיןשיבוש הליכי משפט והפרת אמוניםובקשה להורות על חקירתה לאלתר
הריני מבקש אישור על קבלת תלונה זאת בתוך 14 יוםותגובה בתוך 45 יוםעל פי החוק לתיקון סדרי המנהל(החלטות והנמקותהתשי"ט-1958
לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
הריני מגיש בזאת את התלונה שבנידוןנגד השופט לשעבר יצחק כהןהשופטת אסתר הלמןוהשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת בפרשת רומן זדורוב.  הריני מבקש בזאת שתורה על חקירתה של תלונה זאת לאלתר.
רומן זדורובאזרח אוקראינהמוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של עונש מאסר עולםלאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"לבבסיסה של תלונה זאת הטענה שהראיות החותכות מצביעות על כךשרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי ללא הכרעת דין עשויה כדיןללא גזר דין עשוי כדיןללא רישום פסקי דין עשוי כדיןוללא פקודת מאסר עשויה כדיןזאת בעקבות ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשך שנים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
כמפורט בתלונה עצמהקיים חשש ממשי וברור לניגודי עניינים מהותיים של היועץ המשפטי לממשלהפרקליט המדינהבכירים בפרקליטות המדינה ובמשטרה בחקירתה של תלונה זאת.                                        
כמו כן אין זה ברור כלל שקיים במדינת ישראל גוף שיפוטי שאינו נגוע בניגוד עניינים היכול לשפוט בעניין זה במידת הצורך
תלונה זאתהנובעת מעניין הנוגע לכבוד האדם וחירותו – שהוא הבסיס ל"מהפכה החוקתיתכביכול (על פי שיטתם של אהרן ברק ובית המשפט העליוןבמשפט הישראלי.  לפיכךקיים חשש כבד שפרשת רומן זדורוב מהווה משבר חוקתי במדינת ישראל – אומה ללא חוקה.
מכל הסיבות הנ"למן הראוי שתשובתך ותשובות גורמים אחרים בעניין תלונה זאת יהיו מפורטים וברורים דיים(כמבואר במבוא ובסיכום לתלונה עצמהעל מנת לאפשר הבנה של אופן טיפול מערכת המשפט ואכיפת החוק של מדינת ישראל בעניין זהתשובתך בעניין זה חיונית על מנת לאשש את האמון במערכת המשפטהן בעיני הציבור במדינת ישראלוהן בעיני גופים בינלאומיים.
בכללןהראיות מצביעות על כךשפרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...
בברכה, 
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, ת"א 6133301  
 
 
קישור לתלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם:

No comments: