Tuesday, November 29, 2016

2016-11-29 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...

רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...
עוד שלשום, לפני יום דיון "הקראת גזר הדין" כתבתי, שנקל לנחש שהשופט הנוכל דניאל בארי יפברק את הדיון - שכן גזר דין שמקורו בהכרעת דין מפוברקת, דינו להיות מפוברק גם כן.  אתמול, אכן ענה השופט הנוכל דניאל בארי על הציפיות, ואף התעלה על עצמו בפברוק "גזר הדין".  אבל הבוקר - עלה על כל דמיון: עדכון אחרון של "מועדי דיון" מראה שהדיון אתמול, שדווח בהרחבה בתקשורת, לא התקיים כלל.  הודעה נשלחה לעיתונאי משה ליכטמן - אביר איכות השלטון - בתקווה שיעדכן את קוראיו ויבשר להם שהדיווח שלו מאתמול היה בדיוני...  במקביל, הוגשה היום בקשה לעיון לשופט הנוכל דניאל בארי.  הבקשה אומרת שמטרתה להסיר כל ספק לגבי ההונאות אותן ביצע ומבצע השופט הנוכל בתיק זה.

 
תמונות 1: עדכון מהבוקר של "מועדי דיון" מראה שדיון "הקראת גזר הדין", שערך כביכול השופט הנוכל דניאל בארי בעניינו של רפי רותם אתמול, ושנרשם תחילה בכזב כדיון "הוכחות", לא התקיים כלל.
____
מאהל המחאה ת"א, 29 לנובמבר - אתמול דיווחה התקשורת בהרחבה על כך שהשופט דניאל בארי גזר את דינו של רפי רותם למאסר על תנאי.  אולם כבר בפרסום יום קודם לדיון זה, כתבתי שדינו של דיון זה להיות מפוברק. שכן - "גזר דין" הנובע מ"הכרעת דין" מפוברקת חייב להיות מפוברק גם הוא.... [1] כי בניגוד ל"משפטנים בכירים", הרואים במצב בבתי המשפט "ג'ונגל טוטלי", או "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", התיאור הנכון של המצב הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין...

ואתמול, בניגוד לתקשורת הממוסדת, פרסמתי שהשופט הנוכל דניאל בארי ביצע שוב הונאה בבית המשפט, ואף הערתי לו על כך בנימוס במהלך הדיון עצמו... [2]

ואכן, הפלא ופלא, בדיקה הבוקר במערכת נט-המשפט, מראה שכרטיסיית "מועדי דיון" בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) עודכנה הבוקר, והיא מראה את המצב לאמיתו - הדיון אתמול "לא התקיים".

הודעה נשלחה הבוקר לעיתונאי משה ליכטמן - אביר איכות השלטון - המסקר את פרשת רפי רותם נאמנה כבר שנים, בתקווה שיעדכן את קוראיו, ויבשר להם, שהדיווח על הדיון אתמול היה בדיוני בלבד...

במקביל, הוגשה הבוקר לשופט הנוכל דניאל בארי "בקשה לעיון" ב"גזר דין עשוי כדין ורשום כדין", "רשימת מועדי דיון עשויה כדין", "רשימת פסקי דין עשויה כדין", וכו'.

ההנמקה לבקשה מבהירה:
המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה.
להלן ה"בקשה לעיון" שהוגשה הבוקר לשופט הנוכל דניאל בארי במלואה:
בקשת עיון בתיק בית משפט
1.    פרטי המבקש:
שם מלא:     דר' יוסף צרניק
מס' זהות:     רשום בתיק
כתובת:     ת"ד 33407, תל-אביב
מס' טלפון:     אין

2.    פרטי תיק בית המשפט:
מס' תיק ובית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט השלום, ת"א 1074-02-13
הצדדים בתיק:
    א) מדינת ישראל
    ב) רפאל רותם


המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
א) גזר דין עשוי כדין ורשום כדין
ב) פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון השמעת גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2016
ג) יומן "מועדי דיון" עשוי כדין
ד) רשימת "החלטות בתיק" עשויה כדין
ה) רשימת "פסקי דין" עשויה כדין
באם הכתבים המבוקשים אינם קיימים בתיק זה, מתבקש השופט דניאל בארי לציין זאת במפורש בהחלטתו בענין הבקשה לעיון.

3.     מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה. תמצית הראיות לחוות דעת זאת מסוכמת בשני (2) הפרסומים המצורפים:
(1) 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
(2) 2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
ב)     יחד עם זאת, על מנת להסיר כל ספק לעניין התנהלותו של השופט דניאל בארי מוגשת הבקשה הנוכחית לעיון.  בקשה זאת היא כמובן גם הודעה לשופט דניאל בארי על השיבושים המרובים בתיק זה.  לפיכך, אם הסיבה לשיבושים אלה היא טעות אנוש, אין ספק שהשופט דניאל בארי ינקוט מיד בצעדים מתקנים.


4.    הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
מכתב הודעה שכתב מבקש העיון באוגוסט 2014 לנשיא בית המשפט העליון דאז אשר גרוניס, פרט שיבושים בכתבים ובהליכים בתיק זה. מכתב ההודעה נרשם שלא כדין בתיק זה תחת "החלטות בתיק" עם "החלטות בפתקית" סודיות של השופטים על גביו.
תאריך:  29 לנובמבר, 2016                   
                        יוסף צרניק    
קישורים
[1] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27-rafi-rotem-affair-criminal.html
2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html
[2] 2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28-rafi-rotem-affair-crooked.html
2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
[3] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 53) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 53) לעיון בתיק
https://www.scribd.com/document/332637803/

No comments: