Monday, November 28, 2016

2016-11-29 כשמח"ש שולח לי הודעה, מיד אני מניח שהם מרמים... מעניין למה... :)


כשמח"ש שולח לי הודעה, מיד אני מניח שהם מרמים...
"חוקר מח"ש" שלח לי הודעה בדוא"ל, שאני מתבקש לסור למשרדי מח"ש להגיש עדות בעניין אלימות ועבריינות שוטרי משטרת תל-אביב.  אבל היה ברור מראש שזאת עוד בדיחה הונאתית של מח"ש והמשטרה...  חבל על הזמן...  לעבריינים במדים והמחפים עליהם - עלו והצליחו! 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-29.html

תמונות: תחנת לב תל-אביב (דיזנגוף), ניצב צ'יקו אדרי, מפקד מחוז ת"א.

_________  
מאהל המחאה ת"א, 29 לנובמבר - להלן תכתובת עם "חוקר מח"ש" שי גז, לאחר שפנה אלי בעניין עבריינות שוטרי משטרת ת"א בתקרית אלימה מיום 09 לנובמבר, 2016.  ההנחה הבסיסית שלי הי שהם מרמים, ובד"כ ההנחה מתבררת כאמיתית... :)
ככה זה כשמערכת המשפט ואכיפת החוק מושחתת מיסודה!


---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-11-29 8:22 GMT+02:00
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
To: Shay Gez


לכבוד חוקר מח"ש שי גז,
נראה שנפלה כאן טעות בסיסית חמורה...  :) (אך שכיחה במשטרה ובמח"ש) - מעולם לא הגשתי תלונה בעניין זה למח"ש.
מפקד התחנה הציע לי להגיש תלונה למח"ש בעניין זה, אולם אני סירבתי. לאור הידוע לגבי יושרת ההליכים במח"ש הדבר נראה לי כבזבוז זמן.
בעקבות כך אמר מפקד התחנה, שהוא עצמו יגיש את התלונה מטעמו, וביקש שאמסור "עדות פתוחה".
תחת תנאים אלה, הסכמתי להגיש "עדות פתוחה".
ברור כבר עכשיו שמפקד התחנה לא אמר אמת (כיזב), ו/או שמח"ש משבשים את ההליכים.
במידה ומפקד התחנה יחליט להגיש תלונה בעניין זה למח"ש, אנא הודיעני על כך.
בברכת העבריינים במדים והמחפים עליהם - עלו והצליחו!
דר' יוסף צרניק
נ.ב. הפתרון שלי לבעיה פשוט בהרבה:
  2016-11-09 משטרת ת"א - עבריינים במדים: השוטר סייף קבלאן, החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא - אלימות, נסיון פריצה למחשב, נסיון סחיטה באיומים...
 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-09.html
2016-11-11 מורשת אפרים ברכה זצ"ל - דר רחוב מציע למפקד מחוז ת"א צ'יקו אדרי מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן, תחנת לב תל-אביב
 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-11.html


2016-11-29 8:07 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez@:
בוקר טוב,
לשאלתך, אתה הוא המלין בתיק דנן, הנני שוב חוזר על תוכן דבריי הקודמים, במידה והינך מעונין למסור תלונה, ציין בבקשה את מס' הטל' שלך לצורך יצירת קשר, או לחילופין הינך יכול להגיע למשרדי מח"ש ת"א - רח' השלושה 2, קומה ראשונה, בשעות קבלת הקהל 08:30-15:00 ימים א-ה, או לחילופין ע"פ נוחיותך לכל אחד ממשרדי מח"ש האחרים הפרושים בארץ (חיפה, נתניה, ת"א, ראשל"צ, ב"ש, י"ם).
במידה ואינך מעוניין להגיש תלונה, אנא השב בבקשה במייל חוזר.
בברכה ותודה.
שי גז
From: JZ [mailto:123456xyz]
Sent: Monday, November 28, 2016 5:27 PM
To: Shay Gez
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
לכבוד חוקר מח"ש שי גז,
רוב תודות על תגובתך המהירה.
רק פרט אחד נותר חסר: מה שם המלין בתלונה מס' תיק מח"ש - 5173/2016.
אודה על תשובתך,
דר' יוסף צרניק

2016-11-28 12:13 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez>:
יוסף שלום תודה על תגובתך...
בתאריך ה-14/11/16 אכן מסרת עדות פתוחה במ"י וכפי העולה מתוכן עדותך בוצע נגדך שימוש בכוח ולפיכך וע"פ הנהלים חומרי חקירה אלו הועברו למח"ש.
לצורך המשך ברור וקידום תיק החקירה, עלינו לשוחח טלפונית ולתאם מועד הגעתך למשרדי מח"ש וזאת בהתאם לבחירתך ורצונך החופשי.
בהמשך לשאלתך בסעיף ג – הנני חוקר מח"ש.
מס' תיק מח"ש - 5173/2016
בברכה שי גז
From: JZ [mailto:123456xyz]
Sent: Monday, November 28, 2016 10:54 AM
To: Shay Gez
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
לכבוד מר שי גז,
א.  מעולם לא היגשתי תלונה ביום האמור לא במשטרת ישראל ולא במח"ש.  מסרתי "עדות פתוחה" על פי בקשת מפקד התחנה, לאחר שהוא אמר לי שבכוונתו להגיש תלונה למח"ש.
ב. מכיוון שעל פי נסיוני בלבולים מסוג זה נפוצים מאד במח"ש, אודה אם תוכל לשלוח לי את מספר התלונה, תאריך התלונה, ושם המלין, לגבי התלונה, שהיא הסיבה לדוא"ל שלך אלי.
ג. אודה אם תפרש מהו טיב המינוי שלך במח"ש, שכן ההודעה אינה מפרשת זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

2016-11-28 9:13 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez>:
יוסף צרני שלום רב,
בהמשך לתלונתך אשר הוגשה במ"י בתאריך ה-14/11/16 וקבלת החומרים במח"ש, אבקש כי תשלח לי את אמצעי הקשר שלך לצורך יצירת קשר וזימונך למסירת עדות, ביכולתך להשיב במייל חוזר.
בברכה ותודה
שי גז  | המחלקה לחקירות שוטרים
טלפון03-6899870 | פקס: 03-6899869  
No comments: