Monday, November 28, 2016

2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדיןהתביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
בדרכו החוצה מאולם הדיונים, ליויתי את דניאל בארי בקריאת "שופט רמאי"... לאחר קריאות עידוד נוספות במהלך הדיון...   בפרסום מאתמול לגבי השמעת גזר הדין כתבתי: "נקל לשער שגם מחר ינהל השופט דניאל בארי דיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול"..."  אולם השופט הנוכל דניאל בארי התעלה היום על עצמו:
* הדיון המפוברק רשום כדיון "הוכחות", ובינתיים לא נרשם אם התקיים או לא.
* בהחלטה מיום 21 לנובמבר, אומר השופט דניאל בארי, שהקראת גזר הדין נקבעה להיום
* מתוך כל הדיונים בתיק, רק לדיון "השמעת הכרעת הדין", ולדיון "הוכחות" מהיום אין פרוטוקולים רשומים.
* גזר הדין מהיום, לא נרשם עדיין בכרטיסיית "פסקי דין" וכן לא נרשם בכרטיסיית "החלטות בתיק".
* גזר הדין עצמו אומר "ניתן בהעדר הצדדים"... אך אינו מורה להמציאו לצדדים...  אז היינו נוכחים שם, או היה זה חלום?
תלונה פלילית הוגשה אתמול ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט דניאל בארי, על ההונאה בפיברוק דיון "השמעת הכרעת הדין" בהליכים הפליליים נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים. עתה יש צורך להוסיף את פיברוק "השמעת גזר הדין" ו"גזר הדין" עצמו.
השיבוש השיטתי של הכתבים וההליכים על ידי השופטים הפך למכת מדינה עם הנהגת מערכת נט-המשפט. והתנהלותו של השופט דניאל בארי היא רק חוליה נוספת בהתנכלות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק לרפי רותם במשך עשור ומחצה. 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט הוא כמובן גורם מרכזי בשחיתות מערכת המשפט - שכן הוא מונע את אכיפת החוק על שופטים עבריינים.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28.html
 
תמונות 1: ההונאה בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם החלה תחת ניצוחה של השופטת יעל פרדלסקי, ומסתיימת עתה תחת ניצוחו של השופט דניאל בארי.  משה סילמן ז"ל, רומן זדורוב, רפי רותם - כולם נפגעי עבריינות השופטים .
 _______

מאהל המחאה ת"א, 28 לנובמבר - תלונה פלילית הוגשה אתמול ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט דניאל בארי - על הונאה, שיבוש כבתי בית דין ושיבוש הליכי משפט בתביעה הפלילית נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים, העומדת לפני סיומה בבית המשפט השלום ת"א.[1] בפרסום מאתמול, לגבי תלונה פלילית נגד השופט דניאל בארי, כתבתי לגבי השמעת גזר הדין: "נקל לשער שגם מחר ינהל השופט דניאל בארי דיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול"..."  

אולם השופט הוותיק דניאל בארי התעלה היום על עצמו ונתן הופעה שלא תבייש אף רמאי ונוכל:

* באולמו של נשיא בית המשפט, בנוכחות הנאשם, פעילים ותקשורת התנהל דיון מפוברק למהדרין.  אבל משה ליכטמן, אביר איכות השלטון, המלווה את הסיפור נאמנה כבר שנים, כאילו לא שם לב, ומיד דיווח: "מאסר על-תנאי לרפי רותם, חושף השחיתות ברשות המסים" [2] כי אפילו אבירי איכות השלטון לא מעזים לדווח על נכלולי השופטים..

* הדיון המפוברק רשום בכרטיסיית "מועדי דיון" כדיון "הוכחות", ובינתיים לא נרשם אם התקיים או לא.

* לעומת זאת, בהחלטה מיום 21 לנובמבר, 2016 אומר השופט דניאל בארי, שהקראת גזר הדין נקבעה להיום, 28 לנובמבר, 2016, בשעה 11:30.  אם כך הדיון שהתקיים או לא התקיים היום הוא או "הוכחות" או "הקראת גזר הדין"...


* מתוך כל הדיונים בתיק זה, רק לדיון "השמעת הכרעת הדין", ולדיון "הוכחות" או לחלופין "הקראת גזר הדין" מהיום אין פרוטוקולים רשומים.  ועל סדרת בקשות לעיון בפרוטוקול דיון עשוי כדין ורשום כדין "השמעת הכרעת הדין", הנפיק השופט דניאל בארי סדרת "החלטות בפתקית", שלא הייתה מביישת כל רמאי ונוכל. [3]

* "גזר הדין" מהיום, גם לא נרשם עדיין בכרטיסיית "פסקי דין" וכן לא נרשם בכרטיסיית "החלטות בתיק".
* אולם "גזר הדין" מהיום, כבר התפרסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט (הידועה כקצינת הפברוקים בהנהלת בתי המשפט). מסמך זה אומר בסופו: "ניתן בהעדר הצדדים"... אולם אינו מורה להמציאו לצדדים...
אז היינו נוכחים שם, או היה זה חלום?


בתחילת הדיון היום, שאלתי את השופט דניאל בארי מספסלי הציבור, "האם יירשם פרוטוקל לדיון היום?"  השופט דניאל בארי לא השיב...

בסיום הדיון היום, בדרכו החוצה מאולם הדיונים, ליוויתי אותו בקריאת "שופט רמאי"...

התלונה הפלילית הוגשה אתמול ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט דניאל בארי, על ההונאה בפיברוק דיון "השמעת הכרעת הדין" בהליכים הפליליים נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים. עתה יש צורך להוסיף את פיברוק "השמעת גזר הדין" ו"גזר הדין" עצמו.

השיבוש השיטתי של הכתבים וההליכים על ידי השופטים הפך למכת מדינה עם הנהגת מערכת נט-המשפט. והתנהלותו של השופט דניאל בארי היא רק חוליה נוספת בהתנכלות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק לרפי רותם במשך עשור ומחצה.

היועמ"ש אביחי מנדלבליט הוא כמובן גורם מרכזי בשחיתות מערכת המשפט - שכן הוא מונע את אכיפת החוק על שופטים עבריינים.
קישורים:
[1] 2016-11-27 Criminal Complaint against Judge Daniel Beeri, pertaining to his conduct in criminal prosecution of whistle blower Rafi Rotem //
תלונה פלילית נגד השופט דניאל בארי לגבי התנהלותו בהליכים הפליליים נגד חושף השחיתויות רפי רותם
https://www.scribd.com/document/332416684/
 https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5NHJzUjVrdGJBNFE/view?usp=sharing
[2] מאסר על-תנאי לרפי רותם, חושף השחיתות ברשות המסים 
רותם הורשע בהעלבת עובדי ציבור כשהוא מאשימם בטיוח שחיתות, בהטרדה באמצעות מתקן בזק ובהפרת הוראה חוקית

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001163423 

[3] 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין? 

http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html

No comments: